Wilma – för kontakten mellan hem och skola

Via webbtjänsten Wilma får du information om ditt barns undervisning och undervisningsarrangemang. Du kan kontakta skolans rektor och lärare genom Wilma. Eleverna använder också Wilma för att följa upp sina studier.

Skapa ett Wilma-konto med hjälp av Suomi.fi-identifiering 

Som barnets vårdnadshavare kan du skapa ett eget Wilma-konto. Detta görs med hjälp av Suomi.fi-identifiering. Då hämtas vårdnadshavaruppgifterna via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om du redan har ett Wilma-konto kan du lägga till ditt barn som börjar skolan till det kontot.

För att skapa ett konto behöver du en fungerande e-postadress och bankkoder eller mobilcertifikat. Om du inte har möjlighet att skapa ett konto enligt denna anvisning ska du kontakta skolsekreteraren vid ditt barns skola.

När du gör ett Wilma-konto ska du använda en webbläsare och inte Wilmas mobilapplikation.

Nedan ger vi anvisningar för två olika situationer:

Så här skapar du ett nytt Wilma-konto

 1. Gå till adressen helsinki.inschool.fi/connect(Länk leder till extern tjänst) om ditt barn studerar vid en av Helsingfors stads skolor, eller till adressen https://yvkoulut.inschool.fi/connect(Länk leder till extern tjänst) om ditt barn studerar vid en privat eller statlig skola. Skriv in din e-postadress i fältet
 2. Öppna meddelandet från Wilma i din inkorg och klicka på länken i meddelandet
 3. Under "Ange vilken skola ärendet gäller" ska du välja ditt barns skola på listan och klicka på knappen "Nästa"
 4. Gå till Suomi.fi-identifiering
 5. När du identifierat dig ska du återvända till Wilma och följa anvisningarna
 6. Välj barnet du vill lägga till i ditt Wilma-konto. Skapa ett lösenord och klicka på "Nästa".
 7. Kontrollera uppgifterna och klicka på "Skapa användarnamn". Du får ett meddelande om att kontot skapats. Nu kan du logga in i Wilma.

Gör så här om du inte har ett Wilma-konto inom Helsingfors stad sedan tidigare.

 1. Gå till Wilmas förstasida

  Gå till denna sida(Länk leder till extern tjänst) om ditt barn går i Helsingfors stads skola.

  Gå till denna sida(Länk leder till extern tjänst) om ditt barn går i en privat eller statlig skola.

 2. Ange din e-postadress i det avsedda fältet och klicka på knappen Skicka bekräftelse.

  Denna e-postadress är i fortsättningen användarnamnet för ditt Wilma-konto.

 3. Logga in i din e-post, öppna meddelandet från Wilma och öppna länken i meddelandet

  Det kan ta flera minuter att få meddelandet. Om du inte får något e-postmeddelande, kontakta ditt barns skola. Före det lönar det sig att även kontrollera mappen Skräppost i din e-post.
   

 4. Länken i e-postmeddelandet tar dig tillbaka till Wilma, där du kan fortsätta att skapa ett konto genom att klicka på knappen Nästa

 5. Under ”Ange vilken skola ärendet gäller” ska du välja ditt barns skola på listan och klicka på knappen Nästa. Skolorna finns på listan i alfabetisk ordning.

 6. Gå till Suomi.fi-identifiering med knappen Gå till identifieringen

  Använd knappen Hoppa över endast om du har en nyckelkod.
   

 7. Logga in med bankkoder eller mobilcertifikat

 8. I punkten där personuppgifterna kollas klickar du på Fortsätt till tjänsten

   Om dina uppgifter inte är korrekta, kontakta enheten för befolkningsdata vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata: Telefon: 0295 536 220.

 9. På sidan Wilma-koder/Nyckelkoder ska du välja ”vårdnadshavardatan tillgänglig via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata”. Klicka på knappen Hämta person.

  Om du har en spärrmarkering, välj ”nyckelkod” och ange den kod du har fått från skolan. Kontakta skolsekreteraren på ditt barns skola om varken stark autentisering eller nyckelkod fungerar.

 10. Välj ditt barn som du vill lägga till i det nya Wilma-kontot

  Klicka på knappen Välj och gå till e-tjänsten (knappen blir aktiv då du har valt ditt barn). 
   

 11. Du återvänder till sidan Wilma-konto/Nyckelkod och ser barnets namn under Roller. Gå vidare genom att klicka på knappen Nästa.

 12. På sidan Lösenord skriv det lösenord du valt i punkterna Lösenord och Upprepa lösenord

  Lösenordet ska vara minst 8 tecken långt och innehålla minst tre olika typer av tecken: stora bokstäver, små bokstäver, siffror eller specialtecken (t.ex. kommatecken, utropstecken, frågetecken). Klicka sedan på knappen Nästa.

 13. Kontrollera kontouppgifterna och klicka på knappen Skapa användarnamn.

 14. Du får ett meddelande om att kontot har skapats

  Du kan logga in i Wilma med användarnamnet och lösenordet. Klicka först på ”Tillbaka till huvudsidan” så kommer du till Wilmas inloggningssida.

 15. Logga in i Wilma genom att skriva din e-postadress i fältet för Användarnamn och ditt lösenord i fältet Lösenord och klicka på Logga in

Så här lägger du till ett barn som börjar skolan till ditt befintliga Wilma-konto

 1. Logga in i Wilma på adressen https://helsinki.inschool.fi/(Länk leder till extern tjänst)om ditt barn studerar vid en av Helsingfors stads skolor, eller till adressen https://yvkoulut.inschool.fi/(Länk leder till extern tjänst) om ditt barn studerar vid en privat eller statlig skola. Öppna Användarrättigheter (i högra kanten av den övre menyn under Inställningar).
 2. I punkten för roller klickar du på Lägg till roll. 
 3. Under Ange vilken skola ärendet gäller ska du välja ditt barns skola på listan och klicka på knappen Nästa. 
 4. Gå till Suomi.fi-identifiering. 
 5. Logga in med bankkoder eller mobilcertifikat.
 6. Följ anvisningarna tills du återvänder till Wilma och sidan Wilma-kontot/Nyckelkod. Välj ”vårdnadshavardatan tillgänglig via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata”. Klicka på knappen ”Hämta person”.  Om du har en spärrmarkering som förhindrar stark autentisering, välj ”nyckelkod” och ange den kod du har fått från skolan.
 7. Följ anvisningarna och fyll i de uppgifter som behövs tills ditt barn har kopplats till ditt Wilma-konto. Se vid behov mer detaljerade anvisningar under rubriken "Detaljerade anvisningar för hur du skapar ett nytt Wilma-konto" från punkt 10 framåt.