Morgon- och eftermiddagsverksamhet, klubbar och hobbyer i skolorna

Grundskoleleverna erbjuds frivilliga, ledda aktiviteter av mångahanda slag före och efter skoldagen.

Lapsia askartelemassa yhdessä
Lapset kurkkaavat sermin takaa
Bild: Jefunne Gimpel

Meningsfulla aktiviteter och kul samvaro

Ledda aktiviteter i en trygg miljö för små – och lite större – skolbarn!