Pikku Huopalahden ala-asteen koulu

Pikku-Huopalahdessa sijaitseva koulumme on alakoulu, jossa on vuosiluokat 1-6.
Pikku-Huopalahden ala-asteen koulu
Kuva: Tiina Piri

Yhteystiedot

Tilkankatu 19, 00300 Helsinki Näytä esteettömyystiedot
englanti suomi
PL 30301, 00099 Helsingin kaupunki

Pikku Huopalahden koulussa on 1.–6. luokat. Lisäksi koulussa toimii alueellinen erityisluokka sekä kaksi perusopetuksen valmistavaa luokkaa. 

Yhteensä koulussamme on oppilaita n. 250.  Monitoimitalossa koulun yhteydessä toimii Helsingin kaupungin lastenkirjasto, päiväkoti sekä nuorisotalo. Koulumme sijaitsee lähellä keskustan kulttuurikohteita.

Pikku Huopalahden ala-asteen koulu toimii myönteisen ihmiskäsityksen lähtökohdista kehittäen oppilaille turvallista kasvu- ja oppimisympäristöä. 

Painotettuna opetuksena tarjoamme 3. luokalta alkavaa kuvataidetta. Koulussamme on englannin kielirikasteinen opetus ensimmäiseltä luokalta alkaen.

 

7. luokalle siirtyminen

7. luokalle siirtymisen aikataulu lukuvuonna 2023-2024

 • 1.-19.11. Koulut voivat järjestää tiedotustilaisuuksia tuleville seiskaluokkalaisille.
 • 20.11.-3.12. Ilmoittautumis- ja hakuaika. Siirtyminen 7. luokalle -lomake täytettävä Wilmassa.
 • 10.1.-14.2. Painotetun, englanninkielisen ja kaksikielisen opetuksen valintakokeet ja uusinnat (ks. erillinen aikataulu alla)
 • 22.3. Oppilaaksiottopäätökset postitetaan koteihin.

7. luokan painotetun, kaksikielisen ja englanninkielisen opetuksen valintakokeet keväällä 2024

Painotus

Varsinainen koepäivä (koe alkaa klo 9)

Uusinta (koe alkaa klo 13)

Matematiikka ja luonnontiede

10.1.

22.1.

Taideilmaisu

11.1.

23.1.

Luonto ja tiede

12.1.

24.1.

Tanssitaide

15.–16.1.

25.1.

Liikunta (perustesti)

17.1.

5.2.

Kuvataide

18.1.

29.1.

Digitaalinen kuvataide

18.1.

29.1.

Liikunta (Urhea-lajitesti)

19.1.

7.2.

Kaksikielinen opetus

22.1.

31.1.

Musiikki

23.1.

1.2.

– yksilökokeet 7.2. mennessä

Matematiikka

24.1.

2.2.

B2-latina

25.1.

5.2.

Englanninkielinen opetus

26.1.

6.2.

Liikunta ja kotitalous

29.1.

7.2.

Tanssi, liike ja ilmaisu

30.1.

8.2.

Viestintä

31.1.

9.2.

Ilmaisu

1.2.

12.2.

Mediakasvatus

2.2.

13.2.

Teknologia

5.2.

14.2.

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea.

Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, S2-opettaja, valmistavan luokan opettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Painotettuna opetuksena tarjoamme 3. luokalta alkavaa kuvataidetta. Lisäksi kuvataidetta tarjotaan sisäisenä painotuksena vuosiluokilla 1.-6. Kuvataide näkyy kuvataidetuntien määrässä sekä valinnaisaineissa.

Koulussamme tarjotaan englannin kielirikasteista opetusta 1. vuosiluokalta alkaen 1.8.2017.  Kielirikasteisessa opetuksessa opiskeltavista aineista alle 25 % opetetaan muulla kuin koulun opetuskielellä. Kielirikasteinen opetus on osa koulun yleistä kieliohjelmaa eikä siihen siis hakeuduta soveltuvuuskokeella.

 

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): ranska, espanja, ruotsi
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi

Koulussamme tarjotaan englannin kielirikasteista opetusta 1. vuosiluokalta alkaen 1.8.2017. Kielirikasteisessa opetuksessa opiskeltavista aineista alle 25% opetetaan muulla kuin koulun opetuskielellä. Kielirikasteinen opetus on osa koulun yleistä kieliohjelmaa eikä siihen siis hakeuduta soveltuvuuskokeella.

Suomi toisena kielenä –opetusta annetaan tarpeen mukaan oppilaille, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Painotettu opetus

 

Pikku Huopalahden ala-asteella on tarjolla kuvataiteen painotettua opetusta 3. luokalta alkaen. Painotetun opetuksen oppilaat valitaan kevätlukukaudella järjestettävällä soveltuvuuskokeella.

3. luokalta alkavan kuvataiteen painotetun opetuksen oppilaat opiskelevat kuvataidetta 3 tuntia viikossa.

Kuvataiteen painotettu opetus kokonaisuudessaan pyrkii oppilaan luovuuden sekä oman kuvailmaisun kehittämiseen ja omien vahvuuksien löytämiseen.

Opiskelu ja kuvataiteen opetussuunnitelma

Kuvataiteen painotettu opiskelu antaa kuvataiteesta innostuneelle oppilaalle mahdollisuuden perehtyä monipuolisesti kuvataiteen eri alueisiin. Oppilaita ohjataan käyttämään monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita ja ilmaisun keinoja.

Kuvataiteen oppimiskokonaisuudet ovat visuaalinen havaitseminen ja ajattelu, kuvallinen ajattelu sekä esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen. (Ks. OPS, kuvataide.)

Sisältöalueet kaikissa oppimiskokonaisuuksissa ovat omat kuvakulttuurit, ympäristön kuvakulttuurit sekä taiteen maailmat. (Ks. OPS, kuvataide.)

Oppimiskokonaisuudet ja sisältöalueet painottuvat eri tavoin luokka-asteen mukaisesti.
Työskentely tähtää itseohjautuvuuteen ja kuvataiteellisen ajattelun kehittämiseen.

Pikku Huopalahden ala-asteen koulun kuukausitiedote

Loka-marraskuu 2023

Lukukuukausi

Koulussa vietetään lokakuussa jälleen lukukuukautta. 9.–13.10. on erityinen lukuviikko.

Harry Potter-päivä

Torstaina 12.10. on koko koulun Harry Potter -päivä.

Syysloma

Syysloma on viikolla 42 16.–20.10. Koulu alkaa maanantaina 23.10. lukujärjestyksen mukaan.

Halloween-disko

6A- ja 6B-luokkien huoltajat järjestävät koulun salissa Halloween-diskon torstaina 26.10. klo 18–20.

Taidetyöpajat

Torstaina 16.11. klo 17.30–19 koululla järjestetään taidetyöpajoja alueen esikoululaisille ja koulun 1.–2.-luokkalaisille.

Poissaoloihin puuttuminen

 • Luokanopettajan velvollisuus on seurata oppilaidensa poissaolojen määrää pitkin lukuvuotta.
 • Keskustelu oppilaan ja huoltajan kanssa, jos kyseessä luvaton poissaolo.
 • Wilmassa täytetään poissaoloihin puuttumisen kaavake viimeistään, kun poissaolotunteja on 15 - 20 h. Kaavake löytyy Wilmasta Tuki->Toimenpiteet->Poissaoloihin puuttuminen. Tällöin kartoitetaan poissaolon syitä yhdessä huoltajien kanssa. Opettaja sopii tapaamisen huoltajan kanssa.
 • Rehtorille raportoidaan ennen syys-, joulu- ja talvilomaa oppilaat poissaolotunteineen, joilla on 15–30 h poissaolotuntia tai jos opettajalla on huoli oppilaasta (esim. 1 poissaolopäivä/viikko). Luokanopettaja tekee yhteenvedon oppilaiden poissaoloista yhteisölliseen oppilashuoltoryhmän tapaamiseen. Jos poissaoloja on 20–50 h, luokanopettaja konsultoi OHR-ryhmää (luokan erityisopettaja, kuraattori, koulupsykologi, terveydenhoitaja, rehtori) Wilma-viestillä. Mikäli OHR-ryhmä kokee tarpeelliseksi, tehdään konsultaatio yhteydenotto lastensuojeluun ja pohditaan tapauskohtaisesti lastensuojeluilmoituksen tekemistä. Tästä tiedotetaan ensin huoltajille. 
  Poissaoloja seurataan ja niihin puututaan uudestaan, jos ne näyttäytyvät samanlaisina pitkin lukuvuotta. Tarvittaessa kutsutaan oppilaan huoltaja moniammatilliseen oppilashuoltoryhmään keskustelemaan poissaoloista
 • Terveydellisissä syissä ohjataan tarpeen mukaan kouluterveydenhuollon piiriin.

Terveisin

Pikku Huopalahden väki

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

1. KOULUN NIMI
Pikku Huopalahden ala-asteen koulu

2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN

Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Säännöt ovat voimassa oppilaan ollessa koulussa tai osallistuessa koulun toimintaan koulun ulkopuolella. Järjestyssääntöjä on noudatettava esimerkiksi opintokäynneillä ja retkillä.   

3. OPPILAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Oppilailla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun ja turvalliseen opiskeluympäristöön. Erilaisilla oppijoilla on tasavertainen asema. Kouluyhteisössä edistetään kulttuurisesti moninaista ilmapiiriä, kulttuurien välistä ymmärrystä sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa. Koulussamme on käytössä kiusaamista vastustava KiVa koulu –ohjelma.

Oppivelvollisuusikäisen oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen siihen asti, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu. Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.

4. TURVALLISUUS, VIIHTYISYYS JA OPISKELUN ESTEETÖN SUJUMINEN

Hyvä käytös

1. Kunnioitan muita oppilaita ja koulun henkilökuntaa.

2. Käyttäydyn ja puhun kohteliaasti.

3. Edistän opiskelurauhaa.

4. Puutun kiusaamiseen.

5. Noudatan ohjeita.

6. Noudatan hyviä ruokailutapoja.

7. Noudatan aikatauluja.

Liikkuminen ja oleskelu

1. Kuljen välitunnille ja sisälle reippaasti.

2. Vietän välitunnin aidatulla koulun alueella.

3. Kuljen koulun tiloissa rauhallisesti kävellen.

4. Kuljen kouluun suorinta ja turvallisinta reittiä.

5. Kun koulu loppuu, poistun koulun alueelta sisäpihan puolen ovista.

6. Käyttäydyn myös koulumatkoilla asiallisesti ja hyvin.

7. Voin kulkea koulumatkat polkupyörällä.  Käytän pyöräilykypärää ja säilytän pyöräni niille osoitetussa paikassa koulun alueella.

Siisteys ja ympäristöstä huolehtiminen

1. Huolehdin koulun omaisuudesta ja olen vastuussa käyttööni annetuista välineistä ja koulutarvikkeista.

2. Olen vastuussa omista tavaroistani. Omissa tavaroissani ja vaatteissani on nimi. Koulu ei korvaa tavaroitani ja vaatteitani, jos ne menevät rikki tai katoavat.

3. Kunnioitan toisen omaisuutta.

4. En roskaa.

5. Siivoan jälkeni.

6. Olen velvollinen korvaamaan aiheuttamani vahingon.

7. Ilmoitan turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta koulun henkilökunnalle.

 

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

1. Käytän koulun kaikkia tvt- ja mobiililaitteita opettajan ohjeiden mukaisesti.

2. Oppilaan mobiililaitteesta ei saa aiheutua häiriöitä koulupäivän aikana. Oppituntien ja muun yhteisen toiminnan aikana mobiililaite on oltava tilassa, jossa se ei aiheuta häiriöitä.

3. Oppilastöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia ilman lupaa ja lähdettä ilmaisematta.

4. Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. Toisesta henkilöstä ei saa levittää loukkaavaa tietoa.

Päihteet ja vaaralliset esineet

Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä koulupäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä, esimerkiksi päihteitä tai teräaseita.

5. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN SEURANTA JA TARKISTAMINEN

Koulun järjestyssäännöt käydään henkilökunnan ja oppilaiden kanssa läpi lukuvuoden alkaessa. Tällöin arvioidaan, onko järjestyssääntöjä tarpeen päivittää. Järjestyssäännöt lähetetään lukuvuoden alussa myös kotiin oppilaiden huoltajien tiedoksi. Säännöt käydään läpi aina uuden oppilaan tai työntekijän tullessa kouluun.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteeri  
Maria Punnonen
puh. 09 310 80371(Linkki aloittaa puhelun), 040 334 8833(Linkki aloittaa puhelun)
maria.punnonen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista Wilman tai sähköpostin kautta.

Rehtori
Juha Hirvonen     
puh. 09 310 80370(Linkki aloittaa puhelun)     
juha.hirvonen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Apulaisrehtori
Merja Sippola (sijaiset)
puh. 09 310 33251(Linkki aloittaa puhelun)
merja.sippola@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Opettajainhuone 
puh. 09 310 80373(Linkki aloittaa puhelun)

1.-2. luokat     
puh. 09 310 32164(Linkki aloittaa puhelun), 040 705 5403(Linkki aloittaa puhelun)

3.-6.luokat     
puh. 09 310 21661(Linkki aloittaa puhelun), 040 656 9886(Linkki aloittaa puhelun)

Iltapäivätoiminta/ Happy Kids
Ryhmän tiedot:
Vastuuohjaaja Leena Pennanen/ Ryhmä ykköset
puh. 044 977 9223(Linkki aloittaa puhelun)

Vastuuohjaaja Minna Baghdasraf/ Ryhmä kakkoset
puh. 044 230 3449(Linkki aloittaa puhelun)

Kohdevastaava
Klo 7.00-11.00 puh. 050 433 3402(Linkki aloittaa puhelun)
Klo 11.00-15.00 puh. 050 415 6487(Linkki aloittaa puhelun)
kv.meilahti-ya@sol.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Ruokapalveluvastaava
Tatiana Söderlund
kouluravintola.pikkuhuopalahti@palmia.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh. 040 3534658(Linkki aloittaa puhelun)

Opettajat

1a Anna Lehtiaho
1b Paul Taalikka
2a  Veera Lehtinen
2b  Asta Matilainen
3a Susanna Valtonen 
3b Merja Sippola 
4a Marika Holmberg 
4b Noora Nieminen
5a Marko Kähkönen
5b Niko Uusi-Simola
6aTerhi Metso  
6b Janne Rusama 
   
Erityisluokka (ryhmis) Annette Schichmann-Björklund
Valmistavaluokka 3. - 6. Päivi Rinkinen
Valmistavaluokka 3. - 6. Aulikki Mattila
Erityisopettaja Satu Varjonen
Erityisopettaja Aino Carlstedt
S2  Armi Sinerkari
S2  Anniina Tuomala
Resurssiopettaja Hanna Koskela

EN, RA, ESP Kaisa Appelqvist
EN,RA, RU Tiina Korhonen

Koulunkäyntiavustajat

Raziyeh Makhtoumi (ryhmis)
Eetu Pesonen
Matti Rutonen 

Opettajien sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi(at)edu.hel.fi

Psykologi
Leea Halmetoja

Kuraattori
Tanja Apajamies
puh. 09 310 39832(Linkki aloittaa puhelun)040 355 2374(Linkki aloittaa puhelun)
tanja.apajamies@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Terveydenhoitaja (paikalla ti, ke ja pe)
Emmi Toivonen
puh. 050 310 5597(Linkki aloittaa puhelun)
 

Koululääkärille voi varata ajan terveydenhoitajan kautta.

Oppilas- ja kouluterveydenhuollon henkilöihin saat yhteyden myös Wilman kautta.

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Koulu järjestää aamupäivätoimintaa tiistaista maanantaihin niinä päivinä, kun koulu alkaa myöhemmin kuin klo 8.15. Koulumme aamupäivätoimintaan voi osallistua ennen oppituntien alkua klo 8.15 – 9.45. Aamupäivätoiminnassa ei tarjota aamupalaa. 

Aamupäivätoiminnassa on vapaata leikkiä ja yhdessä tekemistä kavereiden kanssa sovitusti sisällä tai ulkona ohjaajan seurassa. Toiminnassa hyödynnettäviä tiloja ovat koulun pihan lisäksi liikuntasali, vapaa luokkatila ja kirjasto.

Ohjaajana toimii koulun koulunkäyntiavustaja.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Aamupäivätoimintaan ilmoittautuminen

Valitse Wilman yläpalkista ”Hakemukset ja päätökset” -> Tee uusi hakemus ->

Aamupäivätoimintaan ilmoittautuminen syksy 2022 -> Täytä tiedot -> Tallenna tiedot

Aamupäivätoiminnan toteutussuunnitelma

Päivien kokonaisuudet (esimerkkiviikko):

Tiistai

klo 8.15-9.00 Askartelu ja piirtämistä tai lautapelailua
klo 9.00-9.45 Liikuntasalissa

Keskiviikko

klo 8.15-9.00 Ulkoilua
klo 9.00-9.45 Liikuntasalissa

Torstai

klo 8.15-9.00 Kirjastossa lukemista, lautapelailua ja lukupiiri
klo 9.00-9.45 Liikuntasalissa

Perjantai

klo 8.15-9.00 Ulkona
klo 9.00-9.45 Liikuntasalissa

Kokonaisuuksien selvennys

Lasten päivään lisäämme liikuntaa:
Ulkona

Polttopalloa, hyppynaruilla hyppimistä, jalkapalloa, hippaa ja muita pihaleikkejä sekä vapaata leikkiä

Liikuntasalissa

Maa-meri-laiva-leikkiä, polttopalloa, salibandya, patjoilla temppuilua, renkailla ja puolapuilla kiipeilyä, hippaa, vapaata leikkiä yms.

Lukemista ja aivonystyröitä kehitämme:

Kirjastossa

Luetaan kirjoja ja pelataan hauskoja lautapelejä ( esim. Muistipeli, Arvaa kuka, Alias yms.)

Lukupiiri

Ohjaajat lukevat lapsille kirjoja. Lapset voivat esimerkiksi rentoutua patjoilla silmät kiinni tai piirtää samalla kun kuuntelevat satuja.

Askartelua

Askarrellaan ja piirretään. Pyrimme askartelemaan myös teeman mukaan esim. äitienpäiväksi kortit tai joulukortit.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen ajan.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 4.9.2023 alkaen

 

Torstai  

Futsal (3.-4. lk)  

Aika: Torstaisin klo 14.15–15.15 (7.9. alkaen)  

Paikka: Liikuntasali 

Viikoittaisilla harrastustunneilla on tarkoitus oppia laji- ja tiimitaitoja, yksilötaitoja unohtamatta. Harrastukset sisältävät toiminnallisia harjoituksia ryhmän motivaation ja harjoittelun ylläpitämiseksi. Futsal on hauskaa, kun pelaat ystävien kanssa! 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  

Lisätietoa: Javier Cuevas, fcviikki@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 044 9880216 

Järjestäjä: FC Viikki / Harrastamisen Suomen malli  

 

Futsal (5.-6. lk)  

Aika: Torstaisin klo 15.15–16.15 (7.9. alkaen)  

Paikka: Liikuntasali 

Viikoittaisilla harrastustunneilla on tarkoitus oppia laji- ja tiimitaitoja, yksilötaitoja unohtamatta. Harrastukset sisältävät toiminnallisia harjoituksia ryhmän motivaation ja harjoittelun ylläpitämiseksi. Futsal on hauskaa, kun pelaat ystävien kanssa! 

 Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  

Lisätietoa: Javier Cuevas, fcviikki@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 044 9880216 

Järjestäjä: FC Viikki / Harrastamisen Suomen malli  

 

Perjantai   

 

Sirkus (3.–4.lk) 

Aika: Perjantaisin klo 14.15 – 15.00 (8.9. alkaen)  

Paikka: Liikuntasali 

Sirkuskoulussa lapset oppivat ja harjoittelevat sirkuksen eri osa-alueita kuten akrobatiaa ja jongleerausta hyvässä, kannustavassa ilmapiirissä ja ammattitaitoisessa ohjauksessa.   

Ilmoittautuminen: naturalvoiceshelsinki@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai puh. 044 9722919 

Lisätietoa: naturalvoiceshelsinki@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai puh. 044 9722919 

Järjestäjä: Natural Voices / Harrastamisen Suomen malli

 

Sirkus (5.–6.lk) 

Aika: Perjantaisin klo 15.00 – 15.45 (8.9. alkaen)  

Paikka: Liikuntasali 

Sirkuskoulussa lapset oppivat ja harjoittelevat sirkuksen eri osa-alueita kuten akrobatiaa ja jongleerausta hyvässä, kannustavassa ilmapiirissä ja ammattitaitoisessa ohjauksessa.   

Ilmoittautuminen: naturalvoiceshelsinki@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai puh. 044 9722919 

Lisätietoa: naturalvoiceshelsinki@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai puh. 044 9722919 

Järjestäjä: Natural Voices / Harrastamisen Suomen malli   

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Varsinaiset jäsenet/huoltajien edustajat
1. Henriikka Rosti, puheenjohtaja
2. Katja Sandberg
3. Piritta Puhto
4. Heidi Liljestrand
5. Henrik Kaila, varapuheenjohtaja

Opettajien edustajat
6. Marika Holmberg
7. Paul Taalikka

Muun henkilökunnan edustaja
8. Maria Punnonen

Henkilökohtaiset varajäsenet/huoltajien edustajat
1. Matti Rutonen
2. Hanna Nissinen
3. Venja Henningsen
4. Sakari Turunen
5. Matilda Rosti

Opettajien henkilökohtaiset varajäsenet
6. Armi Sinerkari
7. Janne Rusama

Muun henkilökunnan edustajan henkilökohtainen varajäsen
8. - 

Esittelijä/sihteeri   
Juha Hirvonen, rehtori

Pikku Huopalahden ala-asteen koulun johtokunnan kokous 1/2023

Aika:            Tiistai 14.03.2023 klo 17:30

Paikka:        Pikku Huopalahden ala-asteen koulu

Tilkankatu 19,00300 Helsinki

Läsnä:         Henriikka Rosti, puheenjohtaja

                      Heidi Liljestrand

                      Katja Sandberg

                      Piritta Puhto

                      Henrik Kaila

                      Marika Holmberg

                      Janne Rusama

                      XX oppilasjäsen

                      Juha Hirvonen, sihteeri

 

Poissa:        Maria Punnonen                

                      XX oppilasjäsen

 

PÖYTÄKIRJA 

1 §  KOKOUKSEN AVAUS

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:35 ja totesi osallistujat.

2 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu on lähetetty johtokunnan jäsenille sähköpostitse 9.3.2023. Kokous on laillinen, mikäli yli puolet jäsenistä on läsnä.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §  KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Päätös: Puheenjohtajana toimii Henriikka Rosti ja sihteerinä Juha Hirvonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marika Holmberg  ja Janne Rusama, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

4 §  KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5§  PIKKU HUOPALAHDEN ALA-ASTEEN KOULUN VUODEN 2023 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN

Päätös: Pikku Huopalahden ala-asteen koulun johtokunta päätti hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi johtokunta päätti, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

Esittelijän perustelut: Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 13.12.2022 §303 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2023 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 8.2.2023 §12 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2023 - 31.12.2023.

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 13.12.2022 talousarvion noudattamisohjeet (Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö.

Toimialajohtaja päätti palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä investointien määrärahat 8.2.2023, jonka pohjalta perusopetusjohtaja päätti kehyksen talousarviovuodeksi 2023 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä.

Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.

Pikku Huopalahden ala-asteen koulun osalta budjettikehys on yhteensä 2 265 032,00 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, kevään 2023 osalta on 250 oppilasta ja syksyn ennusteen 2023 osalta 244 oppilasta.

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.

 

LIITTEET

 1. koulun käyttösuunnitelma
 2. tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin ja toiminnoittain

6 §  3. LUOKALTA ALKAVAN VALINNAISEN A2-RUOTSIN KIELEN LOPETTAMINEN

Päätös: Pikku Huopalahden ala-asteen koulun johtokunta päätti esittää Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle 3.luokalta alkavan valinnaisen A2-ruotsin kielen lopettamista alkaen lukuvuodesta 2023–24.

Esittelijän perustelut: Pikku Huopalahden ala-asteen koulun 3.luokalta alkavat valinnaiset A2-kielet ovat espanja, ranska ja ruotsi. Valinnaista A2-ruotsin kielen valinneita oppilaita on ollut niin vähän, että ryhmää ei ole pystytty perustamaan kolmeen lukuvuoteen.

Ruotsin kielen opiskelu alkaa kaikilla oppilailla B1-kielenä 6.luokalla.

7 §  PIKKU HUOPALAHDEN ALA-ASTEEN KOULUN KUVATAIDEPAINOTTEISEN OPETUKSEN ALOITTAVAN RYHMÄN VÄHIMMÄISOPPILASMÄÄRÄN MUUTTAMINEN LUKUVUODEKSI 2023-2024

Päätös: Pikku Huopalahden ala-asteen koulun johtokunta päätti esittää Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle 3.luokalta alkavan kuvataide painotteisen opetuksen aloittavan ryhmän vähimmäisoppilasmääräksi poikkeuksellisesti 12 oppilasta lukuvuodella 2023-2024.

Esittelijän perustelut: Kuvataidepainotteinen opetus alkoi Pikku Huopalahden ala-asteen koulussa lukuvuonna 2019-2020. Aikaisempina lukuvuosina vähimmäisoppilasmäärä on toteutunut koulun toisen luokan oppilaista ja muutamasta ulkopuolisesta hakijasta.

Kuvataiteen painotettu opetus on nostanut Pikku Huopalahden ala-asteen koulun profiilia ja tarjonnut kuvataiteesta kiinnostuneille oppilaille mahdollisuuden paneutua syvemmin kuvataiteen opiskeluun. Lisäksi painotettuun kuvataiteeseen on monikulttuuristen perheiden lasten ollut helppo hakeutua.

Painotetun kuvataiteen opiskelijoista ei ole muodostettu omaa luokkaa vaan he ovat opiskelleet omien ryhmiensä mukana muissa oppiaineissa paitsi kuvataiteessa.

Painotetun kuvataiteen opetukseen osallistuneet oppilaat ovat pystyneet jatkamaan opiskelua Meilahden yläasteella ilman soveltuvuuskoetta.

Mikäli emme pysty aloittamaan tuleville 3.luokkalaisille painotetun kuvataiteen opetusta lukuvuonna 2023-2024 on mahdollista, että painotetun kuvataiteen opetus pikku hiljaa loppuu Pikku Huopalahden ala-asteella.

8 §  KIELIRIKASTEISEN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMATEKSTI KOHTAAN

10.1.2. SUPPEAMPI KAKSIKIELINEN OPETUS (KIELIRIKASTEINEN OPETUS)

Päätös: 10.1.2. Suppeampi kaksikielinen opetus (kielirikasteinen opetus)

Pikku Huopalahden ala-asteen koulussa annetaan suppeampaa kaksikielistä eli kielirikasteista suomi-englanti opetusta 1.vuosiluokalta alkaen. Opetusta annetaan vuosiluokilla 1-6.  Kielirikasteinen opetus alkaa kaikilla koulun aloittavilla ja on osa koulun yleistä kieliohjelmaa, eikä siihen hakeuduta soveltuvuuskokeilla. 

Kielirikasteisessa opetuksessa noudatetaan Helsingin kaupungin yleistä opetussuunnitelmaa ja koulun omaa tuntijakoa.  

Englanniksi opiskeltavat oppiaineiden sisällöt valitaan siten, että ne tukevat opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumista ja kohdekielen oppimista oppilaille merkityksellisellä tavalla. Kielirikasteisessa opetuksessa vähintään 10 % oppimisesta tapahtuu englannin kielellä. Kaikkia opetussuunnitelman mukaisia oppiaineita voidaan opiskella englanniksi pois lukien äidinkieli ja kirjallisuus sekä toinen kotimainen kieli -oppiaineet. Lisäksi englantia käytetään kouluarjessa ja luokkakielenä. 

Kaikki englanniksi opiskeltavat kokonaisuudet noudattavat valtakunnallisen opetussuunnitelman tavoitteita ja Helsingin kaupungin opetussuunnitelman sisältöjä. Koulun toimintasuunnitelmassa tarkennetaan, mitkä aihekokonaisuudet opiskellaan englanniksi. 

Kielirikasteisessa opetuksessa englannin kieli on sekä oppimisen kohde että väline opetussuunnitelman mukaisten sisältöjen oppimiseen. Kielirikasteinen opetus suunnitellaan siten, että siinä yhdistyvät sekä englannin kielen kielelliset tavoitteet, että oppiaineen sisällölliset tavoitteet. 

Kielirikasteisen opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta kiinnostumaan kielten oppimisesta, kehittää englannin kielen osaamista sekä rohkaista käyttämään kielitaitoaan oppimisprosessin osana ja vuorovaikutustilanteissa. Kielirikasteisessa opetuksessa painotetaan kielen viestinnällistä ominaisuutta ja kasvatetaan kielitietoisuutta. 

9 §  SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA

Päätös: Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan myöhemmin.

10 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:50     

 

Vakuudeksi 15.3.2023

Henriikka Rosti, puh.joht.                            Juha Hirvonen, sihteeri

 

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty

Marika Holmberg                                        Janne Rusama

 

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Pikku Huopalahden ala-aste Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Apulaisrehtori
Merja Sippola
+358 9 310 33251
merja.sippola@hel.fi

Koulusihteeri
Maria Punnonen
+358 9 310 80371
maria.punnonen@hel.fi

Rehtori
Juha Hirvonen
+358 9 310 80370
juha.hirvonen@hel.fi

Tarjolla sali

Sijainti

Tilkankatu 19, 00300 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Ainoa esteetön autopaikka sijaitsee ulkona yli 10 m sisäänkäynnistä. Pysäköintiruudun leveys on alle 3,6 m.
 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin ovet ovat vaikeasti havaittavat. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 2 kerrosta.
 • Tilassa on hissi, johon mahtuu pyörätuoli ja jonka ovi avautuu käsin helposti. Hissin kerrosnumerot ovat sormin tunnusteltavissa. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.
 • Toimipisteessä on esteetön wc samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.