Börja skolan ett år tidigare eller ett år senare

Vårdnadshavare kan anhålla om att barnet ska börja skolan ett år tidigare eller senare. Beslut om avvikande skolstart fattas i god tid innan barnet börjar skolan.

Börja skolan ett år senare

Vårdnadshavaren kan anhålla om att barnet ska få inleda den grundläggande utbildningen ett år senare än stadgat. Beslutet bygger på psykologiska och vid behov även på medicinska utredningar. Beslutet om att ett barn ska inleda den grundläggande utbildningen ett år senare fattas av områdeschefen för den grundläggande utbildningen. 

Om ett barn börjar skolan ett år senare ordnas förskoleundervisningen på daghemmet. Då vårdnadshavaren har fått ett beslut om att barnet ska inleda den grundläggande utbildningen ett år senare, kan vårdnadshavaren anhålla om en förskoleplats på daghemmet genom att lämna in en ansökan om förskoleundervisning till daghemmets föreståndare. Mer information kan fås från det egna daghemmet.

Blankett för ansökan om att inleda den grundläggande utbildningen ett år senare än stadgat (pdf)

Börja skolan ett år tidigare

Barnet har rätt att inleda den grundläggande utbildningen ett år tidigare än stadgat, om barnet enligt psykologiska och vid behov medicinska utredningar har förutsättningar att klara av skolgången. Vårdnadshavaren ska själv anskaffa och betala för ett nödvändigt expertutlåtande före anmälan till skolan.

Beslutet om en tidigare start i den grundläggande utbildningen fattas av områdeschefen för den grundläggande utbildningen. Mer information kan fås från den egna närskolan.

Blankett för ansökan om att inleda den grundläggande utbildningen ett år tidigare än stadgat (pdf)