Aleksis Kiven peruskoulu

Alppiharjussa sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9.
Kuva Aleksis Kiven peruskoulusta ja piha-alueesta.

Aleksis Kiven peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa on 1.-9.-luokat. Oppilaita koulussa on yli 550. Erityisluokkia on kolme.

Opetussuunnitelmassaan koulu painottaa taito- ja taideaineita (painotettuna opetuksena kuvataidetta). 

Syksyllä 2021 aloitimme jälleen opiskelun peruskorjatussa koulurakennuksessa Porvoonkadulla.

Koulun rehtorina toimii Mikko Kytömäki.

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä opiskellaan ainakin kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain. Opetus halutaan tuoda mahdollisimman lähelle koululaisten arkea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Koulussa opiskellaan myös luokilla 7-9 lähes kaikkia oppiaineita koko lukuvuoden ajan jaksojärjestelmän sijaan. Vapaaehtoinen 3. luokalta alkanut A-kieli jatkuu 7.-9. luokilla. 

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Kieliohjelma

Peruskoulun 1.–6.-luokilla oppilaat opiskelevat yhtä tai kahta kieltä oman äidinkielen lisäksi. A-kieli on oppilaalle pakollinen kieli ja sen opiskelu aloitetaan 1. vuosiluokalta. Ensimmäisellä luokalla alkava A1-kieli on englanti. Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu aloitetaan 3. luokalta ja siinä saavutetaan 6. luokan loppuun mennessä sama taso kuin pakollisessa A-kielessä.

Oppilaalla voi olla seitsemännelle luokalle tullessaan kaksi A-kieltä, A1-kieli ja vapaaehtoinen A2-kieli.  A-kieli jatkuu 7. luokalla. Mikäli oppilaalla on kaksi A-kieltä, toisen A-kielen tunnit otetaan valinnaisainekiintiöstä 8.-9. luokalla. 

Luokilla 7.–9. opiskellaan vähintään kahta kieltä. Ruotsin kieltä opiskellaan 6. luokalta alkaen B1-kielenä. Oppilas voi aloittaa valinnaisaineena myös uuden B2-kielen kahdeksannelta luokalta alkaen.

Aleksis Kiven peruskoulussa voi opiskella seuraavia kieliä:
 • A1-kieli englanti (1-9) ja ranska (7-9)
  • A1-englanti aloitetaan 1. luokalla.
  • Ranskan ryhmä sitoudutaan muodostamaan, jos kielen valinneita oppilaita on vähintään 12.
 • Vapaaehtoinen A2-kieli espanja, ranska, ruotsi, saksa tai  venäjä
  • Ryhmä sitoudutaan muodostamaan, jos kielen valinneita oppilaita on vähintään 12.
 • B1-kieli ruotsi
 • B2-kieli espanja, ranska, saksa tai venäjä
  • Ryhmä sitoudutaan muodostamaan, jos kielen valinneita oppilaita on vähintään 12.

Painotettu opetus

Aleksis Kiven peruskoulussa toimii kuvataideluokka 3. ja 7. luokalta alkaen. Kuvataideluokkien oppilaat valitaan kevätlukukaudella järjestettävällä valintakokeella.

3. luokalta alkavan kuvataideluokan oppilaat opiskelevat kuvataidetta 3 tuntia viikossa. 7. luokalta alkavalle kuvataideluokalle valitut oppilaat opiskelevat kuvataidetta 7. luokalla 3 tuntia ja 8. ja 9. luokalla 4 tuntia viikossa.

Kuvataideluokkien opetus kokonaisuudessaan pyrkii oppilaan luovuuden sekä oman kuvailmaisun kehittämiseen ja omien vahvuuksien löytämiseen. 

Hakupäivät painotettuun opetukseen löytyvät Ajankohtaista-osiosta ja kuvataide-esitteestä.

Opiskelu ja kuvataiteen opetussuunnitelma

Kuvataideluokalla opiskelu antaa kuvataiteesta innostuneelle oppilaalle mahdollisuuden perehtyä monipuolisesti kuvataiteen eri alueisiin. Oppilaita ohjataan käyttämään monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita ja ilmaisun keinoja. 

Kuvataiteen oppimiskokonaisuudet ovat visuaalinen havaitseminen ja ajattelu, kuvallinen ajattelu sekä esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen. (Ks. OPS, kuvataide.)

Sisältöalueet kaikissa oppimiskokonaisuuksissa ovat omat kuvakulttuurit, ympäristön kuvakulttuurit sekä taiteen maailmat. (Ks. OPS, kuvataide.)

Oppimiskokonaisuudet ja sisältöalueet painottuvat eri tavoin luokka-asteen mukaisesti. 

Työskentely tähtää itseohjautuvuuteen ja kuvataiteellisen ajattelun kehittämiseen. Tavoitteena on vahvistaa kuvataidealalle suuntautuneisuutta sekä luoda edellytyksiä kuvataiteen jatko-opintoihin. Päättöluokalla oppilas tekee päättötyön, jonka muoto tarkentuu oppilaan oman kiinnostuksen mukaan.

 [15.9.2023] Valokuvaukset

Aleksis Kiven peruskoulun koulukuvaukset järjestetään 28. - 29.9.2023. 

Torstaina luokat: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7E, 7G, 9B, 9C, 9D ja kaverikuvat

Perjantaina luokat: 7A, 7B, 7C, 7D, 7F, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, valmistavat luokat ja erityisluokat.

[29.8.2023] Painotettuun opetukseen hakeutuminen 3. ja 7. vuosiluokalta alkaen

 • Aleksis Kiven peruskoulu järjestää infotilaisuudet painotettuun opetukseen hakeutumisesta 15.11.2023.
  • klo 17:30 tulevat kolmoset, juhlasalissa
  • klo 18:00 tulevat seiskat, juhlasalissa
 • Tulevien kolmosten hakuaika (lomake wilmassa) on 22.1. - 4.2.2024 ja valintakokeet järjestetään 6.-27.2.2024
 • Tulevien seiskojen hakuaika on 20.11. - 3.12.2023. Huoltajat täyttää wilmassa lomakkeen, jossa ilmoitetaan mihin kouluun siirtyy tai hakee. Valintakokeet järjestetään 10.1. - 5.2.2024.
 • Koulumme tarkat valintakoepäivät ilmoitetaan täällä myöhemmin. Valintakokeeseen ei tule erillistä kutsua.

[11.8.2023] Koulu viikosta 33 eteenpäin

 • Maanantaista 14.8. alkaen koulua käydään lukujärjestyksen mukaan. Luokanopettaja tai luokanvalvoja ilmoittaa mahdollisista poikkeuksista koulupäiviin.

[30.5.2023] Syyslukukausi alkaa torstaina 10.8.2023

 • Koulua ykkösillä ja seiskoilla klo 9-12
  • Ykköset otetaan vastaan koulun takana olevalla "pikkupihalla"
  • Seiskat kokoontuvat koulun edessä "isolla pihalla"
 • Muilla luokilla koulua klo 10-13
 • Perjantaina koulua kaikilla klo 9-12

[22.5.2023]  Viimeisien viikkojen aikatauluja

 • Viikko 20:
  • 19.5. pe: Liikuntapäivä, koulua klo 9-13.
 • Viikko 21:
  • koulua lukujärjestyksen mukaisesti. Opettajat tiedottavat, jos on poikkeuksia lukujärjestykseen.
 • Viikko 22:
  • 29.5. alakoulun retkipäivä, ysien Itämerikävely
  • 30.5. yläkoulun retkipäivä
  • 31.5. koulua klo 9.00-13.00
  • 1.6. to: Alakoulun kevätjuhla klo 18:00. Koulua klo 9.00-12.00.
  • 2.6. pe: Koulua klo 9.00-12.00, klo 10.00: kirkko/vaihtoehtotilaisuus
  • 3.6. la:
   • Alakoulun todistusten jako, luokanopettajat tiedottavat aikataulusta
   • Kevätjuhla 7.-8. luokat klo 8:30
   • Kevätjuhla 9. luokat klo 10:00

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Aleksis Kiven peruskoulu Helsingin kaupunki

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoitus edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt, kuten myös lainsäädäntö velvoittaa noudattamaan sääntöjä.

Järjestyssääntöjä noudatetaan koulualueella ja kouluaikana.

Koulualue käsittää koulurakennuksen ja koulun pihan. Koulualueeksi luetaan myös muualla kuin koulun välittömässä läheisyydessä järjestettävä opetus, kuten urheilukenttä tai muu vastaava.

Kouluaikaa on koulun työjärjestyksen mukainen työpäivä, koulun järjestämät kerhot ja tukiopetus, sekä välitunnin mittainen aika ennen koulun alkua ja sen päätyttyä. Se voi olla myös muu kouluajaksi määritelty aika, kuten luokkaretki, leirikoulu, opintokäynti tai juhla.

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaalla on oikeus:
- opetukseen sekä tarvittaessa tukiopetukseen
- yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun
- henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan
- turvalliseen opiskeluympäristöön

Opetuksessa otetaan huomioon:
- ihmisten erilaisuuden ja eri kulttuurien ymmärryksen edistäminen kouluyhteisössä.

Oppilas
- osallistuu opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.
- suorittaa tehtävänsä tunnollisesti
- antaa työrauhan ja noudattaa ohjeita.
- käyttäytyy asiallisesti
- saapuu tunneille ajoissa
- huolehtii koulutarvikkeista ja –varusteista
- ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta.

Oppilaita suojataan väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä laadittujen suunnitelmien mukaisesti.

Oppilaan on jatkossa käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä. ​

Turvallisuus, terveys, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Oleskelu ja liikkuminen
- Välituntialueita ovat koulun pihat.
- Koulun alueelta ei saa poistua koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä.

Turvallisuus
- Turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta ilmoitetaan koulun henkilökuntaan kuuluvalle.
- Polkupyörät, mopot, autot sekä skeitti- ja muut potkulaudat säilytetään niille osoitetuilla paikoilla.
- Lumipallojen heittäminen on kielletty.
- Vieraiden kutsumiseen kouluun tarvitaan lupa.
- Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.
- Koulun alueella on kameravalvonta.

Terveys, päihteet ja vaaralliset esineet
- Terveellinen, monipuolinen ruoka sekä ulkoilma välitunneilla auttavat jaksamaan
- Tupakkatuotteiden, alkoholin sekä huumausaineiden tuominen kouluun on kielletty.
- Lailla kiellettyjen, vaarallisten esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kielletty

 Viihtyisyyttä lisäävät
- hyvien tapojen mukainen käytös
- toisten huomioon ottaminen
- tervehtiminen
- hyvät ruokailutavat
- siisteydestä huolehtiminen
- ulkovaatteita ei pidetä oppitunneilla, koulun tilaisuuksissa eikä ruokalassa.

Ympäristö
- Koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroista huolehditaan sekä toisten omaisuutta kunnioitetaan
- Roskaaminen edellyttää jälkien siivoamiseen.
- Oppilaalla on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon ja puhdistamaan tai järjestämään likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden.
- Pukeutuminen kuuluu olla asiallista ja tarkoituksenmukaista. 

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö oppitunneilla.
- Tietokoneet, matkapuhelimet ja muut mobiililaitteet eivät saa olla esillä ilman opettajan lupaa.
- Tietokoneita, matkapuhelimia ja muita mobiililaitteita käytetään vain opettajan ohjeiden mukaan.
- Mobiililaitteen käyttö oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana opetusta häiritsevänä on kielletty.
- Mobiililaitteet voidaan kerätä oppitunnin ajaksi pois.
- Toisesta henkilöstä koulussa otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa

Kurinpito

Erilaiset rikkeet pyritään hoitamaan keskustelemalla asianomaisten kesken. Tärkeimpänä asioiden hoitajina ovat luokanopettajat ja –valvojat. Opettajien lisäksi apulaisrehtorit hoitavat kasvatuskeskusteluja. Rehtori voi keskeyttää oppilaan koulupäivän tarvittaessa. Muut viralliset rangaistusmenetelmät ovat: jälki-istunto, kirjallinen varoitus, koulusta erottaminen määräajaksi.

Epäasiallisesta käytöksestä koulumatkoilla informoidaan huoltajia samoin kuin muista huolta aiheuttavista asioista koulumatkalla.

Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.

Tiedottaminen

Järjestyssäännöt löytyvät koulun kotisivuilta.

Säännöt kerrataan oppilaiden ja henkilökunnan kanssa aina lukuvuoden alussa ja tarvittaessa myös muina aikoina. Tarvittaessa säännöistä muokataan eri ikätasoille sekä luokille sopivat versiot.

Aleksis Kiven peruskoulun järjestyssäännöt on muokattu Opetushallituksen ohjeistuksen pohjalta. Järjestyssääntöjä muokatessa on kuultu henkilökuntaa, oppilaita ja huoltajia. Johtokunta hyväksyy koulun järjestyssäännöt.

Koulumme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakiin. Tasa-arvolaki velvoittaa edistämään sukupuolten tasa-arvoa koulutuksessa. Tytöillä ja pojilla tulee olla samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen. Oppimisympäristöjen järjestäminen, opetus ja oppiaineiden tavoitteet tukevat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Tasa-arvoa edistetään ja syrjintää ehkäistään tavoitteellisesti, oppilaan ikä ja kehitystaso huomioon ottaen. Yhdenvertaisuuslain mukaan koululla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja ettei ketään saa syrjiä esimerkiksi iän, ihonvärin tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Tasa-arvoisessa ja yhdenvertaisessa koulussa jokainen oppilas tuntee olonsa turvalliseksi ja uskaltaa olla oma itsensä. Suunnitelmaan liittyvien, yhdessä sovittujen toimenpiteiden avulla oppilaat ja koulun henkilökunta sitoutuvat kouluyhteisönsä kehittämiseen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotavoitteet huomioiden.

Koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilannetta on selvitetty esimerkiksi oppilaiden ja opettajien välisten keskustelujen ja oppilaskohtaisten kyselyiden avulla. Oppilaiden näkemyksillä ja kokemuksilla on tärkeä merkitys tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisessa.

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään keskittymällä muutamaan konkreettiseen toimenpiteeseen kerralla. Toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia arvioidaan vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä ja toteutuneiden toimenpiteiden tilalle valmistellaan uusia toimenpiteitä. Koulun johtokunta hyväksyy tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman osana koulun vuosittaista toimintasuunnitelmaa. Varsinainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivitys mukaan lukien oppilaiden koulukohtaiset kyselyt tehdään kolmen vuoden välein.

Koulun rehtorin tehtävänä on varmistaa, että koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta, siihen liittyvistä toimenpiteistä ja muutenkin koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä tiedotetaan koulun oppilaita, heidän huoltajiaan ja koulun henkilöstöä. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on koko kouluyhteisön asia.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteeri

Sari Petrell
puh. 09 310 82322, 
sari.petrell(at)hel.fi

Kanslia on avoinna oppilaille klo 8.00-15.00. (Perjantaisin klo 8.00-14.00.)
Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista

Rehtori

Mikko Kytömäki 
puh. 09 310 82320, mikko.kytomaki(at)hel.fi

Apulaisrehtorit

Ville Rosenberg
puh. 09 3107 2150, ville.rosenberg(at)hel.fi

Pasi Juopperi
puh. 09 310 82321, pasi.juopperi(at)edu.hel.fi

Johtokunnan puheenjohtaja

Mimma Sopanen

Opinto-ohjaajat

Minna Hakonen
puh. 09 310 82331, 040 334 9126 minna.hakonen(at)edu.hel.fi

Nelli Järvelä
nelli.jarvela(at)edu.hel.fi

Kouluisäntä

Kari Tarvainen puh. 0505283239

Kouluravintola

puh. 09 310 82328

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)edu.hel.fi. (at)=@
Huomioi myös skandit: ä>a, ö>o

Poikkeuksia ovat: 
iida.m.aalto(at)edu.hel.fi
pia1.jaaskelainen(at)edu.hel.fi
sasu-joonas.viitanen(at)edu.hel.fi
tiina.i.heinonen(at)edu.hel.fi

Opettajat

Lukuvuosi 2023-2024

Aalto Iida, luokanvalvoja 8C, äidinkieli

Aarnio Reeta, virkavapaa

Eerola Jussi, luokanvalvoja 7A, fysiikka, matematiikka

Hakala Nora, laaja-alainen erityisopetus

Hakonen Minna, opinto-ohjaaja

Heinaro Samu, luokanvalvoja 7D, kemia, matematiikka, tietotekniikka

Heinonen Tiina, luokanvalvoja 7E, käsityöt

Hildén Maria, biologia, maantieto

Jalkanen Hanna, luokanvalvoja 7E, biologia, maantieto, terveystieto, tutustu tieteeseen

Jokinen Ville, musiikki

Juopperi Pasi, apulaisrehtori, matematiikka, fysiikka

Järvelä Nelli, opinto-ohjaaja

Jääskeläinen Pia, luokanopettaja 4, kuvaamataito

Kahila Kiira, virkavapaa

Kankaanpää Antti, luokanvalvoja 7B, historia, yhteiskuntaoppi, elämänkatsomustieto

Kaski Salla, luokanopettaja 3

Korpisalo Laura, luokanvalvoja 8B, äidinkieli, ilmaisutaito

Kotkaslahti Lauri, luokanopettaja 5, uskonto ev. lut.

Kuparinen Tuomas, luokanvalvoja 7G, englanti, espanja

Laukka Saku, luokanvalvoja 8B,  historia, yhteiskuntaoppi, elämänkatsomustieto, uskonto

Lindvall Nea, luokanopettaja 6

Luoma Sofia, erityisluokanopettaja 2-7

Mustakallio Emilia, luokanvalvoja 8C, ranska, englanti

Mäki Laura, virkavapaalla

Mäki-Välkkilä Virpi, laaja-alainen erityisopetus

Nieminen Heli, luokanvalvoja 8D, tekstiilityö, terveystieto

Niininen Marko, erityisluokanopettaja, tuettu erityisluokka 7-9

Nevalainen Heidi, luokanvalvoja 9D, ruotsi

Nurmi Satu, liikunta

Pinomaa Maiju, luokanopettaja 2

Posti Paula, luokanvalvoja, kotitalous, terveystieto

Rantanen Susanne, luokanvalvoja 8A, kuvataide

Rosenberg Ville, apulaisrehtori, kemia, matematiikka

Runnel Alan, liikunta

Salonen Nette, luokanopettaja 1

Sinisalo Mari, luokanvalvoja 7D, kotitalous, terveystieto

Sorsa Heikki, luokanvalvoja 7C, äidinkieli, suomi toisena kielenä, ilmaisutaito

Suominen-Tallberg, luokanvalvoja 9C, englanti

Taipale Siiri, luokanvalvoja 7F, ruotsi, saksa

Tamminen Martina, luokanvalvoja 9A, kemia, matematiikka

Timofeeva Antonina, luokanopettaja, valmistava opetus

Toivanen Heta, kuvataide

Unkari Juha, musiikki

Soittu Veikko, luokanvalvoja 9B, fysiikka, matematiikka, tietotekniikka

Viitanen Sasu-Joonas, erityisluokanopettaja 7-9

Vuollo Minna-Maaria, luokanopettaja, valmistava opetus

Vuolukka-Lindén Maarit, luokanvalvoja 7G, laaja-alainen erityisopetus

Vuorinen Irmeli, erityisopettaja,  tuettu erityisluokka 7-9

Yli-Hannuksela Kaisu, luokanopettaja 2

Öhman Päivi, luokanvalvoja 8D, englanti

Koulunkäyntiavustajat

Ekroos Joel

Jokela Terhi

Käpymäki Miia

Kuraattori 

Saara Tähtinen 
Luokat 1-9.
Minut saa kiinni viestein sekä puhelimitse.
puh. 09 310 86493/ 040 661 5808
saara.tahtinen@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
sekä Wilma-viestein

Terveydenhoitaja

Heidi Hämäläinen
puh. 09 310 27122 
oppilaille aika ilman ajanvarausta ma-pe klo 11.30-12.00

Hammashuollon ajanvaraus
puh. 09 310 51400

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 4.9.2023 alkaen

Maanantai

Hoplop (3.–4.lk) 

Aika: Maanantaisin klo 14.15–15.15 

Paikka: HopLop Tripla 

HopLopissa harrastetaan liikunnallisia leikkejä ja seikkailuita sekä ratkotaan erilaisia tehtäviä ja arvoituksia yhdessä. Viikoittain vaihtuvat teemat vievät leikit erilaisten pihapelien ja yhteisleikkien pariin, kokeillaan erilaisia rastiratoja sekä erilaisia trampoliini- ja sirkuskouluharjoituksia. Ilmoittaudu mukaan Pasilan HopLopin harrastetoimintaan, koe hauskat leikit, löydä uusia kavereita ja tule liikkumaan HopLopin ohjaajien johdolla. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteyshenkilö: Kaisa Niemi kaisa.niemi@hoplop.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)   

Järjestäjä: HopLop / Harrastamisen Suomen malli 

Sirkus (3.–6.lk) 

Aika: Maanantaisin klo 14–15 

Paikka: Generaattorisali, Voimala/rakennus 1, Circus Helsinki, Sörnäisten rantatie 22  

Sirkustunneilla harjoitellaan mm. akrobatiaa, ilma-akrobatiaa, jongleerausta, trampoliinia, pariakrobatiaa ja nuorallakävelyä. Akrobatiaosuuksissa treenataan mm. kuperkeikkoja, kärrynpyöriä ja käsinseisontaa. Lisäksi tunneilla harjoitellaan esiintymistä ja luovuutta sekä voimaa ja liikkuvuutta.  

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: Soile Vedenpää, info@circushelsinki.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Järjestäjä: Circus Helsinki / Harrastamisen Suomen malli  

Esports (6.–9.lk)  

Aika: Maanantaisin tai keskiviikkoisin Klo 14.30–16 

Paikka: Shelter Gameroom, Kauppakeskus Redi 

Suomen suurimman pelitilan, Shelter Gameroomin, Esports-harrastusryhmät sopivat gamereille, jotka haluavat harrastaa pelaamista, kehittää taitoja ja pitää hauskaa. Oletpa sitten vasta-alkaja tai kokeneempi pelaaja, kerhokoutsit opastavat osallistujat pelaamisen saloihin huippuluokan koneilla. Tervetuloa pelaamisen maailmaan! 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: Shelter Gameroon / Harrastamisen Suomen malli 

Tiistai

Hoplop (5.–6.lk) 

Aika: Tiistaisin klo 14.15–15.15 

Paikka: HopLop Tripla 

HopLopissa harrastetaan liikunnallisia leikkejä ja seikkailuita sekä ratkotaan erilaisia tehtäviä ja arvoituksia yhdessä. Viikoittain vaihtuvat teemat vievät leikit erilaisten pihapelien ja yhteisleikkien pariin, kokeillaan erilaisia rastiratoja sekä erilaisia trampoliini- ja sirkuskouluharjoituksia. Ilmoittaudu mukaan Pasilan HopLopin harrastetoimintaan, koe hauskat leikit, löydä uusia kavereita ja tule liikkumaan HopLopin ohjaajien johdolla. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteyshenkilö: Kaisa Niemi kaisa.niemi@hoplop.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)   

Järjestäjä: HopLop / Harrastamisen Suomen malli 

Parkour (3.–6.lk) 

Aika: Tiistaisin klo 14–15  

Paikka: Parkour Akatemia, Vallila 

Paikka: Vallilan Parkour Akatemia, Teollisuuskatu 16 tai Kiviaidankatu 2 C, 4krs (Lauttasaari) 

Parkourtunnilla mm. tasapainoillaan, ylitetään esteitä, sujahdellaan ahtaista väleistä, kiivetään seinille ja hypitään erilaisille pinnoille ja ennen kaikkea – pidetään hauskaa. Parkourin pariin ovat tervetulleita kaiken tasoiset liikkujat.  

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: suvi.ekroos@parkourakatemia.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Järjestäjä: Parkour Akatemia / Harrastamisen Suomen malli 

Esports (3.–6.lk)  

Aika: Tiistaisin, torstaisin tai perjantaisin Klo 14.30–16 

Paikka: Shelter Gameroom, Kauppakeskus Redi 

Suomen suurimman pelitilan, Shelter Gameroomin, Esports-harrastusryhmät sopivat gamereille, jotka haluavat harrastaa pelaamista, kehittää taitoja ja pitää hauskaa. Oletpa sitten vasta-alkaja tai kokeneempi pelaaja, kerhokoutsit opastavat osallistujat pelaamisen saloihin huippuluokan koneilla. Tervetuloa pelaamisen maailmaan! 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: Shelter Gameroon / Harrastamisen Suomen malli 

Keskiviikko

Kuvisharrastus (3.–6.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.15–15.45 (ryhmä 1) tai klo 15.45–17.15 (ryhmä 2) 

Paikka: Kuvataideluokka 510 

Tervetuloa oppimaan kuvan tekoa! Harrastuksessa piirretään, maalataan ja tutustutaan erilaisiin kuvataiteen tekniikoihin. Joka kerta tehdään harjoituksia, jotka kehittävät silmän ja käden yhteistyötä ja teknisiä esitystaitoja, vapaata ilmaisua ja taiteellista intoa unohtamatta.   Harrastus sopii kaikentasoisille.   

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: Laura Aalto-Setälä, info@lasifaasi.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 045 6779171   

Järjestäjä: Studio Lasifaasi / Harrastamisen Suomen malli 

Digitaide (6.–9.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin klo 16–17.30 

Paikka: Oodi, 2.krs koneluokka 

Kiinnostaako piirtäminen ja maalaaminen iPadilla? Ryhmissä opetellaan perusteet digimaalaamiseen ja kuvankäsittelyyn käyttäen Adobe Fresco-ohjelmaa yhdessä Apple Pencilin kanssa.  Ryhmän ohjaajana toimii Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun ammattitaitoinen kuvataideopettaja.  

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun) . Harrastusryhmään voi osallistua täyttämällä ilmoittautumislomakkeen. Valitse vihreä ”Hakeudu oppilaaksi” ja täytä lomake. Osallistujien määrä enintään 9 oppilasta/ryhmä. Varasijalle otetaan 20. 

Järjestäjä: Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu / Harrastamisen Suomen malli 

Torstai

Sirkus (3.–6.lk) 

Aika: Torstaisin klo 14–15 

Paikka: Generaattorisali, Voimala/rakennus 1, Circus Helsinki, Sörnäisten rantatie 22  

Sirkustunneilla harjoitellaan mm. akrobatiaa, ilma-akrobatiaa, jongleerausta, trampoliinia, pariakrobatiaa ja nuorallakävelyä. Akrobatiaosuuksissa treenataan mm. kuperkeikkoja, kärrynpyöriä ja käsinseisontaa. Lisäksi tunneilla harjoitellaan esiintymistä ja luovuutta sekä voimaa ja liikkuvuutta.  

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) TO-ryhmä: TO-ryhmään ilmoittaudutaan täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  (linkit vievät ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: Soile Vedenpää, info@circushelsinki.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Järjestäjä: Circus Helsinki / Harrastamisen Suomen malli  

Safkasankarit (3.–6.lk) 

Aika: Torstaisin klo 14.15–15.45  tai klo 15.45-17.15

Paikka: Kotitalousluokat 

Safkasankareissa tehdään ruokaa, leivotaan ja pohditaan kokkauksen monenlaisia vaikutuksia itselle ja ympäristölle sekä muille ihmisille ja eläimille. Harrastuksessa tutustutaan kokkauksen avulla erilaisiin kulttuureihin, tapoihin ja tarinoihin. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: 4H / Harrastamisen Suomen malli 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Tähän kirjataan koulun johtokunnan jäsenet

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

 Instagram(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Porvoonkatu 2, 00510 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Kulkureitti sisäänkäynnille on opastettu, tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu ja siinä on liikkumista ohjaavaa pintamateriaalia.
 • Kulkureitillä on jyrkkä mäki.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on 3 peräkkäistä porrasaskelmaa.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Ovi avautuu käsin helposti.

Sisätilat

 • Toimipiste sijaitsee samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.
 • Tilan keskeisillä kulkureiteillä on vähintään 4 kääntyvää porrasaskelmaa, jossa on käsijohteet molemmilla puolilla.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.
 • Toimipisteessä on esteetön wc.