Vad händer efter gymnasiet?

Gymnasieutbildningen ger dig färdigheter att inleda fortsatta studier vid universitet och yrkeshögskolor samt för att inleda en yrkesutbildning som bygger på gymnasiets lärokurs.
Bild: Maija Astikainen

Är du intresserad av att studera vid universitet eller yrkeshögskola?  

Du kan söka till högskolornas utbildningar via den gemensamma ansökan som ordnas på våren och hösten i tjänsten Studieinfo. Högskolorna kan även ordna tilläggsansökan för kvarvarande lediga platser.   

Vid de flesta högskolor kan du ansöka om att bli examensstuderande även via den öppna leden. Ansökningsanvisningar och urvalsgrunder för den öppna leden finns på universitetens och yrkeshögskolornas egna webbplatser.  

Skulle du vilja studera en yrkesexamen?  

Om du har fullgjort gymnasiets lärokurs kan du söka till en yrkesinriktad grundexamen som baserar sig på gymnasiestudier via den gemensamma ansökan som ordnas på våren. Du kan även söka till yrkesinriktade utbildningar året om via den kontinuerliga ansökan. Du får mer information om den kontinuerliga ansökan från läroanstalterna eller Studieinfo-tjänsten.  

Var kan jag få hjälp om jag inte har fått en studieplats efter gymnasiet?  

Om du efter gymnasiet inte har fått en studieplats på en utbildning som leder till examen, har du rätt till att få fortsatt handledning i att söka en studieplats och stöd i karriärplanering. Fortsatt handledning får du i första hand av studiehandledaren vid ditt gymnasium, antingen på plats eller på distans. Du kan få fortsatt handledning under det år som du fullgjorde gymnasiets lärokurs samt därpå följande år. Du har även rätt till att få handledning i att söka till andra studier, om din studierätt för att fullgöra gymnasiets lärokurs håller på att ta slut eller om du har anmält att du säger upp din studieplats. Kontaktuppgifter till studiehandledaren vid ditt gymnasium finns på gymnasiets webbplats. 

Du kan även vända dig direkt till personalen på Helsingfors Navigator. På Navigatorn får du vägledning för att ta dig vidare till fortsatta studier eller arbetslivet. Navigatorn är en branschöverskridande väglednings- och rådgivningstjänst för personer i åldern 15–29 år, dit ungdomar kan söka sig utan tidsbokning. På Navigatorn får du också information om bostadssökande, myndighetsärenden, fritiden och ekonomi. Navigatorn är en viktig samarbetspartner för våra gymnasier.  Du kan också ta direkt kontakt till ungdomsverkstaden Sveps.