Hoppa till huvudinnehåll

Studier efter grundskolan

Elever i årskurs 9 ska ansöka till en utbildning på andra stadiet. Alternativen är till exempel gymnasium, yrkesutbildning och Hux-utbildning, det vill säga utbildning som handleder för examensutbildning.

I och med den nya läropliktslagen (2021) fortsätter läroplikten tills den unga fyller 18 år. Läroplikten kan upphöra redan tidigare om den unga avlägger en studentexamen eller yrkesexamen. Målet är att alla unga ska avlägga en examen på andra stadiet efter grundskolan.

För läropliktiga är den första examen på andra stadiet avgiftsfri att avlägga. Utbildningen är avgiftsfri till utgången av det år då den studerande fyller 20 år.

Om den läropliktiga inte får en studieplats eller avbryter studierna som hen inlett, har hen fortfarande skyldighet att söka till en utbildning.

Elever söker till andra stadiet i gemensam ansökan

Niondeklassare söker till utbildning efter grundskolan i gemensam ansökan. Ansökan görs via webbplatsen studieinfo.fi .

Mer information om läroplikten

Om du vill veta mer om läroplikten, till exempel hur avgiftsfriheten på andra stadiet fungerar, kan du läsa mer på undervisnings- och kulturministeriets webbplats: Frågor och svar om läroplikten