Yhtenäiskoulu

Käpylässä sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9. Koulussamme on 7. luokalta alkaen kotitalous- ja liikuntapainotus.
Yhtenäiskoulu

Yhtenäiskoulussa oppimista ohjaavat ajattelu, arvostus ja vuorovaikutus. Näistä syntyy kouluyhteisömme fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi.

Sari Sola, yhtenäiskoulun rehtori

Yhtenäiskoulu sijaitsee viehättävässä ja vehreässä Puu-Käpylässä, jossa vahva yhteisöllisyys ja yhdessä toimiminen luovat turvalliset puitteet oppilaiden oppimiselle. 

Koulumme opettajat ja oppilaat arvostavat oppimisen iloa, yhdessä toimimista, kokeilevaa otetta opetuksen kehittämisessä sekä oppilaiden ja huoltajien aitoa osallisuutta. Opiskelijoiden, kotien ja koulun henkilökunnan yhteistyöllä luomme opiskeluun kannustavan ja turvallisen ilmapiirin. Koulussamme jokainen voi olla oma itsensä ja kehittää itseään parhaalla mahdollisella tavalla. 

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma   sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma  . Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kaikilla vuosiluokilla opiskellaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti. Koulussamme osa valinnaisaineista on toteutettu ilmiöpohjaisina oppimiskokonaisuuksina, joita toteuttamassa voi olla useampi opettaja. Opetusryhmissä voi tällöin olla oppilaita eri luokkatasoilta. Yhtenäiskoulussa opetus tuodaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea: Käpylä tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet lähteä ulos luokasta oppimaan monenlaisiin oppimisympäristöihin.

Luokilla 1.–6. on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Aineenopettajat opettavat luokkia 7-9, ja he vastaavat osin myös opetuksesta luokilla 1-6. Oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, suomi toisena kielenä -opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäynninohjaaja. Yhtenäiskoulussa toimivat myös alueellinen pienryhmä sekä tuettu pienryhmä. Kaikilla luokka-asteilla opiskellaan lukuvuoden aikana neljässä jaksossa.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee. Sähköisiä oppimateriaaleja käytetään osana oppimista. Yläkoululaiset saavat koululta käyttöönsä kannettavat tietokoneet.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ranska
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, ranska
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): espanja, ranska, saksa

Painotettu opetus

Yhtenäiskouluun voi hakea Kotitalous ja liikunta -painotukseen 7.luokalle. Painotusta voi opiskella Helsingissä vain Yhtenäiskoulussa.

Opetussuunnitelman yhtenä osana on itsestä huolehtiminen ja arjen taidot. Näitä tietoja ja taitoja painotetussa opetuksessa opiskelevat oppilaat pääsevät erityisesti syventämään.  Opetuksessa korostuu toiminnallisuus, ilmiöpohjaisuus, vuorovaikutteisuus sekä käytännön taitojen ja tietojen soveltaminen oppilaan oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Oppilaat otetaan painotettuun opetukseen soveltuvuuskokeella. Koe on kolmiosainen. Yhtenäiskoulussa on oma liikunnan koe. Liikunnan kokeessa arvioidaan kokelaiden ryhmän ohjaamisen taitoja ja ohjeen soveltamisen kykyä. Opetuksessa painopiste liikunnan osalta on arki-, terveys- ja elämysliikunnassa. Kotitalouden soveltuvuuskoe mittaa ohjeiden ymmärtämistä, ja loogista päättelykykyä sekä harrastuneistuutta ruokaan ja ruoan valmistukseen liittyen. Terveystiedon kirjallisessa osuudessa kokelaat osoittavat, miten hyvin he tuntevat tervetyteen vaikuttavia tekijöitä. 

Kesälomat

Kesälomia vietetään 1.6-15.8

Tietoa syksyllä 1. luokan aloittaville oppilaille ja huoltajille

21.4.2023
Tervetuloa aloittamaan koulussamme syksyllä 2023! Kutsumme ensi syksynä koulunkäyntinsä aloittavat 1lk. oppilaat tutustumaan kouluun, kummioppilaisiin ja opettajiin tiistaina 17.5.2023 klo 9.00. Opettajat pitävät myös vähän aikaa ihan oikeaa koulua ja lapset osallistuvat oppitunnille, välitunnille ja ruokailuun. Tutustumiskäynti päättyy noin kello 11.00.

Tulevan syksyn ekaluokkalaisten huoltajat ovat tervetulleita koululle ensimmäiseen vanhempainiltaan samana iltana eli tiistaina 17.5. kello 18. Tällöin keskustellaan koulun aloittamiseen liittyvistä asioista.

Lämpimästi tervetuloa!

Tietoa tuleville 7. luokkalaisille

21.4.2023
Tervetuloa uudet 7. luokkalaiset aloittamaan yläkouluopiskelua koulussamme!
Kutsumme kaikki Yhtenäiskoulussa 7.luokalla aloittavat oppilaat perjantaina 26.5. klo 9-11.30 tutustumaan kouluumme sekä tuleviin luokkakavereihin.

Nähdään koulun pihalla! Tervetuloa!

Tietoa uusille oppilaille

20.12.2023
Tulevien 7.luokan oppilaiden ilmoittautuminen Yhtenäiskouluun on loppuvuodesta 2023 ja tulevien 1.luokan oppilaiden alkuvuodesta 2024. Tässä on ennakkotietoa koulun tiedotustilaisuuksista.

Tulevien 7.-luokkalaisten tiedotustilaisuus järjestetään tiistaina 9.11. kello 17. Tässä tilaisuudessa kerrotaan Yhtenäiskoulun kotitalous ja liikunta -painotuksesta ja siihen hakeutumisesta. Tilaisuus järjestetään etänä. Tilaisuuden linkki tulee tänne kotisivullamme viimeistään tiedotustilaisuuspäivänä.

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Yhtenäiskoulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Yhtenäiskoulu Facebookissa

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän  kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys. Vanhemmilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa koulun järjestämissä tilaisuuksissa ja vanhempainyhdistyksen tapahtumissa. Vanhempainyhdistys tukee koko koulun toimintaa. Yhdistyksen löydät facebookista. 

Wilma

Wilma-järjestelmän kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso Yhtenäiskoulun lounaslista

 

Yhtenäiskoulun järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyvyyttä yhtenäisessä peruskoulussa.

Yhtenäiskoulussa halutaan erikseen painottaa seuraavia periaatteita: 

 • Kouluyhteisön jäsen käyttäytyy kunnioittavasti ja ystävällisesti. 
 • Jokainen yhteisön jäsen kantaa vastuuta koulun siisteydestä ja viihtyisästä työympäristöstä. 
 • Jokainen koulun jäsen huolehtii työrauhasta. 
 • Oppilaat ja opettajat noudattavat yhdessä sovittuja mobiililaitteiden käyttöön liittyviä periaatteita. 
 • Ristiriitatilanteita sovitellaan ensisijaisesti kasvatuskeskusteluissa. 
 • Välitunnit vietetään koulun välituntialueella. Välitunneilla vältetään vahinkoa tai vaaraa aiheuttavaa toimintaa. 
 • Tupakointi ja päihteet ovat kiellettyjä koulussa ja sen välittömässä läheisyydessä. 
 • Opettaja pitää kirjaa oppilaiden poissaoloista. Oppilas antaa selvityksen poissaoloistaan mahdollisimman pian. Lupa poissaoloon erityisestä syystä tulee pyytää etukäteen. Opettaja voi myöntää vapautusta koulunkäynnistä viideksi päiväksi, rehtori myöntää pidemmät lomat. 

 

Järjestyssäännöt ovat voimassa silloin, kun oppilas osallistuu koulun toimintaan, kouluaikana ja koulussa. 

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteeri

Pia Nyberg
puh. 09 310 82302, 040 334 8384
pia.nyberg(at)hel.fi

Kanslia on avoinna oppilaille tiistaisin ja torstaisin klo 9-14.30. Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista. Kanslia käsittelee matkalippuhakemukset.

Rehtori

Sari Sola  
puh. 09 310 82301, 050 326 4343
sari.sola(at)hel.fi

Apulaisrehtori

Janiina Hertto
puh. 050 554 9452
janiina.hertto(at)edu.hel.fi

Apulaisrehtori Maria Kuosmanen
maria.kuosmanen(at)edu.hel.fi

Johtokunnan puheenjohtaja Sanna Valtonen
yhteystiedot rehtorilta

Iltapäivätoiminta
Paila Oy
puh. 040 660 4340

Kouluisäntä Kastehelmi Vähäjyrkkä
puh. 050 401 3894

Kouluravintola Emäntä Päivi Kuosmanen
puh. 09 310 82308

Opettajainhuone
puh. 09 310 82304

Luokanopettajat

1A ja 1B Irina Ylikoski ja Nipa Nieminen
2A ja 2B Maria Kuosmanen ja Annina Komsi
3A ja 3B Carolina Puukko ja Tuukka Långsjö
4A ja 4B Roosa Virkkula ja Eme Ekdahl
5A ja 5B Marina Yannopoulos ja Timo Harju
6A ja 6B Satu Sankari ja Eetu Tomperi

Erityisopetus

Yleisopetuksen luokkien erityisopetus:

Maria Hanttu (lk. 1-6) puh. 040 6674041
Suvi Haapala (lk. 7-9) puh. 040 657 7685

Erityisluokat

2-8F Miili Mero puh. 050 3483 596
1-6D Niina Drockila, Ella Kotkavuori ja Hanna Laine puh. 050 403 2550

Yläkoulun luokanohjaajat

7A Henna Havu
7B Usko Szeto
8A Ville Turunen
8B Marja Annala-Ntiniozou
8C Sami Sirviö
9A Minna Kunttu
9B Petra Ainali

Aineenopettajat luokilla 7 - 9:
Ainali Petra, musiikki
Annala-Ntiniozou Marja, fysiikka, kemia, matematiikka
Haapala Suvi, kuvataide
Harju Timo, historia, ev.lut uskonto, ort. uskonto
Havu Henna, englanti
Hertto Janiina, liikunta
Hirvonen Timo, käsityö
Kangas Tuovi, suomenkieli ja kirjallisuus, S2
Kunttu Minna, englanti, ruotsi
Långsjö Tuukka, elämänkatsomustieto
Nwakile Päivi, kemia, matematiikka
Saarelainen Esa, yhteiskuntaoppi
Sirviö Sami, liikunta, terveystieto
Szeto Usko, biologia, maantieto
Tonteri Esa, käsityö
Turunen Ville, englanti, ranska
Virkkula Roosa, ev. lut uskonto
Viro Marja, kotitalous
Ylikoski Irina, käsityö

Koulunkäynninohjaajat

Ida Paavoseppä
Anne Korte
Linda Kuosmanen

Opinto-ohjaajat

Opinto-ohjaaja Anne-Mari Kortelainen
puh. 040 673 0364
anne-mari.kortelainen(at)edu.hel.fi

Terveydenhoitaja Tiia Turunen
puh. 040 667 9272
tiia.e.turunen@hel.fi 

Psykologi Eeva Vartiainen
puh. 040 334 0823
eeva.vartiainen(at)hel.fi

Kuraattori Hanne Launamo
puh. 040 835 1130
hanne.launamo(at)hel.fi

Anu Kiviranta
puh. 050 4013370 (9.lk)

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Yhtenäiskoulussa järjestetään aamutoimintaa koulupäivinä klo 8.15 - 9.00 välisenä aikana. Toimintaan voivat ilmoittautua mukaan 1. ja 2. luokkien oppilaat sekä luokkien 3 ja 4 erityisen tuen oppilaat. Aamutoiminta on maksutonta ja siitä vastaavat koulun omat koulunkäynninohjaajat.

Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta puhelimitse numerosta  09 310 82301.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta . Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. 

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 24.1.2022 alkaen:

Tiistaisin:
Kamera käy!, tiistai klo 14.15-15.45, kuvataide OT42
3.-6.-luokkalaisille
Opettaja: Saara Losoi
Harrastuksessa kokeillaan yksinkertaisten animaatioiden tekoa iPadeillä – piirretään ja maalataan. Elokuvaan tutustutaan erilaisten roolien kautta: käsikirjoittajan, lavastajan ja puvustajan, ohjaajan ja leikkaajan. Tavoitteena on pienryhmässä tehdä lyhytelokuva. Elokuvakerronnan perusasioita käydään läpi osana työskentelyä.

Ilmoittaudu tämän linkin kautta

Huom! Jos jatkat harrastusta syksyltä, lisää viestiin tieto: jatkaa harrastusta
Yhteyshenkilö kuvataidekoululta kuviskerhojen oppilaiden huoltajille/ tuki: Eepos-ilmoittautuminen: Joonas Tähtinen/ joonas.tahtinen@kuvataide.fi / p.050 5587210 klo 10-15
Järjestäjä: Helsingin kuvataidekoulu / Harrastamisen Suomen malli

Kuvataide, tiistai klo 15.45-17.15, kuvataide OT42
3.-6.-luokkalaisille (ikäryhmä vaihdettu)
Kuvataideopetuksen keskiössä on lasten oman ilmaisun tukeminen. Kuvataidetunnit rakentuvat eri teemojen ympärille ja opettaja ohjeistaa käytettävät tekniikat ja niiden vaiheet. Inspiraation lähteenä käytämme mm. pelejä, sarjakuvia, animaatioita luonnon ja taidemaailman lisäksi.
Inspiroidumme myös toistemme tekemisestä ja keskustelemme teemoihin liittyvistä aiheista. Oppitunneilla käytämme vaihtelevasti eri tekniikoita: piirustus, maalaus, muovailu, ja rakentelu. Omia tarinoita voimme tehdä näkyväksi myös toteuttamalla pieniä Stop Motion -animaatioita.

Ilmoittaudu tämän linkin kautta
Huom! Ryhmään voi tulla myös ilman ennakkoilmoittautumista.
Yhteyshenkilö kuvataidekoululta kuviskerhojen oppilaiden huoltajille/ tuki: Eepos-ilmoittautuminen: Joonas Tähtinen/ joonas.tahtinen@kuvataide.fi / p.050 5587210 klo 10-15
Järjestäjä: Helsingin kuvataidekoulu / Harrastamisen Suomen malli

Keskiviikkoisin:
Parkour, keskiviikko klo 15-16, liikuntasali
3.-6.-luokkalaisille
JÄLKIPOLTTO Parkour on innostavaa ja monipuolista toiminnallista treeniä. Parkourissa pyritään liikkumaan mahdollisimman ketterästi, sulavasti tai nopeasti paikasta toiseen hyödyntämällä ympäristön rakenteita ja välineitä. Harjoituksissa jokainen liikkuu omalla tahdillaan ja tyylillään - pääasia, että on hauskaa! Parkourissa ei oteta turhia riskejä ja harjoittelussa keskitytään vahvasti turvallisuuteen. Tämän lajin harrastamisen yksi parhaista puolista on se, ettei siinä kilpailla eikä se sisällä tarkkaan määriteltyjä sääntöjä, kuinka sitä pitäisi tehdä. Parkour on lajina hyvin monipuolinen ja sen harrastaminen kehittää mm. voimaa, luovuutta, kestävyyttä, ketteryyttä, tilan hahmotusta, tarkkuutta sekä liikkeen sulavuutta.
Vaalimme hyvää fiilistä, liikunnaniloa sekä onnistumisen kokemuksia. Jokainen on tervetullut mukaan!

Ilmoittaudu tämän linkin kautta
HUOM! Jos jatkat harrastusta syksyltä, lisää viestiin tieto: jatkaa harrastusta
Yhteyshenkilö: Olli Väätäinen puh. 0440755664 / Anna Mäkelä puh. 0505477224
Järjestäjä: Jälkipoltto / Harrastamisen Suomen malli

Safkasankarit
3.-6.-luokkalaiset: keskiviikko klo 14.30-16
, kotitalousluokka
Ikäryhmä vaihdettu: 3.-6.-luokkalaiset: keskiviikko klo 16-17.30, kotitalousluokka
Safkasankareissa tehdään ruokaa, leivotaan ja pohditaan kokkauksen monenlaisia vaikutuksia itselle ja ympäristölle sekä muille ihmisille ja eläimille. Harrastuksessa tutustutaan kokkauksen avulla erilaisiin kulttuureihin, tapoihin ja tarinoihin.

Ilmoittaudu tämän linkin kautta
Yhteyshenkilö: netta.makisalo@4h.fi
Järjestäjä: Pks4H / Harrastamisen Suomen malli
 

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Voit myös katsoa lähialueen muiden koulujen kerho- ja harrastustarjonnan.
Lue lisää kerho- ja harrastustoiminnasta

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Huoltajat
Jenni Arnkil
Jyri Komulainen
Heikki Valkama
Sanna Valtonen
Julia Virkkunen

Varajäsenet
Natalia Korhonen
Katariina Lallukka
Lauri Schreck
Kaisu Terkki
Miikka Vuorikoski

Opettajat
Satu Sankari
Eetu Tomperi

Varajäsenet
Petra Ainali
Tuukka Långsjö

Muu henkilökunta
Pia Nyberg

Varajäsen
Ida Paavoseppä

Puheenjohtaja: Sanna Valtonen
Varapuheenjohtaja: Jenni Arnkil

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Yhtenäiskoulun arjesta myös Facebookissa sekä Viikkotiedote-blogissamme. Otathan meidät seurantaan.

 Viikkotiedote-blogi

Yhtenäiskoulu Facebookissa

Sijainti

Louhentie 3 00610 Helsinki

Avaa kartta uuteen ikkunaan

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.
 • Kulkureitillä on 1 porrasaskelma.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on 1 porrasaskelma.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi on raskas tai muuten vaikeasti avattavissa.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 3 kerrosta.
 • Tilassa on pyörätuolinostin.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.
 • Toimipisteessä on esteetön wc samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.