Yhtenäiskoulu

Käpylässä sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9. Koulussamme on 7. luokalta alkaen kotitalous- ja liikuntapainotus.
Yhtenäiskoulu
Kuva: Karo Pirkkalainen

Yhteystiedot

Louhentie 3, 00610 Helsinki Näytä esteettömyystiedot Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi
PL 61302, 00099 Helsingin kaupunki

Apulaisrehtori
Janiina Hertto
janiina.hertto@edu.hel.fi

Apulaisrehtori
Maria Kuosmanen
maria.kuosmanen@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Pia Nyberg
+358 9 310 82302
pia.nyberg@hel.fi

Rehtori
Sari Sola
+358 9 310 82301
sari.sola@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus

englanti, ranska, ruotsi
englanti, ranska
ruotsi
espanja, ranska, saksa

Painotettu opetus

kotitalousLiikunta

Tarjolla auditorio ja sali

Yhtenäiskoulussa oppimista ohjaavat ajattelu, arvostus ja vuorovaikutus. Näistä syntyy kouluyhteisömme fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi.

Sari Sola, yhtenäiskoulun rehtori

Yhtenäiskoulu sijaitsee viehättävässä ja vehreässä Puu-Käpylässä, jossa vahva yhteisöllisyys ja yhdessä toimiminen luovat turvalliset puitteet oppilaiden oppimiselle. 

Koulumme opettajat ja oppilaat arvostavat oppimisen iloa, yhdessä toimimista, kokeilevaa otetta opetuksen kehittämisessä sekä oppilaiden ja huoltajien aitoa osallisuutta. Opiskelijoiden, kotien ja koulun henkilökunnan yhteistyöllä luomme opiskeluun kannustavan ja turvallisen ilmapiirin. Koulussamme jokainen voi olla oma itsensä ja kehittää itseään parhaalla mahdollisella tavalla. 

Yhtenäiskoulu on saanut uuden kiinnostavan tehtävän lähteä kehittämään pohjoismaista koulua eli Nordiska skolania. Opetuksessa painotetaan pohjoismaista yhteistyötä, yhdessä oppimista ja kestävää kehitystä. Ensimmäinen kaksikielinen suomi-ruotsi -opetusryhmä aloittaa elokuussa 2024.

Meidän koulu

Tiedoksi 6.-luokkalaisille

 
22.3.2024 Oppilaaksiottopäätökset postitetaan oppilaiden huoltajille.

1.luokkalaisten kouluun ilmoittautuminen

Yhtenäiskoulussa alkaa 1.8.2024 kaksikielinen suomi-ruotsi -opetus. Kaksikieliseen suomi-ruotsi -opetukseen (Nordiska skolan) otettaessa ei käytetä valintakoetta. Oppilaaksiottoalueena on koko Helsinki.

Kouluun tutustuminen tuleville ykkösille keskiviikkona 15.5.2024

Kutsumme ensi syksynä koulunkäyntinsä aloittavat 1.luokan oppilaat tutustumaan kouluun, opettajiin ja toisiinsa keskiviikkona 15.5.2024 klo 9.00- XX. Tilaisuus alkaa kokoontumisella koulun pihalla.

Samana iltana 15.5. klo 18.00 koululla on vanhempainilta, jossa keskustellaan koulun aloitukseen liittyvistä asioista.

Kouluun tutustuminen tuleville seiskoille keskiviikkona 22.5.2024

Kutsumme ensi syksynä koulunkäyntinsä aloittavat 7.luokan oppilaat tutustumiskäynnille keskiviikkona 22.5. klo 9.

Lämpimästi tervetuloa tutustumaan Yhtenäiskouluun!

 

Kouluvuosi alkaa torstaina 8.8.2024 klo 10.00.
 

Lukuvuoden 2023–2024 työajat Yhtenäiskoulussa

7.6.2023

Kasvatus ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto on päättänyt peruskouluille seuraavat työajat lukukaudeksi 2023–2024.

Työaika alkaa syksyllä 10.8.2023 (to) ja päättyy 22.12.2023 (pe).
Syysloma on viikolla 42 eli 16.10.2023 (ma) - 20.10.2023 (pe).
Joululoma on 23.12.2023 (la) - 7.1.2024 (su).

Työaika alkaa keväällä 8.1.2024 (ma) ja päättyy 1.6.2024 (la).
Talviloma on viikolla 8 eli 19.2.2024 (ma) - 23.2.2024 (pe).

Lukuvuonna 2023–2024 Yhtenäiskoulussa on yksi lauantaityöpäivä ja se on syysmarkkinapäivä, lauantai 18.11.2023. Sitä vastaava vapaapäivä on perjantai 10.5.2024.

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Yhtenäiskoulun arjesta myös Viikkotiedote-blogissa.

Ynkin viikkotiedote(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kaikilla vuosiluokilla opiskellaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti. Koulussamme osa valinnaisaineista on toteutettu ilmiöpohjaisina oppimiskokonaisuuksina, joita toteuttamassa voi olla useampi opettaja. Opetusryhmissä voi tällöin olla oppilaita eri luokkatasoilta. Yhtenäiskoulussa opetus tuodaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea: Käpylä tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet lähteä ulos luokasta oppimaan monenlaisiin oppimisympäristöihin.

Luokilla 1.–6. on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Aineenopettajat opettavat luokkia 7-9, ja he vastaavat osin myös opetuksesta luokilla 1-6. Oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, suomi toisena kielenä -opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäynninohjaaja. Yhtenäiskoulussa toimivat myös alueellinen pienryhmä sekä tuettu pienryhmä. Kaikilla luokka-asteilla opiskellaan lukuvuoden aikana neljässä jaksossa.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee. Sähköisiä oppimateriaaleja käytetään osana oppimista. Yläkoululaiset saavat koululta käyttöönsä kannettavat tietokoneet.

Nordiska skolanin myötä kielten opiskelulla ja kielitietoisella opetuksella on jatkossa entsitä keskeisempi asema koko koulussamme. Nordiska skolanissa opetus on kaksikielistä. Oppimisessa ja opetuksessa käytetään suomea ja ruotsia sekä tutustutaan muihin pohjoismaisiin kieliin. Opetusta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä suomenkielisten luokkien kanssa.

Nordiska skolan yhdistää eri pohjoismaisia toimijoita ja hyödyntää näitä verkostoja oppimisen tukena. Koulun toiminnassa painotetaan erityisesti pohjoismaista yhteistyötä, kestävää kehitystä ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia. 

Kieliohjelma

Kieliohjelma suomenkielisillä luokilla

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ranska
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, ranska
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): espanja, ranska, saksa

Kieliohjelma kaksikielisillä suomi- ruotsi luokilla (Nordiska skolan)

 • A1-kieli: ruotsi tai äidinkielenomainen ruotsi
 • A2-kieli: ranska
 • B1: englanti
 • B2: ranska, saksa tai espanja

Painotettu opetus

Yhtenäiskouluun voi hakea Kotitalous ja liikunta -painotukseen 7.luokalle. Painotusta voi opiskella Helsingissä vain Yhtenäiskoulussa.

Opetussuunnitelman yhtenä osana on itsestä huolehtiminen ja arjen taidot. Näitä tietoja ja taitoja painotetussa opetuksessa opiskelevat oppilaat pääsevät erityisesti syventämään.  Opetuksessa korostuu toiminnallisuus, ilmiöpohjaisuus, vuorovaikutteisuus sekä käytännön taitojen ja tietojen soveltaminen oppilaan oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Oppilaat otetaan painotettuun opetukseen soveltuvuuskokeella. Koe on kolmiosainen. Yhtenäiskoulussa on oma liikunnan koe. Liikunnan kokeessa arvioidaan kokelaiden ryhmän ohjaamisen taitoja ja ohjeen soveltamisen kykyä. Opetuksessa painopiste liikunnan osalta on arki-, terveys- ja elämysliikunnassa. Kotitalouden soveltuvuuskoe mittaa ohjeiden ymmärtämistä, ja loogista päättelykykyä sekä harrastuneistuutta ruokaan ja ruoan valmistukseen liittyen. Terveystiedon kirjallisessa osuudessa kokelaat osoittavat, miten hyvin he tuntevat tervetyteen vaikuttavia tekijöitä. 

Pohjoismainen yhtenäiskoulu (Nordiska skolan) aloittaa toimintansa Yhtenäiskouluissa lukuvuonna 2024–2025. Oppilaat opiskelevat koulussa sekä suomen että ruotsin kielellä. Syksyn 2024 ekaluokkalaiset ovat ensimmäiset, jotka voivat ilmoittautua opetukseen. Kaikki helsinkiläislapset ovat tervetulleita hakemaan paikkaa äidinkielestä tai kotiosoitteesta riippumatta.

Ilmoittautuminen Pohjoismaiseen kouluun tapahtuu tammikuussa kouluun ilmoittautumisen yhteydessä Asti-asiointipalvelussa. Voit ilmoittaa lapsesi Pohjoismaiseen kouluun eli laajamittaiseen suomi-ruotsi-opetukseen valitsemalla Astissa ensin ”suomenkielinen perusopetus”. Tämän jälkeen valitse ”laajamittainen kaksikielinen suomi-ruotsi" -opetus. Luokalle ei ole valintakoetta, eikä lapsen tarvitse osata sekä suomen että ruotsin kieltä.  Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin opetusryhmässä on oppilaspaikkoja, oppilaat valitaan arpomalla.

Pohjoismainen koulu yhdistää eri pohjoismaisia toimijoita ja hyödyntää näitä verkostoja oppimisen tukena. Uusi tehtävä tarjoaa Yhtenäiskoululle oivan mahdollisuuden kehittää toimintakulttuuria, joka perustuu osallisuuteen, kestävään kehitykseen ja pohjoismaiseen yhteistyöhön. Yhtenäiskoulu on jo aloittanut yhteistyön Tanskan Lejressä sijaitsevan koulun kanssa ja suunnittelee vaihto-ohjelmia niin opettajille kuin oppilaillekin. Opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään yhteistyötä myös mm. Kottby grundskolanin, Hanasaaren kulttuurikeskuksen, Svenska nu:n sekä Pohjola-Nordenin kanssa.

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys. Vanhemmilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa koulun järjestämissä tilaisuuksissa ja vanhempainyhdistyksen tapahtumissa. Vanhempainyhdistys tukee koko koulun toimintaa. Yhdistyksen löydät facebookista. 

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso Yhtenäiskoulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Yhtenäiskoulun järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyvyyttä yhtenäisessä peruskoulussa.

Yhtenäiskoulussa halutaan erikseen painottaa seuraavia periaatteita: 

 • Kouluyhteisön jäsen käyttäytyy kunnioittavasti ja ystävällisesti. 
 • Jokainen yhteisön jäsen kantaa vastuuta koulun siisteydestä ja viihtyisästä työympäristöstä. 
 • Jokainen koulun jäsen huolehtii työrauhasta. 
 • Oppilaat ja opettajat noudattavat yhdessä sovittuja mobiililaitteiden käyttöön liittyviä periaatteita. 
 • Ristiriitatilanteita sovitellaan ensisijaisesti kasvatuskeskusteluissa. 
 • Välitunnit vietetään koulun välituntialueella. Välitunneilla vältetään vahinkoa tai vaaraa aiheuttavaa toimintaa. 
 • Tupakointi ja päihteet ovat kiellettyjä koulussa ja sen välittömässä läheisyydessä. 
 • Opettaja pitää kirjaa oppilaiden poissaoloista. Oppilas antaa selvityksen poissaoloistaan mahdollisimman pian. Lupa poissaoloon erityisestä syystä tulee pyytää etukäteen. Opettaja voi myöntää vapautusta koulunkäynnistä viideksi päiväksi, rehtori myöntää pidemmät lomat. 

Järjestyssäännöt ovat voimassa silloin, kun oppilas osallistuu koulun toimintaan, kouluaikana ja koulussa. 

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteeri

Pia Nyberg
puh. 09 310 82302, 040 334 8384(Linkki aloittaa puhelun)
pia.nyberg@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kanslia on avoinna oppilaille tiistaisin ja torstaisin klo 9-14.30. Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista. Kanslia käsittelee matkalippuhakemukset.

Rehtori

Sari Sola  
puh. 09 310 82301, 050 326 4343(Linkki aloittaa puhelun)
sari.sola@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Apulaisrehtorit

Janiina Hertto
tel:+35850 554 9452(Linkki aloittaa puhelun)
janiina.hertto@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Maria Kuosmanen
maria.kuosmanen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Johtokunnan puheenjohtaja

Sanna Valtonen
yhteystiedot rehtorilta

Iltapäivätoiminta

Paila Oy
puh. 040 660 4340

Kohdevastaava

Natalia Rouvinen
puh. 044 467 2546
yhtenaiskoulu@rtkpalvelu.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Koulukeittiö

Päivi Kuosmanen
puh. 09 310 82308

Opettajainhuone
puh. 09 310 82304

Luokanopettajat

1A ja 1B Satu Sankari ja Pauliina Anttila
2A ja 2B Irina Ylikoski ja Nipa Nieminen
3A ja 3B Maria Kuosmanen ja Annina Komsi
4A ja 4B Carolina Puukko ja Tuukka Långsjö
5A ja 5B Tiia Niskanen ja Eetu Tomperi
6A ja 6B Marina Yannopoulos ja Timo Harju

Erityisopetus

Yleisopetuksen luokkien erityisopetus

Maria Hanttu (lk. 1-6) puh. 040 6674041
Suvi Haapala (lk. 7-9) puh. 040 657 7685

Erityisluokat

2-8F Miili Mero puh. 050 3483 596
1-6D Niina Drockila, Katja Salo ja Hilma Ukkola puh. 050 403 2550

Yläkoulun luokanohjaajat

7A Minna Kunttu
7B Petra Ainali
7C Päivi Nwakile
8A Henna Havu
8B Usko Szeto
9A Ville Turunen
9B Marja Annala-Ntiniozou
9C Sami Sirviö

Aineenopettajat luokilla 7 - 9

Aavatuuli Tuukka, käsityö
Ainali Petra, musiikki
Annala-Ntiniozou Marja, fysiikka, kemia, matematiikka
Fuertes Rober, espanja
Haapala Suvi, kuvataide
Harju Timo, historia, ev.lut uskonto, ort. uskonto
Havu Henna, englanti
Hertto Janiina, liikunta
Hirvonen Timo, käsityö
Kangas Tuovi, suomenkieli ja kirjallisuus, S2
Kunttu Minna, ruotsi
Långsjö Tuukka, elämänkatsomustieto
Niskanen Tiia, ev. lut uskonto
Nwakile Päivi, kemia, matematiikka
Penttonen Soili, ort.uskonto
Saarelainen Esa, yhteiskuntaoppi
Sirviö Sami, liikunta, terveystieto
Szeto Usko, biologia, maantieto
Toivonen Jade, englanti, ranska
Turunen Ville, englanti, ranska
Viro Marja, kotitalous
Yannopoulos Marina, kuvataide
Ylikoski Irina, käsityö

Koulunkäynninohjaajat

Ida Paavoseppä
Anne Korte
Linda Kuosmanen 1.9. alkaen

Opinto-ohjaajat

Opinto-ohjaaja Anne-Mari Kortelainen
puh. 040 673 0364
anne-mari.kortelainen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Terveydenhoitaja 

Hanna Okkonen (ke - pe)
puh. 040 560 7190
hanna.okkonen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Psykologi 

Anna Vuorjoki (ma, ke ja to-aamu)
puh. 050 401 33 69

Kuraattori

Miia Mehto (ti, to ja pe aamupäivät)
puh. 040 835 1130 tai 09 310 21230
miia.mehto@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Yhtenäiskoulussa järjestetään aamutoimintaa koulupäivinä klo 8.15 - 9.00 välisenä aikana. Toimintaan voivat ilmoittautua mukaan 1. ja 2. luokkien oppilaat sekä luokkien 3 ja 4 erityisen tuen oppilaat. Aamutoiminta on maksutonta ja siitä vastaavat koulun omat koulunkäynninohjaajat.

Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta puhelimitse numerosta  09 310 82301.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Katso kouluamme lähimpänä olevat iltapäivätoimintapaikat. 

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat myös palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Kirjoita palvelukartalla osoite sille varattuun kenttään.  

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin harrastukset lukuvuonna 2024–2025

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomia harrastuksia on tarjolla 3.–9.luokkien oppilaille kaikissa Helsingin peruskouluissa.  

Uusi harrastuskausi alkaa 2.9.2024. Lukuvuoden 2024–2025 harrastukset julkaistaan Harrastukset-sivustolla osoitteessa harrastukset.hel.fi sekä tällä sivulla elokuun loppupuolella. Siirry Harrastukset-sivustolle(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  

Harrastukset on tarkoitettu ensisijaisesti oman koulun oppilaille. Voit valita myös jollakin toisella koululla järjestettävän harrastuksen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana. 

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Harrastusryhmät täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Olet tervetullut tutustumaan harrastukseen ilman ilmoittautumista, jos ryhmässä on tilaa. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä.

Helsingin kaupungin tarjoamia maksuttomia harrastuksia löydät myös seuraavilta verkkosivuilta:

 

 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Huoltajat
Jenni Arnkil
Jyri Komulainen
Heikki Valkama
Sanna Valtonen
Julia Virkkunen

Varajäsenet
Natalia Korhonen
Katariina Lallukka
Lauri Schreck
Kaisu Terkki
Miikka Vuorikoski

Opettajat
Satu Sankari
Eetu Tomperi

Varajäsenet
Petra Ainali
Tuukka Långsjö

Muu henkilökunta
Pia Nyberg

Varajäsen
Ida Paavoseppä

Puheenjohtaja: Sanna Valtonen
Varapuheenjohtaja: Jenni Arnkil

Pöytäkirja
Yhtenäiskoulu
Louhentie 3
26.4.2023
_______________________________________________________________________
Johtokunnan kokouksen pöytäkirja
Aika: tiistai 25.4.2023 klo 16:30

Paikka: Yhtenäiskoulun opettajainhuone
Läsnä: Sanna Valtonen, Jenni Arnkil, Jyri Komulainen, Heikki Valkama, Julia Virkkunen, Eetu Tomperi, Satu Sankari, Pia Nyberg, oppilasjäsen Elsa Valkama
Esittelijä ja sihteeri: Sari Sola 

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.34.

2§ Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
Sihteeriksi valittiin Sari Sola ja pöytäkirjantarkastajiksi Pia Nyberg ja Satu Sankari.

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys

5§ Yhtenäiskoulun johtokunnan lausunto kaksikielisen suomi-ruotsi-opetuksen (Nordiska skola) aloittamisesta 1.8.2024 alkaen Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalautakunnan
jaostojen tehtävänä on päättää perusopetuslain mukaisen opetuksen koulukohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja pyytää Yhtenäiskoulun johtokunnalta lausuntoa koskien laajamittaisen kaksikielisen suomi-ruotsi-opetuksen aloittamista
Yhtenäiskoulussa 1.8.2024 alkaen. Molempia opetuskieliä (suomi ja ruotsi) käytetään opetuksessa äidinkieli ja kirjallisuuden oppimäärää lukuunottamatta yhtä paljon. Lausuntopyynnön liitteenä löytyvät Nordiska skolanin taustatiedot, oppilaaksiottokäytänteiden kuvaus ja pedagogiset periaatteet sekä laajamittaisen kaksikielisen opetuksen valtakunnallisen opetussuunnitelman
opetussuunnitelmakirjaukset.

Lausunto osoitetaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle ja pyydetään toimittamaan 1.5.2023 mennessä sähköpostin liitteenä pedagoginen asiantuntija Satu Koistiselle.

Päätös
Yhtenäiskoulun johtokunta päätti lausunnon antamisesta esitykseen suomi-ruotsi-opetuksen (Nordiska skola) aloittamisesta Yhtenäiskoulussa 1.8.2024 alkaen. Lausuntoa varten johtokunta on kuullut oppilaita, koulun henkilöstöä ja oppilaiden huoltajia.

Liitteet: Lausuntopyyntö, Nordiska skolanin taustat, Kaksikielinen opetus

6§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.
Sanna Valtonen Sari Sola
puheenjohtaja sihteeri
Pöytäkirjan tarkastajat:
Pia Nyberg Satu Sankari

Pöytäkirja
Yhtenäiskoulu
Louhentie 3
22.3.2023
_______________________________________________________________________
Johtokunnan kokouksen pöytäkirja
Aika: maanantai 20.3.2023

Paikka: Yhtenäiskoulun opettajainhuone
Läsnä: Sanna Valtonen (pj), Jenni Arnkil, Miikka Vuorikoski, Heikki Valkama, Julia Virkkunen, Eetu Tomperi, Satu Sankari, Pia Nyberg, 
oppilasjäsenet: Elsa Valkama ja Tuure Alanne
Esittelijä ja sihteeri: Sari Sola 

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.25.

2§ Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Sari Sola ja pöytäkirjantarkastajiksi Pia Nyberg ja Satu Sankari.

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5§Yhtenäiskoulun vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen

Yhtenäiskoulun johtokunta päättää hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

Esittelijän perustelut:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 13.12.2022 §303 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2023 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 8.2.2023 §12 toimialan
palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2023 - 31.12.2023. 

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 13.12.2022 talousarvion noudattamisohjeet (Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta,
euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö.

Toimialajohtaja päätti palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä investointien määrärahat 8.2.2023, jonka pohjalta perusopetusjohtaja päätti kehyksen talousarviovuodeksi 2023 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä.

Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.

Yhtenäiskoulun osalta budjettikehys on yhteensä 2 953 924 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, kevään 2023 osalta on 383 oppilasta ja syksyn ennusteen 2023 osalta 389 oppilasta.

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.

Päätös: Johtokunta hyväksyi Yhtenäiskoulun talousarvion käyttösuunnitelman. Johtokunta kiinnitti huomiota vuoden 2022 vuokrakulujen merkittävään ylitykseen ja toivoo lisätietoa asiasta. Johtokunta ihmetteli, miksi vuodelle 2023 ei ole budjetoitu vastaavaa summaa vuokrakuluja.Johtokunta totesi koululle osoitetut käyttömenot riittämättömiksi. Käyttömenot eivät riitä laadukkaiden ja monipuolisten oppimateriaalien hankintaan.

Liitteet:
koulun käyttösuunnitelma
tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin ja toiminnoittain

6§ Opintomatkojen lisääminen lukuvuoden 2022–2023 toimintasuunnitelmaan

6A- ja 6B-luokat tekevät 22.-24.5.2023 opintomatkan Rosalaan. Opintomatkalle lähtee 45 oppilasta. Opintomatkan ohjaajina ovat opettajat Satu Sankari ja Eetu Tomperi. Leirikoulun tavoitteita ja sisältöjä ovat yhteistyötaidot, elämyksellisyys, uudet kokemukset, itseohjautuvuus, vastuullisuus ja toisten huomioinen.

Yhdeksäsluokkalaiset tekevät päiväretken Tallinnaan perjantaina 26. toukokuuta 2023. Päiväretkelle osallistuu 34 oppilasta luokanvalvojien Minna Kuntun (9A) ja Petra Ainalin (9B) kanssa. Vierailukohteesta päätetään yhdessä oppilaiden ehdotusten pohjalta. Luokkaretkellä halutaan juhlistaa yhteisten YNK-vuosien ja peruskoulun päättymistä.

Päätös: Yhtenäiskoulun johtokunta päätti hyväksyä luokkien opintomatkat lukuvuoden 2022–2023 toimintasuunnitelmaan.

7§ Kokouksen päättäminen
Johtokunta päätti kokouksen kello 18.07.
___________________ _______________________
Sanna Valtonen Sari Sola
puheenjohtaja sihteeri
Pöytäkirjan tarkastajat:
Pia Nyberg Satu Sankari

Esityslista
Yhtenäiskoulu
Louhentie 3

_______________________________________________________________________
Johtokunnan kokouksen pöytäkirja
Aika: tiistai 3.10.2023 klo 16:30
Paikka: Yhtenäiskoulun opettajainhuone

Paikalla:
Sanna Valtonen, Jenni Arnkil, Miikka Vuorikoski, Julia Virkkunen, Eetu Tomperi, Satu Sankari,
Pia Nyberg, 
oppilasjäsenet: Raniyah Mohamed ja Chiara Alessio
Sihteeri: Sari Sola

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.35.

2§ Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
Sihteeriksi valittiin Sari Sola ja pöytäkirjan tarkastajiksi Eetu Tomperi ja Satu Sankari.

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5§ Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen johtokunnan oppilasedustajille
Kaikilla perusopetuksen kouluilla on johtokunnassa kaksi oppilasedustajaa. Oppilaat nimeävät keskuudestaan edustajat ennen syksyn ensimmäistä johtokunnan kokousta. Edustajat toimivat yhden lukuvuoden johtokunnassa. Johtokunta antaa heille läsnäolo- ja puheoikeuden ensimmäisessä kokouksessa. Oppilasedustajat eivät osallistu oppilaiden kurinpitoa koskevien
asioiden käsittelyyn. Johtokunnan asioiden käsittelyssä huomioidaan oppilasjäsenien läsnäolo ja heidän käyttämänsä puheenvuorot.

Johtokunta antoi Raniyah Mohamedille ja Chiara Alessiolle sekä heidän varajäsenilleen Alvar Virkkuselle ja Anna Sarelaiselle läsnäolo- ja puheoikeuden Yhtenäiskoulun johtokunnan kokouksissa lukuvuonna 2023–2024.

6§ Vuoden 2023–2024 peruskoulun toimintasuunnitelman hyväksyminen

Yhtenäiskoulun lukuvuoden 2023–2024 toimintasuunnitelma laaditaan Wilma -internet-liittymän vuosisuunnittelutoiminnon avulla. Toimintasuunnitelma laaditaan Yhtenäiskoulussa opetushenkilöstön yhteistyönä. Oppilaat ovat olleet laatimassa oppilaskunnan ja koulun muiden osallisuusryhmien toimintasuunnitelmia.
Johtokunta hyväksyi lukuvuodelle 2023–2024 laaditun toimintasuunnitelman.

7§ Lausuntopyyntö Helsingin kaupungin peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2023–2024

Perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä (perusopetuslain 23 §).

Lukuvuonna 2024–2025 itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä sattuvat muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi, joten ne vähentävät kolme työpäivää. Koulutyötä tulee siis tehdä 187 työpäivää.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa alla olevista vaihtoehdoista liittyen suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-aikoihin lukuvuonna 2024–2025:

1. vaihtoehto
Työaika alkaa syksyllä 8.8.2024 (to) ja päättyy 20.12.2024 (pe).
Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2024 (ma) - 18.10.2024 (pe).
Joululoma on 21.12.2024 (la) - 6.1.2025 (ma).
Työaika alkaa keväällä 7.1.2025 (ti) ja päättyy 31.5.2025 (la).
Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2025 (ma) - 21.2.2025 (pe).

Tässä vaihtoehdossa lukuvuosi alkaisi aikaisemmin elokuussa. Joululoma olisi hieman yli kaksi viikkoa niin, että opiskelu alkaisi loppiaisen jälkeen. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma.

2. vaihtoehto
Työaika alkaa syksyllä 12.8.2024 (ma) ja päättyy 20.12.2024 (pe).
Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2024 (ma) - 18.10.2024 (pe).
Joululoma on 21.12.2024 (la) - 1.1.2025 (ke).
Työaika alkaa keväällä 2.1.2025 (to) ja päättyy 31.5.2025 (la).
Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2025 (ma) - 21.2.2025 (pe).

Tässä vaihtoehdossa lukuvuosi alkaisi hieman myöhemmin elokuussa. Joululoma olisi vastaavasti lyhempi niin, että opiskelu alkaisi tammikuun toisena päivänä. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma.

Ennen johtokunnan kokousta asia tulee käsitellä opettajien ja muun henkilökunnan keskuudessa näiden mielipiteen selvittämiseksi. Oppilaskunnalta pyydetään oma lausunto, joka liitetään johtokunnan lausuntoon.

Lisäksi perusopetuslain 47 a §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että kaikilla koulun oppilailla tulee olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä heidän asemaansa liittyvistä asioista. Tämä tarkoittaa, että kaikilla koulun oppilailla tulee olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä edellä olevista vaihtoehdoista esim. äänestämällä. Yhteenveto oppilaiden
mielipiteistä tulee toimittaa edellä tarkoitettujen lausuntojen mukana.

Johtokunta päätti lausunnossaan esittää hyväksyttäväksi vaihtoehtoa yksi.

8§ Johtokunnan esitys kaksikielisen suomi-ruotsi-opetuksen oppilaiden kieliohjelmasta

Vuosiluokilla 1–9 perusopetuksen valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti koulun kieliohjelmaan kuuluu A1-, A2-, B1- ja B2-kielen oppimäärät. Kaikille yhteisiä kieliä perusopetuksessa ovat A1- ja B1-kielten oppimäärät. A2- ja B2-kielen opiskelu on oppilaalle valinnaista. Koulujen on mahdollista muuttaa kielivalikoimaansa esittämällä muutosta kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle.

Yhtenäiskoulussa alkaa elokuussa 2024 uusi laajamittainen kaksikielinen suomi-ruotsi-opetus, jonne hakeutuminen on avoinna kaikille siitä kiinnostuneille äidinkielestä riippumatta. Opetukseen ei ole valintakoetta. Jos opetukseen haluavia on enemmän kuin ryhmässä on tilaa, valitaan oppilaat opetukseen arvonnalla. Laajamittaisen kaksikielisen opetuksen tavoitteena on tarjota oppilaalle mahdollisuus saavuttaa hyvä kielitaito molemmissa opetuskielissä (suomi ja ruotsi).

Opetukseen osallistuvat oppilaat opiskelevat A1-oppimäärän kielenä ruotsia tai äidinkielenomainen ruotsia. Näiden oppimäärien tavoitteet ja sisällöt ovat yhtenevät, ja niitä on mahdollista opettaa samassa ryhmässä. Kahden eri oppimäärän opiskelu mahdollistaa opetuksen eriyttämisen oppilaan kielitaidon perusteella. Kaksikielisessä ryhmässä tulee oletettavasti opiskelemaan
oppilaita, jotka jo osaavat ruotsia ja oppilaita, jotka eivät vielä osaa ruotsia.

Laajamittaisessa kaksikielisessä suomi-ruotsi-opetuksessa opiskelevien oppilaiden kielivalikoima poikkeaa yleisopetuksessa opiskelevien oppilaiden valikoimasta, koska opetuksen keskeisenä tavoitteena on kotimaisten kielten kielitaidon vahvistaminen. Oppilailla on mahdollisuus opiskella A2-kielenä koulun yleisopetuksen oppilaiden kanssa ranskaa niin halutessaan. Kaikille yhteinen B1-kieli alkaa kuudennelta ja se on kaksikielisessä opetuksessa opiskeleville englanti.

Opetukseen ilmoittautuessa huolehditaan siitä, että huoltajat ymmärtävät kaksikielisen opetusryhmän kielenopiskelumahdollisuudet. Kieliohjelma on rakennettu siten, että kaksikielisessä opetuksessa opiskelevat oppilaat voivat halutessaan opiskella kaikkia neljää eri oppimäärän kieltä tai keskittyä vain kahteen kaikille yhteiseen A1- ja B1-kieleen. Lisäksi kieliohjelmassa on huomioitu koulun nykyisen kielivalikoiman säilyttäminen ja ryhmien toteutumisen edellytykset.

Yhtenäiskoulussa annetaan opetusta vuosiluokille 1–9 ja näin oppilaan valitseman kielen opetukselle on taattu jatkumo yhdeksännen luokan loppuun asti.

Kaksikielisen suomi-ruotsi-opetuksen vakiintuessa osaksi Yhtenäiskoulun toimintaa ja koulun oppilasmäärän kasvettua arvioidaan kieliohjelman toimivuus ja esitetään siihen tarvittaessa muutoksia.

Esitys: Yhtenäiskoulun johtokunta esittää kaksikielisillä suomi-ruotsi-luokilla opiskeleville oppilaille kieliohjelmaksi 1.8.2024 alkaen seuraavaa:

- A1-kieli: ruotsi, äidinkielenomainen ruotsi
- A2-kieli: ranska
- B1-kieli: englanti
- B2-kieli: ranska, espanja

Johtokunta ei esitä muutoksia yleisopetuksessa opiskelevien oppilaiden kielivalikoimaan.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan hyväksyessä johtokunnan esityksen on Yhtenäiskoulun kielivalikoima1.8.2024 alkaen seuraava:

Yleisopetuksen oppilaat:
A1-kieli: englanti tai ranska
A2-kieli: englanti tai ranska
B1: ruotsi
B2: ranska tai espanja

 Kaksikielisen suomi-ruotsi-opetukseen valitut oppilaat:
A1-kieli: ruotsi tai äidinkielenomainen ruotsi
A2-kieli: ranska
B1: englanti
B2: ranska tai espanja

9§ Johtokunnan esitys Yhtenäiskoulun nimen muuttamisesta

Yhtenäiskoulussa alkaa elokuussa 2024 laaja kaksikielinen suomi-ruotsi-opetus. Kaksikielisen opetusryhmän lisäksi kaikki muut Yhtenäiskoulun opetusryhmät opiskelevat Nordiska skolanin opetussuunnitelman sisältöjen mukaisesti eli koulun toiminnassa painotetaan pohjoismaalaisuutta. Nordiska skolan tarjoaa mahdollisuuden kehittää uudenlaista, kansainvälisyyteen, vahvaan yhteisöllisyyteen ja vastuullisuuteen pohjaavaa koulukulttuuria.
Yhtenäiskoulu on edelleen osa Helsingin kaupungin suomenkielistä kouluverkkoa ja tarvitsee näin ollen uuden suomenkielisen nimen. Myös valmistelussa esillä ollutta ruotsinkielistä nimeä Nordiska skolan on mahdollista tarkentaa. Koulun johtokunta voi esittää koululle uutta nimeä. Asiasta päättää kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kuultuaan ensin Helsingin nimistötoimikuntaa. Koulun oppilailla, henkilöstöllä ja huoltajilla on ollut mahdollisuus osallistua uuden nimen luomiseen tekemällä ehdotuksia suomenkielisestä ja ruotsinkielisestä koulun nimestä. Tiistaina 26.9. kokoontui henkilöstöstä, oppilaista ja huoltajista koolle kutsuttu toimikunta, joka tarkasteli tehtyjä esityksiä ja valmisteli asiaa johtokunnalle.

Yhtenäiskoulun johtokunta esittää, että Yhtenäiskoulun suomenkielinen nimi on 1.8.2024 alkaen Pohjoismainen yhtenäiskoulu ja ruotsinkielinen nimi Nordiska skolan. Nämä kaksi nimeä esiintyivät useissa ehdotuksissa ja olivat asiaa valmistelleen toimikunnan mielestä sopivimmat uuden tehtävän saaneelle Yhtenäiskoululle.

10§ Muut esille nousevat asiat

Johtokunta seuraa koulun perusparannuksen suunnittelua ja väistötiloihin siirtymistä suunnitellusti kesällä 2025.

11§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.37.
___________________ _______________________
Sanna Valtonen Sari Sola
puheenjohtaja sihteeri
Pöytäkirjan tarkastajat:
Eetu Tomperi Satu Sankari

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Yhtenäiskoulun arjesta myös Facebookissa sekä Viikkotiedote-blogissamme. Otathan meidät seurantaan.

 Viikkotiedote-blogi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Sijainti

Louhentie 3, 00610 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.
 • Kulkureitillä on 1 porrasaskelma.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on 1 porrasaskelma.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi on raskas tai muuten vaikeasti avattavissa.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 3 kerrosta.
 • Tilassa on pyörätuolinostin.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.
 • Toimipisteessä on esteetön wc samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.