Vad ska du göra efter yrkesutbildningen?

Yrkesutbildning ger dig möjlighet att komma in i arbetslivet, söka dig till fortsatta studier vid en yrkeshögskola eller ett universitet samt vidareutveckla din yrkeskunnighet med en yrkes- eller specialyrkesexamen.
Bild: Maija Astikainen

Dags för arbetslivet?

Du kan bläddra bland lediga jobb till exempel på TE-tjänsternas webbplats(Länk leder till extern tjänst). Det lönar sig också att följa sociala medier och modigt kontakta de arbetsplatser som du är intresserad av. Under studietiden får du hjälp med jobbsökningen av Stadin AO:s arbetscoacher, lärare och studiehandledare. 

Om du inte redan har ett jobb när du blir klar med yrkesutbildningen ska du registrera dig som arbetslös arbetssökande. Detta kan du göra på TE-tjänsternas webbplats. Som arbetslös arbetssökande har du möjlighet att få en skjuts in i arbetslivet till exempel från Stadin AO:s verkstäder (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Sveps(Länk leder till extern tjänst) ungdomsverkstads målsättning är att förbättra svenskspråkiga ungas möjligheter till studier och arbete, att motarbeta skol- och studietrötthet, att förbättra de ungas välmående samt motarbeta utanförskap.

Intresserad av studier vid universitet eller yrkeshögskola?  

Du kan ansöka till högskolestudier i vårens och höstens gemensamma ansökningar på tjänsten Studieinfo(Länk leder till extern tjänst). Dessutom kan högskolorna ordna tillläggsansökningar till lediga studieplatser.   

Vid de flesta högskolorna kan du också ansöka om att bli examensstuderande via öppna högskoleleden. Ansökningsanvisningarna och urvalskriterierna för den öppna högskoleleden finns på universitetens eller yrkeshögskolornas webbplatser.  

Vill du fördjupa dina yrkeskunskaper?  

Med en yrkesexamen förvärvar och fördjupar du din branschkompetens. Av yrkesexamensstuderande krävs ofta grundläggande kompetens inom branschen, som inhämtats antingen genom en yrkesinriktad grundexamensutbildning eller arbetslivserfarenhet. 

En specialyrkesexamen är lämplig för en yrkesperson som redan har haft en mångsidig karriär och som vill uppdatera och stärka sin kompetens. En specialyrkesexamen, det vill säga en mästarexamen, anger att den som har avlagt examen behärskar de mest krävande arbetsuppgifterna inom sin bransch. 

Både yrkes- och specialyrkesexamina avläggs i princip som läroavtalsutbildning. Mer information om både yrkes- och specialyrkesexamina finns på Stadin AO:s webbplats (på finska)(Länk leder till extern tjänst).

Var kan jag få hjälp om jag inte får ett jobb eller en studieplats efter yrkesutbildningen?  

Även efter examen får du vägledning av personalen i Navigatorn Helsingfors(Länk leder till extern tjänst), till exempel när det gäller övergången till fortsatta studier eller arbetsliv. Navigatorn är en branschövergripande handlednings- och rådgivningstjänst för 15–29-åringar som kan besökas utan tidsbokning. Här får du också information om att söka bostad, myndighetsärenden, fritid och ekonomi. Navigatorn är en viktig samarbetspartner för Stadin AO.