Porolahden peruskoulu

Roihuvuoressa sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9.
Porolahden peruskoulun toimipisteet

Yhteystiedot

Satumaanpolku 2, 00820 Helsinki Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi
PL 82302, 00099 Helsingin kaupunki

Koulusihteeri
Ida Savander
+358 9 310 80794
ida.savander@hel.fi

Koulusihteeri
Marjo Martiskainen
+358 9 310 27388
marjo.martiskainen@hel.fi

Rehtori
Mari Heikkinen
+358 9 310 25840
mari.k.heikkinen@hel.fi

Virka-apulaisrehtori
Kristiina Toivola
+358 9 310 82660

Virka-apulaisrehtori
Mari Korhonen
+358 9 310 82769
mari.susanna.korhonen@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus

englanti, ranska
englanti, ranska, ruotsi, saksa
englanti, ruotsi
espanja, ranska, saksa

Painotettu opetus

musiikki
kuvataide

Tarjolla sali

Porolahden peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu Helsingin Roihuvuoressa, jossa on 1.–9. luokat. Oppilaita koulussa on noin 1 000. Koulu toimii neljässä eri toimipisteessä Satumaanpolulla, Roihuvuorentiellä, Kreijarinkujalla ja Paasitiellä. 

Koulussamme on painotettua opetusta musiikissa luokilla 1-9 ja kuvataiteessa luokilla 7-9. Koulussamme on myös erityisen tuen pienluokkia, maahanmuuttajien valmistavaa opetusta sekä joustavan perusopetuksen JOPO-luokat.

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä opiskellaan ainakin kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain. Opetus halutaan tuoda mahdollisimman lähelle koululaisten arkea.

Luokilla 1-6 on oma luokanopettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä aineenopettaja, erityisopettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Luokilla 7-9 lukuvuosi on jaettu syys— ja kevätlukukauteen. Oppitunteja pitävät aineenopettajat, ja jokaisellla luokalla on oma luokanvalvoja. Lisäksi oppilaan tukena voivat työskennellä erityisopettaja, resurssiopettaja, koulunkäyntiavustaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja tai nuorisotyöntekijä. 

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

STEAM

STEAM on pedagoginen lähestymistapa, jolla tuodaan erityisesti matematiikan ja luonnontieteiden opiskeluun lisää innostusta ja merkityksellisyyttä. STEAM on kirjainyhdistelmä sanoista Science (luonnontieteelliset alat), Technology & Engineering (teknologiset ja insinöörialat), Arts (humanistiset ja yhteiskunnalliset alat sekä taiteet) ja Mathematics (matematiikka). STEAM:issa yhdistellään uutta luovasti mm. tutkimista, ajattelua, kokeilua, rakentelua, ohjelmointia ja muotoilua. STEAM:issa myös korostuu yhteistyö eri tiedonalojen välillä sekä muiden koulutusasteiden ja työelämän kanssa.

Koulumme on mukana kehittämässä STEAM-pedagogiikkaa Helsinkiin(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) yhteistyössä asiantuntijaopettajatiimin kanssa. Perusopetukseen on kehitteillä mm. vuosiluokittainen STEAM-oppimispolku.

Kieliohjelma

Peruskoulun 1.–6.-luokilla oppilaat opiskelevat yhtä, kahta tai kolmea kieltä suomen kielen lisäksi. A1-kieli on oppilaalle pakollinen kieli ja sen opiskelu aloitetaan 1. luokalta. Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu aloitetaan 3. luokalta.  Ruotsin kielen opiskelu alkaa 6. luokalla (B-kieli), mikäli oppilas ei ole valinnut ruotsia aiemmin A1- tai A2-kielekseen.

Luokilla 7–9 opiskellaan vähintään kahta kieltä, A1-kieltä ja B1-kieltä.  Oppilas voi jatkaa alakoulussa aloittamaansa A2-kieltä, sekä aloittaa vapaaehtoisena myös uuden B2-kielen kahdeksannelta luokalta. Vapaaehtoisen B2-kielen valinta rajaa muiden valinnaisaineiden valintamahdollisuuksia. 

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ranska
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, ranska, saksa, ruotsi
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi, englanti
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): espanja, ranska, saksa

Painotettu opetus

Luokilla 7-9 on painotettua kuvataiteen ja luokilla 1-9 painotettua musiikin opetusta. Painotettu opetus toteutuu erillisen opetussuunnitelman mukaan.

Kuvataiteen ja musiikin painotettuun opetukseen yläkouluun hakeudutaan valintakokeella. 1. luokalta alkaneeseen musiikin painotettuun opetukseen otetaan uusia oppilaita 7. luokalle, mikäli musiikkiluokalla on vapaita oppilaspaikkoja. 

Painotettuun opetukseen hakeutumisesta ja valintakokeiden aikatauluista tiedotetaan vuosittain koulun kotisivuilla.

Koulutulokkaiden tutustumispäivä

Materiaalipaketti koulutulokkaiden tutustumispäivästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Infopaketti yhteishausta päättöluokkalaisten huoltajille

Materiaalipaketti yhteishausta huoltajille(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Infopaketti koulutulokkaiden huoltajille

Materiaalipaketti koulutulokkaiden huoltajille(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

7. luokalle hakeutumisen materiaalit 

9.11.2023 pidetyn infotilaisuuden materiaalit(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Infotilaisuus 7. luokalle hakeutumisesta

Tervetuloa Porolahden peruskoulun 7. luokalle hakeutumisen infotilaisuuteen!

Tilaisuus järjestetään torstaina 9.11.2023 klo 17.30 alkaen Satumaanpolun toimipisteen ruokalassa. Tilaisuudessa kerrotaan yläkouluun hakeutumisen prosessista, painotetusta opetuksesta ja hakeutumisen aikatauluista. Porolahden peruskoulussa tarjotaan painotettua opetusta yläkoulussa kuvataiteessa ja musiikissa.

· Koulun infotilaisuus vanhemmille to 9.11.2023 klo 17.30

· Yläkouluun hakeutuminen Wilmassa 20.11.-3.12.2023

· Kuvataiteen valintakoe to 18.1.2024 kello 9.00, uusintakoe ma 29.1.2024 klo 13.00.

· Musiikin valintakoe ti 23.1.2024 kello 9.00, uusintakoe ti 1.2.2024 kello 13.00. Yksilökokeet ke 7.2.2024 mennessä

· Oppilaaksiottopäätösten lähettäminen pe 22.3.2024.

Infotilaisuus 1. luokalle hakeutumisesta

Tervetuloa Porolahden peruskoulun 1. luokalle hakeutumisen infotilaisuuteen!

Tilaisuus järjestetään Porolahden peruskoulun Roihuvuorentien toimipisteen ruokalassa tiistaina 21.11.2023 klo 17.30 alkaen.

Porolahden peruskoulussa tarjotaan painotettua musiikin opetusta 1. luokalta alkaen.

· Infotilaisuus vanhemmille ti 21.11.2023 klo 17.30.

· Koulupaikan vastaanottaminen (lähikoulu) sekä painotettuun, kaksikieliseen ja englanninkieliseen opetukseen hakeminen ASTI:ssa 8.1.-28.1.2024, ilmoittautuminen koululla ke 24.1.2024 kello 8.00–10.00.

· Painotetun musiikin opetuksen valintakokeet pidetään viikolla 5 ja mahdollinen uusintakoe viikolla 6.

· Oppilaaksiottopäätökset pe 8.3.2024.

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Porolahden peruskoulun arjesta myös Facebookissa ja Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Porolahden peruskoulu Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Porolahden peruskoulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista, Kreijarinkuja(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katso koulun lounaslista, Satumaanpolku(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katso koulun lounaslista, Roihuvuori(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Porolahden peruskoulun järjestyssäännöt:

Järjestyssäännöt ovat voimassa kaikessa koulun toiminnassa. Järjestyssäännöt esitellään oppilaille vuosittain. Koulun järjestyssääntöjä käsitellään jokaisessa luokassa oppilaiden ikä-tasoon sopivalla tavalla. Jokainen luokka työstää lukuvuosittain koulun järjestyssääntöjen pohjalta tarkemmat oman luokan säännöt.

 1. Noudatan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.
 2. Järjestyssäännöt ja ohjeet ovat voimassa kouluaikana koulualueella, koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa. 
 3. Noudatan minulle annettuja turvallisuusohjeita.
 4. Huolehdin että minulla on oppitunneilla tarvittavat oppimateriaalit, tarvikkeet ja välineet, sekä opetustilanteeseen sopivat varusteet.
 5. Poistun koulupäivän aikana koulualueelta vain saatuani luvan. Siirryn vain lukujärjestyksen mukaisesti toimipisteestä toiseen koulun määrittämällä tavalla ja määrittämää reittiä.
 6. Noudatan koulun aikatauluja.
 7. Käyttäydyn asiallisesti ja kohteliaasti muita kohtaan. 
 8. Annan itselleni ja toisille opiskelu-, työ- ja ruokarauhan. 
 9. En kiusaa, uhkaile, satuta tai syrji ketään. Ilmoitan koulun aikuiselle, jos näen kiusaamista, ilkivaltaa tai muuta turvallisuutta vaarantavaa toimintaa.
 10. Kohtelen kouluyhteisön jäseniä yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.
 11. Pidän huolta omista ja yhteisistä tavaroista ja kunnioitan toisten omaisuutta. Ymmärrän, että olen vastuussa tahallisesti aiheuttamastani vahingosta.
 12. Käytän kännykkää ja muuta teknologiaa opetustilanteissa vain opiskelu- ja työtehtävissä. Muuten pidän mobiililaitteen häiriötä aiheuttamattomassa tilassa koulupäivän aikana. En kuvaa toisia enkä toisten tuotosta tai julkaise niitä ilman lupaa.
 13. Noudatan annettuja tietoturvaohjeita ja käytän vain luvallisia lähteitä ja julkaisuja.
 14. En tuo kouluun esineitä tai aineita, jotka ovat opiskelun ja työn teon kannalta tarpeettomia tai joilla voidaan vahingoittaa henkilöitä tai omaisuutta.

Porolahden peruskoulun johtokunta on hyväksynyt järjestyssäännöt 6.10.2022.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Postilokerot
PL 82301, 00099 Helsingin kaupunki (Roihuvuorentie)
PL 82302, 00099 Helsingin kaupunki (Satumaanpolku)
PL 83301, 00099 Helsingin kaupunki (Paasitie)
PL 82304, 00099 Helsingin kaupunki (Kreijarinkuja)

Sähköpostiosoitteet
Opettajien ja avustajien sähköpostiosoitteet ovat yleisesti muotoa etunimi.sukunimi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).
Muutamia poikkeuksia löytyy, joten osoitteet kannattaa tarkistaa opettajalta.

Käyntiosoitteet ja puhelinnumerot:
Satumaanpolku 2, 00820 Helsinki
Opettajat: +358 9 310 82663(Linkki aloittaa puhelun) 

Roihuvuorentie 2, 00820 Helsinki
Opettajat: +358 9 310 80795(Linkki aloittaa puhelun)

Paasitie 5, 00830 Helsinki
Opettajat: +358 9 310 80310(Linkki aloittaa puhelun), +358 40 6319651(Linkki aloittaa puhelun)

Kreijarinkuja 4, 00820 Helsinki
Opettajat: +358 9 310 87140(Linkki aloittaa puhelun)

Koulusihteerit

Marjo Martiskainen (vuosiluokkien 7-9 asiat)
puh. +358 9 310 27388(Linkki aloittaa puhelun) tai +358 040 703 8610(Linkki aloittaa puhelun)
marjo.martiskainen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Ida Savander (vuosiluokkien 1-6 asiat)
puh. +358 9 310 80794(Linkki aloittaa puhelun) tai +358 40 334 1378(Linkki aloittaa puhelun)
ida.savander@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kanslia on avoinna oppilaille koulupäivien aikana. Kansliassa käsitellään koulun aloitukseen ja oppilaaksiottoon liittyvät asiat, kuten oppilastietoilmoitukset, ainevalintalomakkeet ja matkakorttihakemukset. Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista. Koulusihteeriltä voi tilata Wilma -tunnukset.

Rehtori

Mari Heikkinen
puh. +358 9 310 25840(Linkki aloittaa puhelun), mari.k.heikkinen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Virka-apulaisrehtorit

Kristiina Toivola  (yläkoulun asiat)
puh. +358 9 310 82660(Linkki aloittaa puhelun), kristiina.toivola@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Mari Korhonen (alakoulun asiat)
puh. +358 9 310 82769(Linkki aloittaa puhelun), mari.susanna.korhonen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Johtokunnan puheenjohtaja

Merituuli Airaksinen-Kokkonen

Palveluvastaava

Joonia Reyes-Laaksonen 
puh. +358 9 310 33749(Linkki aloittaa puhelun),joonia.reyes@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kohdevastaava

Roihuvuorentie 2 ja Satumaanpolku 2:

Kari Tiensuu
puh. +358 40 121 6593(Linkki aloittaa puhelun), kv.porolahti@sol.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kreijarinkuja 4 ja Paasitie 5:
puh. +358 40 121 7342(Linkki aloittaa puhelun), kv.porolahti@sol.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kouluravintolat 

Roihuvuorentie 2, puh. +358 9 310 82497(Linkki aloittaa puhelun)
Satumaanpolku 2, puh. +358 9 310 82664(Linkki aloittaa puhelun)
Kreijarinkuja 4, puh. +358 9 310 87137(Linkki aloittaa puhelun)
Paasitie 5, puh. +358 9 310 78968(Linkki aloittaa puhelun)

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä kerhoja. 

Koululaisten aamupäivätoimintaa järjestetään perusopetuslain mukaisesti kaupungin suomenkielisissä ja ruotsinkielisissä kouluissa ja joissakin leikkipuistoissa. Lapset voivat osallistua toimintaan ennen oppituntien alkua.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme aamupäivätoimintaa tarvittaessa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta virka-apulaisrehtorilta puhelimitse numerosta 09 310 82769.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

 

 

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on ohjattua vapaa-ajan toimintaa 1.–2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille. Iltapäivätoiminta tarjoaa lapselle mielekästä tekemistä koulupäivän jälkeen turvallisessa kouluympäristössä. Toimintaan kuuluu päivittäinen ulkoilu, ohjattu toiminta ja yhdessäolo muiden kanssa. Toiminta on maksullista ja siihen kuuluu välipala.

Kehitysvammaisten lasten iltapäivätoiminta

Kaupunki järjestää pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien, kehitysvammaisten ja autististen koululaisten iltapäivätoimintaa omalla koululla. Iltapäivätoimintaan osallistuvat voivat tarvittaessa ilmoittautua myös koulujen loma-ajan ja kesäajan lomatoimintaan.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Harrastamisen Suomen mallin harrastukset lukuvuonna 2024–2025

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomia harrastuksia on tarjolla 3.–9.luokkien oppilaille kaikissa Helsingin peruskouluissa.  

Uusi harrastuskausi alkaa 2.9.2024. Lukuvuoden 2024–2025 harrastukset julkaistaan Harrastukset-sivustolla osoitteessa harrastukset.hel.fi sekä tällä sivulla elokuun loppupuolella. Siirry Harrastukset-sivustolle (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Harrastukset on tarkoitettu ensisijaisesti oman koulun oppilaille. Voit valita myös jollakin toisella koululla järjestettävän harrastuksen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Harrastusryhmät täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Olet tervetullut tutustumaan harrastukseen ilman ilmoittautumista, jos ryhmässä on tilaa. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä.

Helsingin kaupungin tarjoamia maksuttomia harrastuksia löydät myös seuraavilta verkkosivuilta:  

Maksutonta harrasteliikuntaa 3.–6.luokkalaisille: EasySport(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Maksutonta harrasteliikuntaa 13–17-vuotiaille vuotiaille: FunAction(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Operaatio Pulssi! Maksuttomia harrastuksia, tapahtumia ja retkiä 12–18-vuotiaille: OperaatioPulssi! itä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Nuorten Helsinki(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Harrastukset(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Huoltajajäsenet

Puheenjohtaja: Merituuli Airaksinen-Kokkonen
Varajäsen: Emma Paju-Torvalds

Henna Dolk Viksten
Varajäsen: Hanna Harris

Matti Ikonen vpj.
Varajäsen: Tero Nikula

Ismail Marian
Varajäsen: Olli Koski

Matti Koivu
Varajäsen: Kimmo Kontra

Henkilökunta

Marjo Martiskainen
Varajäsen: Helbe Polukainen

Opettajakunta  

Janne Lempinen
Varajäsen: Leena Kukkonen

Tiia Kivi
Varajäsen: Johanna Paakkari

Kokousaika: torstai 28.3.2022 17.04-17.40 

Kokouspaikka: Porolahden peruskoulu, Roihuvuorentien toimipiste 

 

Kutsutut:

Jäsenet: 

Airaksinen-Kokkonen Merituuli, puheenjohtaja 

Ikonen Matti, varapuheenjohtaja  

Koski Olli, huoltajia edustava jäsen 

Koivu Matti, huoltajia edustava jäsen 

Kivi Tiia, opettajia edustava jäsen 

Lempinen Janne, opettajia edustava jäsen 

Muut:

Heikkinen Mari, rehtori

                                                                                                                                                                          

 

 

 

§ 

Asia 

 

Asia/1 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 

Asia/2 

Porolahden peruskoulun vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen 

 

Asia/3 

Porolahden peruskoulun johtokunnan esitys muutoksesta opetussuunnitelman lukuun 9.2. Toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opiskelun mahdollisuudet 

 

    Asia/4 

Porolahden peruskoulun 9D-luokan leirikoulun hyväksyminen 

 

Asia/5 

Porolahden peruskoulun 9E-luokan leirikoulun hyväksyminen 

 

Asia/6 

Porolahden peruskoulun 8-9J-luokkien leirikoulun hyväksyminen 

 

Asia/7 

Porolahden peruskoulun 6M-luokan leirikoulun hyväksyminen 

 

Asia/8 

Porolahden peruskoulun 6M-luokan yökoulun hyväksyminen 

1 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan 

tarkastajien valinta 

 

Päätösehdotus 

Porolahden peruskoulun johtokunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

Porolahden peruskoulun johtokunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Tiia Kiven ja Janne Lempisen. 

 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

 

2 

Porolahden peruskoulun vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen 

 

Päätös 

Porolahden peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti. 

Lisäksi johtokunta päätti, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.  

Liite

Koulun käyttösuunnitelma 

 

Esittelijän perustelut 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 13.12.2022 §303 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2023 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 8.2.2023 §12 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2023 - 31.12.2023. 

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 13.12.2022  talousarvion noudattamisohjeet (Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö. 

Toimialajohtaja päätti palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä investointien määrärahat 8.2.2023, jonka pohjalta perusopetusjohtaja päätti kehyksen talousarviovuodeksi 2023 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä. 

Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.  

Porolahden peruskoulun osalta budjettikehys on yhteensä 
10 788 481,00 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, joka on kevään 2023 osalta on 1034 oppilasta ja syksyn ennusteen 2023 osalta 1055 oppilasta

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta. 

 

Muutoksenhaku 

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta 

 

 3 

Porolahden peruskoulun johtokunnan esitys muutoksesta opetussuunnitelman lukuun 9.2. Toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opiskelun mahdollisuudet 

Päätös 

Porolahden peruskoulun johtokunta päätti esittää perusopetusjohtajalle, että Porolahden peruskoulun opetussuunnitelman lukuun 9.2. Toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opiskelun mahdollisuudet tehdään seuraava koulukohtainen lisäys A2-englannin ryhmän aloituskokoon (lihavoitu teksti): 

Helsingin peruskouluissa A1-kielen opetus aloitetaan ensimmäiseltä vuosiluokalta. Valinnaisen A2-kielen opetus aloitetaan viimeistään kolmannelta vuosiluokalta. 

Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa päätetään aloittavan kielen vähimmäisoppilasmäärästä 12–15 oppilaan väliltä.  

Jokainen peruskoulu tarjoaa englantia A1-kielenä, mutta oppilaan opinto-ohjelmaan ei tarvitse kuulua A-englantia. Jokaisella neljällä alueella on 1–3 yhtenäistä peruskoulua, jotka tarjoavat kuudennelta luokalta alkaen B1-englantia. Nämä koulut päätetään kieliohjelmassa.  

Porolahden peruskoulussa tarjotaan opiskeltavaksi seuraavia kieliä:  

A1-kieli 1. luokalta alkava vieras kieli englanti, ranska  

A2-kieli 3. luokalta alkava vieras/toinen kotimainen kieli englanti, ruotsi, ranska, saksa  

B1-kieli 6. luokalta alkava vieras/toinen kotimainen kieli ruotsi, englanti  

A-kieli 7. luokalla jatkuva vieras/toinen kotimainen kieli englanti, ranska, ruotsi, saksa  

B2-kieli 8. luokalta alkava vieras kieli espanja, ranska, saksa  

Kaikkien kieliryhmien aloituskoko on vähintään 15 oppilasta lukuun ottamatta A2-englannin oppimäärää. Tämän ryhmän aloituskoko on vähintään 12 oppilasta. 

 

Esittelijän perustelut 

Huoltajat valitsevat lapsensa A1-kielen esiopetusvaiheessa ennen koulun alkamista. Porolahden peruskoulussa 1. luokalta alkavaksi A1-kieleksi voi valita englannin tai ranskan.  Seuraava mahdollisuus valita vapaaehtoinen A2-kieli on 3. luokalta alkaen. A1-ranskan kielen lapselleen valitsevat huoltajat toivovat pääosin voivansa valita englannin osaksi lapsensa kieliohjelmaa. Tällä on mm. vaikutusta oppilaan mahdollisuuksiin hakea myöhemmin koulupolulla eri kouluihin. Tämän vuoksi A2-kielen englannin aloituskokoa muutetaan pienemmäksi. 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

 

4 

Porolahden peruskoulun 9D-luokan leirikoulun hyväksyminen 

Päätös 

Porolahden peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä 9D-luokan leirikoulun leirikeskus Meriharjun luontotalossa Vuosaaressa ajalla 22.-23.5.2023 tehdyn suunnitelman mukaisesti. Leirikoulu on merkitty koulun lukuvuoden 2022-2023 toimintasuunnitelmaan. Leirikoulussa ja sen toteuttamisessa noudatetaan toimialan antamien ohjeita.  

 

Esittelijän perustelut 

Johtokunta hyväksyy leirikoulut osana koulun toimintasuunnitelmaa. Koska 9D-luokan leirikoulu on kirjattu toimintasuunnitelmaan vain mahdollisuutena ilman tarkempaa ajankohtaa ja paikkaa, tuodaan asia johtokunnan päätettäväksi erikseen.  

Muutoksenhaku 

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta 

 

5 

Porolahden peruskoulun 9E-luokan leirikoulun hyväksyminen 

Päätös 

Porolahden peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä 9E-luokan leirikoulun Bengtsårin leirisaaressa Hangossa ajalla 23.-25.5.2023 tehdyn suunnitelman mukaisesti. Leirikoulu on merkitty koulun lukuvuoden 2022-2023 toimintasuunnitelmaan. Leirikoulussa ja sen toteuttamisessa noudatetaan toimialan antamien ohjeita.  

Esittelijän perustelut 

Johtokunta hyväksyy leirikoulut osana koulun toimintasuunnitelmaa. Koska 9E-luokan leirikoulu on kirjattu toimintasuunnitelmaan vain mahdollisuutena ilman tarkempaa ajankohtaa ja paikkaa, tuodaan asia johtokunnan päätettäväksi erikseen.  

Muutoksenhaku 

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta 

 

6 

Porolahden peruskoulun 8-9J-luokan leirikoulun hyväksyminen 

Päätös 

Porolahden peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä 8-9J-luokan leirikoulun Vartiosaaressa Helsingissä ajalla 3.-4.5.2023 tehdyn suunnitelman mukaisesti. Leirikoulu on merkitty koulun lukuvuoden 2022-2023 toimintasuunnitelmaan. Leirikoulussa ja sen toteuttamisessa noudatetaan toimialan antamien ohjeita.  

Esittelijän perustelut 

Johtokunta hyväksyy leirikoulut osana koulun toimintasuunnitelmaa. Koska 8-9J-luokan leirikoulu on kirjattu toimintasuunnitelmaan vain mahdollisuutena ilman tarkempaa ajankohtaa ja paikkaa, tuodaan asia johtokunnan päätettäväksi erikseen.  

Muutoksenhaku 

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta 

 

7 

Porolahden peruskoulun 6M-luokan leirikoulun hyväksyminen 

Päätös 

Porolahden peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä 6M-luokan leirikoulun Merikarvialla ajalla 15.5.-17.5.2023 tehdyn suunnitelman mukaisesti. Leirikoulu on merkitty koulun lukuvuoden 2022-2023 toimintasuunnitelmaan. Leirikoulussa ja sen toteuttamisessa noudatetaan toimialan antamien ohjeita.  

Esittelijän perustelut 

Johtokunta hyväksyy leirikoulut osana koulun toimintasuunnitelmaa. Koska 6M-luokan leirikoulu on kirjattu toimintasuunnitelmaan vain mahdollisuutena ilman tarkempaa ajankohtaa ja paikkaa, tuodaan asia johtokunnan päätettäväksi erikseen.  

Muutoksenhaku 

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta 

 

8 

Porolahden peruskoulun 6M-luokan yökoulun hyväksyminen 

Päätös 

Porolahden peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä 6M-luokan yökoulun Porolahden peruskoulun Roihuvuorentien toimipisteessä ajalla 27.-28.4.2023 tehdyn suunnitelman mukaisesti. Leirikoulu on merkitty koulun lukuvuoden 2022-2023 toimintasuunnitelmaan. Leirikoulussa ja sen toteuttamisessa noudatetaan toimialan antamien ohjeita.  

Esittelijän perustelut 

Johtokunta hyväksyy leirikoulut osana koulun toimintasuunnitelmaa. Koska 6M-luokan yökoulua ei ole kirjattu toimintasuunnitelmaan vain mahdollisuutena ilman tarkempaa ajankohtaa ja paikkaa, tuodaan asia johtokunnan päätettäväksi erikseen.  

Muutoksenhaku 

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET 

1 

MUUTOKSENHAKUKIELTO 

Pöytäkirjan 1 ja 3 §:t. 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 § 

2 

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI 

 Pöytäkirjan 2, 4, 5, 6, ja 7 §. 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä 

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) 
 • kunnan jäsen. 

Oikaisuvaatimusaika 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Oikaisuvaatimusviranomainen 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta. 

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava: 

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Postiosoite: PL 10 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Faksinumero: (09) 655 783 

Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13 

Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto) 

 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava 

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu 
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi 
 • oikaisuvaatimuksen tekijä 
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen 
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot 

 

Pöytäkirja 

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta. 

 

3 

VALITUSOSOITUS 

 

Pöytäkirjan §. 

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 

Valitusoikeus 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 

 

Valitusaika  

Valitus päätöksestä, joka koskee oppilaalle annettavaa kirjallista varoitusta tai oppilaan määräaikaista erottamista, tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle tiedoksi. Muissa tapauksissa valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalle. Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua 

kirjeen lähettämisestä. Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 

katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan 

asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Valitusviranomainen 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. 

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava: 

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Postiosoite: Radanrakentajantie 5 

00520 HELSINKI 

Faksinumero: 029 56 42079 

Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5 

Puhelinnumero: 029 56 42000 

 

Valituksen muoto ja sisältö 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava 

 • päätös, johon haetaan muutosta 
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi 
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 

 

Valitukseen on liitettävä 

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta 
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

 

Oikeudenkäyntimaksu 

 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

Porolahden peruskoulun johtokunta  

 

 

 

 

 

 

 

Merituuli Airaksinen -Kokkonen

Mari Heikkinen  

puheenjohtaja

 

pöytäkirjanpitäjä 

 

Pöytäkirja tarkastettu 

 

Tiia Kivi

Janne Lempinen 

 

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi.&nbsp(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun);

 

 

Kokousaika: keskiviikko 31.5.2023 17.10–17.58 

Kokouspaikka: Porolahden peruskoulu, Roihuvuorentien toimipiste

Läsnä:

Airaksinen-Kokkonen Merituuli puheenjohtaja 

Ikonen Matti varapuheenjohtaja  

Dolk Viksten Henna huoltajia edustava jäsen 

Koski Olli huoltajia edustava jäsen 

Koivu Matti huoltajia edustava jäsen  

Kivi Tiia opettajia edustava jäsen 

Lempinen Janne opettajia edustava jäsen 

Martiskainen Marjo muuta henkilökuntaa edustava jäsen 

Muut Heikkinen Mari rehtori   

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös:

Porolahden peruskoulun johtokunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

Porolahden peruskoulun johtokunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Tiia Kiven ja Janne Lempisen. 

2 Porolahden peruskoulun lukuvuoden 2022–2023 toimintakertomuksen hyväksyminen 

Päätös:

Porolahden peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä Porolahden peruskoulun lukuvuoden 2022–2023 toimintakertomuksen esittelijän ehdotuksen mukaisesti. 

Liite Koulun toimintakertomus 

Esittelijän perustelut:

Porolahden peruskoulun johtokunta on hyväksynyt 6.10.2022 koulun toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma on pitänyt sisällään kohdat 

 1. Perustiedot 

 2. Arvot ja strategiat 

 3. Koulun toiminnan kuvaus ja opetuksen toteuttaminen 

 4. Koulun toimintaan liittyvät muut suunnitelmat 

Keväällä lukuvuoden loppuessa Porolahden peruskoulun henkilökunta on arvioinut toimintasuunnitelman toteutumista toimintakertomukseen yhdessä oppilashuollon ja yhteistyötahojen kanssa. Henkilökunta on osaltaan käsitellyt toimintakertomuksen koulukokouksessa 24.5.2023.  

Eri osa-alueet on arvioitu skaalalla: 

Suunnitelma toteutui. 

Suunnitelma toteutui osittain. 

Suunnitelma ei toteutunut. 

Ei tietoa suunnitelman toteutumisesta. 

Tarvittaessa kohtaan on kirjattu lisätietoja. 

3 Porolahden peruskoulun painotetun kuvataiteen ja musiikin opetuksen tuntijakomuutos  

Päätös:

Porolahden peruskoulun johtokunta päätti esittää perusopetusjohtajalle painotetun kuvataiteen ja musiikin opetuksen tuntijakomuutoksia 1.8.2024 alkaen. Musiikin painotetussa opetuksessa 7. luokalla siirretään 1 vvt käsitöistä musiikkiin ja 8. luokalla 1 vvt kuvataiteesta musiikkiin.  

Kuvataiteen painotetussa opetuksessa 8. luokalla siirretään 1 vvt valinnaisista aineista kuvataiteeseen ja 9. luokalla 1vvt kuvataiteesta valinnaisiin aineisiin. (liite 1) 

Esittelijän perustelut 

Porolahden peruskoulussa annetaan painotettua musiikin opetusta vuosiluokilla 1–9 ja painotettua kuvataiteen opetusta vuosiluokilla 7-9. Painotetun opetuksen oppilaat valitaan valintakokeen kautta. Muutoksella halutaan vahvistaa painotettuun opetukseen valittujen oppilaiden painotetun opetuksen tuntimäärää musiikin painotetussa opetuksessa vuosiluokilla 7–9. Lisäksi muutoksella halutaan yhdenmukaistaa kuvataiteen ja musiikin painotetun opetuksen tuntimääriä vuosiluokilla 7–9 sekä valinnaisten aineiden tuntimääriä vuosiluokilla 8-9. Henkilökunta on käsitellyt tuntijakomuutosta 8.2.2023, 8.3.2023 ja 24.5.2023.  

4 Porolahden peruskoulun 6B- ja 6C-luokkien leirikoulun hyväksyminen 

Päätös:

Porolahden peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä 6B- ja 6C-luokkien leirikoulun Suomen urheiluopistolle Vierumäelle Heinolaan 15.-18.8.2023 tehdyn suunnitelman mukaisesti. Leirikoulu merkitään koulun lukuvuoden 2023–2024 toimintasuunnitelmaan. Leirikoulussa ja sen toteuttamisessa noudatetaan toimialan antamien ohjeita.  

Esittelijän perustelut:

Johtokunta hyväksyy leirikoulut osana koulun toimintasuunnitelmaa. Koska 6B- ja 6C-luokkien leirikoulu ajoittuu elokuulle, jolloin lukuvuoden 2023–2024 toimintasuunnitelmaa ei ole vielä hyväksytty, tuodaan asia johtokunnan päätettäväksi erikseen.  

MUUTOKSENHAKUOHJEET:

1 MUUTOKSENHAKUKIELTO 

Pöytäkirjan 1 ja 3 §:t. 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 § 

2 OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI 

Pöytäkirjan 2 ja 4 §. 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus:

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä 

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) 

 • kunnan jäsen. 

Oikaisuvaatimusaika:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Oikaisuvaatimusviranomainen:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta. 

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava: 

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Postiosoite: PL 10 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Faksinumero: (09) 655 783 

Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13 

Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto) 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö:

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu 

 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi

 • oikaisuvaatimuksen tekijä

 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen

 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot 

Pöytäkirja:

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta. 

3 VALITUSOSOITUS 

Pöytäkirjan §. 

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 

Valitusoikeus: 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 

Valitusaika :

Valitus päätöksestä, joka koskee oppilaalle annettavaa kirjallista varoitusta tai oppilaan määräaikaista erottamista, tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle tiedoksi. Muissa tapauksissa valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalle. Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Valitusviranomainen:

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. 

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava: 

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Postiosoite: Radanrakentajantie 5 

00520 HELSINKI 

Faksinumero: 029 56 42079 

Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5 

Puhelinnumero: 029 56 42000 

Valituksen muoto ja sisältö:

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava 

 • päätös, johon haetaan muutosta 

 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi 

 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 

Valitukseen on liitettävä 

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta 

 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

Oikeudenkäyntimaksu:

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi.&nbsp(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun);

Kokousaika: maanantai 9.10.2023 17.36-18.23

Kokouspaikka: Porolahden peruskoulu, Roihuvuorentien toimipiste

Läsnä:

Jäsenet:

Airaksinen-Kokkonen Merituuli puheenjohtaja

Ikonen Matti varapuheenjohtaja

Koski Olli huoltajia edustava jäsen

Kivi Tiia opettajia edustava jäsen

Lempinen Janne opettajia edustava jäsen

Muut:

Heikkinen Mari rehtori

oppilaiden edustaja

§ 1 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

2 Asia/2 Läsnäolo- ja puheoikeuden antaminen alaikäisille oppilasjäsenille

3 Asia/3 Porolahden peruskoulun toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2023–2024

4 Asia/4 Porolahden peruskoulun johtokunnan lausunto Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2023–2024

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus:

Porolahden peruskoulun johtokunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Porolahden peruskoulun johtokunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Tiia Kiven ja Janne Lempisen.

Muutoksenhaku:

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

2

Läsnäolo- ja puheoikeuden antaminen alaikäisille oppilaiden edustajille

Päätös:

Porolahden peruskoulun johtokunta päätti, että oppilaskunnan nimeämillä oppilaiden edustajilla XX ja XX on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa.

Oppilailla ei ole oikeutta ottaa osaa päätöksentekoon eikä läsnäolo-oikeutta silloin, kun käsitellään henkilökuntaa tai oppilaiden kurinpitoa koskevia asioita.

Esittelijän perustelut:

Hallintosäännön 29 luvun 7 §:n mukaan muiden toimielinten kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus esittelijöillä ja sen lisäksi pormestarilla, kaupunginhallituksen määräämällä edustajalla, kansliapäälliköllä sekä asianomaisen toimialan apulaispormestarilla ja toimialajohtajalla. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää muiden toimielinten osalta toimielin tai toimielimen asettava viranomainen.

Oppilaskunnan hallitus nimeää keskuudestaan oppilaiden edustajat johtokuntaan. Johtokunta antaa heille läsnäolo- ja puheoikeuden ensimmäisessä kokouksessaan.

Toimielimen kokouksissa päätöksentekoon osallistuvat vain toimielimen jäsenet ja tarvittaessa esteellisten tai estyneiden jäsenten varajäsenet. Muilla kuin toimielimen jäsenillä on oikeus ottaa osaa vain keskusteluun.

Oppilaiden edustajilla ei ole läsnäolo- ja puheoikeutta johtokunnan kokouksissa silloin, kun käsitellään henkilökuntaa tai oppilaan kurinpitoa koskevaa asiaa.

Muutoksenhaku:

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

3

Porolahden peruskoulun toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2023–2024

Päätösehdotus:

Porolahden peruskoulun johtokunta hyväksyi Porolahden peruskoulun toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2023–2024.

Liitteet

1. Toimintasuunnitelma

Esittelijän perustelut:

Koulut laativat lukuvuosittain toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma pitää sisällään kohdat

1. Perustiedot

2. Arvot ja strategiat

3. Koulun toiminnan kuvaus ja opetuksen toteuttaminen

4. Koulun toimintaan liittyvät muut suunnitelmat

Toimintasuunnitelma on valmisteltu yhteistyössä koulun henkilökunnan, oppilashuollon sekä esiopetuksen yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimintasuunnitelman osa-alueita on käsitelty lukuvuoden alussa suunnittelupäivissä, koulu- ja talokokouksissa sekä erilaisten tiimien ja työryhmien kokouksissa. Opettajakunta hyväksyy toimintasuunnitelman osaltaan 20.9.2023 kokouksessa.

Muutoksenhaku:

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

4

Porolahden peruskoulun johtokunnan lausunto Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2023–2024

Lausunto:

Porolahden peruskoulun johtokunta kannattaa kuultuaan oppilaskuntaa, opettajia ja muuta henkilökuntaa vaihtoehtoa 1.

Opettajakunta ja muu henkilökunta kannattaa lukuvuoden työ- ja loma-ajoiksi vaihtoehtoa 1. Myös oppilaskunta kannattaa vaihtoehtoa 1. Oppilaskunnan lausunto käsiteltiin johtokunnan kokouksessa 9.10.2023.

Liitteet Porolahden peruskoulun oppilaskunnan lausunto

Esittelijän perustelut:

Perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä (perusopetuslain 23 §).

Lukuvuonna 2024–2025 itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä sattuvat muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi, joten ne vähentävät kolme työpäivää. Koulutyötä tulee siis tehdä 187 työpäivää.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa alla olevista vaihtoehdoista liittyen suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-aikoihin lukuvuonna 2024–2025:

1. vaihtoehto

Työaika alkaa syksyllä 8.8.2024 (to) ja päättyy 20.12.2024 (pe).

Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2024 (ma) - 18.10.2024 (pe).

Joululoma on 21.12.2024 (la) - 6.1.2025 (ma).

Työaika alkaa keväällä 7.1.2025 (ti) ja päättyy 31.5.2025 (la).

Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2025 (ma) - 21.2.2025 (pe).

Tässä vaihtoehdossa lukuvuosi alkaisi aikaisemmin elokuussa. Joululoma olisi hieman yli kaksi viikkoa niin, että opiskelu alkaisi loppiaisen jälkeen. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma.

2. vaihtoehto

Työaika alkaa syksyllä 12.8.2024 (ma) ja päättyy 20.12.2024 (pe).

Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2024 (ma) - 18.10.2024 (pe).

Joululoma on 21.12.2024 (la) - 1.1.2025 (ke).

Työaika alkaa keväällä 2.1.2025 (to) ja päättyy 31.5.2025 (la).

Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2025 (ma) - 21.2.2025 (pe).

Tässä vaihtoehdossa lukuvuosi alkaisi hieman myöhemmin elokuussa. Joululoma olisi vastaavasti lyhempi niin, että opiskelu alkaisi tammikuun toisena päivänä. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma.

Ennen johtokunnan kokousta asia tulee käsitellä opettajien ja muun henkilökunnan keskuudessa näiden mielipiteen selvittämiseksi. Oppilaskunnalta pyydetään oma lausunto, joka liitetään johtokunnan lausuntoon.

Lisäksi perusopetuslain 47 a §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että kaikilla koulun oppilailla tulee olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä heidän asemaansa liittyvistä asioista. Tämä tarkoittaa, että kaikilla koulun oppilailla tulee olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä edellä olevista vaihtoehdoista esim. äänestämällä. Yhteenveto oppilaiden mielipiteistä tulee toimittaa edellä tarkoitettujen lausuntojen mukana.

Muutoksenhaku:

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1, 2 ja 4 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 3 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus:

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

· se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

· kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Faksinumero: (09) 655 783

Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13

Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö:

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

· päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu

· miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

· millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi

· oikaisuvaatimuksen tekijä

· millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen

· oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja:

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

3

VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus:

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika:

Valitus päätöksestä, joka koskee oppilaalle annettavaa kirjallista varoitusta tai oppilaan määräaikaista erottamista, tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle tiedoksi. Muissa tapauksissa valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalle. Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttuakirjeen lähettämisestä. Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen:

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Postiosoite: Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

Faksinumero: 029 56 42079

Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5

Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö:

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

· päätös, johon haetaan muutosta

· miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi

· perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

· päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

· todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta

· asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu:

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

Pöytäkirja tarkastettu

Tiia Kivi Janne Lempinen

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi.

Kokousaika: tiistai 26.3.2024 17.05–17.38

Kokouspaikka: Porolahden peruskoulu, Roihuvuorentien toimipiste

Läsnä:

Airaksinen-Kokkonen Merituuli, puheenjohtaja
Ikonen Matti, varapuheenjohtaja 
Kivi Tiia, opettajia edustava jäsen
Lempinen Janne, opettajia edustava jäsen
Martiskainen Marjo, muuta henkilökuntaa edustava jäsen

Heikkinen Mari, rehtori     

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Porolahden peruskoulun johtokunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Porolahden peruskoulun johtokunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Tiia Kiven ja Janne Lempisen.

5. Käsiteltävät asiat

2
Porolahden peruskoulun vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen

Päätös
Porolahden peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.
Lisäksi johtokunta päätti, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

Esittelijän perustelut

Porolahden peruskoulun johtokunta päättää hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

Esittelijän perustelut:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 12.12.2023 §275 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2024 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 30.1.2024 §9 ja muutospäätöksellä 14.2.2024 §12 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2024 - 31.12.2024.

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 12.12.2023 talousarvion noudattamisohjeet (Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun määrärahojen vastuuhenkilö.

Toimialajohtaja päätti 30.1.2024 ja 14.2.2024 palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä investointien määrärahat, joiden pohjalta perusopetusjohtaja päätti 29.2.2024 kehyksen talousarviovuodeksi 2024 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä.

Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.

Porolahden peruskoulun osalta budjettikehys on yhteensä 13867 101,00 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, kevään 2024 osalta on 1103 oppilasta ja syksyn ennusteen 2024 osalta 1149 oppilasta.

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,955 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
 

3
Porolahden peruskoulun johtokunnan esitys muutoksesta opetussuunnitelman lukuun 12.4. Valinnaisuus perusopetuksessa, paikallinen tarkennus

Päätösehdotus
Porolahden peruskoulun johtokunta päätti esittää perusopetusjohtajalle, että Porolahden peruskoulun opetussuunnitelman luvun 12.4 Valinnaisuus perusopetuksessa, paikallinen tarkennus päivitetään liitteen mukaisesti vuosiluokkien 4–6 ja 8–9 osalta 1.8.2024 alkaen.

Esittelijän perustelut
Porolahden peruskoulun oppilaat opiskelevat valinnaisia aineita vuosiluokilla 4–6 ja 8–9. Valinnaisaineiden tarjontaa halutaan päivittää vuosiluokilla 4–6 ja 8–9 oppilaiden, huoltajien ja opettajien kyselyissä esittämien toiveiden pohjalta.

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

4
Porolahden peruskoulun 9C-luokan leirikoulun hyväksyminen

Päätösehdotus
Porolahden peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä 9C-luokan leirikoulun Bengtsårin leirisaarella Hangossa ajalla 27.-29.5.2024 tehdyn suunnitelman mukaisesti. Leirikoulussa ja sen toteuttamisessa noudatetaan toimialan antamien ohjeita.

Esittelijän perustelut

Johtokunta hyväksyy leirikoulut osana koulun toimintasuunnitelmaa. Koska 9C-luokan leirikoulua ei on kirjattu toimintasuunnitelmaan, tuodaan asia johtokunnan päätettäväksi erikseen.

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

5
Porolahden peruskoulun 9K-luokan leirikoulun hyväksyminen

Päätösehdotus
Porolahden peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä 9K-luokan leirikoulun Meriharjun leirikeskuksessa ajalla 29.-30.4.2024 tehdyn suunnitelman mukaisesti. Leirikoulu on merkitty koulun lukuvuoden 2023–2024 toimintasuunnitelmaan. Leirikoulussa ja sen toteuttamisessa noudatetaan toimialan antamien ohjeita.

Esittelijän perustelut

Johtokunta hyväksyy leirikoulut osana koulun toimintasuunnitelmaa. Koska 9K-luokan leirikoulu on kirjattu toimintasuunnitelmaan vain mahdollisuutena ilman tarkempaa ajankohtaa ja paikkaa, tuodaan asia johtokunnan päätettäväksi erikseen.

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

6
Porolahden peruskoulun 9M-luokan leirikoulun hyväksyminen

Päätösehdotus
Porolahden peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä 9M-luokan leirikoulun Bengtsårin leirisaarella Hangossa ajalla 28-31.5.2024 tehdyn suunnitelman mukaisesti. Leirikoulu on merkitty koulun lukuvuoden 2023–2024 toimintasuunnitelmaan. Leirikoulussa ja sen toteuttamisessa noudatetaan toimialan antamien ohjeita.

Esittelijän perustelut
Johtokunta hyväksyy leirikoulut osana koulun toimintasuunnitelmaa. Koska 9M-luokan leirikoulu on kirjattu toimintasuunnitelmaan vain mahdollisuutena ilman tarkempaa ajankohtaa ja paikkaa, tuodaan asia johtokunnan päätettäväksi erikseen.

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

7
Porolahden peruskoulun 6C-luokan retken hyväksyminen

Päätösehdotus
Porolahden peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä 6C-luokan retken Lahteen 25.4.2024 tehdyn suunnitelman mukaisesti. Retken toteuttamisessa noudatetaan toimialan antamien ohjeita.

Esittelijän perustelut
Johtokunta hyväksyy leirikoulut osana koulun toimintasuunnitelmaa. Koska 6C-luokan retki suuntautuu pääkaupunkiseudun ulkopuolelle ja sitä ei ole kirjattu toimintasuunnitelmaan, tuodaan asia johtokunnan päätettäväksi erikseen.

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

8
Porolahden peruskoulun 8-9J-luokan leirikoulun hyväksyminen

Päätösehdotus
Porolahden peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä 8-9J-luokan leirikoulun Velskolan seurakunnan leirikeskuksessa Espoossa ajalla 22.-23.5.2024 tehdyn suunnitelman mukaisesti. Leirikoulu on merkitty koulun lukuvuoden 2023–2024 toimintasuunnitelmaan. Leirikoulussa ja sen toteuttamisessa noudatetaan toimialan antamien ohjeita.

Esittelijän perustelut

Johtokunta hyväksyy leirikoulut osana koulun toimintasuunnitelmaa. Koska 8-9J-luokan leirikoulu on kirjattu toimintasuunnitelmaan vain mahdollisuutena ilman tarkempaa ajankohtaa ja paikkaa, tuodaan asia johtokunnan päätettäväksi erikseen.

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

9
Porolahden peruskoulun 9A-luokan leirikoulun hyväksyminen

Päätösehdotus
Porolahden peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä 9A-luokan leirikoulun Meriharjun luontotalo Helsingissä ajalla 6.-7.5.2024 tehdyn suunnitelman mukaisesti. Leirikoulu on merkitty koulun lukuvuoden 2023–2024 toimintasuunnitelmaan. Leirikoulussa ja sen toteuttamisessa noudatetaan toimialan antamien ohjeita.

Esittelijän perustelut

Johtokunta hyväksyy leirikoulut osana koulun toimintasuunnitelmaa. Koska 9A-luokan leirikoulu on kirjattu toimintasuunnitelmaan vain mahdollisuutena ilman tarkempaa ajankohtaa ja paikkaa, tuodaan asia johtokunnan päätettäväksi erikseen. 
 

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

 

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta


MUUTOKSENHAKUOHJEET
1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 3 §

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 2, 4, 5, 6, 7, 8, ja 9 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
•    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
•    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Postiosoite: PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
•    päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    oikaisuvaatimuksen tekijä
•    millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
•    oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

3
VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus päätöksestä, joka koskee oppilaalle annettavaa kirjallista varoitusta tai oppilaan määräaikaista erottamista, tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle tiedoksi. Muissa tapauksissa valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalle. Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan
asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
•    päätös, johon haetaan muutosta
•    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
•    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä
•    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
•    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
•    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Porolahden peruskoulun johtokunta

Merituuli Airaksinen -Kokkonen, puheenjohtaha  

Mari Heikkinen, pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Tiia Kivi             Janne Lempinen
 

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Porolahden peruskoulun arjesta myös Facebookissa ja Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Facebook(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Instagram(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Satumaanpolku 2, 00820 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)