Käpylän peruskoulu

Käpylässä sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9.
Käpylän peruskoulu
Kuva: Tiina Piri

Yhteystiedot

Mäkelänkatu 89, 00610 Helsinki Näytä esteettömyystiedot
espanja suomi
PL 61301, 00099 Helsingin kaupunki

Koulusihteeri
Helena Seppänen
+358 9 310 80459
helena.seppanen@hel.fi

Koulusihteeri
Mia Wathén
+358 9 310 21325
mia.wathen@hel.fi

palveluvastaava
Hanna Lamroth
+358 9 310 62593
hanna.lamroth@hel.fi

Rehtorin viransijainen
Otto Katz
+358 9 310 82080
otto.katz@hel.fi

Virka-apulaisrehtori
Jukka Tolvanen
+358 9 310 25655
jukka.tolvanen@hel.fi

vsvirkaApulaisrehtori
Mira Tanninen
mira.tanninen@hel.fi

Lukuvuosi 2023-2024

Kielten opetus
englanti, espanja
englanti, espanja
ruotsi
espanja, ranska, saksa
Kaksikielinen opetus
suomi-espanja
Painotettu opetus
luonto ja tiede

Tarjolla sali

Oppia, kasvua ja yhteistyötä

Käpylän peruskoulun motto

Käpylän peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jonka 1- 9-luokilla opiskelee noin 960 oppilasta.  Käpylän peruskoulu sijaitsee Puu-Käpylän kyljessä erinomaisten liikenneyhteyksien varrella lähellä Mäkelänkadun ja Koskelantien risteystä. Koululla on kaksi toimipistettä. Rakennusten nimet ovat Hykkylä (Mäkelänkatu 89) ja Kuutio (Mäkelänkatu 84). Kuutiossa opetusta on 2. ja 4. kerroksissa ja tilat toimivat väistötiloina, kun Väinölän ja Untamon rakennuksissa on perusparannuskorjaus.

Tulevat valintakokeet Käpylän peruskoulussa:

7. luokalta alkava luonto ja tiede -painotetun opetuksen valintakoe järjestetään perjantaina 12.1.2024. Koe alkaa klo 9.
Uusintakoe varsinaisena koepäivänä sairastuneille (lääkärintodistus vaaditaan) 24.1.2024. Koe alkaa klo 13.
Mäkelänkatu 89, kokoontuminen klo 8.45 ala-aulassa.

Valintakokeeseen ei tule erillistä kutsua.

Kaksikielinen suomi-espanja valintakoe tuleville 1.-luokkalaisille järjestetään torstaina 1.2.2024.
Uusintakoe varsinaisena koepäivänä sairastuneille (lääkärintodistus vaaditaan) 8.2.2024.

Kaksikielinen suomi-espanja -valintakoe 2. - 6. -luokkalaisille järjestetään torstaina 25.1.2024. Uusintakoepäivämäärä ilmoitetaan myöhemmin. 

Valintakokeeseen osallistuville lähetetään erillinen kutsu.

Lukuvuoden 2023 - 2024 koulupäivät  

Ensi lukuvuoden työajoista on päättänyt kasvatuksen ja koulutuksen suomenkielinen lautakunta. Koulu voi päättää yhdestä lauantaityöpäivästä ja sitä vastaavasta vapaapäivästä. 

Ensi lukuvuoden työpäivät ja koulukohtaiset jaksot: 

 • syyslukukausi to 10.8. – pe 22.12.2023
  • syysloma ma 16.10. – su 22.10.2023 
  • joululoma la 23.12.2023 – su 7.1.2024 
 • kevätlukukausi ma 8.1. – la 1.6.2024  
  • talviloma ma 19. – su 25.2.2024 
  • pääsiäisloma pe 29.3. – ma 1.4.2024  

Yksi koulukohtainen lauantaityöpäivä ja vastaava vapaa:  

 • Kirmyjäiset lauantaina 23.9.2023 
 • vastaava arkivapaa on helatorstain jälkeinen perjantai 10.5.2024.  

Jaksot  

1. jakso 

10.8. – 13.10.2023  

48 päivää / ysien TET-jakso 

2. jakso 

23.10. - 23.12.2023

43 päivää – ilmiöjakso 

3. jakso 

8.1. - 15.3.2024

45 päivää  

4. jakso 

18.3. – 1.6.2024  

51 päivää
yhteensä  187 päivää

 

Meidän koulu

HYVÄ ME! -tavoitteet

 1. Annan tilaa toisille ja erilaisuudelle.
 2. Edistän turvallisuutta
 3. Annan työrauhan.
 4. Pidän huolta oppimisestani.
 5. Olen hyvä sellaisena kuin olen.
 6. Saan yrittää ja erehtyä, oppia ja innostua.
 7. Välitän, kuuntelen, kannustan.
 8. Pidän paikat siistinä.
 9. Tervehdin.
 10. Puhun hyvää toisista.

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Valinnaisaineet alakoulussa opiskellaan luokilla 4-6. Valinnaisoppineissa oppilailla on vaihtoehtoina kolme kurssia: Tavattomia taideaineita, Kaikenlaista kulttuuria ja Luonnollisesti luonnossa. Oppilaat tekevät valinnat neljännen luokan aikana ja opiskelevat kurssilla alakoulun ajan syys- tai kevätlukukaudella yhteensä 2 oppituntia viikossa.

Useissa peruskouluissa 7–9-luokilla opiskellaan jaksoissa ja osa opiskeltavista oppiaineista vaihtuu muutamien viikkojen välein. Oppitunteja on keskimäärin 30 viikossa. Kaikille yhteisiä oppiaineita on vähintään 80 viikkotuntia ja valinnaisaineita vähintään 10 viikkotuntia vuodessa. Vapaaehtoinen 3. luokalta alkanut A-kieli muuttuu 7. luokalla toiseksi A-kieleksi.
Valinnaisaineet ja niiden valinta Käpylän peruskoulussa luokka-asteilla 8. ja 9.

Yhteisten aineiden lisäksi peruskoulussa opiskellaan aihekokonaisuuksia. Niihin paneudutaan eri oppiaineiden tunneilla tai niitä toteutetaan teemoina, projekteina tai osana koulun muuta toimintaa.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, espanja
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, espanja
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): espanja, ranska, saksa

Valinnaisen kielen opetusryhmässä täytyy olla vähintään 14 oppilasta; oppilaina ryhmässä voi olla myös Koskelan ala-asteen oppilaita.

Painotettu opetus

Käpylän peruskoulussa on mahdollisuus hakeutua soveltuvuuskokeen kautta painotettuun opetukseen kahdella linjalla:

 • Luonto ja tiede yläkoulussa
 • Kaksikielinen suomi-espanja -opetus luokka-asteilla 1-9

Opetusta tarjotaan soveltuvin osin espanjaa ja suomea puhuville oppilaille.
Opetukseen voi soveltuvuuskokeella hakea niille luokka-asteille 1-7, joissa on vapaita oppilaspaikkoja.

Koulun kaksikielisen opetuksen omat sivut: https://espanjanluokka.net/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

7. luokalta alkava luonto ja tiede -painotetun opetuksen valintakoe järjestetään perjantaina 12.1.2024. Koe alkaa klo 9.
Uusintakoe varsinaisena koepäivänä sairastuneille (lääkärintodistus vaaditaan) 24.1.2024. Koe alkaa klo 13.
Mäkelänkatu 89, kokoontuminen klo 8.45 ala-aulassa.

Valintakokeeseen ei tule erillistä kutsua.

Kaksikielinen suomi-espanja valintakoe tuleville 1.-luokkalaisille järjestetään torstaina 1.2.2024.
Uusintakoe varsinaisena koepäivänä sairastuneille (lääkärintodistus vaaditaan) 8.2.2024.

Kaksikielinen suomi-espanja -valintakoe 2. - 6. -luokkalaisille järjestetään torstaina 25.1.2024. Uusintakoepäivämäärä ilmoitetaan myöhemmin. 

Valintakokeeseen osallistuville lähetetään erillinen kutsu.

Perusparannus etenee. Väinölän rakennus on toistaiseksi aikataulussaan ja valmistumisen aika olisi vuoden kuluttua 2024 helmikuun lopussa. Kesäkuussa 2023 alkavat Untamon rakennuksen purkutyöt. Väistötiloiksi koululle on osoitettu lisäkerros Mäkelänkatu 84 rakennuksesta. Ainakin luokat 1 – 5 opiskelevat tuossa Kuution rakennuksessa. Joudumme vielä tarkistamaan, riittävätkö Hykkylän rakennuksen tilat jäljelle jääville luokille. Luokkien sijoittumisista tiedotetaan heti, kun järjestelyt etenevät.

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Käpylän peruskoulun arjesta myös sosiaalisessa mediassa, otathan meidät seurantaan.

Seuraa koulua Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Seuraa koulua Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja aktiviinen vanhempainyhdistys. Vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana toimii Aino Halonen (nationalfilmi(at)gmail.com)

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso Hykkylän lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katso Untamon lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 1. Käpylän peruskoulun JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

  (oppilaskunnan hallitus on hyväksynyt säännöt kokouksessaan keväällä 2015 ja järjestyssääntöjä on käsitelty edustuksellisesti: vanhemmat, oppilaat ja koulun henkilökunta opetussuunnitelman tarkistuksen yhteydessä helmikuussa 2017)

  Jokaisella on oikeus nauttia koulunkäynnistä:

 • Työrauhaan on jokaisella oikeus ja velvollisuus.
 • Jokainen noudattaa koulun työaikoja.
 • Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi.
 • Jokaisen henkistä ja fyysistä koskemattomuutta kunnioitetaan.
 • Viihtyisä ympäristö kuuluu kaikille.

  Yleistä Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

  Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

  Järjestyssääntöjä sovelletaan koulualueella ja kouluaikana.

  Oppilaalla on oikeus

 • saada hyvää ja ajanmukaista opetusta ammattitaitoisilta opettajilta mahdollisimman lähellä kotia sekä tarvittaessa erityisopetusta ja –tukea.
 • turvalliseen oppimisympäristöön: henkiseen, fyysiseen ja omaisuuden koskemattomuuteen.
 • tulla kohdelluksi tärkeänä ja arvostettuna ihmisenä: tulla kuulluksi, tulla hyväksytyksi, oikeus mielipiteen asialliseen ilmaisuun ja luottamuksellisiin aikuissuhteisiin.
 • työrauhaan ja työniloon viihtyisässä ympäristössä.
 • ruokaan, virkistykseen ja terveydenhuoltoon.
 • saada opiskella monimuotoisessa, erilaisuuden hyväksyvässä ilmapiirissä.

  Oppilaan velvollisuutena on

 • osallistua opiskeluun, suorittaa tehtävänsä hyvin sekä noudattaa opettajien ja muun henkilökunnan ohjeita.
 • huolehtia tavaroistaan, yhteisestä omaisuudesta ja ympäristöstä.
 • kunnioittaa oppilaiden ja koulun aikuisten perusoikeuksia: kuunnella, auttaa toista, ratkaista erimielisyydet rakentavasti.
 • antaa kaikille työrauha.
 • noudattaa yhteiskunnassamme yleisesti hyväksyttyjä pelisääntöjä sekä yhteisesti hyväksyttyjä koulun sääntöjä ja käyttäytyä hyvin tapojen mukaisesti.

  Koulualueen määrittely

  Koulualueen muodostavat koulurakennukset ja aidatut piha-alueet ja Untamon rakennuksen takaa kulkeva rakennukset yhdistävä kulkuväylä.

  Koulualuetta ei ole aidatun alueen ulkopuolinen alue kuten kirjasto, ”Amerin puisto” ja lähikaupat sekä huoltoasemat.

  Välituntialueet ovat koulun piha ja Käpylän yhdyskuntaklubi (Klubi vain luokat 8.-9.).

  Kouluajan määrittely

  Järjestyssääntöjä noudatetaan varsinaisina koulun työpäivinä oppi- ja välitunneilla sekä koulumatkoilla. Järjestyssääntöjä noudatetaan myös koulun toimintasuunnitelmaan kirjatussa koulun ulkopuolisessa toiminnassa sekä koulun puitteissa tapahtuvassa vapaa-ajan toiminnassa.

Käyttäytyminen koulussa

Jokaisen koulussa työskentelevän on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Yleiset käyttäytymisen kriteerit pätevät jokaisella oppitunnilla. Päihteiden käyttö on kielletty.

Koulussa noudatetaan tehtyä päihdestrategiaa ja kiusaamisen ehkäisyn strategiaa sekä kehitetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koulun tekemän suunnitelman mukaisesti.

Hyvään käyttäytymiseen kuuluu:

 • otetaan toiset huomioon
 • kunnioitetaan toista fyysisesti ja henkisesti
 • annetaan toisille työrauha
 • puhutaan asiallisesti, ei kiroilla eikä haukuta
 • pukeudutaan asiallisesti tilanteen ja sään mukaan.
 • kuvataan muita koulussa työskenteleviä vain luvalla ja otetut kuvat julkaistaan vain luvalla
 • noudatetaan yhteisiä aikatauluja

  Käyttäytyminen päivittäisen työskentelyn eri tilanteissa ja käytännön järjestelyt

  Oppitunnit

  Oppitunneille saavutaan ajoissa tarvittavat oppivälineet mukana ja valmistautuneena. Tunneilla ei pidetä ulkovaatteita. Tunneilla tehdään opettajan ohjaamia tehtäviä ja viitataan, jos on asiaa tai haluaa osallistua tuntikeskusteluun. Muuten luokassa on pidettävä työrauha. Tuntien aikana ei syödä ilman opettajan lupaa. Kännyköiden tulee olla äänettömällä eivätkä ne saa häiritä opiskelua (ei kännyköiden räpläämistä tai niillä soittelua tuntien aikana).

  Välitunnit

  Välitunnit vietetään koulun välituntialueella (poistutaan vain opettajan antamalla luvalla). Polkupyörät ja mopot laitetaan niille tarkoitettuihin telineisiin.

  Ruokailu

  Ruokailussa ulkovaatteet ja reput jätetään niille varattuun naulakkoon. Ruokailussa noudatetaan yleisiä hyviä tapoja ja hyviä ruokatapoja. Noudatetaan ruokalahenkilökunnan ja valvovan opettajan ohjeita. Ruoka syödään ruokalassa.

  ”Ota sen verran ruokaa, kuin syöt. Kun lähdet, nostat oman tuolisi takaisin paikoilleen.”

  Koulumatkat

  Koulumatkoilla noudatetaan yleisiä liikennesääntöjä. Mopolla saa tulla kouluun, jos siihen on lupa. 

  Oleskelu ja liikkuminen koulurakennuksissa ja koulualueella

  Käyttäydytään asiallisesti ja liikutaan rauhallisesti. Ei juosta sisällä. Koulurakennuksessa liikuttaessa tulee ottaa huomioon erilaiset työajat ja pyrkiä välttämään melua.

  Koulualue on koulupäivän aikana tarkoitettu Käpylän peruskoulun oppilaille ja henkilökunnalle, ulkopuoliset ohjataan kansliaan.

  Koulun omaisuuden käsittely

  Koulun omaisuus on kaikkien yhteistä, eikä sitä saa turmella. Pulpetteihin tai seiniin ei piirrellä. Koulutarvikkeita saa lainata vain opettajan luvalla. Koulun omaisuutta on kohdeltava hyvin ja tahallaan aiheutetut vahingot korvataan itse.

Mobiili- ja älylaitteiden käyttö

Kaikkia oppilaita kannustetaan liikkumaan koulupihalla taukojen aikana. Oppilaita kehotetaan välttämään älylaitteiden käyttöä, kuten pelaamista, taukojen aikana. Ruokailun ajan ja ruokalassa älylaitteita ei käytetä.

Älylaitteita voi käyttää osana opiskelua tunneilla aikuisen ohjauksessa. Kuvaaminen ja videointi sekä julkaisu on sallittua vain kuvattujen luvalla.

Omat mobiili- ja älylaitteet ovat jokaisen omaa omaisuutta ja siten jokainen huolehtii ja vastaa omista laitteistaan.

Kurinpito

Koulussa noudatetaan perusopetuslain mukaisia oppilaan ojentamisen keinoja, erityisesti kasvatuskeskustelua. Jos rikkomukset toistuvat, käytetään puhuttelua, opettajan määräämää jälki-istuntoa ja muita lain sallimia keinoja.

Jos asiaa ei pystytä käsittelemään sen tapahduttua, palaa oppija kouluun huoltajan kanssa ja asia käsitellään paluuneuvottelussa.

Äärimmäisissä tilanteissa käytetään rehtorin antamaa kirjallista varoitusta tai johtokunnan määräämää määräaikaista erottamista.

Muut määräykset

Niissä asioissa, joista ei erikseen järjestyssäännöissä mainita, noudatetaan perusopetuslakia ja -asetusta sekä muita peruskoulun toimintaan sovellettavia säännöksiä ja määräyksiä.

Järjestyssäännöt julkaistaan vuosittain ilmestyvässä Käpysato 1 –lukuvuositiedotteessa sekä koulun kotisivuilla. Jokainen luokka perehtyy järjestyssääntöihin jokaisen lukuvuoden alussa. Järjestyssäännöt tarkistetaan kunnallisvaalikausittain ajankohtaisiksi.

HYVÄ ME!

 1. Annan tilaa toisille ja erilaisuudelle.
 2. Edistän turvallisuutta
 3. Annan työrauhan.
 4. Pidän huolta oppimisestani.
 5. Olen hyvä sellaisena kuin olen.
 6. Saan yrittää ja erehtyä, oppia ja innostua.
 7. Välitän, kuuntelen, kannustan.
 8. Pidän paikat siistinä.
 9. Tervehdin.
 10.  Puhun hyvää toisista.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteeri Hykkylä

Helena Seppänen p. 09 310 80459, helena.seppanen(at)hel.fi
luokka-asteet 6 ja 7-9, kaksikielisen suomi-espanja-opetuksen luokat 1-9E
erityisluokat 5-9G, 1-9TOIa, 1-9TOIb, 4-6H, 6-7H, 7-9H

Koulusihteeri Kuutamo, Mäkelänkatu 84

Mia Wathen p. 09 310 21325, mia.wathen(at)hel.fi
luokka-asteet 1, 2, 3, 4, 5, JOPO-luokat 8-9F1 ja 8-9F2, erityisluokat 1-4H ja 1-5F

Vs. rehtori Otto Katz 30.11. saakka
p. 09 310 82080, työhuone Hykkylässä
otto.katz(at)hel.fi

Virka-apulaisrehtori Jukka Tolvanen 
p. 09 310 25655
jukka.tolvanen(at)hel.fi

Vs. virka-apulaisrehtori Mira Tanninen
p. 040 6714051
mira.tanninen(at)hel.fi

Palveluvastaava Hanna Lamroth (koulunkäynninohjaajien esihenkilö)
p. 050 344 5755
hanna.lamroth(at)hel.fi

SOL kohdevastaava (kouluisäntäpalvelut)
klo 7.30-15.15 p. 040 922 4641

Kouluravintolat/Helsingin kaupungin palvelukeskus
Hykkylä p. 09 310 82070

Koulurakennukset

Kuutamo, Mäkelänkatu 84, 2. ja 4. krs

luokka-asteet 1-5, 1-4E ja JOPO-luokat
opettajainhuone p. 09 310 72361, soitot vain välituntien aikana.

Hykkylä, Mäkelänkatu 89 

luokka-asteet 6 - 9 ja 5-6E
POY- ja TOI-erityisluokat,  5-9G
Opettajainhuone p. 09 310 72104, soitot vain välituntien aikana.  
erityisluokat:
4-6H p. 09 310 82069 Niina Simonen
6-7H p. 09 310 84022 Turunen Helena
8-9H p. 09 310 84274 Päivi Nurmento

TOI-luokat 1-19a ja 1-19b
opettajat, p. 09 310 80400 ja 09 310 72103

Kaikkien toimipisteiden postiosoite 
PL 61301, 00099 Helsingin kaupunki

Käpylän peruskoulun johtokunnan puheenjohtaja 2021-2025   
Arsi Rosengren

Koululaisten iltapäivätoiminnan aluekoordinaattori
Kasko, koululaisten ip-toiminta, Maija Jaskara p. 09 310 87103

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)edu.hel.fi ellei toisin mainita.

Luokat ja niiden luokan- ja aineopettajat
1A Lindahl Sanna luokanopettaja
1B Turtiainen Taija luokanopettaja
1C Palsa Marja-Leena luokanopettaja
2A Ylönen Miia luokanopettaja
2B Tanninen Mira luokanopettaja
2C Sipilä Johanna luokanopettaja
1-2E Peteri Pudas Mari luokanopettaja, espanja
1-5F Räsänen Anna erityisluokanopettaja
3A Jouhten Tiina luokanopettaja
3B Hämäläinen Maini luokanopettaja
3C Vakkilainen Virpi luokanopettaja
3E Sillero Vigil Alba luokanopettaja, espanja
4A Suihkonen Tapani luokanopettaja
4B Honkasaari Outi luokanopettaja
4C Liinanki Eine luokanopettaja
4D Meling Emilia luokanopettaja
4E Cabarrocas Serra Gerard luokanopettaja, espanja
5A Teittinen Ville luokanopettaja
5B Kurokallio Janni luokanopettaja
5C Köykkä Johanna luokanopettaja
5D Hentilä Leena luokanopettaja
5-6E Cerda Marc luokanopettaja, espanja
6A Heino Samuli luokanopettaja
6B Haapaniemi Markku luokanopettaja
6C Vainio Marita luokanopettaja
6D Jalo Vili luokanopettaja
6G Siltanen Reija luokanopettaja
7A Aavatuuli Tuukka käsityö
Leskelä Satu suomen kieli ja kirjallisuus
7B Hakkarainen Susanna kotitalous
Paananen Miikka englanti, ruotsi
7C Kovanen Silja ruotsi
Nieminen Marianne kuvataide
7D Hirvonen Timo käsityö
Räisänen Hanna suomen kieli ja kirjallisuus
7E Saarelainen Esa historia, yhteiskuntaoppi
8A Yli-Pentilä Sami liikunta, terveystieto
Kaverma-Soukko Elina käsityö
8B Kiviranta Laura musiikki
Timonen Meri historia, yhteiskuntaoppi
8C Salermo Henrika englanti
Sulkanen Mika matematiikka, fysiikka, kemia
8D Riehunkangas Janne biologia, maantieto
Vuori Toni matematiikka, fysiikka, kemia
8E Akkola Maisa suomen kieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
Miettunen Jaakko espanja
9A Karp Hilkka kotitalous
Koppatz Niklas matematiikka, fysiikka, kemia
9B Vakkila Kati englanti
9C Hypén-Pennanen Katri matematiikka, fysiikka, kemia
9D Kemppi Saana biologia, maantieto
9E Puolakka Hanna englanti
Remes Linnea liikunta, terveystieto
5-9F Soikkeli Heikki erityisluokanopettaja
1-4H Toijonen Karita erityisluokanopettaja
4-6H Simonen Niina erityisluokanopettaja
6-7H Turunen Helena erityisluokanopettaja
7-9H Nurmento Päivi erityisluokanopettaja
1-9TOI Heinonen Satu erityisluokanopettaja
Inkeroinen Marja erityisluokanopettaja
7-9F Jaalas Ismo erityisluokanopettaja
Ollinen Kare erityisluokanopettaja
luokat 1-3 Puura Eevastiina laaja-alainen erityisopettaja
luokat 1-6E Merchan Tahvanainen Lillian laaja-alainen erityisopettaja
luokat 4-5 Pajari Suvi laaja-alainen erityisopettaja
luokat 6 ja 8 Anttinen Jukka-Pekka laaja-alainen erityisopettaja
luokat 7 ja 9 Shawar-Karjalainen Nadja laaja-alainen erityisopettaja
  Fuertes Rober espanja, kotikieli
  Kamil Shayam islam
  Kutal Baiar islam
  Trad Shadi arabia kotikielenä

Opinto-ohjaajat

Tallskog Anna-Leena p. 09 310 82065
Kortelainen Anne-Mari  (ma-ti) p. 09 310 26090

Koulunkäynninohjaajat

Palveluvastaava/esihenkilö Lamroth Hanna
p. 050 3445755

Tiimivastaava Kämäräinen Jenni
p. 09 31036748
 

Bias Clemens

Bremer Julius

Gorky Edison

Gravata Emilia

Gurung Dolma

Hannula Jeanne

Helomaa Hanna

Hirvonen Jenni

Honkanen Kati

Kojo Onni

Korjus Pauli

Korkiamäki Emma

Niittyaho Kirsi

Nuora Jasmin

Pääskysaari Tuukka

Rahko Iiro

Sallinen Kirsi

Sundbäck Nina

Turunen Anita

Wallenius Anni

Wallenius Riitta

Wingren Benita

Ylitalo Pauliina

Zvaigzne Liga

Koulupsykologit

luokka-asteet 1-4: Riikka Tarpila
p. 040 669 4781

luokka-asteet 5-9: Eeva Vartiainen
p. 040 334 0823
poissa pe 29.9.2023 asti

Koulukuraattorit

luokka-asteet 8-9 ja Jopo-luokat: Miia Mehto

luokka-asteet 1-7: Nina Sunabacka
p. 040 653 9662

Kouluvalmentaja

Sanna Malaska
p. 0408328775

Terveydenhoitajat

terveydenhoitaja Anna Haukkala
Paikalla/tavoitettavissa parillisten viikkojen ke-pe.
Annaan voi olla yhteydessä 1. - 2. luokkien oppilaiden asioissa.
Vastaanotto Kuution 4.krs
Yhteydenotot p. 040 667 9272 sekä Wilman ja Maisan kautta.

terveydenhoitaja Emmi Vauhkonen
Paikalla/tavoitettavissa viikoittain ke ja pe.
Emmiin voit olla yhteydessä 3. - 5. luokkien oppilaiden asioissa.
Vastaanotto Kuution 4.krs
Yhteydenotot p. 040 542 9058 sekä Wilman ja Maisan kautta.

terveydenhoitaja Alina Saukko
Paikalla/tavoitettavissa ma-pe.
Alinaan voi olla yhteydessä 6. - 9. luokkien oppilaiden asioissa.
Vastaanotto sijaitsee Hykkylässä.
Yhteydenotot p. 040 542 7489 sekä Wilman ja Maisan kautta.

Kiireellisissä asioissa voitte olla yhteydessä paikalla olevaan terveydenhoitajaan.

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

SHAKKIKERHO 

Käpylän Urheilijoiden ja Käpylän klubin järjestämä shakkikerho jatkaa toimintaansa Käpylän peruskoululla tiistaina 5.9.2023 kello 14-16. Kerho on maksuton ja pelipaikkana on Untamon koulun väistötilat, Mäkelänkatu 84. Peliryhmät ovat seuraavat: 

Kello 14-15 1.-2.luokkalaiset 

         15-16      3.-6.luokkalaiset 

Ohjaajana toimii edelleen Kimmo Aaltonen. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 2.9. mennessä: Kimmo Aaltonen: kimmoaaltonen.a@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai 040 557 6638.  

Uudet ja vanhat pelaajat tervetuloa ! 

KÄPYLÄN PERUSKOULUN SOITINYHTYE (1.-9.lk)! 

Tervetuloa koko koulun (1.-9.lk) soitinyhtyeeseen! Harjoittelemme yhteismusisointitaitoja ja koko homma huipentuu koulun juhlissa esiintymiseen. Mukaan pääsevät niin vasta-alkajat kuin pidemmällä olevat harrastajat. Mikäli aiempaa soittokokemusta ei ole, on soittimena ukulele, kantele tai rytmisoittimet. Ilmoittautua voi myös soitinyhtyeen laulajiin.  

Kokoonnumme 2. ja 4. jaksossa maanantaisin klo 15.05-16.05 Hykkylän musiikkiluokassa, ensimmäinen kerta maanantaina 30.10.  

Lisätietoja sekä ilmoittautumiset Wilman kautta musiikinopettaja Laura Kivirannalle. 

YMPÄRISTÖKERHO  

Ympäristökerhossa oppilaat osallistuvat koulun kasvitarhatoimintaan (sadonkorjuu, viljely/taimetus ja istutus) sekä toteuttavat koulun kestävän kehityksen ohjelmaa muun muassa järjestämällä erilaisia ympäristötempauksia. Kerholaiset  tutustuvat lajitteluun ja kierrätykseen ja 3lk kerholaiset osallistuvat lisäksi Kartonkikilpailuun. Tämän lisäksi kerholaiset retkeilevät lähimetsissä ja mahdollisuuksien mukaan kauempanakin.  

Kerhoon mahtuu 20 oppilasta. Kerhokerta sisällä kestää 60min. Kerhon retkikerta kestää 90-120min. Retkistä ilmoitetaan erikseen. 

3lk ympäristökerho kokoontuu heti lukuvuoden alusta alkaen maanantaisin klo 14.15. ja 2lk ympäristökerho kokoontuu tiistaisin klo 13.15. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: miia.ylonen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 4.9.2023 alkaen

TIISTAI
Animaatio- ja elokuva (3.–6.lk)
Aika: Tiistaisin klo 14.45–16.15
Paikka: Huom! Helsingin kuvataidekoulun tiloissa (Isonniitynkatu 7)
Harrastuksessa tutustutaan animaatioiden tekoon, tehdään yhdessä elokuvaa! Elokuvan ja videoiden kuvaamista harjoitellaan - lisäksi tehdään käsikirjoituksia, lavastuksia, puvustuksia sekä näytellään ja editoidaan. Tehdään mm. kuvakäsikirjoituksia, sarjakuvaa sekä erilaisia kuvan rajaus -harjoituksia. Yhteyshenkilö: Joonas Tähtinen, p. 0505587210, joonas.tahtinen@kuvataide.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Opettaja: Tuisku Hiltunen
Ilmoittautuminen: https://kuvataide.eepos.fi/#/forms/61?denialKey=utnXDa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Futsal (3.–6.lk)
Aika: Tiistaisin klo 14.30–15.30
Paikka: Hykkylän liikuntasali (Mäkelänkatu 89)
Futsalin ja jalkapallon perustaitoja ja peliä. 
Ohjaaja: Outi Alakurtti/ Sami Koskinen/ Hilma Hopponen
Ilmoittautuminen: https://helsinginponnistus.fi/kerhot-leirit/ (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Yhteystiedot: outi.alakurtti@helsinginponnistus.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 
Järjestäjä: Helsingin Ponnistus / Harrastamisen Suomen malli

Tanssi erityisen tuen oppilaille (6.–9.lk)
Aika: Tiistaisin klo 14.30–15.30
Paikka: Juhlasali, yläliikuntasali
Tanssiharrastuksessa tanssitaan osallistujien lempimusiikkien tahtiin ja tehdään erilaisia luovia tanssiharjoituksia, joiden kautta jokainen saa löytää omanlaisensa tavan liikkua ja tanssia. Harrastuksessa opetellaan myös rennosti erilaisia nykytanssin tekniikoita, opetellaan ryhmässä toimimista ja esiintymistä. Ryhmässä on kaksi tanssin ohjaajaa kerrallaan ja iltapäiväkerhon puolesta erityisavustajia.
Ohjaajat: Elisa Lejeune ja Nina Mamia
Ilmoittautuminen tämän linkin kautta: https://forms.gle/w3VoM4h6Dp6nfHyk6(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Yhteystiedot: hsm.yhteisotanssiiry@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) / 040 355 9351 (Elisa)
Järjestäjä: Yhteisö tanssii ry ja Harrastamisen Suomen malli

KESKIVIIKKO

Kokkailuharrastus (3.–6.lk)
Aika: Keskiviikkoisin klo 14.30–16 (ryhmä 1) tai klo 16–17.30 (ryhmä 2)
Paikka: Kotitalousluokka H019 
Tervetuloa kokkailemaan ruokaa ja loihtimaan leipomuksia kokkailuryhmässä. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa ja tarkoituksena on kokkailla ja leipoa rennosti pienryhmissä. Olit sitten jo kokkailumestari tai aloittelet vasta ruuanlaittoa, olet lämpimästi tervetullut ryhmään!
Kausi kestää 13 kertaa. Syyslomalla ja itsenäisyyspäivänä ei järjestetä toimintaa
Ilmoittautuminen:
https://nuorisoseurarekisteri.fi/Toimintaryhmat/tapahtumatiedot.aspx?id=2520(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (ryhmä 1)
https://nuorisoseurarekisteri.fi/Toimintaryhmat/tapahtumatiedot.aspx?id=2521(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (ryhmä 2)
Järjestäjä: Stadin nuorisoseurat / Harrastamisen Suomen malli

PERJANTAI
Avoin eSports (6.–9.lk)
Aika: Perjantaisin klo 15.30–17
Paikka: Oodi, 2.krs koneluokka
Tervetuloa mukaan avoimeen eSports harrastusryhmään hiomaan pelinsisäistä ja -ulkoista tietotaitoa sekä tutustumaan uusiin mukaviin joukkue- ja pelitovereihin. Harrastekertoihin sisältyy harjoittelua niin yksilö- kuin joukkuepelaamisessa mm. Fortnitessa. Aiempaa pelikokemusta ei vaadita. Ryhmästä voi varata itselleen paikan ilmoittautumalla tai otamme pelureita vastaan ovella ilman ennakkoilmoittautumista, mikäli ryhmässä on vapaita paikkoja.
Lisätiedot: https://www.xroc.gg/koulut/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Järjestäjä: xRoc / Harrastamisen Suomen malli

Jos et pääse osallistumaan, muistathan perua ilmoittautumisen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.
Helsingin kaupungin tarjoamia maksuttomia harrastuksia löydät myös seuraavilta verkkosivuilta:   
•    EasySport: Maksutonta harrasteliikuntaa 3.–6.luokkalaisille liikunta.hel.fi/easysport
•    FunAction: Maksutonta harrasteliikuntaa 13–17-vuotiaille vuotiaille liikunta.hel.fi/funaction
•    Operaatio Pulssi! Maksuttomia harrastuksia, tapahtumia ja retkiä 12–18-vuotiaille https://nuorten.hel.fi/tekemista-ja-paikkoja/operaatio-pulssi/operaatio-pulssi-lansi/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) https://nuorten.hel.fi/tekemista-ja-paikkoja/operaatio-pulssi/operaatio-pulssi-ita/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  https://nuorten.hel.fi/tekemista-ja-paikkoja/operaatio-pulssi/operaatio-pulssi-pohjoinen/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 
•    Nuorten.hel.fi
•    Harrastukset.hel.fi
Tervetuloa harrastamaan ja ota kaverikin mukaan!

Terveisin,
Harrastamisen Suomen mallin koordinaattori Pinja Rosenberg puh. 040 682 6870, pinja.rosenberg@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Harrastamisen Suomen malli Helsingissä nuorten.hel.fi/suomenmalli
 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Johtokunnan puheenjohtaja Arsi Rosengren, arsi.rosengren(at)gmail.com varapuheenjohtaja Katri Hyvärinen, katri.hyvarinen(at)gmail.com.
Uuden johtokunnan kokoonpano on tiedotteena koulun Wilmassa

KOKOUSAIKA maanantai 6.3.2023 klo 16.30

KOKOUSPAIKKA Kuutio, Mäkelänkatu 84 4.krs

LÄSNÄ/ KUTSUTUT: Arsi Rosengren, puheenjohtaja

Katri Hyvärinen

Teppo Eskelinen

Meri Kulmala

Elena Piñero

Jukka-Pekka Anttinen, opettajakunnan edustaja,

Virpi Vakkilainen, opettajakunnan edustaja

Anni Wallenius, muun henkilökunnan edustaja

Sirpa Kopsa, rehtori

POISSA: Aada Lind, oppilaskunnan puheenjohtaja

1. KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.38. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Johtokunta hyväksynee esityslistan työjärjestykseksi.

Päätös: Johtokunta hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi.

3. PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA

Esitys: Pöytäkirjan tarkistajiksi valittaneen jäsenet Katri Hyvärinen ja Anni Wallenius.

Päätös: Esityksen mukaan.

4. KOULUN VUODEN 2023 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 13.12.2022 § 303 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2023 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja on päättänyt toimialan 8.2.2023 palvelu-kokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1. - 31.12.2023.

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 12.12.2022 § 865 talousarvion noudattamisohjeet https://www.hel.fi/static/kanslia/Julkaisut/2022/helsinki-talousarvio-2023.pdf . Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö.

Toimialajohtaja päätti palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä investointien määrärahat, millä pohjalta perusopetusjohtaja päätti aluekohtaisen kehyksen talousarviovuodeksi 2023 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden

mukaisesti. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä.

Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi. Johtokunta hyväksyy koulun talousarvion käyttösuunnitelman rehtorin esittelystä tiliryhmätasolla.

Käpylän peruskoulun osalta budjettikehys on vuonna 2023 yhteensä 10 308 212 euroa (v. 2022 9476504 / v 2021 9 220 761 / v 2020 9 066 256 euroa). Käyttösuun-nitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon vuonna 2022-2023, 945 oppilasta.

Esityslistan liitteenä on koulun käyttösuunnitelma, tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin ja toiminnoittain.

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.

Esitys: Käpylän peruskoulun johtokunta päättänee hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman tiliryhmätasolla esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi johtokunta päättänee, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo syksyn johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 1 § 4: Käpylän peruskoulun toteutunut talous 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 ja budjetti 2023

Liite 2 § 4: Käpylän peruskoulun käyttösuunnitelma 2023

Liite 3 § 4: Käpylän peruskoulun käyttösuunnitelman liite 2023

5. VUODEN 2023 KEVÄÄN LEIRIKOULUJEN JA TOIMINTAPÄIVIEN HYVÄKSYMINEN

Kevätkaudella on mahdollista toteuttaa toimialan ohjeistuksen mukaisesti yön yli leirikouluja. Oppilaat voivat yleistä ohjeistusta noudattaen lähteä päiväretkelle.

Johtokunta on toimintasuunnitelman hyväksyessään antanut rehtorille valtuudet hyväksyä päiväretket alle 200 km päähän koululta.

Luokilta / ryhmiltä ei ole saatu esityksiä mahdollisista leirikouluista keväälle 2023 esityslistan lähetyspäivämäärään mennessä. Rehtori pyytää esityksiä viikon kuluessa, jolloin johtokunta voi käsitellä niitä kokouksessaan.

Esitys: Hyväksyttäneen luokkien 9D ja 6A leirikouluesitykset.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 5 § 5 9D LEIRIKOULUSUUNNITELMA_Porvoo 9D

Liite 6 § 5 6A Yöleirikirje ´23 UUSIn

6. SEURAAVA LUKUVUOSI

Esitys: Liitteenä esitys seuraavan lukuvuoden aloituspäiviksi, kirmyjäispäiväksi ja keskustelua korvaavasta vapaapäivästä.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 4 § 6: Seuraavan lukuvuoden 2023 – 2024 kalenterisuunnitelma

7. OPPILASKUNNAN ASIAT

Oppilaskunnan edustaja ei ollut paikalla.

8. ILMOITUSASIAT

8.1. Todettiin peruskorjauksen vaihe ja väistötilatilanne / Väinölä ja Untamo.

8.2. Todettiin virkoihin 2023 valitut ja virkasiirrot.

9. SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA

Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi maanantaina 22.5.2023 klo 16.30

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.14.

KOKOUSAIKA    maanantai 25.9.2023 klo 16.32 – 17.27 

KOKOUSPAIKKA    Käpylän peruskoulu
        
LÄSNÄ/ KUTSUTUT:    Arsi Rosengren, puheenjohtaja
        Katri Hyvärinen, varapuheenjohtaja
        Heikki Takkinen, varajäsen
        Meri Kulmala
        Elena Piñero
        Jukka-Pekka Anttinen, opettajakunnan edustaja (klo 16.55 ->)
        Virpi Vakkilainen, opettajakunnan edustaja
        Anni Wallenius, muun henkilökunnan varaedustaja
        Puolukka Tiihonen, oppilaskunnan varapuheenjohtaja
        Sirpa Kopsa, rehtori
        Otto Katz, virka-apulaisrehtori    
POISSA:        Teppo Eskelinen

20. KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.32. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

21. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
    Esitys: Johtokunta hyväksynee esityslistan työjärjestykseksi. 
    Päätös: Esityksen mukaan.

22. PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA
Esitys: Pöytäkirjan tarkistajiksi valittanee jäsenet Katri Hyvärinen ja Anni Wallenius
    Päätös: Esityksen mukaan.

23. KÄPYLÄN PERUSKOULUN TOIMINTASUUNNITELMAN 2023 – 2024 KÄSITTELY

Johtokunnan tehtävänä on johtosäännön 10 § momentin 3 mukaisesti hyväksyä vuosittain peruskoulun, lukion ja aikuislukion opetussuunnitelmaan perustuva suun-nitelma lukuun ottamatta 7 §:n 9 kohdassa mainittuja vuotuisia työaikoja. Lukuvuo-den 2023 - 2024 toimintasuunnitelma on laadittu koulun henkilöstön ja oppilaskun-nan yhteistyönä kevään 2023 ja elo-syyskuun aikana 2023. Koulun johtoryhmä reh-toreiden kanssa on viimeistellyt toimintasuunnitelman

Kertomus on luettavissa liitteenä WORD-tiedostona liitteenä.

Vuosisuunnitelmaan linkitetyt suunnitelmat ovat luettavissa ja tutustuttavissa sovit-tuna aikana maanantaina 25.9.
Pelastussuunnitelma – luettavissa koulun kansliassa kokouspäivänä sovitusti
Kriisisuunnitelma – koulun sisäinen dokumentti
Päihdesuunnitelma – Käpysato-vihkonen
Kiusaamisen ehkäisemisen strategia – Käpysato-vihkonen (+ kuvaus liitteenä)
Järjestyssäännöt – Käpysato-vihkonen
Ohjaussuunnitelmat – luettavissa koulun kansliassa kokouspäivänä sovitusti
Oppilashuoltosuunnitelma - luettavissa koulun kansliassa kokouspäi-vänä sovitusti

    Liite 1 § 23 Toimintasuunnitelma 2023 - 2024 Käpylän peruskoulu

Esitys: Johtokunta todennee toimintasuunnitelman tehdyksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

24. LAUSUNTOPYYNTÖ KOULUJEN TYÖAJOISTA LUKUVUOSI 2024 - 2025
    
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan jaosto pyytää koulujen johtokunnilta lausuntoa seuraavan lukuvuoden työajoista. Esityksiä on kaksi, joihin johtokunta voi ottaa kantaa kuultuaan oppilaskuntaa.
Oppilaskunta ja henkilökunta ovat vastanneet forms-kyselyyn. Kyselyn tulokset esitellään johtokunnassa.

Esitys: Johtokunta antanee lausuntonsa, johon on kuultu niin koulun henkilökuntaa kuin oppilaita.

Päätös: Esitys tukee lausuntoa 1.

Liite 2 § 24 Lausuntopyyntö suomenkielisille peruskouluille työ- ja loma-ajoista 2024 – 2025

25.  LEIRIKOULUJEN ja YÖRETKIEN HYVÄKSYMINEN
    
    Johtokunnan tehtävänä on hyväksyä YTV –alueen ulkopuolelle suuntautuvat leiri-    koulut ja yöretket. Johtokunta antaa rehtorille valtuudet hyväksyä 200 km säteelle 
    Helsingistä suuntautuvat päiväretket.

Käsitellään kokoukseen mennessä tulleet leirikoulu- ja retkiesitykset.

Esitys: 
Käpylän peruskoulun johtokunta hyväksynee tehdyt retkiesitykset yksilöidysti.

Päätös: Esityksen mukaan.

26. OPPILASKUNNAN ASIAT
        Ruuti-rahan käytöstä keskustelua.
    
27. ILMOITUSASIAT

    27.1. Rehtori Sirpa Kopsa jää eläkkeelle 1.12.2023.
Haku avoimeen virkaan on päättynyt 21.9. Yleensä johtokunnan puheenjohtaja on kutsuttu haastattelijaksi. Prosessia selvitetään kokoukseen mennessä.
    
28. SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA
Seuraava kokous sovittaneen maaliskuun alkuun
    
    Päätös: kokouksen ajankohta jää auki.

29. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
    Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.27.

Päätös:

Vakuudeksi   
Sirpa Kopsa

Tämä pöytäkirja on ollut nähtävillä   pvm.

Vakuudeksi

Arsi Rosengren            Sirpa Kopsa
puheenjohtaja            esittelijä, sihteeri

pöytäkirjantarkistaja            pöytäkirjantarkistaja
Katri Hyvärinen            Anni Wallenius

 

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Käpylän peruskoulun arjesta myös sosiaalisessa mediassa, otathan meidät seurantaan.

 

Käpylän peruskoulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Mäkelänkatu 89, 00610 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.
 • Kulkureitillä on vähintään 4 porrasaskelmaa.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti on vaikeasti hahmotettava mutta valaistu.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on 3 peräkkäistä porrasaskelmaa, jossa on käsijohteet molemmilla puolilla.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Tuulikaappi on ahdas.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 5 kerrosta.
 • Tilassa on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Tilan keskeisillä kulkureiteillä on vähintään 4 porrasaskelmaa, jossa on käsijohteet molemmilla puolilla.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.