Yrkesinriktade läroanstalter

I Helsingfors erbjuder stadens yrkesintitut Stadin AO yrkesutbildning på finska och det privata yrkesinstitutet Prakticum på svenska. Utöver det finns det privata yrkesläroanstalter i Helsingfors.