Ansökningstiden för eftermiddagsverksamheten läsåret 2023–2024 var 6.3–1.5.2023. 
 
Vi bereder nya beslut när platser blir lediga i grupperna. Vi kontaktar vårdnadshavarna om vi kan erbjuda en plats vid verksamhetsstället ni sökt till.  Tyvärr kan vi inte ge en mer exakt tidtabell än så.

Servicerådgivningen för fostran och utbildning ger allmän rådgivning per telefon mån–fre kl. 10–12 och 13–15 samt på tisdagar och torsdagar kl. 10–12 och 13–15 på adressen Verkstadsgatan 8.

Eftermiddagsverksamhet

Eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen är handledd fritidsverksamhet som anordnas efter skoldagen i skolan eller i dess närhet för elever i årskurserna 1 och 2 samt för elever med särskilt stöd.

På den här sidan

Eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen anordnas efter skoldagen för elever i årskurserna 1 och 2 samt för elever med särskilt stöd. Ansökningstiden för verksamheten är på våren. Eleverna i årskurs 1 samt elever med särskilt stöd har företräde vid tilldelning av platser.

Eftermiddagsverksamheten ger barnen meningsfulla aktiviteter efter skoldagen i en trygg miljö, i skolan eller i dess närhet. Verksamheten omfattar bland annat lek och umgänge med vänner, dagliga friluftsaktiviteter samt små utflykter till näromgivningen.

Eftermiddagsverksamheten är avgiftsbelagd och inkluderar mellanmål och försäkring. Avgiften för verksamhet som slutar klockan 16 är 100 euro/månad; 120 euro/månad för verksamhet som slutar klockan 17. På grundval av inkomster kan man ansöka om nedsättning eller efterskänkning av avgiften.

Ansökan till skolornas eftermiddagsverksamhet

Hur behandlingen av ärendet fortskrider

Ansökan till eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen

1 - Ansökan till eftermiddagsverksamhet är öppen på våren. Verksamheten är avgiftsbelagd, och den genomförs enligt lagen om grundläggande utbildning.

2 - På servicekartan kan du söka ett lämpligt verksamhetsställe för eftermiddagsverksamhet med sökordet "eftermiddagsverksamhet".

3 - Ansökningsblanketten fylls i på nätet och undertecknas med stark identifiering. Om du inte har möjlighet att fylla i webblanketten, kan du söka till verksamheten också med en pappersblankett.

4 - Till de personer som gjort ansökan under ansökningstiden postas besluten i juli.

5 - Ansökningar som kommit in efter ansökningstiden behandlas under verksamhetsperioden med beaktande av platssituationen. Om platserna ges inga mellanuppgifter.

Avgifterna för eftermiddagsverksamheten är:

Om ditt barn deltar i verksamheten fram till kl. 16.00 är avgiften 100 euro per månad.
Om ditt barn deltar i verksamheten fram till kl. 17.00 är avgiften 120 euro per månad.

Uträtta ärenden på webben

Elektronisk ansökningsblankett till skolans eftermiddagsverksamhet

Öppet 6.3.2023 - 31.5.2024 varje dag
Kräver identifiering.

Fyll i blankett

Utskrivbar ansökningsblankett för eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen

Så här ansöker du om plats för ditt barn

 1. Bekanta dig med verksamhetsställena i ditt område och välj ett lämpligt.

  Du kan söka efter eftermiddagsverksamhetens verksamhetsställen på Servicekartan eller på adress i vår sökmotor. Du hittar verksamhetsstället som ligger närmast ditt hem eller barnets skola genom att ange adressen i sökfältet. Observera att vissa verksamhetsställen stänger klockan 16.00 och vissa klockan 17.00.

  Sök verksamhetsställen på Servicekartan (Länk leder till extern tjänst)

  Sök närmaste verksamhetsställen på adress

 2. Anteckna uppgifterna om verksamhetsstället du valt.

  För att fylla i ansökan behöver du veta vad verksamhetsstället heter, vad adressen är och vem som driver verksamheten.

 3. Gör ansökan.

  Fyll i ansökningsblanketten på nätet och underteckna den med stark autentisering (bankkoder, mobilcertifikat eller identiteskort med chip). Om du inte har möjlighet att fylla i webblanketten kan du också ansöka med en pappersblankett. Ansökningsblanketterna hittar du under rubriken Ansökan till den grundläggande utbildningens eftermiddagsverksamhet.

  Observera att du inte får något bekräftelsemeddelande när du skickat in din ansökan. Om du vill kan du spara ansökan i pdf-format på din egen dator.
   

 4. Vänta på beslutet.

  Om du ansökt om plats under ansökningstiden postas beslutet till dig i juli. Under beredningen av besluten kan vi inte ge någon preliminär information om platserna.

  Första- och andraklassare får en plats inom eftermiddagsverksamheten om vårdnadshavaren ansökt under ordinarie ansökningstid. Om det inte finns plats vid det verksamhetsställe som du ansökt till kommer ditt barn att erbjudas en plats vid något annat verksamhetsställe i ert område.

  Om du ansökt utanför ordinarie ansökningstid kan vi inte garantera ditt barn en plats. Ansökningar som skickas in utanför ansökningstiden behandlas när läsåret redan har inletts och med hänsyn till platssituationen.
   

 5. Eftermiddagsverksamheten börjar.

  Eftermiddagsverksamheten börjar på läsårets första dag i augusti och fortsätter till slutet av läsåret. Faktureringsperioden börjar i augusti. Du kan ansöka om nedsättning av avgiften baserat på familjens inkomster genom att uppge aktuella inkomstuppgifter tidigast i augusti.

Avgifter

Avgifterna för eftermiddagsverksamheten är:

 • 100 euro per månad, om verksamheten slutar kl. 16.00   
 • 120 euro per månad, om verksamheten slutar kl. 17.00

Läs mer om avgifterna och om nedsättning av avgiften

Information om eftermiddagsverksamheten

Eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen är avsedd för elever i årskurserna 1 och 2 och för elever med särskilt stöd. Elever i årskurserna 1 och elever med särskilt stöd har företräde till platserna. Om det finns fler ansökningar än platser vid verksamhetsstället som du valt kommer platserna att lottas ut mellan de sökande som uppfyller samma kriterier.

Alla elever i årskurs 1 och 2 som har ansökt om plats under ansökningstiden kommer att erbjudas en plats i eftermiddagsverksamheten. Om platsen inte kan ordnas på det verksamhetsställe som du har ansökt till, kommer ditt barn att erbjudas en plats vid något annat verksamhetsställe i ert område.

Om ditt barn inte får en plats i grupen du ansökt till försöker vi hitta en lämplig plats för barnet vid de andra verksamhetsställena i området.

Om du får ett negativt beslut ska du inte göra en ny ansökan. Dubbla ansökningar orsakar ytterligare utredningsarbete och dröjsmål i handläggningen av ansökningar. Vi kontaktar dig om en plats blir ledig. Vi lämnar inte ut någon preliminär information om platserna. 

Elever i årskurs 1 och elever inom särskilt stöd har företräde till platser som blir lediga. Om antalet ansökningar överstiger antalet platser lottas platserna ut mellan sökande som uppfyller samma kriterier.
 

Barnet kan inte byta grupp. Du kan säga upp platsen och lämna in en ny ansökan. Ansökningarna handläggs enligt ansökningskriterierna med beaktande av platssituationen i området. Vi kan inte garantera att vi kan erbjuda barnet en ny plats.

Eftermiddagsverksamheten följer skolans lov- och arbetstider. Under lov, det vill säga under höst-, jul- och sportlovet, ordnas ingen eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning.

Du kan komma överens om ändringar i verksamhetstiderna direkt med verksamhetsstället där barnet deltar i eftermiddagsverksamhet. 

Under lov kan eleverna delta i den öppna verksamheten i lekparkerna eller i andra fritidsaktiviteter för barn som staden ordnar.

Läs mer om lekparker och familjehus

Läs mer om sommarverksamheten i lekparker

Läs mer om hobbyverksamheten för barn (Länk leder till extern tjänst)
 

I eftermiddagsverksamheten erbjuds handledda och meningsfulla aktiviteter i en trygg miljö. I verksamheten ingår bland annat lek och umgänge med vänner, utevistelse och små utflykter till näromgivningen.

Verksamhetsanordnarna fastställer innehållet i verksamheten närmare och eventuella särskilda inriktningar i verksamheten utifrån sina egna styrkor och de praktiska möjligheterna.

Ja. Barn som deltar i eftermiddagsverksamheten omfattas av Helsingfors stads olycksfallsförsäkring. Försäkringen ersätter sjukvårdskostnader inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Annullering eller uppsägning av plats

Annullera ditt barns plats inom eftermiddagsverksamheten om ni inte tar emot den.
Säg upp ditt barns plats inom eftermiddagsverksamhet med en blankett om barnet inte längre behöver platsen.

Om du har fått ett beslut om plats i eftermiddagsverksamheten under sommaren och vill annullera platsen ska du göra detta skriftligen i början av läsåret. Du har fått en blankett om annullering av plats i samband med beslutet om eftermiddagsverksamhet. Skicka blanketten till: Fostran och utbildning, Eftermiddagsverksamhet, PB 51300, 00099 Helsingfors stad.

Du kan även annuleraa platsen genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen iltapaivatoiminta@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post). Uppge barnets namn och verksamhetsställets uppgifter.

Om du har ansökt om plats och fått ett beslut efter den faktiska ansökningstiden, ska du avboka platsen inom två veckor efter att du mottog beslutet. Efter denna tid är det fråga om uppsägning av plats och på uppsägningar tillämpas en uppsägningstid om en kalendermånad.

 

Platsen ska sägas upp skriftligt minst en kalendermånad före ändringen träder i kraft. Om man till exempel säger upp sin plats den 6 oktober träder uppsägningen i kraft den 1 december. I detta fall debiteras klientavgiften för oktober och november.

När du vill säga upp platsen ska du fylla i blanketten, spara den på din enhet och skicka den via säker e-post till iltapaivatoiminta@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post). Nedan finns anvisningar om hur du skickar säker e-post.

Du kan också skicka in blanketten per post till Fostran och utbildning, Eftermiddagsverksamhet, PB 51300, 00099 Helsingfors stad.

Blankett för uppsägning av plats inom eftermiddagsverksamheten(Länk leder till extern tjänst)
 

 1. Du kan skicka säker e-post på securemail.hel.fi/.
 2. Ange din e-postadress i fältet Avsändare och klicka sedan på Fortsätt.  
 3. Klicka på knappen Identifiera dig och identifiera dig med dina nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort enligt anvisningarna på sidan.
 4. Skriv iltapaivatoiminta@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post) i fältet Mottagare. 
 5. I fältet Ämne skriver du en rubrik (t.ex. uppsägning av plats i eftermiddagsverksamheten) och i fältet Meddelande skriver du ett meddelande (t.ex. ”Jag vill säga upp mitt barns plats i eftermiddagsverksamheten. Hälsningar XX”).
 6. Klicka på knappen Välj filer och välj den ifyllda uppsägningsblanketten som du sparat på din enhet.
 7. Klicka på knappen Lägg till.
 8. Avsluta genom att klicka på Skicka.

Områdeskoordinatorer för eftermiddagsverksamheten

Du får mer information om utbudet av eftermiddagsverksamhet och om ansökan av koordinatorn för ditt område. Du hittar områden nedan. Under sommaren når du oss bäst på vår gemensamma e-postadress: iltapaivatoiminta@hel.fi  (Länk öppnar standardprogram för e-post)

Anna Salmi, områdeskoordinator för eftermiddagsverksamhet, de svenska skolorna och det mellersta området

tfn 09 310 87103, 040 334 5826, anna.h.salmi@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)

Svenska skolor

Åshöjdens grundskola, Botby grundskola, Brändö lågstadieskola, Degerö lågstadieskola, Drumsö lågstadieskola, Grundskolan Norsen, Hoplaxskolan, Kottby lågstadieskola, Minervaskolan, Månsas lågstadieskola, Nordsjö lågstadieskola, Staffansby lågstadieskola, Zacharias Topeliusskolan, Östersundom skola och Rudolf Steinerskolan

De finska skolorna i det mellersta området

Aleksis Kiven peruskoulu, Kallion ala-aste, Pasilan peruskoulu, Arabian peruskoulu, Kalasataman peruskoulu, Koskelan ala-aste, Käpylän peruskoulu, Vallilan ala-aste och Yhtenäiskoulu.

Områdeskoordinator för eftermiddagsverksamhet, väster och norr
Tiina Ytembe Ngatcha

tfn 09 310 82249, 040 531 9718, tiina.ytembengatcha@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)

Skolor i det västra området

Haagan peruskoulu, Kannelmäen peruskoulu, Konalan ala-aste, Malminkartanon ala-aste, Meilahden ala-aste, Munkkiniemen ala-aste, Munkkivuoren ala-aste, Pihkapuiston ala-aste, Pikku Huopalahden ala-aste, Pitäjänmäen peruskoulu, Pohjois-Haagan ala-aste och Strömbergin ala-aste.

Skolor i det norra området

Maunulan ala-aste, Metsolan ala-aste och Oulunkylän ala-aste

Privata skolor

Helsingin ranskalais-suomalainen koulu, Helsingin Rudolf Steiner –koulu, Suomalais-venäläinen koulu och The English School (Englantilainen koulu)

 

Områdeskoordinator för eftermiddagsverksamhet, nordost och norr
Eeva Elsinen

tfn 09 310 89205, 040 334 5825, eeva.elsinen@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)

Skolor i det nordöstra området

Hietakummun ala-aste, Hiidenkiven peruskoulu, Kankarepuiston peruskoulu, Karviaistien koulu, Latokartanon peruskoulu, Maatullin ala-aste, Malmin peruskoulu, Pihlajamäen ala-aste, Pihlajiston ala-aste, Puistolanraitin ala-aste, Puistolan peruskoulu, Pukinmäenkaaren peruskoulu, Siltamäen ala-aste, Suutarilan ala-aste, Suutarinkylän peruskoulu, Tapanilan ala-aste, Helsingin kristillinen koulu, och Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

En del av skolorna i det norra området

Pakilan ala-asteen koulu, Paloheinän ala-aste, Toivolan koulu ja Torpparinmäen peruskoulu

Områdeskoordinator för eftermiddagsverksamhet, öst och sydost
Elina Kauppinen

tfn 09 310 79638, 040 728 5607, elina.kauppinen@hel.fi  (Länk öppnar standardprogram för e-post) 

Skolor i det östra området

Aurinkolahden peruskoulu, Itäkeskuksen peruskoulu, Keinutien ala-aste, Kontulan ala-aste, Laakavuoren ala-aste, Mellunmäen ala-aste, Merilahden peruskoulu, Myllypuron peruskoulu, Puistopolun peruskoulu, Puotilan ala-aste, Sakarinmäen koulu, Vartiokylän ala-aste, Vesalan peruskoulu och Vuoniityn peruskoulu.

Skolor i det sydöstra området

Hertsikan ala-aste, Herttoniemenrannan ala-aste, Kulosaaren ala-aste och Helsingin Montessorikoulu

 

 

Områdeskoordinator för eftermiddagsverksamhet, söder och sydost
Taru-Tuulia Marsalo

tfn 09310 27029, 040 778 7149,

Skolor i det södra området

Jätkäsaaren peruskoulu, Kaisaniemen ala-aste, Katajanokan ala-aste, Lauttasaaren ala-aste, Ressun peruskoulu, Ruoholahden ala-aste, Snellmanin ala-aste, Suomenlinnan ala-aste, Taivallahden peruskoulu, Tehtaankadun ala-aste, Töölön ala-aste, Vattuniemen ala-aste, Eliaskoulu, Helsingin juutalainen yhteiskoulu, Helsingin saksalainen koulu, Helsingin normaalilyseo ja Sophie Mannerheimin koulu.

En del av skolorna i det sydöstra området

Kruunuvuorenrannan peruskoulu, Laajasalon peruskoulu, Poikkilaakson ala-aste, Porolahden peruskoulu, Roihuvuoren ala-aste, Santahaminan ala-aste ja Tahvonlahden ala-aste.