Vesalan peruskoulu

Vesalassa sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9.
Vesalan peruskoulu

Yhteystiedot

Sakara 5, 00940 Helsinki Näytä sijainti palvelukartalla
englanti suomi ruotsi
PL 94304, 00099 Helsingin kaupunki

Apulaisrehtori
Mimmi Veskoniemi
+358 9 310 21838
mimmi.veskoniemi@hel.fi

Apulaisrehtori
Tytti Toivanen
+358 9 310 38189
tytti.toivanen@hel.fi

Koulusihteeri
Mahnaj Begum
+358 9 310 23443
toimistopalvelut.vesalanperuskoulu@hel.fi

Koulusihteeri
Pirjo Oppman-Koschin
+358 9 310 80096
toimistopalvelut.vesalanperuskoulu@hel.fi

Rehtori
Niina Halonen-Malliarakis
+358 9 310 89390
niina.halonen-malliarakis@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus

englanti, ruotsi
englanti, saksa
ruotsi
espanja, ranska, saksa

Kaksikielinen opetus

suomi-englanti

Painotettu opetus

luonto ja tiede

Vesalan peruskoulussa on vuosiluokat 1 – 9. Oppilaita on noin 900. Koulussa voi opiskella painotetusti kaksikielisessä opetuksessa sekä luonto- ja tiedeluokalla. Vesalan peruskoulussa on pohjoismaiden suurin  koulukasvihuone(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) eläimineen.  

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä opiskellaan ainakin kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain. Opetus halutaan tuoda mahdollisimman lähelle koululaisten arkea.

Peruskoulun alaluokilla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja. Ylemmillä luokilla opiskellaan pääosin aineenopettajien johdolla.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ruotsi
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): saksa
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi, englanti
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): espanja, ranska, saksa

Painotettu opetus Vesalan peruskoulussa

 • 1.luokalta alkaen kaksikielinen suomi-englantiopetus
 • 7.luokalta alkaen luonto— ja tiedeopetus sekä kaksikielinen suomi-englantiopetus

Täydennyshaku kaksikielisen opetuksen vapaille paikoille

 

Kaksikielisen opetuksen vapaiden paikkojen täydennyshaku 8.8.2024 alkaviin opintoihin alkaa maanantaina 13.5.2024 ja päättyy sunnuntaina 28.7.2024. Hakuajan ulkopuolella saapuneita hakemuksia ei huomioida.

Hae täyttämällä sähköinen hakulomake. Voit hakea enintään viiteen eri hakuvaihtoehtoon.

Kaksikielisen opetuksen vapaat paikat koulussamme:

1. luokka: 3

2. luokka: 0

3. luokka: 3

4.luokka: 5

5.luokka: 3

7.luokka: 5

8.luokka: 5

 

Kaksikieliseen opetukseen hakevan oppilaan pitää osallistua valintakokeeseen ja suorittaa koe hyväksytysti. Vapaat paikat täytetään kokeen hyväksytysti suorittaneilla oppilailla valintakokeen pistemäärän mukaisessa järjestyksessä.

Kaksikielisen suomi-englanti-opetuksen valintakoe järjestetään keskitetysti Malmin peruskoululla torstaina 1.8.2024. Koe suoritetaan Malmin peruskoululla, vaikka hakukohteena olisikin jokin muu suomi-englanti-opetusta tarjoava koulu. Kokeen tulokset huomioidaan niillä kouluilla, joihin haette.

Valintakoe järjestetään vain, jos koulussa ja vuosiluokalla on tilaa. Jos paikkoja vapautuu kesän aikana, ne tulevat myös haettaviksi. Hakemuksen voi lähettää, vaikka keväällä ei olisi paikkoja vapaana. Jos hakemassasi koulussa ja vuosiluokalla on vapaita paikkoja, saat kutsun valintakokeeseen. Kutsussa kerrotaan tarkemmat tiedot valintakokeesta (esim. kellonaika).

Valintakokeeseen ei tarvitse valmistautua. Koe mittaa hakijan kielitaitoa molemmissa opetuskielissä. Jos haet kaksikieliseen suomi-englanti-opetukseen ensimmäiselle luokalle, koe tehdään vain yhdellä kielellä. Kerro hakulomakkeessa kummalla kielellä lapsi suorittaa kokeen.

Tieto valinnasta ilmoitetaan huoltajalle tiistaina 6.8.

Huom! Jos olet helsinkiläinen, voit hakea elokuun 1. ja 7. luokan kokeeseen vain, jos olet muuttanut Helsinkiin tammikuun 2024 jälkeen. Muiden vuosiluokkien osalta kaikki kiinnostuneet voivat hakea. Myös muualla kuin Helsingissä asuvat hakijat voivat hakea, mutta helsinkiläiset ovat etusijalla oppilaaksiotossa. Ulkopaikkakuntalainen hakija ei voi hakea 1. tai 7. luokalle täydennyshaussa, jos on osallistunut hakuun jo aiemmin syksyllä 2023 tai keväällä 2024.

 

Sähköinen hakulomake: https://helsinki.inschool.fi/browsecourses?school-id=485&long-term=26074&checkout=true&langid=1(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (suomi)

Lomakkeen täyttämiseen ei tarvita Wilma-tunnuksia, mutta täyttämiseen vaaditaan toimiva sähköpostiosoite. Syötä ensin sähköpostiosoitteesi osoitekenttään ja klikkaa ”Lähetä varmistusviesti”. Mene sitten omaan sähköpostiisi ja klikkaa sinne tulleen viestin linkkiä, niin pääset täyttämään ilmoittautumislomakkeen. Saat lomakkeen tallentamisen jälkeen sähköpostiisi varmistusviestin lomakkeen vastaanottamisesta (viestissä ei kuitenkaan eritellä hakuvaihtoehtoja).

 

Jos lomakkeen käyttämisessä on ongelmia, tarkista seuraavat asiat:

 • Kirjaudu ulos Wilmasta, jos olet aikaisemmin kirjautunut sinne tunnuksilla.
 • Tyhjennä selaushistoria.
 • Kokeile vaihtaa Wilman kieli samaksi kuin lomakkeen kieli.
 • Jos ongelmat eivät ratkea näillä toimenpiteillä, yritä myöhemmin uudelleen.
 • Ota tarvittaessa yhteyttä: eduguidance@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Lisätietoja: https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/kouluun-ilmoittautuminen-ja-hakeminen/painotettu-opetus-ja-perusopetusta-eri-kielilla/kaksikielinen-opetus(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Ota yhteyttä: eduguidance@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

 

Supplementary admission round for bilingual basic education

Supplementary admission round for free places in bilingual education opens on Monday 13 May 2024 and closes on Sunday 28 July 2024. Applications received outside the application period will not be processed.   

Apply by submitting an online application. You can apply to up to five different school options.

 

Free places in the bilingual classes of our school:

Grade 1: 3

Grade 2: 0

Grade 3: 3

Grade 4: 5

Grade 5: 3

Grade 7: 5

Grade 8: 5

 

The applicant must participate in a language test and pass it in order to be eligible for admission. The free places will be filled with eligible applicants in the order of their language test score.

The language test for all bilingual Finnish-English-language classes will be held in Malmi comprehensive school on Thursday 1 August 2024. The test is held in Malmi comprehensive school. regardless of which bilingual school you are applying to. The results of the test will be considered in the schools to which you have applied. 

The language test will be arranged only for grades that have free places available. More places may become available for applying during the summer. You can send an application whether or not there are currently free places available. If there are vacancies in the school and age group of your choosing, the school will send you an invitation for language testing. 

There is no need to prepare for the aptitude test. The aptitude test measures the applicant's skills in both languages of instruction. If you are applying to first grade in bilingual Finnish-English education, the aptitude test is taken in one language only. Please specify in the application form which language your child will take the test in.

The results will be sent to the guardian(s) on Tuesday 6 August.

 

NB! If you are a Helsinki resident, you can apply for grades 1 and 7 only if you have moved to Helsinki after January 2024. For other grades, anyone who is interested can enrol. An applicant who is not a Helsinki resident can also apply, but Helsinki residents are given priority in the admissions. Non-Helsinki residents can’t apply if they have taken part in either the January 2024 admissions.

Application form: https://helsinki.inschool.fi/browsecourses?school-id=485&long-term=26111&checkout=true&langid=3(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (englanti)

No Wilma username and password are needed for filling in the application form, but you need to have a valid email address. Start by writing your email address in the address field and click “Send verification”. Then, go to your inbox, open the email that you received and click on the link in the message, and you can proceed to fill in the application form. After submitting the form you will receive a confirmation email to confirm that we have received your application. However, the confirmation email does not include a detailed description of the options that you chose.

 

If you have problems with filling in the form, check the following things:

 • If you have previously logged in on Wilma using an existing username and password, log out.
 • Clear your browsing history.
 • Change the language of Wilma to match the language of the application form.
 • If none of the above works, try again later.
 • If necessary, contact eduguidance@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).     

More information: https://www.hel.fi/en/childhood-and-education/basic-education/enrolling-and-applying-to-school/weighted-curriculum-and-basic-education-in-different-languages/bilingual-education(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Inquiries: eduguidance@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

 

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Vesalan peruskoulun arjesta myös Facebookissa ja Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Vesalan peruskoulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Vesalan peruskoulu Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, johon kuuluvat oppitunnit, välitunnit, koulun järjestämät tilaisuudet ja koulun retket. Niissä asioissa, joita ei erikseen mainita, noudatetaan yleistä lainsäädäntöä ja hyviä tapoja.

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada maksutonta opetussuunnitelman mukaista opetusta turvallisessa ja tasa-arvoisessa ympäristössä. Jokaisella oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänelle ole siitä väliaikaisesti myönnetty vapautusta.

1. Huomioin ja kunnioitan muita ihmisiä.

Käyttäydyn ja puhun asiallisesti, enkä millään tavoin kiusaa muita. En koske ilman lupaa toisten omaisuuteen. En aiheuta omalla toiminnallani vaaraa itselleni tai muille. En häiritse muiden oppimista tai työskentelyä.

2. Otan vastuun opiskelustani.

Saavun ajoissa tarvittavat opiskeluvälineet mukanani ja teen minulle annetut tehtävät huolellisesti ohjeiden mukaan. Pidän hyvää huolta minulle annetuista välineistä. Käytän tietoteknisiä laitteita ohjeiden mukaan. En poistu luvatta koulun käytössä olevalta alueelta.

3. Pidän huolta yhteisestä ympäristöstä.

En sotke, roskaa tai riko yhteisiä tiloja tai omaisuutta. Olen korvausvelvollinen aiheuttamastani vahingosta.

Edellisten sääntöjen lisäksi rehtori, opettaja tai muu henkilökuntaan kuuluva henkilö voi antaa minulle muitakin ohjeita, joita minun tulee noudattaa.

Jos rikon järjestyssääntöjä, minua voidaan ojentaa laissa annetuilla keinoilla. Näitä ovat siivousvelvoite, kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen koulusta erottaminen.

Varsinaisten kurinpitokeinojen lisäksi:

 • Opettaja voi määrätä oppilaan jäämään tekemään koulutehtäviä päivän jälkeen enintään yhden tunnin ajaksi.
 • Opettaja tai muu kouluhenkilökunnan jäsen voi oppilaan ojentamiseksi keskustella ja huomauttaa asioista.
 • Opettaja voi määrätä oppilaan poistumaan oppitunnilta tai muusta tilaisuudesta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi.
 • Rehtori tai hänen valtuuttamansa henkilö voi määrätä oppilaan poistumaan koulusta lopputyöpäivän ajaksi.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Vesalan peruskoulu 
Käyntiosoite: Sakara 5, 00940 Helsinki
Postiosoite: PL 94304, 00099 Helsingin kaupunki   
Opettajien huone puh. 09 310 82735

Ruudin toimipiste
Käyntiosoite: Kontulankaari 22, 00940 Helsinki

Kanslia
Kanslia on avoinna koulutyöpäivinä klo 8.30-14.30

Kansliassa käsitellään oppilaiden tietoihin, hallintoon ja opetukseen liittyviä asioita sekä yli viiden päivän loma-anomukset. Ilmoitathan meille nimen, osoitteen, puhelinnumeron tai muiden tietojen muutoksista.

Koulusihteerit

Mahnaj Begum   
puh. 09 310 23443 
mahnaj.begum@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Pirjo Oppman-Koschin (ma-to)  
puh. 09 310 80096
pirjo.oppman-koschin@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Rehtori 

Niina Halonen-Malliarakis,
puh. 09 310 89390
niina.halonen-malliarakis@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Virka-apulaisrehtorit

Mimmi Veskoniemi
puh. 09 310 21838
mimmi.veskoniemi@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Tytti Toivanen
puh. 09  310 38189
tytti.toivanen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kouluvalmentajat

Maria Rouvali
puh.0406892505
maria.e.rouvali@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Alpo Kivijärvi
puh.0406711794
alpo.kivijarvi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Monikieliset ohjaajat

Brahim Oubamouh (arabian kieli)
puh. 040 6737920
brahim.oubamouh@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Sabad Yussuf (somalin kieli)
puh. 040 6624969
sabad.yussuf@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kohdevastaava

SOL Palvelut Oy
puh.040 9225457
kv.vesala@sol.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Vanhempainyhdistys  

yhteyshenkilö Teija Aaltonen   
puh. 050 332 2363
vesalan.vanhempainyhdistys@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Iltapäivätoiminta/ Ruuti

Ryhmän tiedot:
050 911 7936
vesala@hnmky.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Henkilöstötila
puh. 09 31082735

Opettajien sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ellei toisin alla mainita.

Luokanopettajat

 • 1A Kamel Benmerabet
 • 1B Riikka Tarsa
 • 1C Laura Alinen
 • 1D Veli-Pekka Kokkonen
 • 1E Kadi Pietarinen
 • 1F Siiri Matikainen
 • 2A Väinö Leinonen
 • 2B Varpu Ruskotaival
 • 2C Kaarina Merikannas
 • 2D Anni Matikainen
 • 2E Irene Auer
 • 2F Minna Nordling-Salvadorini
 • 3-6V Anne Lagerstam
 • 3A Trina Fellman
 • 3B Tiina Rinta-Hiiro
 • 3C Helena Murtomäki
 • 3D Markku Markkanen
 • 3E Tommi Vehmas
 • 3F Sampo Kovalainen
 • 4A Marianna Kaski
 • 4B Susanna Kalliola
 • 4C Elina Hyrkäs, Benjamin Malliarakis
 • 4D Outi Meaney
 • 5A Natalia Holm
 • 5B Annakaisa Partanen
 • 5C Jeremias Röyskö
 • 5D Aleksej Fedotov
 • 5E Jukka Hari
 • 5G Hannamari Salminen
 • 6A Melissa Varetto-Schnitter
 • 6B Riikka Andersson
 • 6C Sirkka Palkki
 • 6D Saara Moyal
 • 6G Ari-Pekka Malmberg

Erityisopetus

 • Jenni Bland
 • Anne Elomaa
 • Mika Järvi
 • Katri Kiukas
 • Matti Lehikoinen
 • Ulla Lempiäinen
 • Johanna Maaluoto
 • Olga Mäki
 • Tatiana Seppänen
 • Paula Tuomikoski

Yläkoulun luokanohjaajat

 • 7A Ilona Savolainen, mu
 • 7B Anna Lähde ma, fy, ke
 • 7C Hanna Hyrsky en, ru
 • 7D Mervi Laukkarinen hi, yh, ue
 • 7E Erno Kivelä ma, at
 • 7F Virpi Välimaa-Hill en
 • 7G Eeva-Stiina Komulainen bg, mt
 • 7H Helena Arppe-Coulibaly en
 • 7I Kata Fabritius en, ru
 • 8A Kaisa Summa
 • 8B Marja Väärälä ko
 • 8C Elina Alamäki ko
 • 8E Annemari Knuuttila li, tt
 • 8F Hanaa Halima ma, fy, ke
 • 8F Hanna Vierijärvi suomen kieli
 • 8G Saija Seppälä en
 • 8H Maria Swanljung bg, mt, ke
 • 9A Riitta Saarinen
 • 9B Leila Kokko ma, fy, ke
 • 9C Petri Rytkölä hi, yh
 • 9D Sauli Pelkonen käsityö
 • 9E Leena Hackman suomen kieli
 • 9F Antti Laine (antti.j.laine@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)), en, sa
 • 9G Tero Niittymaa suomen kieli
 • 9I Riikka Niemenranta ru, sa
 • 7-9V Elina Sörmälä

Aineenopettajat oppiaineittain

 • Mohamed Abdi Mohamoud islam
 • Tommi Ahonen ortodoksi
 • Hamza Al-Razak resurssiopettaja
 • Yonis Ali islam
 • Matias Cederström ortodoksi
 • Ayan Elmi somalin kieli
 • Idriss Ghannou islam
 • Mukhtar Hashi islam
 • Olga Heino ma, fy, ke
 • Karoliina Hirvi TEPPO
 • Maire Hyyppä venäjän kieli
 • Svetlana Kaltenborn venäjän kieli
 • Joakim Karmitsa li/tt
 • Katarzyna Kasierska-Szura katolinen
 • Mila Kesänen ma, fy, ke
 • Tea Kostet suk, S2
 • Kaisu Lehti-Rajaniemi ks
 • Johanna Lehtonen opo (riikka.j.lehtonen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman))
 • Saara Markkanen suk, S2
 • Maret Männik  viron kieli
 • Nimco Noor islam
 • Antti Pajula mu
 • Nikita Pimenov li/tt
 • Rutt Pärni-Mehilainen ote
 • Maisa Rajamäki-Kukkonen ku
 • Henri Raunio islam
 • Jutta Talarmo suk, S2
 • Annaleena Kinnunen suk, S2
 • Shadi  Trad arabian kieli
 • Tiia-Mari Vanhala Taitavasti tulevaisuuteen-opettaja
 • Anniina Virtanen bi, ge
 • Thu-Nga Vu-Lilja vietnamin kieli
 • Merituuli Vuorikoski opo
 • Abdi Yusuf somalin kieli

Koulunkäynninohjaajat

 • Tahmina Akhtar
 • Lila Akkouche
 • Fatima Al-Abi
 • Lutfiye Bayrak
 • Tahmina Ferdoushi
 • Sanni Hongisto
 • Miia Lehtimäki
 • Oiva Nurminen
 • Päivi Samaletdin
 • Rana Sheikh
 • Kristi Stenman
 • Mervi Tabassam
 • Auli Tiira
 • Carina Tossavainen

Opinto-ohjaajat

Johanna Lehtonen
puh. 040 726 5808
riikka.j.lehtonen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Merituuli Vuorikoski
puh. 040 334 9139
merituuli.vuorikoski@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Terveydenhoitajat   

Johanna Talso, 1.-5. luokat
puh. 050 310 5622
johanna.talso@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Vastaanotto pääkoululla ajanvarauksella ma-pe   
Akuuttiaika ma-pe klo 12-12.30   

Marianne Jacobsson, 6.-9. luokat
puh. 050 5539314
marianne.jacobsson@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)    
Vastaanotto pääkoululla ajanvarauksella ma-pe
Akuuttiaika ma-pe klo 12-13

Psykologi 

Kuraattorit 

Tuuli Erkko
puh.  09 310 37139 / 040 676 2815 
tuuli.erkko@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

 

Heidi Saari

puh. 09 310 71 879/ 050 401 3331

heidi.saari@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

 

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Koululaisten aamupäivätoimintaa järjestetään perusopetuslain mukaisesti kaupungin suomenkielisissä ja ruotsinkielisissä kouluissa ja joissakin leikkipuistoissa. Lapset voivat osallistua toimintaan ennen oppituntien alkua. Ilmoittautuminen ja lisätietoa aamupäivätoiminnasta.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Katso kouluamme lähimpänä olevat iltapäivätoimintapaikat (Ruudintien toimipistettä lähimmät)

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat myös palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Kirjoita palvelukartalla osoite sille varattuun kenttään.   

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

 

Retkikerhotoiminta 7.-9.luokkalaisille

Retkikerhon toiminta on vakiintunut elokuusta 2015 lähtien. Lukuvuoden aikana pyritään järjestämään kahden yön telttaretkiä pääkaupunkiseudun ulkoilualueille kolme tai neljä kertaa. Teemme yhteistyötä  Kontutyttöjen partiolaisten kanssa. Retkeilyn tavoitteena on nuorten arjenhallintataitojen, itsetuntemuksen sekä luontosuhteen vahvistaminen. Lisätietoja  erityisopettaja Johanna Maaluoto p. 09 310 86049 johanna.maaluoto(at)edu.hel.fi

Harrastamisen Suomen mallin harrastukset lukuvuonna 2024–2025

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomia harrastuksia on tarjolla 3.–9.luokkien oppilaille kaikissa Helsingin peruskouluissa.  

Uusi harrastuskausi alkaa 2.9.2024. Lukuvuoden 2024–2025 harrastukset julkaistaan Harrastukset-sivustolla osoitteessa harrastukset.hel.fi sekä tällä sivulla elokuun loppupuolella. Siirry Harrastukset-sivustolle  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Harrastukset on tarkoitettu ensisijaisesti oman koulun oppilaille. Voit valita myös jollakin toisella koululla järjestettävän harrastuksen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Harrastusryhmät täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Olet tervetullut tutustumaan harrastukseen ilman ilmoittautumista, jos ryhmässä on tilaa. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä.

Helsingin kaupungin tarjoamia maksuttomia harrastuksia löydät myös seuraavilta verkkosivuilta:  

Maksutonta harrasteliikuntaa 3.–6.luokkalaisille: EasySport(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Maksutonta harrasteliikuntaa 13–17-vuotiaille vuotiaille: FunAction(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Operaatio Pulssi! Maksuttomia harrastuksia, tapahtumia ja retkiä 12–18-vuotiaille: OperaatioPulssi! itä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Nuorten Helsinki(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Harrastukset (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Muiden toimijoiden järjestämät maksuttomat kerhot

Maanantai

Pallokerho (3.-6.lk)

Aika: 14.15-16.15

Paikka: Pieni liikuntasali

Ilmoittautuminen: Vanhempi ilmoittaa lapsen nimen ja luokan sähköpostilla: helsinkiharrastaa@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Yhteyshenkilö: Jouni Ritari

Järjestäjä: Stadin pallo

Keskiviikko

Pingis 3.-9.lk

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.15 -15.45 (6.9.alkaen)

Paikka: koulun pääaula

Ilmoittautuminen: Voi saapua paikalle

Järjestäjä: Nuorisotoimi

Yhteyshenkilö: Sam Elone

Torstai

Break Dance 1.-4.lk

Aika: torstaisin klo 14.15-15.00 (28.9. alkaen)

Paikka: pieni liikuntasali

Ilmoittautuminen: Tunnit alkavat torstaina 28.9. ja ilmoittautuminen on auki nettisivuillamme www.justdancehelsinki.com/signup(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: Just Dance Helsinki, opettaja Victor, B-Boy Vicious

(5.-9. luokkalaisille on oma tunti Victorin kanssa Kontulan Nuorisotalolla heti tämän tunnin jälkeen 16.00-17.00)

 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Tähän kirjataan Yhtenäiskoulun johtokunnan jäsenet

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa ja Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Vesalan peruskoulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Vesalan peruskoulu Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Sakara 5, 00940 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)