Undervisning på två språk

Undervisning på två språk ordnas enbart i finskspråkiga skolor. Elever kan börja i undervisning på två språk i årskurs 1 eller 7. Helsingfors stad erbjuder tvåspråkig grundläggande utbildning på svenska, engelska, spanska, kinesiska, nordsamiska, ryska och estniska.

Vad är undervisning på två språk?

Helsingfors stad erbjuder grundläggande utbildning på två språk på svenska, engelska, spanska, kinesiska, nordsamiska, ryska och estniska. Undervisningsspråken i tvåspråkig undervisning är finska och något av dessa språk. 25–50 % av undervisningen är på målspråket och resten på finska. Varje skola fastställer själv i sin läroplan i vilken utsträckning undervisningen ges på det andra språket.

Undervisning på två språk utvecklar elevens förmåga att förstå målspråket, läs- och skrivfärdigheterna samt de muntliga språkliga färdigheterna. Den utvecklar också det allmänna intresset och beredskapen för språkstudier. Precis som grundläggande utbildning i allmänhet utvecklar grundläggande utbildning på två språk elevens färdigheter i alla läroämnen i enlighet med åldern.

Hur får man en plats i undervisning på två språk?

Ansökningstiden är i januari

Ansökningstiden till undervisning på två språk i årskurs 1 är öppen 8–28.1.2024, då även andra barn som ska börja i årskurs 1 anmäler sig till den grundläggande utbildningen.

Du anmäler ditt barn till skolan elektroniskt i e-tjänsten Asti(Länk leder till extern tjänst). Du kan också anmäla barnet genom att onsdagen den 24.1.2024 kl. 8–10 besöka den skola barnet i första hand söker till.

Endast barn födda år 2017 som är bosatta i Helsingfors kan anmäla sig via Asti. Om du inte kan anmäla ditt barn via Asti ska du använda denna elektronisk blankett(Länk leder till extern tjänst)

Barnet kan söka till sammanlagt fem olika undervisningsalternativ och skolor. Staden behandlar alternativen i den ordning vårdnadshavaren angivit, så att vi först behandlar ansökan på basis av urvalsprovet och därefter övriga alternativ. Om barnet får plats vid sitt första ansökningsalternativ erbjuder staden inte någon plats vid de övriga ansökningsalternativen. Efter ansökningstiden blir ansökningsvalen som eleven gjort bindande. Om barnet får plats vid något av ansökningsalternativen förbinder sig vårdnadshavaren att ta emot platsen som erbjuds. 

Lämplighetstest ordnas 1.2.2024. I undantagsfall är det möjligt att skriva om testet 8.2.2024.

Skolorna kan ordna informationstillfällen 13.11.2023–15.1.2024. Mer information finns på skolornas egna webbsidor.

Beslutet om elevantagning skickas hem till familjen per post 8.3.2024 

Ansökningsanvisningar

 • Alla intresserade kan anmäla sig till undervisning på två språk på finska och svenska. Om det finns fler anmälda elever än platser väljs eleverna ut genom lottning.
 • Alla intresserade kan anmäla sig till undervisning på två språk på finska och nordsamiska. Om det finns fler anmälda elever än platser väljs eleverna ut genom lottning.
 • Till undervisning på två språk på finska och engelska ansöker eleven genom ett lämplighetstest, som testar elevens kunskaper i engelska och finska. När vårdnadshavaren anmäler eleven till testet väljer hen på vilket språk eleven ska skriva testet.
 • Till undervisning på två språk på finska och estniska eller kinesiska eller ryska ansöker eleven genom ett lämplighetstest, som testar elevens kunskaper i finska och estniska eller kinesiska eller ryska. När vårdnadshavaren anmäler eleven till testet väljer hen på vilket språk eleven ska skriva testet.
 • Till undervisning på två språk på finska och spanska ansöker eleven genom ett lämplighetstest, som testar elevens kunskaper i finska och spanska. 

Lämplighetstest

Mer information om lämplighetstestet hittar du på webbsidan för skolan ditt barn vill ansöka till.

Ett barn som ansöker till årskurs 1 behöver inte kunna läsa eller skriva när han eller hon deltar i lämplighetstestet. I testet utvärderas barnets språkkunskaper, och barnet behöver inte förbereda sig för det.

Om barnet går i årskurs 6 i en skola i Helsingfors

Anmälnings- och ansökningstiden till undervisning på två språk i årskurs sju är 20.11–3.12.2023.

Du anmäler ditt barn till undervisningen elektroniskt i Wilma.

Lämplighetstest ordnas 22.1.2024. I undantagsfall är det möjligt att ta om testet 3.1.2024.

Skolorna kan ordna informationstillfällen 1–18.11.2023. Mer information finns på skolornas egna webbsidor.

Beslutet om elevantagning skickas hem till familjen per post 22.3.2024.

Om du är från en annan ort: ansök med pappersblankett

Om du är en sökande från en annan ort och ditt barn inte är inskriven i någon skola i Helsingfors, kan du ansöka till tvåspråkig undervisning i årskurs 7 med en pappersblankett.

Du kan ansöka till fem olika skolor eller undervisningsformer. Du kan alltså även ansöka till engelskspråkig undervisning och olika alternativ för intensifierad undervisning med samma ansökningsformulär.

PDF-formulär: Ansökan till engelskspråkig undervisning: Formuläret läggs upp på den här sidan när ansökningstiden börjar.

Om en elev flyttar till Helsingfors under den grundläggande utbildningen och tidigare har studerat i tvåspråkig undervisning på finska och engelska någon annanstans i Finland, kan eleven ansöka till tvåspråkig undervisning på finska och engelska om kriterierna för ansökan uppfylls.

 • Eleven bor i Helsingfors (Man kan skicka in en ansökan innan man flyttar till Helsingfors, men för att få en skolplats krävs att elevens adress är i Helsingfors enligt befolkningsdatasystemet.)
 • Eleven måste ha ett verkligt behov av en skolplats. Eleven får alltså inte ännu ha en skolplats i Helsingfors.
 • Eleven har studerat i omfattande tvåspråkig undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning någon annanstans i Finland. Obs! Vi ber alla sökande om intyg över tidigare studier i tvåspråkig grundläggande utbildning. Vid behov kontrollerar vi uppgifterna med elevens tidigare skola. Det räcker inte med att eleven har studerat målspråket som ett läroämne.
 • Eleven har enligt inträdesprovet tillräckliga färdigheter för att delta i omfattande tvåspråkig undervisning på finska och engelska.

Så här ansöker du till tvåspråkig undervisning på finska och engelska mitt under året

 1. Fyll i det elektroniska ansökningsformuläret

  Fyll i det elektroniska ansökningsformuläret nedan. Bifoga ett färskt intyg eller studieprestationsutdrag över studier i tvåspråkig grundläggande utbildning till ansökan. 

  Vi ber alla sökande om intyg över tidigare studier i tvåspråkig grundläggande utbildning. Vid behov kontrollerar vi uppgifterna med elevens tidigare skola. Det räcker inte med att eleven har studerat målspråket som ett läroämne.

  Elektroniskt ansökningsformulär: kontinuerlig ansökan till undervisning på två språk (på engelska)(Länk leder till extern tjänst)

  Om du inte kan fylla i det elektroniska formuläret kan du fylla i och underteckna pdf-blanketten nedan och lämna in det till sektorn för fostran och utbildning.

  Pdf-blankett: kontinuerlig ansökan till undervisning på två språk (på finska)

 2. Vänta på att bli kontaktad och få en inbjudan till språkprovet

  Utbildningskoordinatorn kontaktar dig inom två veckor efter att du fyllt i ansökningsformuläret. Under skolloven, exempelvis i juni och juli, kan det ta längre tid innan du blir kontaktad. Utbildningskoordinatorn ger anvisningar för deltagandet i språkprovet. Om ovan nämnda kriterier uppfylls får du en kallelse från skolan till ett språkprov där språkkunskaperna testas. 

 3. Ta barnet till språkprovet

  Skolan kontaktar dig för att avtala om en dag och en plats för provet. Observera att skolorna inte testar elever under sommarlovet i juni och juli.

 4. Vänta på resultatet av språkprovet och antagningsbeslutet

  Läroanstalterna fattar beslut utifrån resultatet av språkprovet så snart som möjligt efter provet. Om du får ett positivt beslut tar skolan kontakt för att berätta när skolan börjar. Skolplatsen ska tas emot genast. Vi önskar dig lycka och framgång på lärstigen!

Vilka skolor erbjuder tvåspråkig undervisning?

Årskurs 1–6

Årskurs 7–9

Årskurs 1 från och med läsåret 2024–2025

Årskurs 1–9

Årskurs 1–5

 • Pasilan peruskoulu. Den tvåspråkiga undervisningen inleddes år 2018. Läsåret 2023–2024 erbjuds den i årskurs 1–6.

Årskurs 1–9

Årskurs 1–9