Vesalan peruskoulu

Vesalassa sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9.
Vesalan peruskoulu

Yhteystiedot

Sakara 5, 00940 Helsinki
englanti suomi
PL 94304, 00099 Helsingin kaupunki

Vesalan peruskoulussa on vuosiluokat 1 – 9. Oppilaita on noin 900. Koulussa voi opiskella painotetusti kaksikielisessä opetuksessa sekä luonto- ja tiedeluokalla. Vesalan peruskoulussa on pohjoismaiden suurin  koulukasvihuone(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) eläimineen.  

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä opiskellaan ainakin kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain. Opetus halutaan tuoda mahdollisimman lähelle koululaisten arkea.

Peruskoulun alaluokilla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja. Ylemmillä luokilla opiskellaan pääosin aineenopettajien johdolla.

Kieliohjelma

  • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ruotsi
  • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): saksa
  • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi, englanti
  • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): espanja, ranska, saksa

Painotettu opetus Vesalan peruskoulussa

  • 1.luokalta alkaen kaksikielinen suomi-englantiopetus
  • 7.luokalta alkaen luonto— ja tiedeopetus sekä kaksikielinen suomi-englantiopetus

Haku painotettuun opetukseen 7.luokille

Vesalan peruskoulussa 7.luokalla on kaksi painotusopetusluokkaa, luonto- ja tiedepainotusluokka ja kaksikielinen (suomi-englanti) painotusluokka. Haku painotusluokille tapahtuu Wilman hakulomakkeen kautta.

 

Soveltuvuuskokeiden ajankohdat:

Luonto- ja tiede: keskiviikkona 10.1. 2024, kellonaika tarkentuu.

Kaksikielinen opetus (englanti-suomi): maanantaina 22.1.2024, kellonaika tarkentuu.

 

Soveltuvuuskokeisiin kokoontuminen on koulun pääaulassa 15 minuuttia ennen kokeen alkua. Soveltuvuuskokeisiin ei ilmoittauduta erikseen. Pelkkä painotusluokan valinta Wilman hakulomakkeessa riittää.

Kodin ja koulun yhteisiä hetkiä

Tervetuloa vanhempainiltoihin!

Ma 30.10.2023 klo 17.00-18.15 9.lk yhteishaku (suomenkielinen osuus), klo 18.30-20 tulkkaus arabian, somalian, venäjän ja englannin kielillä

Ma 13.11.2023 (kolme tilaisuutta)

klo 17-17.30 Tulevien ekaluokkalaisten info (kouluun ilmoittautuminen, kaksikielisen suomi-englantiopetuksen info)

klo 17.30-19 Koko koulun yhteinen vanhempainilta (teemana Hyvä ja sujuva kouluarki)

klo 19-19.30 Tulevien seiskaluokkalaisten info (yläkouluun hakeutuminen, painotusopetus)

To 25.1.2024 klo 8.30 Meet and Greet - aamukahvit huoltajille (tervetuloa tapaamaan koulun toimijoita)

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Vesalan peruskoulun arjesta myös Facebookissa ja Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Vesalan peruskoulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Vesalan peruskoulu Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, johon kuuluvat oppitunnit, välitunnit, koulun järjestämät tilaisuudet ja koulun retket. Niissä asioissa, joita ei erikseen mainita, noudatetaan yleistä lainsäädäntöä ja hyviä tapoja.

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada maksutonta opetussuunnitelman mukaista opetusta turvallisessa ja tasa-arvoisessa ympäristössä. Jokaisella oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänelle ole siitä väliaikaisesti myönnetty vapautusta.

1. Huomioin ja kunnioitan muita ihmisiä.

Käyttäydyn ja puhun asiallisesti, enkä millään tavoin kiusaa muita. En koske ilman lupaa toisten omaisuuteen. En aiheuta omalla toiminnallani vaaraa itselleni tai muille. En häiritse muiden oppimista tai työskentelyä.

2. Otan vastuun opiskelustani.

Saavun ajoissa tarvittavat opiskeluvälineet mukanani ja teen minulle annetut tehtävät huolellisesti ohjeiden mukaan. Pidän hyvää huolta minulle annetuista välineistä. Käytän tietoteknisiä laitteita ohjeiden mukaan. En poistu luvatta koulun käytössä olevalta alueelta.

3. Pidän huolta yhteisestä ympäristöstä.

En sotke, roskaa tai riko yhteisiä tiloja tai omaisuutta. Olen korvausvelvollinen aiheuttamastani vahingosta.

 

Edellisten sääntöjen lisäksi rehtori, opettaja tai muu henkilökuntaan kuuluva henkilö voi antaa minulle muitakin ohjeita, joita minun tulee noudattaa.

Jos rikon järjestyssääntöjä, minua voidaan ojentaa laissa annetuilla keinoilla. Näitä ovat siivousvelvoite, kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen koulusta erottaminen.

Varsinaisten kurinpitokeinojen lisäksi:
Opettaja voi määrätä oppilaan jäämään tekemään koulutehtäviä päivän jälkeen enintään yhden tunnin ajaksi.
Opettaja tai muu kouluhenkilökunnan jäsen voi oppilaan ojentamiseksi keskustella ja huomauttaa asioista.
Opettaja voi määrätä oppilaan poistumaan oppitunnilta tai muusta tilaisuudesta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi.
Rehtori tai hänen valtuuttamansa henkilö voi määrätä oppilaan poistumaan koulusta lopputyöpäivän ajaksi.

 

Henkilökuntamme yhteystiedot

Vesalan peruskoulu 
Käyntiosoite: Sakara 5, 00940 Helsinki
Postiosoite: PL 94304, 00099 Helsingin kaupunki   
Opettajien huone puh. 09 310 82735

Ruudin toimipiste
Käyntiosoite: Kontulankaari 22, 00940 Helsinki

Kanslia
Kanslia on avoinna koulutyöpäivinä klo 8.30-14.30

Kansliassa käsitellään oppilaiden tietoihin, hallintoon ja opetukseen liittyviä asioita sekä yli viiden päivän loma-anomukset. Ilmoitathan meille nimen, osoitteen, puhelinnumeron tai muiden tietojen muutoksista.

Koulusihteeri Mahnaj Begum,   
puh. 09 310 23443 
mahnaj.begum@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulusihteeri Marika Pehtonen (ma-pe 9.10. alkaen),   
puh. 09 310 40288 
marika.pehtonen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Rehtori Niina Halonen-Malliarakis,
puh. 09 310 89390, niina.halonen-malliarakis@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Virka-apulaisrehtori Mimmi Veskoniemi
puh. 09 310 21838, mimmi.veskoniemi@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Virka-apulaisrehtori Tytti Toivanen
puh. 09  310 38189, tytti.toivanen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kouluvalmentajat
Maria Rouvali
puh.0406892505
maria.e.rouvali@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Alpo Kivijärvi
puh.0406711794
alpo.kivijarvi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Monikielinen ohjaaja
Brahim Oubamouh (arabian kieli)
puh. 040 6737920
brahim.oubamouh@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Sabad Yussuf (somalin kieli)
puh. 040 6624969
sabad.yussuf@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kohdevastaava
SOL Palvelut Oy
puh.040 9225457
kv.vesala@sol.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Vanhempainyhdistys  
yhteyshenkilö Teija Aaltonen   
puh. 050 332 2363
vesalan.vanhempainyhdistys@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Iltapäivätoiminta/ Ruuti
Ryhmän tiedot:
050 911 7936
vesala@hnmky.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Henkilöstötila
puh. 09 31082735

 

Opettajien sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ellei toisin alla mainita.

Luokanopettajat

1A Eeva-Kaarina Ikonen

1B Riikka Tarsa

1C Laura Alinen

1D Veli-Pekka Kokkonen

1E Kadi Pietarinen

1F Siiri Matikainen

2A Väinö Leinonen

2B Varpu Ruskotaival

2C Kaarina Merikannas

2D Anni Matikainen

2E Irene Auer

2F Minna Nordling-Salvadorini

3-6V Ulfat Verdiyeva

3A Trina Fellman

3B Tiina Rinta-Hiiro

3C Helena Murtomäki

3D Markku Markkanen

3E Svetlana Adamsson

3F Kamel Benmerabet

4A Marianna Kaski

4B Susanna Kalliola

4C Elina Hyrkäs

4D Outi Meaney

5A Natalia Holm

5B Annakaisa Partanen

5C Jeremias Röyskö

5D Aleksej Fedotov

5E Jukka Hari

5G Hannamari Salminen

6A Melissa Varetto-Schnitter

6B Riikka Andersson

6C Sirkka Palkki

6D Saara Moyal

6G Ari-Pekka Malmberg

Erityisopetus

Jenni Bland

Anne Elomaa

Mika Järvi

Katri Kiukas

Matti Lehikoinen

Ulla Lempiäinen

Johanna Maaluoto

Olga Mäki

Pirkko Saukkonen

Tatiana Seppänen

Yläkoulun luokanohjaajat

7A Ilona Savolainen, mu

7B Anna Lähde ma, fy, ke

7C Hanna Hyrsky en, ru

7D Noora Nissinen, hi, yh, ue

7E Erno Kivelä ma, at

7F Virpi Välimaa-Hill en

7G Eeva-Stiina Komulainen bg, mt

7H Helena Arppe-Coulibaly en

7I Kata Fabritius en, ru

8A Kaisa Summa

8B Marja Väärälä ko

8C Elina Alamäki ko

8E Annemari Knuuttila li, tt

8F Hanaa Halima ma, fy, ke

8F Hanna Vierijärvi suomen kieli

8G Saija Seppälä en

8H Maria Swanljung bg, mt, ke

9A Riitta Saarinen

9B Leila Kokko ma, fy, ke

9C Petri Rytkölä hi, yh

9D Sauli Pelkonen käsityö

9E Leena Hackman suomen kieli

9F Antti Laine (antti.j.laine@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)), en, sa

9G Tero Niittymaa suomen kieli

9I Riikka Niemenranta ru, sa

7-9V Elina Sörmälä

Aineenopettajat oppiaineittain

Mohamed Abdi Mohamoud islam

Tommi Ahonen ortodoksi

Hamza Al-Razak resurssiopettaja

Yonis Ali islam

Matias Cederström ortodoksi

Ayan Elmi somalin kieli

Idriss Ghannou islam

Mukhtar Hashi islam

Olga Heino ma, fy, ke

Karoliina Hirvi TEPPO

Maire Hyyppä venäjän kieli

Svetlana Kaltenborn venäjän kieli

Joakim Karmitsa li/tt

Katarzyna Kasierska-Szura katolinen

Mila Kesänen ma, fy, ke

Tea Kostet suk, S2

Kaisu Lehti-Rajaniemi ks

Johanna Lehtonen opo (riikka.j.lehtonen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman))

Saara Markkanen suk, S2

Maret Männik  viron kieli

Nimco Noor islam

Antti Pajula mu

Nikita Pimenov li/tt

Rutt Pärni-Mehilainen ote

Maisa Rajamäki-Kukkonen ku

Henri Raunio islam

Jutta Talarmo suk

Merituuli Tilli suk

Shadi  Trad arabian kieli

Tiia-Mari Vanhala Taitavasti tulevaisuuteen-opettaja

Anniina Virtanen bi, ge

Thu-Nga Vu-Lilja vietnamin kieli

Merituuli Vuorikoski opo

Abdi Yusuf somalin kieli

 

Koulunkäynninohjaajat

Tahmina Akhtar

Lila Akkouche

Fatima Al-Abi

Lutfiye Bayrak

Tahmina Ferdoushi

Sanni Hongisto

Miia Lehtimäki

Oiva Nurminen

Päivi Samaletdin

Rana Sheikh

Kristi Stenman

Mervi Tabassam

Auli Tiira

Carina Tossavainen

Opinto-ohjaajat

Johanna Lehtonen
puh. 040 726 5808
riikka.j.lehtonen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Merituuli Vuorikoski
puh. 040 334 9139
merituuli.vuorikoski@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Terveydenhoitajat   
Johanna Talso, 1.-5. luokat
puh. 050 310 5622
johanna.talso@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Vastaanotto pääkoululla ajanvarauksella ma-pe   
Akuuttiaika ma-pe klo 12-12.30   

Marianne Jacobsson, 6.-9. luokat
puh. 050-5539314
marianne.jacobsson@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)    

Vastaanotto pääkoululla ajanvarauksella ma-pe
Akuuttiaika ma-pe klo 12-13

 

Psykologi 

 

Kuraattori Mikko Hofmeister
Vesalassa ke-to,
puh. 09 310 23370, 
mikko.hofmeister@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kuraattori Minna Jantunen
puh. 050 466 9647 
minna.jantunen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kuraattori Tuuli Erkko

puh.  09 310 37139 / 040 676 2815 

tuuli.erkko@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

 

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Koululaisten aamupäivätoimintaa järjestetään perusopetuslain mukaisesti kaupungin suomenkielisissä ja ruotsinkielisissä kouluissa ja joissakin leikkipuistoissa. Lapset voivat osallistua toimintaan ennen oppituntien alkua. Ilmoittautuminen ja lisätietoa aamupäivätoiminnasta.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

 

Retkikerhotoiminta 7.-9.luokkalaisille

Retkikerhon toiminta on vakiintunut elokuusta 2015 lähtien. Lukuvuoden aikana pyritään järjestämään kahden yön telttaretkiä pääkaupunkiseudun ulkoilualueille kolme tai neljä kertaa. Teemme yhteistyötä  Kontutyttöjen partiolaisten kanssa. Retkeilyn tavoitteena on nuorten arjenhallintataitojen, itsetuntemuksen sekä luontosuhteen vahvistaminen. Lisätietoja  erityisopettaja Johanna Maaluoto p. 09 310 86049 johanna.maaluoto(at)edu.hel.fi

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät

Harrastukset jatkuvat keväällä 15.1.24 alkavalla viikolla.

Maanantai 

 

Kuvataide (3.-6.lk) 

Aika: Maanantaisin klo 14.30-16 

Paikka: A212

Kuvataidetunneilla piirretään, maalataan sekä tutustutaan erilaisiin tekniikoihin, materiaaleihin ja tekotapoihin. Tuntien teemoissa otetaan osallistujien toiveet ja kiinnostuksen kohteet huomioon. Harrastustoiminnassa ilmapiiri on rento ja tarkoituksena on kehittää jokaisen omaa ilmaisua nauttien luovasta tekemisestä ja oppien uusia taitoja.  
Lisäksi toiminnassa tehdään koulukiusaamista ja syrjintää ennaltaehkäisevää työtä keskittymällä etenkin yhteisöllisyyden kehittämiseen ja nuorilähtöiseen ryhmätoimintaan. 

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteyshenkilö: Jenna Laine, p. 040-1435557 (ma ja pe klo 8-10, ti-to klo 10-12), s-posti: koordinaattori@breakthefight.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Järjestäjä: Break the Fight / Harrastamisen Suomen malli  

 

Uinti (3.-5.lk) 

Aika: Maanantaisin klo 15-15.55 (11.9 alkaen) 

Paikka: Jakomäen uimahallin iso allas 

HTU Stadi ry järjestää yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa uintiryhmän lapsille. Uintiryhmä kokoontuu Jakomäen uimahallissa (Somerikkopolku 6, 00770 Helsinki). Ryhmässä opetellaan uinnin tekniikkaa ja vesitaitoja sekä leikitään yhdessä. Aikaa jätetään aina myös vapaalle uiskentelulle.  

Vaatimuksena uintiryhmään pääsyyn on 50 metrin uimataito isossa altaassa. Varusteina uintiryhmäläisillä oltava uimalasit ja uima-asu. 

Uintiryhmä on ilmainen lapsille. Ilmoittautuminen tapahtuu alla olevan linkin kautta. Ilmoittautuneet otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä, ja tämän jälkeen he saavat tarkemmat ohjeet sähköpostitse. 

Ilmoittautuminen (vaatii rekisteröitymisen Myclubiin): ilmoittaudu uintiryhmään tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteydenotot hkiuintiryhmat@htu.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Järjestäjä: Helsingin taitouimarit / Harrastamisen Suomen malli 

Tiistai  

 

JÄLKIPOLTTO Parkour (3.-6.lk) 

Aika: Tiistaisin klo 14-15 

Paikka: Pieni liikuntasali 

Parkour on innostavaa ja monipuolista toiminnallista treeniä, jossa pyritään liikkumaan mahdollisimman ketterästi, sulavasti tai nopeasti paikasta toiseen hyödyntämällä ympäristön rakenteita ja välineitä. Harjoituksissa jokainen liikkuu omalla tahdillaan ja tyylillään - pääasia, että on hauskaa! Parkourissa ei oteta turhia riskejä ja harjoittelussa keskitytään vahvasti turvallisuuteen ja liikunnaniloon.  

Parkour on lajina hyvin monipuolinen ja sen harrastaminen kehittää mm. voimaa, luovuutta, kestävyyttä, ketteryyttä, tilan hahmotusta, tarkkuutta sekä liikkeen sulavuutta. 

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu parkouriin tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: Olli Väätäinen (olli@jalkipoltto.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) / 0440755664) & Anna Mäkelä (0505477224) 

Järjestäjä: Jälkipoltto Oy / Harrastamisen Suomen malli 

 

Kokkailuharrastus (3.-6.lk) 

Aika: Tiistaisin klo 14.15-15.45 ja klo 15.45-17.15 

Paikka: Kotitalousluokassa 

Oletko kiinnostunut ruoanlaitosta ja leipomisesta? Haluatko oppia käyttämään turvallisesti keittiön erilaisia välineitä? Tervetuloa mukaan tutustumaan ja oppimaan yhdessä ruoanlaittoa. Ruoanlaiton lisäksi opimme tekemään yhdessä sekä perehdytään, mitä ruoanlaitto vaatii. 

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu ensimmäiseen ryhmään tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Ilmoittaudu jälkimmäiseen ryhmään tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: QJ-Diasporassa / Harrastamisen Suomen malli 

 

MunKuoro (3.-6.lk) 

Aika: Tiistaisin klo 15-15.45 

Paikka: D-solun aula 
Kuorossa harjoitellaan laulutaitoja ja esiintymistaitoja sekä etsitään ja harjoitellaan yhdessä lauluja omaksi iloksi ja myös muille esitettäväksi. Kuoroa ohjaa kuoronjohtaja Anna Nora. Kuoro on avoin kaikille. 

In the choir we practice singing skills, performing skills, co-operation skills and sing songs for our own enjoyment but also to perform to others. The choir is open to everyone. 

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu tästä / register here(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Lisätiedot: anna.k.nora@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Järjestäjä (organiser): Nuorten kuoroliitto / Harrastamisen Suomen malli 

 

EasySport Palloilu (3.–4.lk)  

Aika: Tiistaisin klo 14.00–15.00 (5.9. alkaen)  

Paikka: Iso liikuntasali, Vesalan peruskoulu 

Ilmoittautuminen: Harrastukseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 

Lisätietoa: liikunta.hel.fi/easysport(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) / EasySport koordinaattori Tiia Anttila, tiia.anttila@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman),  

puh. 040 4845985 

Järjestäjä: HNMKY / EasySport 

 

EasySport Palloilu (5.–6.lk)  

Aika: Tiistaisin klo 15.00–16.00 (5.9. alkaen)  

Paikka: Iso liikuntasali, Vesalan peruskoulu 

Ilmoittautuminen: Harrastukseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 

Lisätietoa: liikunta.hel.fi/easysport(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) / EasySport koordinaattori Tiia Anttila, tiia.anttila@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman),  

puh. 040 4845985 

Järjestäjä: HNMKY / EasySport 

 

JÄLKIPOLTTO Sporttiklubi (3.-6.lk tytöille) 

Aika: Tiistaisin klo 15-16

Paikka: Pieni liikuntasali

Sporttiklubi tarjoaa lajikokeiluja sekä monipuolista, hauskaa ja innostavaa liikuntaa oman kehon painolla: kehon hallintaa, perusliikkeitä ja yhdessäoloa – hengästytään ja liikutaan pilke silmäkulmassa. Sisältö rakennetaan osallistujien taitojen ja toiveiden mukaan, koskaan ei tiedä, mitä kivaa seuraavassa harjoituksessa tapahtuu!

 

Ilmoittautuminen: https://jalkipoltto.com/kuntosalikoulu(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lisätietoja: Olli Väätäinen (olli@jalkipoltto.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) / 0440755664) & Anna Mäkelä (0505477224)

 

Järjestäjä: Jälkipoltto/Harrastamisen Suomen malli

Jos et pääse osallistumaan, muistathan perua ilmoittautumisen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Keskiviikko 

 

Koripallo 6.-9.lk  

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.15-15.45 (6.9. alkaen)  

Paikka: Koulun liikuntasali  

Tervetuloa mukaan koripalloharrastuksen pariin! WB-Pantterit tarjoaa mahdollisuuden osallistua koripalloharjoituksiin. 

Opettelemme koriksen perusasioita; pallonkäsittelyä, syöttämistä, harhautuksia, heittämistä ja tietenkin pelaamme. Harjoitusten suunnittelusta ja ohjauksesta vastaavat WB-Panttereiden koulutetut koripallovalmentajat.  

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa: mikko.pentti@wb-pantterit.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Järjestäjä: WB-Pantterit / Harrastamisen Suomen malli  

 

Jos et pääse osallistumaan, muistathan perua ilmoittautumisen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana. 

Muiden toimijoiden järjestämät maksuttomat kerhot

Maanantai

Pallokerho (3.-6.lk)

Aika: 14.15-16.15

Paikka: Pieni liikuntasali

Ilmoittautuminen: Vanhempi ilmoittaa lapsen nimen ja luokan sähköpostilla: helsinkiharrastaa@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Yhteyshenkilö: Jouni Ritari

Järjestäjä: Stadin pallo

Keskiviikko

Pingis 3.-9.lk

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.15 -15.45 (6.9.alkaen)

Paikka: koulun pääaula

Ilmoittautuminen: Voi saapua paikalle

Järjestäjä: Nuorisotoimi

Yhteyshenkilö: Sam Elone

Torstai

Break Dance 1.-4.lk

Aika: torstaisin klo 14.15-15.00 (28.9. alkaen)

Paikka: pieni liikuntasali

Ilmoittautuminen: Tunnit alkavat torstaina 28.9. ja ilmoittautuminen on auki nettisivuillamme www.justdancehelsinki.com/signup(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: Just Dance Helsinki, opettaja Victor, B-Boy Vicious

(5.-9. luokkalaisille on oma tunti Victorin kanssa Kontulan Nuorisotalolla heti tämän tunnin jälkeen 16.00-17.00)

 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Tähän kirjataan Yhtenäiskoulun johtokunnan jäsenet

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa ja Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Vesalan peruskoulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Vesalan peruskoulu Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Apulaisrehtori
Mimmi Veskoniemi
+358 9 310 21838
mimmi.veskoniemi@hel.fi

Apulaisrehtori
Tytti Toivanen
+358 9 310 38189
tytti.toivanen@hel.fi

Koulusihteeri
Mahnaj Begum
+358 9 310 23443
mahnaj.begum@hel.fi

Koulusihteeri
Marika Pehtonen
+358 9 310 40288
marika.pehtonen@hel.fi

Rehtori
Niina Halonen-Malliarakis
+358 9 310 89390
niina.halonen-malliarakis@hel.fi

Sijainti

Sakara 5, 00940 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)