Studier inom yrkesinriktade utbildningar

Inom den yrkesinriktade utbildningen studerar man sådana branscher som har ett kontinuerligt behov av kompetent personal. Studierna genomförs huvudsakligen på arbetsplatser och genom inlärning i arbetet. Studierna är praktiska och planerade för att motsvara arbetslivet behov.
Bild: Jefunne Gimpel

Utbildningen utgår från den studerande, du genomför bara den studiehelhet som du behöver. Du kan skaffa ny kompetens på flera olika sätt. Du kan avlägga en grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen, eller komplettera din kompetens med kortutbildningar.

Även fostran till företagsamhet är viktigt inom den yrkesinriktade utbildningen. I studierna bekantar man sig mångsidigt med företagande tillsammans med olika parter. En viktig lärdom är att en företagare inte behöver kunna och göra allt själv. Betydelsen av fostran till företagsamhet framhävs när allt fler personers försörjning består av olika arbets- och kundrelationer samtidigt. Dessutom varierar formerna av företagande i livets olika skeden.

Bekanta dig även med dessa!