Pikku Huopalahden ala-asteen koulu

Pikku-Huopalahdessa sijaitseva koulumme on alakoulu, jossa on vuosiluokat 1-6.
Pikku-Huopalahden ala-asteen koulu
Kuva: Tiina Piri

Yhteystiedot

Tilkankatu 19, 00300 Helsinki Näytä esteettömyystiedot Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi
PL 30301, 00099 Helsingin kaupunki

Apulaisrehtori
Merja Sippola
+358 9 310 33251
merja.sippola@hel.fi

Koulusihteeri
Maria Punnonen
+358 9 310 80371
maria.punnonen@hel.fi

Rehtori
Juha Hirvonen
+358 9 310 80370
juha.hirvonen@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus

englanti
espanja, ranska
ruotsi

Kaksikielinen opetus

suomi-englanti

Painotettu opetus

kuvaamataito

Tarjolla sali

Pikku Huopalahden koulussa on 1.–6. luokat. Lisäksi koulussa toimii alueellinen erityisluokka sekä kaksi perusopetuksen valmistavaa luokkaa. 

Yhteensä koulussamme on oppilaita n. 250.  Monitoimitalossa koulun yhteydessä toimii Helsingin kaupungin lastenkirjasto, päiväkoti sekä nuorisotalo. Koulumme sijaitsee lähellä keskustan kulttuurikohteita.

Pikku Huopalahden ala-asteen koulu toimii myönteisen ihmiskäsityksen lähtökohdista kehittäen oppilaille turvallista kasvu- ja oppimisympäristöä. 

Painotettuna opetuksena tarjoamme 3. luokalta alkavaa kuvataidetta. Koulussamme on englannin kielirikasteinen opetus ensimmäiseltä luokalta alkaen.

3. luokalle siirtyminen

Hakulomake kolmannen luokan painotettuun opetukseen hakua varten löytyy Wilman selainversiosta.

 helsinki.inschool.fi (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 • Kirjaudu Wilmaan nettiselaimella (esim. Edge, Firefox, Safari...) 
 • Yläreunan  palkista valitse kohta Lomakkeet. Jos sivulla ei näy Lomake-kohtaa, klikkaa kolmesta pisteestä (...) ja valitse avautuvasta valikosta kohta Lomakkeet. 
 • Valitse  lomake "Hakeutuminen 3. luokalle painotettuun opetukseen 22.1.-4.2.2024" ja täytä pyydetyt kentät. Plus-merkistä saat lisättyä hakurivejä (korkeintaan viisi valintaa) ja miinuksesta poistettua. 
 • Muista lopuksi tallentaa lomake.

Aikataulutietoa lukuvuodelle 2024-2025

 • 8.-19.1.2024 Koulujen infotilaisuudet ​

  Tilaisuuksien ajankohdat löytyvät koulujen verkkosivuilta.

 • 22.1.-4.2.2024 Hakuaika ​

  Täytä lomake Wilmassa. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. ​Hakeminen on sitovaa, eli oppilas sitoutuu ottamaan paikan vastaan, jos tulee valituksi. ​

 • 6.-27.2.2024 Valintakokeet ​

  Pikku Huopalahden ala-asteen painotetun kuvataiteen valintakoejärjestetään 9.2.2024 klo 9.00 koululla osoitteessa Tilkankatu 19, 00300 Helsinki. 

  Muiden koulujen valintakokeiden tarkemmat ajat voi tarkistaa kyseisiltä kouluilta. Erillistä kutsua valintakokeisiin ei pääsääntöisesti lähetetä.​

 • 28.3.2024 Oppilaaksiottopäätökset postitetaan koteihin​

  Oppilaspaikkaa ei tarvitse erikseen vahvistaa.

   

  3. luokan painotetun opetuksen

  valintakokeet keväällä 2024

     
  Painotus Varsinainen koepäivä Uusinta
  Taideilmaisu 6.2. 14.2.
  Liikunta 7.2. 15.2.
  Musiikki 8.2. 16.2.
  – yksilökokeet 28.2. mennessä    
  Kuvataide 9.2. 26.2.
  Nykytanssi 12.-14.2. 27.2.

7. luokalle siirtyminen

7. luokalle siirtymisen aikataulu lukuvuonna 2023-2024

 • 1.-19.11. Koulut voivat järjestää tiedotustilaisuuksia tuleville seiskaluokkalaisille.
 • 20.11.-3.12. Ilmoittautumis- ja hakuaika. Siirtyminen 7. luokalle -lomake täytettävä Wilmassa.
 • 10.1.-14.2. Painotetun, englanninkielisen ja kaksikielisen opetuksen valintakokeet ja uusinnat (ks. erillinen aikataulu alla)
 • 22.3. Oppilaaksiottopäätökset postitetaan koteihin.
7. luokan painotetun, kaksikielisen ja englanninkielisen opetuksen valintakokeet keväällä 2024
Painotus Varsinainen koepäivä (koe alkaa klo 9) Uusinta (koe alkaa klo 13)
Matematiikka ja luonnontiede 10.1. 22.1.
Taideilmaisu 11.1. 23.1.
Luonto ja tiede 12.1. 24.1.
Tanssitaide 15.–16.1. 25.1.
Liikunta (perustesti) 17.1. 5.2.
Kuvataide 18.1. 29.1.
Digitaalinen kuvataide 18.1. 29.1.
Liikunta (Urhea-lajitesti) 19.1. 7.2.
Kaksikielinen opetus 22.1. 31.1.
Musiikki 23.1. 1.2.
– yksilökokeet 7.2. mennessä    
Matematiikka 24.1. 2.2.
B2-latina 25.1. 5.2.
Englanninkielinen opetus 26.1. 6.2.
Liikunta ja kotitalous 29.1. 7.2.
Tanssi, liike ja ilmaisu 30.1. 8.2.
Viestintä 31.1. 9.2.
Ilmaisu 1.2. 12.2.
Mediakasvatus 2.2. 13.2.
Teknologia 5.2. 14.2.

 

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea.

Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, S2-opettaja, valmistavan luokan opettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Painotettuna opetuksena tarjoamme 3. luokalta alkavaa kuvataidetta. Lisäksi kuvataidetta tarjotaan sisäisenä painotuksena vuosiluokilla 1.-6. Kuvataide näkyy kuvataidetuntien määrässä sekä valinnaisaineissa.

Koulussamme tarjotaan englannin kielirikasteista opetusta 1. vuosiluokalta alkaen 1.8.2017.  Kielirikasteisessa opetuksessa opiskeltavista aineista alle 25 % opetetaan muulla kuin koulun opetuskielellä. Kielirikasteinen opetus on osa koulun yleistä kieliohjelmaa eikä siihen siis hakeuduta soveltuvuuskokeella.

 

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): ranska, espanja, ruotsi
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi

Koulussamme tarjotaan englannin kielirikasteista opetusta 1. vuosiluokalta alkaen 1.8.2017. Kielirikasteisessa opetuksessa opiskeltavista aineista alle 25% opetetaan muulla kuin koulun opetuskielellä. Kielirikasteinen opetus on osa koulun yleistä kieliohjelmaa eikä siihen siis hakeuduta soveltuvuuskokeella.

Suomi toisena kielenä –opetusta annetaan tarpeen mukaan oppilaille, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Painotettu opetus

Pikku Huopalahden ala-asteella on tarjolla kuvataiteen painotettua opetusta 3. luokalta alkaen. Painotetun opetuksen oppilaat valitaan kevätlukukaudella järjestettävällä soveltuvuuskokeella.

3. luokalta alkavan kuvataiteen painotetun opetuksen oppilaat opiskelevat kuvataidetta 3 tuntia viikossa.

Kuvataiteen painotettu opetus kokonaisuudessaan pyrkii oppilaan luovuuden sekä oman kuvailmaisun kehittämiseen ja omien vahvuuksien löytämiseen.

Opiskelu ja kuvataiteen opetussuunnitelma

Kuvataiteen painotettu opiskelu antaa kuvataiteesta innostuneelle oppilaalle mahdollisuuden perehtyä monipuolisesti kuvataiteen eri alueisiin. Oppilaita ohjataan käyttämään monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita ja ilmaisun keinoja.

Kuvataiteen oppimiskokonaisuudet ovat visuaalinen havaitseminen ja ajattelu, kuvallinen ajattelu sekä esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen. (Ks. OPS, kuvataide.)

Sisältöalueet kaikissa oppimiskokonaisuuksissa ovat omat kuvakulttuurit, ympäristön kuvakulttuurit sekä taiteen maailmat. (Ks. OPS, kuvataide.)

Oppimiskokonaisuudet ja sisältöalueet painottuvat eri tavoin luokka-asteen mukaisesti.
Työskentely tähtää itseohjautuvuuteen ja kuvataiteellisen ajattelun kehittämiseen.

Lukuvuosi 2024-2025

 

Aloitamme uuden lukuvuoden 2024-2025 torstaina 8.8.2024.

Ensimmäisen luokan aloittavilla koulu alkaa kello 8.30 koulun pääovien edestä.
Muilla koulu alkaa kello 9.00 koulun sisäpihalta.

 

Hyvää kesää ja syksyllä tavataan!

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

1. KOULUN NIMI
Pikku Huopalahden ala-asteen koulu

2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN

Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Säännöt ovat voimassa oppilaan ollessa koulussa tai osallistuessa koulun toimintaan koulun ulkopuolella. Järjestyssääntöjä on noudatettava esimerkiksi opintokäynneillä ja retkillä.   

3. OPPILAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Oppilailla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun ja turvalliseen opiskeluympäristöön. Erilaisilla oppijoilla on tasavertainen asema. Kouluyhteisössä edistetään kulttuurisesti moninaista ilmapiiriä, kulttuurien välistä ymmärrystä sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa. Koulussamme on käytössä kiusaamista vastustava KiVa koulu –ohjelma.

Oppivelvollisuusikäisen oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen siihen asti, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu. Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.

4. TURVALLISUUS, VIIHTYISYYS JA OPISKELUN ESTEETÖN SUJUMINEN

Hyvä käytös

1. Kunnioitan muita oppilaita ja koulun henkilökuntaa.

2. Käyttäydyn ja puhun kohteliaasti.

3. Edistän opiskelurauhaa.

4. Puutun kiusaamiseen.

5. Noudatan ohjeita.

6. Noudatan hyviä ruokailutapoja.

7. Noudatan aikatauluja.

Liikkuminen ja oleskelu

1. Kuljen välitunnille ja sisälle reippaasti.

2. Vietän välitunnin aidatulla koulun alueella.

3. Kuljen koulun tiloissa rauhallisesti kävellen.

4. Kuljen kouluun suorinta ja turvallisinta reittiä.

5. Kun koulu loppuu, poistun koulun alueelta sisäpihan puolen ovista.

6. Käyttäydyn myös koulumatkoilla asiallisesti ja hyvin.

7. Voin kulkea koulumatkat polkupyörällä.  Käytän pyöräilykypärää ja säilytän pyöräni niille osoitetussa paikassa koulun alueella.

Siisteys ja ympäristöstä huolehtiminen

1. Huolehdin koulun omaisuudesta ja olen vastuussa käyttööni annetuista välineistä ja koulutarvikkeista.

2. Olen vastuussa omista tavaroistani. Omissa tavaroissani ja vaatteissani on nimi. Koulu ei korvaa tavaroitani ja vaatteitani, jos ne menevät rikki tai katoavat.

3. Kunnioitan toisen omaisuutta.

4. En roskaa.

5. Siivoan jälkeni.

6. Olen velvollinen korvaamaan aiheuttamani vahingon.

7. Ilmoitan turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta koulun henkilökunnalle.

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

1. Käytän koulun kaikkia tvt- ja mobiililaitteita opettajan ohjeiden mukaisesti.

2. Oppilaan mobiililaitteesta ei saa aiheutua häiriöitä koulupäivän aikana. Oppituntien ja muun yhteisen toiminnan aikana mobiililaite on oltava tilassa, jossa se ei aiheuta häiriöitä.

3. Oppilastöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia ilman lupaa ja lähdettä ilmaisematta.

4. Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. Toisesta henkilöstä ei saa levittää loukkaavaa tietoa.

Päihteet ja vaaralliset esineet

Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä koulupäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä, esimerkiksi päihteitä tai teräaseita.

5. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN SEURANTA JA TARKISTAMINEN

Koulun järjestyssäännöt käydään henkilökunnan ja oppilaiden kanssa läpi lukuvuoden alkaessa. Tällöin arvioidaan, onko järjestyssääntöjä tarpeen päivittää. Järjestyssäännöt lähetetään lukuvuoden alussa myös kotiin oppilaiden huoltajien tiedoksi. Säännöt käydään läpi aina uuden oppilaan tai työntekijän tullessa kouluun.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Opettajat

1 Janne Rusama ja Asta Matilainen

2a Anna Lehtiaho
2b Paul Taalikka

3a  Veera Lehtinen
3b Terhi Metso  

4a Susanna Valtonen 
4b Merja Sippola 

5 Marika Holmberg  ja Noora Nieminen

6a Marko Kähkönen
6b Niko Uusi-Simola

Erityisluokka (ryhmis) Annette Schichmann-Björklund

Valmistavaluokka 3. - 6. Päivi Rinkinen
Valmistavaluokka 3. - 6. Aulikki Mattila

Erityisopettaja Satu Varjonen
Erityisopettaja Aino Carlstedt

S2  Armi Sinerkari

EN, RA, ESP Kaisa Appelqvist
EN,RA, RU Tiina Korhonen

Koulunkäyntiavustajat

Raziyeh Makhtoumi (ryhmis)
Eetu Pesonen
 

Opettajien sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Psykologi

 

Kuraattori

Tanja Apajamies
 09 310 39832(Linkki aloittaa puhelun)040 355 2374(Linkki aloittaa puhelun)
tanja.apajamies@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Terveydenhoitaja

Kaisa Luokkanen
050 310 5597(Linkki aloittaa puhelun)
Paikalla ma, ke ja pe

Koululääkärille voi varata ajan terveydenhoitajan kautta.

 

Oppilas- ja kouluterveydenhuollon henkilöihin saat yhteyden myös Wilman kautta.

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Koulu järjestää aamupäivätoimintaa tiistaista maanantaihin niinä päivinä, kun koulu alkaa myöhemmin kuin klo 8.15. Koulumme aamupäivätoimintaan voi osallistua ennen oppituntien alkua klo 8.15 – 9.45. Aamupäivätoiminnassa ei tarjota aamupalaa. 

Aamupäivätoiminnassa on vapaata leikkiä ja yhdessä tekemistä kavereiden kanssa sovitusti sisällä tai ulkona ohjaajan seurassa. Toiminnassa hyödynnettäviä tiloja ovat koulun pihan lisäksi liikuntasali, vapaa luokkatila ja kirjasto.

Ohjaajana toimii koulun koulunkäyntiavustaja.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Aamupäivätoimintaan ilmoittautuminen

Valitse Wilman yläpalkista ”Hakemukset ja päätökset” -> Tee uusi hakemus ->

Aamupäivätoimintaan ilmoittautuminen syksy 2022 -> Täytä tiedot -> Tallenna tiedot

Aamupäivätoiminnan toteutussuunnitelma

Päivien kokonaisuudet (esimerkkiviikko):

Tiistai

klo 8.15-9.00 Askartelu ja piirtämistä tai lautapelailua
klo 9.00-9.45 Liikuntasalissa

Keskiviikko

klo 8.15-9.00 Ulkoilua
klo 9.00-9.45 Liikuntasalissa

Torstai

klo 8.15-9.00 Kirjastossa lukemista, lautapelailua ja lukupiiri
klo 9.00-9.45 Liikuntasalissa

Perjantai

klo 8.15-9.00 Ulkona
klo 9.00-9.45 Liikuntasalissa

Kokonaisuuksien selvennys

Lasten päivään lisäämme liikuntaa:
Ulkona

Polttopalloa, hyppynaruilla hyppimistä, jalkapalloa, hippaa ja muita pihaleikkejä sekä vapaata leikkiä

Liikuntasalissa

Maa-meri-laiva-leikkiä, polttopalloa, salibandya, patjoilla temppuilua, renkailla ja puolapuilla kiipeilyä, hippaa, vapaata leikkiä yms.

Lukemista ja aivonystyröitä kehitämme:

Kirjastossa

Luetaan kirjoja ja pelataan hauskoja lautapelejä ( esim. Muistipeli, Arvaa kuka, Alias yms.)

Lukupiiri

Ohjaajat lukevat lapsille kirjoja. Lapset voivat esimerkiksi rentoutua patjoilla silmät kiinni tai piirtää samalla kun kuuntelevat satuja.

Askartelua

Askarrellaan ja piirretään. Pyrimme askartelemaan myös teeman mukaan esim. äitienpäiväksi kortit tai joulukortit.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Katso kouluamme lähimpänä olevat iltapäivätoimintapaikat.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin harrastukset lukuvuonna 2024 - 2025

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomia harrastuksia on tarjolla 3.–9.luokkien oppilaille kaikissa Helsingin peruskouluissa.  

Uusi harrastuskausi alkaa 2.9.2024. Lukuvuoden 2024–2025 harrastukset julkaistaan Harrastukset-sivustolla osoitteessa harrastukset.hel.fi sekä tällä sivulla elokuun loppupuolella. Siirry Harrastukset-sivustolle(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Harrastukset on tarkoitettu ensisijaisesti oman koulun oppilaille. Voit valita myös jollakin toisella koululla järjestettävän harrastuksen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Harrastusryhmät täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Olet tervetullut tutustumaan harrastukseen ilman ilmoittautumista, jos ryhmässä on tilaa. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. 

 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Varsinaiset jäsenet/huoltajien edustajat
1. Henriikka Rosti, puheenjohtaja
2. Katja Sandberg
3. Piritta Puhto
4. Heidi Liljestrand
5. Henrik Kaila, varapuheenjohtaja

Opettajien edustajat
6. Marika Holmberg
7. Paul Taalikka

Muun henkilökunnan edustaja
8. Maria Punnonen

Henkilökohtaiset varajäsenet/huoltajien edustajat
1. Matti Rutonen
2. Hanna Nissinen
3. Venja Henningsen
4. Sakari Turunen
5. Matilda Rosti

Opettajien henkilökohtaiset varajäsenet
6. Armi Sinerkari
7. Janne Rusama

Muun henkilökunnan edustajan henkilökohtainen varajäsen
8. - 

Esittelijä/sihteeri   
Juha Hirvonen, rehtori

Pikku Huopalahden ala-asteen koulun johtokunnan kokous 1/2024

Aika: Tiistai 19.03.2023 klo 17:30
Paikka: Pikku Huopalahden ala-asteen koulu
Tilkankatu 19,00300 Helsinki

Läsnä: 
Henriikka Rosti, puheenjohtaja
Heidi Liljestrand
Katja Sandberg
Piritta Puhto
Marika Holmberg
Janne Rusama
Maria Punnonen
Juha Hirvonen, sihteeri

Poissa:
Henrik Kaila
Paul Taalikka XX oppilasjäsen
XX oppilasjäsen

 

PÖYTÄKIRJA

1§ KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.38 ja totesi osallistujat.

2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouskutsu on lähetetty johtokunnan jäsenille sähköpostitse 13.3.2024. Kokous on laillinen, mikäli yli puolet jäsenistä on läsnä.
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 

3§ KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Päätös: Puheenjohtajana toimii Henriikka Rosti ja sihteerinä Juha Hirvonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marika Holmberg ja Janne Rusama, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.
 

4§ KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
 

5§ PIKKU HUOPALAHDEN ALA-ASTEEN KOULUN VUODEN 2024 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN
Päätös: Pikku Huopalahden ala-asteen koulun johtokunta päätti hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.
Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

Esittelijän perustelut: Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 12.12.2023 5275 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2024 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 30.1.2024 59 ja muutospäätöksellä 14.2.2024 512 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2024 - 31.12.2024.

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 12.12.2023 talousarvion noudattamisohjeet (Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun määrärahojen vastuuhenkilö.
Toimialajohtaja päätti 30.1.2024 ja 14.2.2024 palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä investointien määrärahat, joiden pohjalta perusopetusjohtaja päätti 29.2.2024 kehyksen talousarviovuodeksi 2024 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä.

Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.
Pikku Huopalahden ala-asteen koulun osalta budjettikehys on yhteensä 2376510,00 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, kevään 2024 osalta on 235 oppilasta ja syksyn ennusteen 2024 osalta 240 oppilasta.
Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen  palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,955 % henkilöstön säännöllisen työaja palkkasummasta.

LIITEET: Koulun käyttösuunnitelma
Tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin ja toiminnoittain

6§ SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA
Päätös: Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan myöhemmin.

7§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.16

Pikku Huopalahden ala-asteen koulun johtokunnan kokous 2/2024

 

Aika:                

 Tiistai 11.06.2024 klo 17:30 

Paikka:            

Pikku Huopalahden ala-asteen koulu 

Tilkankatu 19,00300 Helsinki 

Läsnä:             

Henriikka Rosti, puheenjohtaja

Heidi Liljestrand

Katja Sandberg

Piritta Puhto

Matilda Rosti, varajäsen

Armi Sinerkari, varajäsen

Janne Rusama, varajäsen

Maria Punnonen

Juha Hirvonen, sihteeri

Poissa:          

Marika Holmberg

Henrik Kaila

Paul Taalikka

XX oppilasjäsen

XX oppilasjäsen 

 

PÖYTÄKIRJA

1 § KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.35 ja totesi osallistujat.    

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokouskutsu on lähetetty johtokunnan jäsenille sähköpostitse 4.6.2024. Kokous on laillinen, mikäli yli puolet jäsenistä on läsnä. 

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.    

3 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

Päätös: Puheenjohtajana toimii Henriikka Rosti ja sihteerinä Juha Hirvonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Armi Sinerkari ja Janne Rusama, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.   

4 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  

5§ PIKKU HUOPALAHDEN ALA-ASTEEN KOULUN TOIMINTAKERTOMUS LUKUVUODELTA 2023 - 2024 

Päätös: Johtokunta hyväksyi lukuvuoden 2023–2024 toimintakertomuksen (liite1). 

6 § LAUSUNTOPYYNTÖ KOULUJEN JOHTOKUNNILLE OPETUSSUUNNITELMAN KOHDASTA 9.2 TOISEN KOTIMAISEN JA VIERAIDEN KIELTEN OPISKELUN MAHDOLLISUUDET

Päätös: Johtokunta vastustaa opetussuunnitelman kohtaan 9.2 esitettyä muutosta uuden aloittavan A1- tai A2-oppimäärän opetusryhmän vähimmäisoppilasmäärän muuttamista 15 oppilaaksi.

Perustelut: Pikku Huopalahden ala-asteen koulun oppilaat joutuvat koulun ja kaupungin sisällä eriarvoiseen asemaan koulun oppilasmäärän vuoksi. Pienissä kouluissa on lähtökohtaisesti suppeampi kielivalikoima ja ryhmäkoon nostaminen vaikeuttaisi entisestään kieliryhmien muodostumista.  Koulun aloittavien oppilaiden määrä vaihtelee lukuvuosittain ja siksi esitys rajaa oppilasmäärältään pienen koulun oppilaiden oikeutta ja mahdollisuutta opiskella valinnaista A2-kieltä 3.vuosiluokalta alkaen.

Myöskään alueella olevien muiden ala-asteen koulujen kanssa yhteistyö valinnaisen A2-kielen opetuksen toteuttamiseksi ei ole mahdollista koulujen erilasten kielitarjontojen vuoksi. Kielivalintojen väheneminen voi entisestään lisätä ns. koulushoppailua, eli hakeutumista pois Pikku Huopalahden lähikoulusta.

7§ SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA 

Päätös: Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan myöhemmin.

8 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50

 

Vakuudeksi 11.6.2024 

______________________                     _____________________ 

Henriikka Rosti, puh.joht.                        Juha Hirvonen, sihteeri 

 

 Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty 

 ______________________                      _____________________  

Armi Sinerkari                                          Janne Rusama

 

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Pikku Huopalahden ala-aste Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Tilkankatu 19, 00300 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Ainoa esteetön autopaikka sijaitsee ulkona yli 10 m sisäänkäynnistä. Pysäköintiruudun leveys on alle 3,6 m.
 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin ovet ovat vaikeasti havaittavat. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 2 kerrosta.
 • Tilassa on hissi, johon mahtuu pyörätuoli ja jonka ovi avautuu käsin helposti. Hissin kerrosnumerot ovat sormin tunnusteltavissa. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.
 • Toimipisteessä on esteetön wc samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.