Språkberikad undervisning på engelska

I några av Helsingfors finskspråkiga närskolor kan man studera i en klass med språkberikad undervisning på engelska. I grundläggande utbildning med språkberikad undervisning på engelska är 10–25 % av undervisningen på engelska.

Språkberikad undervisning hjälper barnet att aktivt använda det andra språket och effektivt utveckla olika områden inom språkligt lärande. Studier på två språk utvecklar barnets problemlösningsfärdigheter, kreativa tänkande och förmåga att anpassa sig till nya situationer. Grundläggande utbildning med språkberikad undervisning på engelska har samma mål och centrala innehåll som grundläggande utbildning på finska.

Hur ansöker man till grundläggande utbildning med språkberikad undervisning på engelska?

Grundläggande utbildning med språkberikad undervisning på engelska erbjuds i några av Helsingfors närskolor. För språkberikad undervisning på engelska ordnas inget lämplighetsprov, men eleven måste bo i skolans elevupptagningsområde för att få gå i en klass med språkberikad undervisning på engelska.

Om ditt barns närskola är någon av de skolor som listas i följande punkt, kan du fråga skolan om ditt barn kan delta i språkberikad undervisning på engelska.

Vilka av Helsingfors skolor erbjuder språkberikad undervisning på engelska?

Språkberikad undervisning på engelska ordnas i nedanstående skolor. I de flesta av skolorna har språkberikad undervisning på engelska införts i utbudet först nyligen, så sådan undervisning erbjuds för närvarande huvudsakligen i de första årskurserna.

Läs mer om skolorna på deras webbplatser: