Hiidenkiven peruskoulu

Tapanilassa sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9.
Hiidenkiven peruskoulu
Kuva: Tiina Piri

Yhteystiedot

Rajatie 7, 00730 Helsinki Näytä esteettömyystiedot Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi
PL 73303, 00099 Helsingin kaupunki

Koulusihteeri
Eija Laasonen
+358 9 310 86716
eija.laasonen@hel.fi

Koulusihteeri
Virpi Heikkinen
+358 9 310 82811
virpi.heikkinen@hel.fi

Rehtori
Janika Salo
+358 9 310 86711
janika.salo@hel.fi

Virka-apulaisrehtori
Timo Koskinen
+358 9 310 25800
timo.j.koskinen@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus

englanti, ranska, ruotsi
englanti, ranska, ruotsi
ruotsi
saksa

Kaksikielinen opetus

suomi-ruotsi

Painotettu opetus

mediakasvatus

Hiidenkiven peruskoulu on Tapanilassa sijaitseva yhtenäinen peruskoulu, jossa on noin 770 oppilasta luokilla 1-9. Hiidenkivi on kaupunginosansa lasten ja nuorten ajanmukainen ja yhteisöllinen lähikoulu. 

Meidän koulu

[17.6.2024]

Seuraava lukuvuosi alkaa to 8.8.2024

1.-5.lk klo 9.00-12.15

6.-9.lk klo 10.15-13.15

Perjantai mennään saman aikataulun mukaan. Normaalit työjärjestyksen mukaiset tunnit käynnistyvät maanantaina 12.8.

 

Lukuvuosi 2024–2025

 • Syyslukukausi 8.8.2024 (to) - 20.12.2024 (pe)
  • Syysloma 14.10.2024 (ma) - 18.10.2024 (pe)
  • Joululoma 21.12.2024 (la) - 6.1.2025 (ma)
 • Kevätlukukausi 7.1.2025 (ti) - 31.5.2025 (la)
  • Talviloma 17.2.2025 (ma) - 21.2.2025 (pe)

Kodin ja koulun yhteistyöpäivä Hippalot järjestetään lauantaina 14.9. Lauantaityöpäivän korvaava vapaa on torstai 5.12.

[21.5.2024] Opinto-ohjaajien kesäohjauskirje peruskoulun päättäville

Tutustu kirjeeseen täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

[16.4.] Kouluun tutustumisen aamuja toukokuussa

Tulevien 1. luokan oppilaiden ja huoltajien tutustumisaamu järjestetään 15.5. klo 8.15 alkaen. Tulevat 7. luokan oppilaat ja huoltajat kutsumme tutustumaan kouluun 22.5. klo 8.30 alkaen. Tervetuloa!

Tulevien 1. lk oppilaiden vanhempien tapaamisen diat 15.5.2024(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tulevien 7. lk oppilaiden vanhempien tapaamisen diat 22.5.2024(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)


Ruotsin kielikylvyn vanhempainilta 11.4.2024

Tilaisuuden diat (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Valinnaisaineiden valinta lukuvuodelle 2024-2025

Hiidenkiven peruskoulun 3-5. ja 7-8. luokan oppilaat valitsevat ensi vuoden valinnaiskursseja ennen talvilomaa. Kurssitarjottimet aukeavat Wilman verkkosivulla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 5.2. ja valintoja voi vaihtaa 18.2. asti. 

Tutustukaa valinnaiskurssien kuvauksiin (vuosiluokat 3-5(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun), vuosiluokat 7-8(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)) ja keskustelkaa valinnoista yhdessä. Kurssitarjotin näkyy Wilmassa oppilaan omalla Wilma-tunnuksella. Alakoulussa huoltaja voi tehdä valintoja oppilaan kanssa myös omalla Wilma-tunnuksellaan. 

Kaikki valinnat voi hyvin tehdä valmiiksi kotona, mutta luokanohjaajat varaavat luokilleen ennen talvilomaa oppitunnille aikaa valintojen läpikäymiseen ja auttavat, jos ongelmia tulee. 

Valinnat tallentuvat Wilmassa sitä mukaa, kun kursseja klikkaa. Erillistä tallenna-painiketta ei ole. Valintoja voi muuttaa 18. helmikuuta asti. 

Huomatkaa, että kurssitarjotin ei välttämättä näy mobiilisovelluksessa – käyttäkää siis Wilmaa selaimen kautta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

[Päivitys 3.4.2024]

Hiidenkiven peruskoulussa 7. luokalla ensi vuonna opiskelevat pääsevät nyt esittämään valinnaiskurssitoiveita.

Valinnaiskurssien kuvaukset löytyvät täältä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Kurssitarjotin näkyy Wilman selainversion etusivulla oppilaan omalla tunnuksella. Valittavissa ovat ne kurssit, jotka Wilmassa näkyvät*. Mobiilisovellus ei tiettävästi toimi tässä.

Wilma-valinta on mahdollinen Hiidenkiven peruskoulun ja Tapanilan ala-asteen oppilaille. Muista kouluista tulevat voivat lähettää valinnaistoiveen ja varavalinnat virka-apulaisrehtorille vapaamuotoisesti sähköpostilla osoitteeseen timo.j.koskinen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

* Kurssikoodi ja selite

Alla on luettelo 7. vuosiluokalla tarjottavista valinnaiskursseista.

Kotitalous
LEIVO leivontakurssi

Kuvataide
PIMA piirustus ja maalaus
KERA keramiikka
DIGI digikuvis
ELO elokuvakurssi

Käsityö

3D 3D-tulostus
RAKE rakentelukurssi
ROBO robotiikka
TUOTE tuotteita tekstiilistä

Liikunta
JOUKKUE joukkuepelikurssi
MONI monipuolista liikuntaa

Musiikki
MAHDO mahdollisuuksien musiikki
STUDIO studiokurssi

 

3. luokalla alkavien A2-kielten valinta tehdään perinteisellä paperilomakkeella, jonka opettajat jakavat helmikuussa reppupostina. Lomake palautetaan omalle opettajalle 8.3. mennessä. A2-kieli on täysin vapaaehtoinen ja kasvattaa oppilaan viikoittaista tuntimäärää.

 

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Hiidenkiven peruskoulun arjesta myös Facebookissa ja Instagramissa, otathan meidät seurantaan.
Hiidenkiven peruskoulu Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Hiidenkiven peruskoulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista.

Useissa peruskouluissa 7.–9. luokilla opiskellaan jaksoissa ja osa opiskeltavista oppiaineista vaihtuu muutamien viikkojen välein. Oppitunteja on keskimäärin 30 viikossa. Vapaaehtoinen 4. luokalta alkanut A-kieli muuttuu 7. luokalla valinnaiseksi A-kieleksi.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Kieliohjelma

Ennen 1.8.2018 koulunsa aloittaneiden kieliohjelma
 • 3. luokalla alkavat A1-kielet: englanti, ruotsi, ranska ja venäjä.
 • 4. luokalla alkava A2-kieli: englanti
 • 6. luokalla alkava B1-kieli: ruotsi
 • 8. luokalla alkavat B2-kielet: saksa ja venäjä

A1-kielen ryhmä käynnistetään, jos kielen valinneita on vähintään 12. Tarvittaessa kielen opiskelijoista voidaan muodostaa yhteinen ryhmä Tapanilan ala-asteen tai Maatullin ala-asteen oppilaiden kanssa. 12 oppilaan raja ei koske A1-englantia.

1.8.2018 alkaen koulunsa aloittaneiden kieliohjelma
 • 1. luokalla alkavat A1-kielet: englanti, ruotsi ja ranska
 • 3. luokalla alkavat A2-kielet 1.8.2020 alkaen:  englanti, ruotsi, ranska ja venäjä
 • B1- ja B2-kielet kuten ennen vuotta 2018 koulunsa aloittaneilla
 • A1-kielessä ei muodosteta yhteisiä ryhmiä naapurikoulun kanssa. A2-kielen opiskelijoista voidaan muodostaa yhteinen ryhmä Tapanilan ala-asteen kanssa. Ryhmien vähimmäiskoossa ja A1-kielen valinnan vaikutuksessa oppilaaksiottoon 1. luokalle noudatetaan  Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kulloinkin voimassa olevia ohjeita.
Kielikylpy

Syksystä 2019 alkanut kielikylpyopetus jatkuu ja täydentyy vuosittain uudella 1. luokalla.

Kielikylpyyn hakeudutaan kielikylpypäiväkotien kautta. Hiidenkiven koulu tekee yhteistyötä kielikylpypäiväkoti Nuotin ja Vihtorin kanssa.

Painotettu opetus

Hiidenkiven peruskoulussa voi opiskella luokat 7–9 mediapainotteisesti. Luokalla on omia mediaan liittyviä valinnaiskursseja. Myös pakollisissa oppiaineissa huomioidaan medianäkökulma ja tehdään erilaisia mediaan liittyviä projekteja.

Mediaopetuksessa tutkitaan mediaa, sen keinoja ja vaikutusmahdollisuuksia, harjoitellaan käyttämään mediaan liittyvää tekniikkaa sekä opetellaan itse tuottamaan sisältöä mediaan. Medialuokkalaiset opiskelevat yhdessä työskentelyn, projektinhallinnan sekä kriittisen ajattelun ja luovan ilmaisun taitoja.

Medialuokalle valitaan oppilaat helmikuussa järjestettävällä soveltuvuuskokeella. Kokeessa testataan ryhmätyötaitoja sekä oppilaan ideointikykyä ja taitoa ilmaista ajatuksiaan suullisesti, kirjallisesti ja visuaalisesti.

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista

 

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssääntöjä sovelletaan kouluaikana, koulualueella ja retkillä. Niissä asioissa, joista ei erikseen järjestyssäännöissämme mainita, noudatetaan perusopetuslakia ja -asetusta sekä peruskoulun toimintaan sovellettavia säännöksiä ja määräyksiä. Perusopetuslain § 29 mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti POL § 35. 

Turvallisuus 

 • Välitunnin vietämme sille osoitetulla alueella.​ 
 • Pyrimme toiminnallamme edistämään viihtyisyyttä ja käyttäydymme rauhallisesti. Emme kiusaa ketään.​ 
 • Oppitunneilla edistämme työrauhaa omalla käytöksellämme. Käytämme kännykkää opettajan ohjauksessa opiskeluun. ​ 

Hyvä käytös 

 • Olemme huomaavaisia ja kohteliaita kaikkia kohtaan niin puheissamme kuin teoissamme.​ 
 • Noudatamme opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita.​ 
 • Kohtelemme koulun ja muiden oppilaiden omaisuutta hyvin. Olemme vastuussa aiheuttamastamme vahingoista.​ 
 • Saavumme ajoissa oppitunneille mukanamme tarvittavat työvälineet.​ 
 • Muistamme, että toisen henkilön kuvaaminen, videoiminen tai äänittäminen ja näiden julkaiseminen ilman lupaa on kiellettyä. 
 • Oppitunneilla ja ruokailussa olemme ilman päähineitä ja huppuja. 
 • Ruokalassa noudatamme hyviä pöytätapoja. ​ 

Ympäristöstä huolehtiminen 

 • Arvostamme koulumme siisteyttä jättämällä ulkovaatteet ja kengät kaappiin tai naulakkoon. ​ 
 • Huolehdimme yhteisistä tavaroistamme. 
 • Käytämme säästeliäästi koulumateriaaleja, vettä ja sähköä.​ 

Rangaistukset   

Oppilasta rangaistaan tarvittaessa perusopetuslain § 35 ja § 36 mukaisesti. 

Henkilökuntamme yhteystiedot

Hiidenkiven peruskoulu

Käyntiosoite: Rajatie 7, 00730 Helsinki
PL 73303, 00099 Helsingin kaupunki
Avoinna koulun työpäivinä kello 8-16

Hallintoassistentit

Virpi Heikkinen
virpi.heikkinen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Eija Laasonen
eija.laasonen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

puh. 09 310 82811, 040 334 8885

Kanslia avoinna koulupäivinä klo 8-15. Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista

Rehtori

Janika Salo
puh. 09 310 86711, 050 595 5956
janika.salo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Virka-apulaisrehtori

Timo Koskinen 
puh. 09 310 25800, 040 627 8780
timo.j.koskinen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Sijaisasiat virka-apulaisrehtorille.

Opettajainhuone

Opettajille voi jättää viestin tai yhteydenottopyynnön Wilmassa, sähköpostilla tai kanslian kautta.

Aamutoiminta

puh. 040 839 5523

Iltapäivätoiminta

Nano-iltapäiväkerho
puh. 050 309 4800

Kohdevastaava

Jan Haapasaari
puh 040 922 5456
kv.hiidenkivi-pk@sol.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kouluravintola

puh. 050 321 8243
hiidenkivi@compass-group.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

sähköposti etunimi.sukunimi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Luokat ja opettajat 2023 - 2024

 • 1AB Hanna Berger ja Ilkka Långström
 • 1C Pilvi Metsä
 • 1E Karoliina Murtola
 • 2A Emma Knaappila-Fanni Kivistö
 • 1-2B Emmi Laaksonen, Janika Rönkkö
 • 2C Jenni Federley
 • 2E kielikylpy Heidi Koponen
 • 3A Sara Hanski
 • 3B Paula Nykänen
 • 3C Sans Toppinen
 • 3D Sanja Pesonen
 • 3E kielikylpy Elsa Iltanen
 • 4A Kalle Pitkänen
 • 4B Kaisa Kettunen 
 • 4C Kaisa Viherä
 • 4E kielikylpy Janina Salonen
 • 5A Alma Holm
 • 5B Riku Keski-Hynnilä
 • 5C Katariina Mäkelä
 • 5E kielikylpy Tarja Kirvesmies
 • 6A Shakila Hussaini
 • 6B Jonatan Ketonen
 • 6C Samira Hussein

Oppiaineet ja opettajat

 • ru, ra: 7a Tommi Manner
 • eng 7b: Sami Kiiski
 • hy, eng: 7c Sanna Kämäräinen
 • ai: 7d Saara Varmola
 • ku: 7e Laura Kahlos
 • ts: 7e Anna-Mari Vierikko
 • ue: 8a Titta Koivukoski/ Emilia Aaltonen, emilia.t.aaltonen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
 • ai: 8b Mari Heikkilä/Tetta Hyttinen
 • hy: 8c Taina Laakso-Tolkki
 • ai: 8d Miia Lehtinen
 • bg: 8d Reetta Pyrylä
 • bg: 9a Kirsi Helén, kirsi.j.helen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
 • ru, ra: 9b Tiina Saarela 
 • en: 9c Minna Vesala 
 • ra: 9d Heidi Kaarresalo
 • en, ru: 9d Anni-Kreetta Erkkilä  
 • kotitalous, ma: Jaana Viitikko
 • tn: Jari Haiko, jari.p.haiko@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
 • fy: Jaana Asiainen
 • ma, at: Irene Nyholm 
 • en/ru: Sofia Lehtonurmi
 • mu: Timo Puhakainen
 • S2: Salla Savola
 • FyKe: Paula Tynninen
 • ELA: Pirkko Haikala 
 • ELA: Marika Hyvönen 
 • ELA: Anette Henttinen
 • ELA: Lotta Kaartinen
 • ELA: Silja Vinnari
 • ELA: Katariina Uusitalo
 • ELA: Ella Ala-Komi
 • ELA: Hanni Hakanen
 • ELO: Laura Virjula 
 • ELO: Janika Rönkkö 
 • ELO: Elina Huuhka
 • ko, tt: Tetta Hyttinen
 • OTE-opettaja: Maarit Talvio
 • opo: Miia Kukkonen
 • opo: Johanna Juuti-Suutari
 • li: Satu Nurkka
 • li: Roope Ketola 
 • kat: Kata Kazierska-Szura
 • islam: Nadira Beciroski 
 • islam: Said Hassan
 • uo: Liisa Osola 

Koulunkäynninohjaajat

Eelsoo Anneli

Huuhka Mariia

Muzaffar Madeeha

Kaisa Viherä

Elena Lukyanenko

Roosa Aronen

Songül Abdulkadir

Opinto-ohjaajat

Johanna Juuti-Suutari
puh. 040 334 5108  
johanna.juuti-suutari@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Mia Kukkonen
puh. 09 310 25882 

Terveydenhoitajat

Terja Matintalo
ma-pe
puh. 09 310 52064
 

Karliina Kujala
ma-ti
puh. 09 310 56290

 

 

Karliinan ja Terjan tavoittaa myös Maisan ja Wilman kautta.

Päivystysajan (11.30-12.00) ulkopuolella terveydenhoitajalle voi mennä ilman ajanvarausta vain äkillistä ensiapua vaativissa tilanteissa.

Koulukuraattorit

Susanna Paakkanen
ma (luokat 1–2)
09 310 21890, 040 6627 195
susanna.paakkanen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Miia Piho 
ma-pe (luokat 3–9)
09 310 71883, 050 401 3338
miia.piho@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Emilia Saremaa
ma-pe
p. 040 844 0384
emilia.saremaa@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

 

Koulupsykologit
 

avoin

Kouluvalmentaja

Julia Nousiainen
puh. 09 310 39631 / 040 683 7470

 

KouluPT

Janne Malmivuori
puh. 040 658 3229, janne.malmivuori@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Ajanvaraus: Varaa aika Jannen kanssa täältä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Aamutoimintaan ilmoittautuminen aukeaa syksyllä Wilmassa kohdassa Lomakkeet > Aamu- ja iltapäivätoiminnan tiedot. Aamutoiminnan päivystysnumero on 040 839 5523.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Katso kouluamme lähimpänä olevat iltapäivätoimintapaikat.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle lukuvuoden alkaessa.
 

Välituntikerhot ja koulun jälkeiset kerhot 
Kerhon nimi  Kerhon pitäjä 

Ajankohta 

(1.-5. luokille: 9:45-10:15, 6.-9. luokille: 12:00-12:30, tai koulun jälkeen)  

 ja paikka 

Lyhyt mainosteksti kerhosta 

Kässäkerho 

5.-9.luokkalaisille 

Anna-Mari Vierikko 

Tiistaisin klo 14.15-15.45

 

24ka 

Kerhossa voit jatkaa keskeneräisiä käsitöitäsi tai aloittaa uusia käsitöitä oman kiinnostuksesi mukaan.  

Kuviskerho 

6.-9.luokkalaisille 

Laura Kahlos 

Tiistaisin kello 12-12.30 

 

24ki 

Kuviskerhossa voi toteuttaa uusia ideoita tai harjoitella perustekniikoita kerholaisten oman tarpeen mukaan. 

Ympäristöraati 

6.-9.-luokkalaisille 

Sami Kiiski ja Laura Virjula 

Torstaisin 12.15-12.30 

12po 

Ympäristöraadissa suunnitellaan ja toteutetaan oppilaiden toiveiden mukaan toimintaa ja tapahtumia miten koulussa voisi vähentää ympäristökuormitusta. Mahdollisuus myös osallistua kasviseinien hoitoon. 
Oppilaskuntavälkkä 1.-5.-luokkalaisille  Alma Holm  Maanantaisin klo 9.45-10.15  Oppilaskuntavälkälle saa tulla ideoimaan ja valmistelemaan kivoja tapahtumia koko koululle. Välkälle on tervetulleita kaikki 1.-5.-luokkalaiset, eli ei tarvitse olla hiisioppilas eikä oppilaskunnan hallituksessa.  
       
Musakoulu Demo   

DEMON OPETUS HIIDENKIVEN PERUSKOULULLA 
  

Tunnit pidetään kello 16-21 välillä. Aikataulut löytyvät nettisivuiltamme. 

·         maanantai: kantele, piano ja viulu 

·         tiistai: harmonikka, kitara, ukulele ja Soitinstartti 7–9-vuotiaille 

·         torstai: laulu, laulu & piano ja piano 

·         perjantai: kitara, ukulele ja bändiopetus 

  

Vielä löytyy vapaita paikkoja syksyn tunneilta. Tervetuloa mukaan! 

 

Onko teidän perheessä musiikista, soitosta ja laulusta kiinnostuneita koululaisia?  

  

Musiikkikouluumme pääsevät mukaan kaikki yli 7-vuotiaat – emme järjestä pääsykokeita. Mukaan voivat tulla niin aloittelijat kuin aikaisemminkin musiikkia harrastaneet, koululaiset ja myös aikuiset! 

  

Erittäin pidettyjen ja pätevien opettajiemme opetus on laadukasta ja tunneilla on rento meininki. Oppimisen lisäksi soittamisesta ja laulamisesta nauttiminen on mielestämme ehdottoman tärkeää. 

  

  

Yhteystiedot: 
www.musiikkikouludemo.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

asiakaspalvelu@musiikkikouludemo.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

puh. 0400 433 272 

 

Teatterikerho

Pukinmäen taidekoulu

 

Maanantaisin klo 15-16.15 koulun näyttämötilassa 

Kerhossa tutustutaan teatteriharjoitteiden kautta teatterin leikkisään maailmaan, jossa kaikki voi olla mahdollista.  

Roolihenkilöiden rakentamiseen tutustutaan näyttelijäntyön tekniikoiden kautta ja tehdään improvisaatioharjoitteita. 

Kerhon ohjaajana Anne-Mari Jokinen, teatteri-ilmaisun ohjaaja 

 

Ilmoittaudu teatterikerhoon(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

 

Harrastamisen Suomen mallin harrastukset 2024-2025

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomia harrastuksia on tarjolla 3.–9.luokkien oppilaille kaikissa Helsingin peruskouluissa.  

Uusi harrastuskausi alkaa 2.9.2024. Lukuvuoden 2024–2025 harrastukset julkaistaan Harrastukset-sivustolla osoitteessa harrastukset.hel.fi sekä tällä sivulla elokuun loppupuolella. Siirry Harrastukset-sivustolle(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  

Harrastukset on tarkoitettu ensisijaisesti oman koulun oppilaille. Voit valita myös jollakin toisella koululla järjestettävän harrastuksen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana. 

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Harrastusryhmät täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Olet tervetullut tutustumaan harrastukseen ilman ilmoittautumista, jos ryhmässä on tilaa. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. 

Helsingin kaupungin tarjoamia maksuttomia harrastuksia löydät myös seuraavilta verkkosivuilta: 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Johtokunnan jäsenet

Jäsenet:                

Tuija Mustajärvi, puheenjohtaja

Laura Winter, varapuheenjohtaja

Tiina Jaakkola, vanhempainjäsen

Touko Korhonen, vanhempainjäsen

Harri Väisänen, vanhempainjäsen

Nina Sillantaka, varajäsen

Marianne Autero, varajäsen

Antti Forsell, varajäsen

Vesa Kauhajärvi, varajäsen

Jenni Tarvainen, varajäsen

Saara Varmola, opettajajäsen

Pirkko Haikala, opettajajäsen

Roope Ketola, opettajajäsen

Kaisa Viherä, henkilökuntajäsen

Tommi Manner, varaopettajajäsen

                                           

Muut:                              

Janika Salo, sihteeri

Oiva Ollila, oppilasedustaja

Jesse Frej, oppilasedustaja

Helsingin kaupungin opetusvirasto                          PÖYTÄKIRJA

Hiidenkiven peruskoulu                                                                  

Johtokunta                                                                   pvm 19.9.2023                

 

Kokousaika                                                      Tiistaina 19.9.2023 klo 17.30

Kokouspaikka                                                  Palloesikko 13pa

 

Läsnä jäsenet:                 Tuija Mustajärvi, puheenjohtaja

                                            Laura Winter, vanhempainjäsen

                                            Tiina Jaakkola, vanhempainjäsen

                                            Touko Korhonen, vanhempainjäsen

                                            Harri Väisänen, vanhempainjäsen

                                            Saara Varmola, opettajajäsen

                                            Pirkko Haikala, opettajajäsen

                                            Roope Ketola, opettajajäsen

                                            Kaisa Viherä, henkilökuntajäsen

                                           

 

Muut:                                 Janika Salo, sihteeri

                                            Oiva Ollila, oppilasedustaja

                                            Jesse Frej, oppilasedustaja

 

                                                                           

 

                                                                           

 

Kokouksen järjestäytyminen

1 § Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

 

2 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

                   Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaisa Viherä ja Saara Varmola.

 

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen

                   Johtokunta hyväksyi esityslistan mukaisen työjärjestyksen oppilasedustajien nimin.

 

Käsiteltävät asiat

 

§1 Oppilasedustajien läsnäolo-oikeus johtokunnan kokouksissa lv 2023-2024

 

Esitys:      Johtokunta päättää hyväksyä oppilasedustajien Oiva Ollila ja Jesse Frejn läsnäolo- ja puheoikeuden johtokunnan kokouksissa lukuvuonna 2023-2024.

                   Varaedustajina tarvittaessa toimivat Oiva Ollilan varajäsen Isabel Lüttjohan ja Jesse Frejn varajäsen Elo Lönnrot.

 

Päätös:     Johtokunta päätti hyväksyä oppilasedustajien Oiva Ollila ja Jesse Frejn läsnäolo- ja puheoikeuden johtokunnan kokouksissa lukuvuonna 2023-2024.

                   Varaedustajina tarvittaessa toimivat Oiva Ollilan varajäsen Isabel Lüttjohan ja Jesse Frejn varajäsen Elo Lönnrot.

 

 

§2 Hiidenkiven peruskoulun lukuvuoden 2023-2024 toimintasuunnitelman hyväksyminen

liite 1

Hiidenkiven peruskoulun toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2023-2024 on tutustuttavana Wilma-järjestelmässä johtokuntatunnuksilla sekä esityslistan liitteenä.

 

Esitys:          Johtokunta hyväksyy opettajakunnan laatiman toimintasuunnitelman lukuvuodelta 2023-2024.

 

Päätös:        Johtokunta hyväksyi opettajakunnan laatiman toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2023-2024.

 

§3 Lausuntopyyntö Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2024-2025                                                                     liite 2,3,4

 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa kahdesta vaihtoehdosta

liittyen suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-aikoihin lukuvuonna 2024-2025. Ennen

lausunnon antamista johtokunnan tulee tutustua opettajakunnan ja oppilaskunnan näkemyk-

een asiasta.

 

Lausuntoesitys: Hiidenkiven peruskoulun johtokunta puoltaa lautakunnan esityksen 1. vaihtoehtoa kuultuaan oppilas- ja opettajakuntaa.

 

Lausunto: Hiidenkiven peruskoulun johtokunta puoltaa lautakunnan esityksen 1. vaihtoehtoa kuultuaan oppilas- ja opettajakuntaa.

 

 

 

§4 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

 

Johtokunnan seuraava kokous ti 12.3.2024 klo 17.30.

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.09.

 

 

Vakuudeksi Helsingissä 19.9.2023

 

 

 

 

 

________________________________               _________________________________

Tuija Mustajärvi, puheenjohtaja                               Janika Salo, sihteeri

 

 

 

________________________________               _________________________________

Kaisa Viherä, pöytäkirjantarkastaja                          Saara Varmola, pöytäkirjantarkastaja

 

 

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Sijainti

Rajatie 7, 00730 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 2 kerrosta.
 • Tilassa on hissi, johon mahtuu pyörätuoli ja jonka ovi aukeaa automaattisesti. Hissin kerrosnumerot ovat sormin tunnusteltavissa. Uloskäyntikerroksen painike erottuu muista. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Sisätilojen ovet eivät erotu selkeästi seinästä.
 • Toimipisteessä on esteetön wc samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.
 • Toinen esteetön wc on kerroksessa 2.
 • Kolmas esteetön wc on kerroksessa 2.