Aleksis Kiven peruskoulu

Alppiharjussa sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9.
Kuva Aleksis Kiven peruskoulusta ja piha-alueesta.

Yhteystiedot

Porvoonkatu 2, 00510 Helsinki Näytä esteettömyystiedot Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi
PL 51306, 00099 Helsingin kaupunki

Apulaisrehtori
Pasi Juopperi
+358 9 310 82321
pasi.juopperi@hel.fi

Apulaisrehtori
Ville Rosenberg
+358 9 310 72150
ville.rosenberg@hel.fi

Koulusihteeri
Sari Petrell
+358 9 310 82322
sari.petrell@hel.fi

Rehtori
Mikko Kytömäki
+358 9 310 82320
mikko.kytomaki@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus

englanti
espanja, ranska, ruotsi, saksa, venäjä
ruotsi

Painotettu opetus

kuvaamataito
kuvataide

Tarjolla sali

Aleksis Kiven peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa on 1.-9.-luokat. Oppilaita koulussa on yli 550. Erityisluokkia on kolme.

Opetussuunnitelmassaan koulu painottaa taito- ja taideaineita (painotettuna opetuksena kuvataidetta). 

Syksyllä 2021 aloitimme jälleen opiskelun peruskorjatussa koulurakennuksessa Porvoonkadulla.

Koulun rehtorina toimii Mikko Kytömäki.

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä opiskellaan ainakin kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain. Opetus halutaan tuoda mahdollisimman lähelle koululaisten arkea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Koulussa opiskellaan myös luokilla 7-9 lähes kaikkia oppiaineita koko lukuvuoden ajan jaksojärjestelmän sijaan. Vapaaehtoinen 3. luokalta alkanut A-kieli jatkuu 7.-9. luokilla. 

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Koulussamme valinnaisaineita opiskellaan 4.-6. vuosiluokalla yhden vuosiviikkotunnin verran ja valinnat tehdään kullekin vuosiluokalle erikseen. Yläkoulun valinnaisaineita opiskellaan  8.  ja 9. vuosiluokalla. Valinnaisaineoppaasta löytyy tarkempi kuvaus yläkoulussa valittavista aineista. Koulun valinnaisaineopas(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kieliohjelma

Peruskoulun 1.–6.-luokilla oppilaat opiskelevat yhtä tai kahta kieltä oman äidinkielen lisäksi. A-kieli on oppilaalle pakollinen kieli ja sen opiskelu aloitetaan 1. vuosiluokalta. Ensimmäisellä luokalla alkava A1-kieli on englanti. Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu aloitetaan 3. luokalta ja siinä saavutetaan 6. luokan loppuun mennessä sama taso kuin pakollisessa A-kielessä.

Oppilaalla voi olla seitsemännelle luokalle tullessaan kaksi A-kieltä, A1-kieli ja vapaaehtoinen A2-kieli.  A-kieli jatkuu 7. luokalla. Mikäli oppilaalla on kaksi A-kieltä, toisen A-kielen tunnit otetaan valinnaisainekiintiöstä 8.-9. luokalla. 

Luokilla 7.–9. opiskellaan vähintään kahta kieltä. Ruotsin kieltä opiskellaan 6. luokalta alkaen B1-kielenä. Oppilas voi aloittaa valinnaisaineena myös uuden B2-kielen kahdeksannelta luokalta alkaen.

Aleksis Kiven peruskoulussa voi opiskella seuraavia kieliä:
 • A1-kieli englanti (1-9) ja ranska (7-9)
  • A1-englanti aloitetaan 1. luokalla.
  • Ranskan ryhmä sitoudutaan muodostamaan, jos kielen valinneita oppilaita on vähintään 12.
 • Vapaaehtoinen A2-kieli espanja, ranska, ruotsi, saksa tai  venäjä
  • Ryhmä sitoudutaan muodostamaan, jos kielen valinneita oppilaita on vähintään 12.
 • B1-kieli ruotsi
 • B2-kieli espanja, ranska, saksa tai venäjä
  • Ryhmä sitoudutaan muodostamaan, jos kielen valinneita oppilaita on vähintään 12.

Painotettu opetus

Aleksis Kiven peruskoulussa toimii kuvataideluokka 3. ja 7. luokalta alkaen. Kuvataideluokkien oppilaat valitaan kevätlukukaudella järjestettävällä valintakokeella.

3. luokalta alkavan kuvataideluokan oppilaat opiskelevat kuvataidetta 3 tuntia viikossa. 7. luokalta alkavalle kuvataideluokalle valitut oppilaat opiskelevat kuvataidetta 7. luokalla 3 tuntia ja 8. ja 9. luokalla 4 tuntia viikossa.

Kuvataideluokkien opetus kokonaisuudessaan pyrkii oppilaan luovuuden sekä oman kuvailmaisun kehittämiseen ja omien vahvuuksien löytämiseen. 

Hakupäivät painotettuun opetukseen löytyvät Ajankohtaista-osiosta.

Opiskelu ja kuvataiteen opetussuunnitelma

Kuvataideluokalla opiskelu antaa kuvataiteesta innostuneelle oppilaalle mahdollisuuden perehtyä monipuolisesti kuvataiteen eri alueisiin. Oppilaita ohjataan käyttämään monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita ja ilmaisun keinoja. 

Kuvataiteen oppimiskokonaisuudet ovat visuaalinen havaitseminen ja ajattelu, kuvallinen ajattelu sekä esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen. (Ks. OPS, kuvataide.)

Sisältöalueet kaikissa oppimiskokonaisuuksissa ovat omat kuvakulttuurit, ympäristön kuvakulttuurit sekä taiteen maailmat. (Ks. OPS, kuvataide.)

Oppimiskokonaisuudet ja sisältöalueet painottuvat eri tavoin luokka-asteen mukaisesti. 

Työskentely tähtää itseohjautuvuuteen ja kuvataiteellisen ajattelun kehittämiseen. Tavoitteena on vahvistaa kuvataidealalle suuntautuneisuutta sekä luoda edellytyksiä kuvataiteen jatko-opintoihin. Päättöluokalla oppilas tekee päättötyön, jonka muoto tarkentuu oppilaan oman kiinnostuksen mukaan.

[14.5.2024] Viimeisten viikkojen aikatauluja

Viimeisillä viikoilla on paljon yhteisiä poikkeusaikatauluja:

 • Ti 21.5. seiskojen ja kasien tunnit peruttu klo 8-10. Tulevat seiskat tutustumassa kouluun.
 • Pe 24.5. yläkoulun oppilailla koulupäivä klo 9-12. Silloin vietetään yläkoulun Itämeripäivää. Alakoululla normaali lukujärjstyksen mukainen koulupäivä.
 • Ma 27.5. alakoulun retkipäivä, koulua 9-13, yläkoululaiset lukujärjestyksen mukaan.
 • Ti 28.5. yläkoulun retkipäivä 9-13, alakoulu lukujärjestyksen mukaan.
 • Ke 29.5. koulupäivä loppuu kaikilla klo 13, siihen asti lukujärjestyksen mukaan.
 • To 30. 5. kaikilla koulua klo 9-12, alakoulun kevätjuhla illalla klo 18.
 • Pe 31.5. kaikilla koulua klo 9-12, kirkko ja kirkkoa korvaava tilaisuus klo 10.
 • La 1.6. kevätjuhlat 7.lk klo 8.30, 8.lk 9.30 ja 9.lk 10.30, alakoulun todistusten jako alkaa klo 9.00 omassa luokassa.

Usealla luokalla on lisäksi useita yksittäisiä luokkia koskevia poikkeusaikatauluja, joista opettajat tiedottavat erikseen.

 

[19.4.2024] Vappurieha

 • 30.4. tiistaina koulullamme pidetään vappurieha oppilaille. Lukujärjestyksestä poikkeavaa toimintaa on klo 10-12 ja koulu loppuu klo 12.

 [12.1.2024] Info valinnaisaineista seiskoille keskiviikkona 31.1.2024

 • Seiskoilla poikkeuksellinen koulupäivä keskiviikkona 31.1. jolloin koulupäivä alkaa vasta klo 10. Koulua on lukujärjestyksen mukaan klo 10 - 13, jonka jälkeen koululla pidetään valinnaisaineinfo klo 13:00 - 15:15
 • Valinnaisaineopas(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

[18.12.2023] Tulevien 1. luokkalaisten info ja painotettuun opetukseen hakeutuminen 3. vuosiluokalta alkaen

 

[18.12.2023] Viimeisen viikon aikatauluja

 • tiistai 19.12. on viimeinen lukujärjestyksen mukainen koulupäivä. 
 • keskiviikko 20.12. kirkkopäivä/ vaihtoehtoinen tilaisuus koululla. Kaikilla koulua klo 9-12
 • torstai 21.12. kaikilla koulua klo 9-12
 • perjantai 22.12. kolme juhlaa. Koulupäivän alkamisajankohta riippuu juhlasta. 
  • 1. juhla, jolloin koulupäivä klo 8.30- 11.30 (luokat: 3, 5, 7A, 7D, 8B, 9B, 9C ja 7-9S)
  • 2. ja 3.juhla koulupäivä klo 9- 12 (luokat: 1, 2 , 4, 6, 7B, 7C, 7E, 7F, 7G, 8A, 8C, 8D, 8L, 9A, 9D, 7-9U, 7-9V, 7-9H., 7-9 )
 • Koulutyö jatkuu tammikuussa 8.1. klo 9.00 oman luokan tunnilla. Sen jälkeen jatketaan heti opiskelua lukujärjestysten mukaan.

 

[14.11.2023] Hakeutuminen 3.- ja 7. luokalta alkavaan painotettuun opetukseen

 • Valintakokeet 3. luokalta alkavaan painotettuun kuvataiteeseen:
  • Hakuaika Wilmassa 22.1. - 4.2.2024
  • Varsinainen koepäivä 9.2.2024 klo 9:00 - 11:00
   • Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua
  • Uusinta 26.2.2024 klo 13:00
   • Uusintakoepäivään voivat osallistua vain ne hakijat, jotka eivät voi osallistua varsinaisena koepäivänä sairastumisen takia. Sairauslomatodistus on toimitettava koululle ennen uusintakokeeseen osallistumista.
  • Oppilaaksiottopäätökset postitetaan koteihin 2.4.2024
 • Valintakokeet 7. luokalta alkavaan painotettuun kuvataiteeseen:
  • Hakuaika Wilmassa 20.11. - 3.12.2023
  • Varsinainen koepäivä 18.1.2024 klo 9:00 - 11:00
   • ​​​​​​​​​​​​​​Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua
  • Uusinta 29.1.2024 klo 13:00
   • Uusintakoepäivään voivat osallistua vain ne hakijat, jotka eivät voi osallistua varsinaisena koepäivänä sairastumisen takia. Sairauslomatodistus on toimitettava koululle ennen uusintakokeeseen osallistumista.
  • Oppilaaksiottopäätökset postitetaan koteihin 22.3.2024

 

[14.11.2023] Siirtyminen 7. luokalle

 

[31.10.2023] Ilmiöviikko 

Ensi viikolla koulussamme on ilmiöviikko, jolloin koulupäivät ovat klo 9-14. Ilmiön aiheena on tänä vuonna kerrostalo/naapurit. 

Maanantai aloitetaan seuraavissa luokissa:

 • 7A luokka 502
 • 7B luokka 410/412
 • 7C luokka 404/406
 • 7D luokka 510
 • 7E luokka 315
 • 7F luokka 305/307
 • 7G luokka 315/305.

Maanantain ensimmäisellä tunnilla infotaan loppuviikon aikataulu ja suunnitelma.

 

[24.10.2023] Seitsemännelle luokalle hakeutuminen ja painotettuun opetukseen hakeutuminen 3. ja 7. vuosiluokalta alkaen

 • Aleksis Kiven peruskoulu järjestää infotilaisuudet painotettuun opetukseen hakeutumisesta 15.11.2023.
  • klo 17:30 tulevat kolmoset, juhlasalissa
  • klo 18:00 tulevat seiskat, juhlasalissa
 • Tulevien kolmosten hakuaika (lomake wilmassa) on 22.1. - 4.2.2024 ja valintakokeet järjestetään 6.-27.2.2024
 • Tulevien seiskojen hakuaika on 20.11. - 3.12.2023. Huoltajat täyttää wilmassa lomakkeen, jossa ilmoitetaan mihin kouluun siirtyy tai hakee. Valintakokeet järjestetään 10.1. - 5.2.2024.
 • Koulumme tarkat valintakoepäivät ilmoitetaan täällä myöhemmin. Valintakokeeseen ei tule erillistä kutsua.
 • Kuvataide-esite alakoulu(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
 • Kuvataide-esite yläkoulu(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

[15.9.2023] Valokuvaukset

Aleksis Kiven peruskoulun koulukuvaukset järjestetään 28. - 29.9.2023. 

Torstaina luokat: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7E, 7G, 9B, 9C, 9D ja kaverikuvat

Perjantaina luokat: 7A, 7B, 7C, 7D, 7F, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, valmistavat luokat ja erityisluokat.

[11.8.2023] Koulu viikosta 33 eteenpäin

 • Maanantaista 14.8. alkaen koulua käydään lukujärjestyksen mukaan. Luokanopettaja tai luokanvalvoja ilmoittaa mahdollisista poikkeuksista koulupäiviin.

[30.5.2023] Syyslukukausi alkaa torstaina 10.8.2023

 • Koulua ykkösillä ja seiskoilla klo 9-12
  • Ykköset otetaan vastaan koulun takana olevalla "pikkupihalla"
  • Seiskat kokoontuvat koulun edessä "isolla pihalla"
 • Muilla luokilla koulua klo 10-13
 • Perjantaina koulua kaikilla klo 9-12

 

 

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoitus edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt, kuten myös lainsäädäntö velvoittaa noudattamaan sääntöjä.

Järjestyssääntöjä noudatetaan koulualueella ja kouluaikana.

Koulualue käsittää koulurakennuksen ja koulun pihan. Koulualueeksi luetaan myös muualla kuin koulun välittömässä läheisyydessä järjestettävä opetus, kuten urheilukenttä tai muu vastaava.

Kouluaikaa on koulun työjärjestyksen mukainen työpäivä, koulun järjestämät kerhot ja tukiopetus, sekä välitunnin mittainen aika ennen koulun alkua ja sen päätyttyä. Se voi olla myös muu kouluajaksi määritelty aika, kuten luokkaretki, leirikoulu, opintokäynti tai juhla.

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaalla on oikeus:
 • opetukseen sekä tarvittaessa tukiopetukseen
 • yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun
 • henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan
 • turvalliseen opiskeluympäristöön
Opetuksessa otetaan huomioon:
 • ihmisten erilaisuuden ja eri kulttuurien ymmärryksen edistäminen kouluyhteisössä.
Oppilas
 • osallistuu opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon
 • suorittaa tehtävänsä tunnollisesti
 • antaa työrauhan ja noudattaa ohjeita
 • käyttäytyy asiallisesti
 • saapuu tunneille ajoissa
 • huolehtii koulutarvikkeista ja –varusteista
 • ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta.
Oppilaita suojataan väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä laadittujen suunnitelmien mukaisesti

Oppilaan on jatkossa käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä. ​

Turvallisuus, terveys, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Oleskelu ja liikkuminen
 • Välituntialueita ovat koulun pihat.
 • Koulun alueelta ei saa poistua koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä.
Turvallisuus
 • Turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta ilmoitetaan koulun henkilökuntaan kuuluvalle.
 • Polkupyörät, mopot, autot sekä skeitti- ja muut potkulaudat säilytetään niille osoitetuilla paikoilla.
 • Lumipallojen heittäminen on kielletty.
 • Vieraiden kutsumiseen kouluun tarvitaan lupa.
 • Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.
 • Koulun alueella on kameravalvonta.
Terveys, päihteet ja vaaralliset esineet
 • Terveellinen, monipuolinen ruoka sekä ulkoilma välitunneilla auttavat jaksamaan
 • Tupakkatuotteiden, alkoholin sekä huumausaineiden tuominen kouluun on kielletty
 • Lailla kiellettyjen, vaarallisten esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kielletty
 Viihtyisyyttä lisäävät
 • hyvien tapojen mukainen käytös
 • toisten huomioon ottaminen
 • tervehtiminen
 • hyvät ruokailutavat
 • siisteydestä huolehtiminen
 • ulkovaatteita ei pidetä oppitunneilla, koulun tilaisuuksissa eikä ruokalassa.
Ympäristö
 • Koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroista huolehditaan sekä toisten omaisuutta kunnioitetaan.
 • Roskaaminen edellyttää jälkien siivoamiseen.
 • Oppilaalla on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon ja puhdistamaan tai järjestämään likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden.
 • Pukeutuminen kuuluu olla asiallista ja tarkoituksenmukaista. 
Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö oppitunneilla
 • Tietokoneet, matkapuhelimet ja muut mobiililaitteet eivät saa olla esillä ilman opettajan lupaa.
 • Tietokoneita, matkapuhelimia ja muita mobiililaitteita käytetään vain opettajan ohjeiden mukaan.
 • Mobiililaitteen käyttö oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana opetusta häiritsevänä on kielletty.
 • Mobiililaitteet voidaan kerätä oppitunnin ajaksi pois.
 • Toisesta henkilöstä koulussa otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.

Kurinpito

Erilaiset rikkeet pyritään hoitamaan keskustelemalla asianomaisten kesken. Tärkeimpänä asioiden hoitajina ovat luokanopettajat ja –valvojat. Opettajien lisäksi apulaisrehtorit hoitavat kasvatuskeskusteluja. Rehtori voi keskeyttää oppilaan koulupäivän tarvittaessa. Muut viralliset rangaistusmenetelmät ovat: jälki-istunto, kirjallinen varoitus, koulusta erottaminen määräajaksi.

Epäasiallisesta käytöksestä koulumatkoilla informoidaan huoltajia samoin kuin muista huolta aiheuttavista asioista koulumatkalla.

Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.

Tiedottaminen

Järjestyssäännöt löytyvät koulun kotisivuilta.

Säännöt kerrataan oppilaiden ja henkilökunnan kanssa aina lukuvuoden alussa ja tarvittaessa myös muina aikoina. Tarvittaessa säännöistä muokataan eri ikätasoille sekä luokille sopivat versiot.

Aleksis Kiven peruskoulun järjestyssäännöt on muokattu Opetushallituksen ohjeistuksen pohjalta. Järjestyssääntöjä muokatessa on kuultu henkilökuntaa, oppilaita ja huoltajia. Johtokunta hyväksyy koulun järjestyssäännöt.

Koulumme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakiin. Tasa-arvolaki velvoittaa edistämään sukupuolten tasa-arvoa koulutuksessa. Tytöillä ja pojilla tulee olla samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen. Oppimisympäristöjen järjestäminen, opetus ja oppiaineiden tavoitteet tukevat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Tasa-arvoa edistetään ja syrjintää ehkäistään tavoitteellisesti, oppilaan ikä ja kehitystaso huomioon ottaen. Yhdenvertaisuuslain mukaan koululla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja ettei ketään saa syrjiä esimerkiksi iän, ihonvärin tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Tasa-arvoisessa ja yhdenvertaisessa koulussa jokainen oppilas tuntee olonsa turvalliseksi ja uskaltaa olla oma itsensä. Suunnitelmaan liittyvien, yhdessä sovittujen toimenpiteiden avulla oppilaat ja koulun henkilökunta sitoutuvat kouluyhteisönsä kehittämiseen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotavoitteet huomioiden.

Koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilannetta on selvitetty esimerkiksi oppilaiden ja opettajien välisten keskustelujen ja oppilaskohtaisten kyselyiden avulla. Oppilaiden näkemyksillä ja kokemuksilla on tärkeä merkitys tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisessa.

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään keskittymällä muutamaan konkreettiseen toimenpiteeseen kerralla. Toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia arvioidaan vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä ja toteutuneiden toimenpiteiden tilalle valmistellaan uusia toimenpiteitä. Koulun johtokunta hyväksyy tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman osana koulun vuosittaista toimintasuunnitelmaa. Varsinainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivitys mukaan lukien oppilaiden koulukohtaiset kyselyt tehdään kolmen vuoden välein.

Koulun rehtorin tehtävänä on varmistaa, että koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta, siihen liittyvistä toimenpiteistä ja muutenkin koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä tiedotetaan koulun oppilaita, heidän huoltajiaan ja koulun henkilöstöä. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on koko kouluyhteisön asia.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteeri

Sari Petrell 
puh. 09 310 82322(Linkki aloittaa puhelun) 
sari.petrell@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kanslia on avoinna oppilaille klo 8.00-15.00. (Perjantaisin klo 8.00-14.00.) 
Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista

Rehtori

Mikko Kytömäki 
puh. 09 310 82320(Linkki aloittaa puhelun), mikko.kytomaki@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Apulaisrehtorit

Ville Rosenberg 
puh. 09 310 72150(Linkki aloittaa puhelun), ville.rosenberg@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Pasi Juopperi 
puh. 09 310 82321(Linkki aloittaa puhelun), pasi.juopperi@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Johtokunnan puheenjohtaja

Mimma Sopanen

Opinto-ohjaajat

Minna Hakonen 
puh. 09 310 82331(Linkki aloittaa puhelun), 040 334 9126(Linkki aloittaa puhelun) 
minna.hakonen@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Nelli Järvelä 
nelli.jarvela@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kouluisäntä

Kari Tarvainen puh. 050 5283 239(Linkki aloittaa puhelun)

Kouluravintola

puh. 09 310 82328(Linkki aloittaa puhelun)

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Huomioi myös skandit: ä>a, ö>o

Poikkeuksia ovat: 
iida.m.aalto@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
pia1.jaaskelainen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
sasu-joonas.viitanen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
tiina.i.heinonen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Opettajat

Lukuvuosi 2023-2024
 • Aalto Iida, luokanvalvoja 8C, äidinkieli
 • Aarnio Reeta, virkavapaa
 • Alexaki Maria, espanja
 • Eerola Jussi, luokanvalvoja 7A, fysiikka, matematiikka
 • Hakala Nora, laaja-alainen erityisopetus
 • Hakonen Minna, opinto-ohjaaja
 • Heinaro Samu, luokanvalvoja 7D, kemia, matematiikka, tietotekniikka
 • Heinonen Tiina, luokanvalvoja 7E, käsityöt
 • Hildén Maria, biologia, maantieto
 • Hänninen Anna, erityisluokanopettaja
 • Jalkanen Hanna, luokanvalvoja 7E, biologia, maantieto, terveystieto, tutustu tieteeseen
 • Jokinen Ville, musiikki
 • Juopperi Pasi, apulaisrehtori, matematiikka, fysiikka
 • Järvelä Nelli, opinto-ohjaaja
 • Jääskeläinen Pia, luokanopettaja 4, kuvaamataito
 • Kahila Kiira, virkavapaa
 • Kankaanpää Antti, luokanvalvoja 7B, historia, yhteiskuntaoppi, elämänkatsomustieto
 • Kaski Salla, luokanopettaja 3
 • Korpisalo Laura, luokanvalvoja 8B, äidinkieli, ilmaisutaito
 • Kotkaslahti Lauri, luokanopettaja 5, uskonto ev. lut.
 • Laukka Saku, luokanvalvoja 8B,  historia, yhteiskuntaoppi, elämänkatsomustieto, uskonto
 • Lindvall Nea, luokanopettaja 6
 • Luoma Sofia, erityisluokanopettaja 2-7
 • Mustakallio Emilia, luokanvalvoja 8C, ranska, englanti
 • Mäki Laura, virkavapaalla
 • Mäki-Välkkilä Virpi, laaja-alainen erityisopetus
 • Nieminen Heli, luokanvalvoja 8D, tekstiilityö, terveystieto
 • Niininen Marko, erityisluokanopettaja, tuettu erityisluokka 7-9
 • Nevalainen Heidi, luokanvalvoja 9D, ruotsi
 • Nurmi Satu, liikunta
 • Pinomaa Maiju, luokanopettaja 2
 • Posti Paula, luokanvalvoja, kotitalous, terveystieto
 • Rantanen Susanne, luokanvalvoja 8A, kuvataide
 • Rosenberg Ville, apulaisrehtori, kemia, matematiikka
 • Runnel Alan, liikunta
 • Salonen Nette, luokanopettaja 1
 • Sinisalo Mari, luokanvalvoja 7D, kotitalous, terveystieto
 • Sorsa Heikki, luokanvalvoja 7C, äidinkieli, suomi toisena kielenä, ilmaisutaito
 • Suominen-Tallberg, luokanvalvoja 9C, englanti
 • Taipale Siiri, luokanvalvoja 7F, ruotsi, saksa
 • Tamminen Martina, luokanvalvoja 9A, kemia, matematiikka
 • Timofeeva Antonina, luokanopettaja, valmistava opetus
 • Toivanen Heta, kuvataide
 • Unkari Juha, musiikki
 • Soittu Veikko, luokanvalvoja 9B, fysiikka, matematiikka, tietotekniikka
 • Viitanen Sasu-Joonas, erityisluokanopettaja 7-9
 • Vuollo Minna-Maaria, luokanopettaja, valmistava opetus
 • Vuolukka-Lindén Maarit, luokanvalvoja 7G, laaja-alainen erityisopetus
 • Vuorinen Irmeli, erityisopettaja,  tuettu erityisluokka 7-9
 • Yli-Hannuksela Kaisu, luokanopettaja 2
 • Öhman Päivi, luokanvalvoja 8D, englanti

Koulunkäyntiavustajat

 • Ara Akhter Rowshan
 • Ekroos Joel
 • Jokela Terhi
 • Jui Tanjina
 • Käpymäki Miia
 • Mäntylä Greta
 • Pursiainen Jaana

Psykologi

Rasmus Heikkilä
puh. 09 310 82086(Linkki aloittaa puhelun)
rasmus.heikkila2@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kuraattori 

Saara Tähtinen 
Luokat 1-9.
Minut saa kiinni viestein sekä puhelimitse.
puh. 09 310 86493(Linkki aloittaa puhelun), 040 661 5808(Linkki aloittaa puhelun)
saara.tahtinen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
sekä Wilma-viestein

Terveydenhoitaja

Riikka Nordenswan
puh. 09 310 27122(Linkki aloittaa puhelun) 
oppilaille aika ilman ajanvarausta ma-pe klo 11.30-12.00

Hammashuollon ajanvaraus
puh. 09 310 51400(Linkki aloittaa puhelun)

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Katso kouluamme lähimpänä olevat iltapäivätoimintapaikat.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle lukuvuoden alkaessa.

Harrastamisen Suomen mallin harrastukset 2024-2025

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomia harrastuksia on tarjolla 3.–9.luokkien oppilaille kaikissa Helsingin peruskouluissa.  

Uusi harrastuskausi alkaa 2.9.2024. Lukuvuoden 2024–2025 harrastukset julkaistaan Harrastukset-sivustolla osoitteessa harrastukset.hel.fi sekä tällä sivulla elokuun loppupuolella. Siirry Harrastukset-sivustolle(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  

Harrastukset on tarkoitettu ensisijaisesti oman koulun oppilaille. Voit valita myös jollakin toisella koululla järjestettävän harrastuksen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana. 

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Harrastusryhmät täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Olet tervetullut tutustumaan harrastukseen ilman ilmoittautumista, jos ryhmässä on tilaa. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. 

Helsingin kaupungin tarjoamia maksuttomia harrastuksia löydät myös seuraavilta verkkosivuilta: 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Tähän kirjataan koulun johtokunnan jäsenet

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

 Instagram(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Porvoonkatu 2, 00510 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Kulkureitti sisäänkäynnille on opastettu, tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu ja siinä on liikkumista ohjaavaa pintamateriaalia.
 • Kulkureitillä on jyrkkä mäki.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on 3 peräkkäistä porrasaskelmaa.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Ovi avautuu käsin helposti.

Sisätilat

 • Toimipiste sijaitsee samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.
 • Tilan keskeisillä kulkureiteillä on vähintään 4 kääntyvää porrasaskelmaa, jossa on käsijohteet molemmilla puolilla.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.
 • Toimipisteessä on esteetön wc.