Porolahden peruskoulu

Roihuvuoressa sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9.
Porolahden peruskoulun toimipisteet

Porolahden peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu Helsingin Roihuvuoressa, jossa on 1.–9. luokat. Oppilaita koulussa on noin 1 000. Koulu toimii neljässä eri toimipisteessä Satumaanpolulla, Roihuvuorentiellä, Kreijarinkujalla ja Paasitiellä. 

Koulussamme on painotettua opetusta musiikissa luokilla 1-9 ja kuvataiteessa luokilla 7-9. Koulussamme on myös erityisen tuen pienluokkia, maahanmuuttajien valmistavaa opetusta sekä joustavan perusopetuksen JOPO-luokat.

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä opiskellaan ainakin kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain. Opetus halutaan tuoda mahdollisimman lähelle koululaisten arkea.

Luokilla 1-6 on oma luokanopettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä aineenopettaja, erityisopettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Luokilla 7-9 lukuvuosi on jaettu syys— ja kevätlukukauteen. Oppitunteja pitävät aineenopettajat, ja jokaisellla luokalla on oma luokanvalvoja. Lisäksi oppilaan tukena voivat työskennellä erityisopettaja, resurssiopettaja, koulunkäyntiavustaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja tai nuorisotyöntekijä. 

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

STEAM

STEAM on pedagoginen lähestymistapa, jolla tuodaan erityisesti matematiikan ja luonnontieteiden opiskeluun lisää innostusta ja merkityksellisyyttä. STEAM on kirjainyhdistelmä sanoista Science (luonnontieteelliset alat), Technology & Engineering (teknologiset ja insinöörialat), Arts (humanistiset ja yhteiskunnalliset alat sekä taiteet) ja Mathematics (matematiikka). STEAM:issa yhdistellään uutta luovasti mm. tutkimista, ajattelua, kokeilua, rakentelua, ohjelmointia ja muotoilua. STEAM:issa myös korostuu yhteistyö eri tiedonalojen välillä sekä muiden koulutusasteiden ja työelämän kanssa.

Koulumme on mukana kehittämässä STEAM-pedagogiikkaa Helsinkiin (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) yhteistyössä asiantuntijaopettajatiimin kanssa. Perusopetukseen on kehitteillä mm. vuosiluokittainen STEAM-oppimispolku.

Kieliohjelma

Peruskoulun 1.–6.-luokilla oppilaat opiskelevat yhtä, kahta tai kolmea kieltä suomen kielen lisäksi. A1-kieli on oppilaalle pakollinen kieli ja sen opiskelu aloitetaan 1. luokalta. Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu aloitetaan 3. luokalta.  Ruotsin kielen opiskelu alkaa 6. luokalla (B-kieli), mikäli oppilas ei ole valinnut ruotsia aiemmin A1- tai A2-kielekseen.

Luokilla 7–9 opiskellaan vähintään kahta kieltä, A1-kieltä ja B1-kieltä.  Oppilas voi jatkaa alakoulussa aloittamaansa A2-kieltä, sekä aloittaa vapaaehtoisena myös uuden B2-kielen kahdeksannelta luokalta. Vapaaehtoisen B2-kielen valinta rajaa muiden valinnaisaineiden valintamahdollisuuksia. 

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ranska
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, ranska, saksa, ruotsi
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi, englanti
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): espanja, ranska, saksa

Painotettu opetus

Luokilla 7-9 on painotettua kuvataiteen ja luokilla 1-9 painotettua musiikin opetusta. Painotettu opetus toteutuu erillisen opetussuunnitelman mukaan.

Kuvataiteen ja musiikin painotettuun opetukseen yläkouluun hakeudutaan valintakokeella. 1. luokalta alkaneeseen musiikin painotettuun opetukseen otetaan uusia oppilaita 7. luokalle, mikäli musiikkiluokalla on vapaita oppilaspaikkoja. 

Painotettuun opetukseen hakeutumisesta ja valintakokeiden aikatauluista tiedotetaan vuosittain koulun kotisivuilla.

 

Lukuvuosi 2023-2024 alkaa torstaina 10.8.23! 

Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 10.8. torstaina!

Ensimmäisenä koulupäivänä koulua on:

1.-luokkalaisilla 9.00-12.00
2.-7.-luokkalaisilla klo 9.00-12.15 
8.-9.-luokkalaisilla klo 10.00-12.15.

Opettajat tulevat oppilaita vastaan toimipisteen pihalle. Koulupäivän päätyttyä oppilaita voi tulla hakemaan samasta paikasta.

Perjantaina 11.8. kaikilla on koulua klo 8.15-12.15.

Maanantaista 14.8. alkaen koulu jatkuu lukujärjestyksen mukaisesti. Taksioppilailla voi vielä olla poikkeavia aikatauluja.

Vanhempainiltojen ajankohdat ovat seuraavat:

ti 22.8. klo 17.30             7.-8. luokat Satumaanpolun toimipiste
to 24.8. klo 17.30            Kreijarinkujan toimipiste
ti 29.8. klo 17.30             Roihuvuorentien toimipiste
ke 30.8. klo 17.30           Tammisalon toimipiste
to 31.8. klo 17.30             9. luokat Satumaanpolun toimipiste

Lisätietoa löydätte Wilmasta. 

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Porolahden peruskoulun arjesta myös Facebookissa ja Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Porolahden peruskoulu Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Porolahden peruskoulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista, Kreijarinkuja(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katso koulun lounaslista, Satumaanpolku(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katso koulun lounaslista, Roihuvuori(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Porolahden peruskoulun järjestyssäännöt:

Järjestyssäännöt ovat voimassa kaikessa koulun toiminnassa. Järjestyssäännöt esitellään oppilaille vuosittain. Koulun järjestyssääntöjä käsitellään jokaisessa luokassa oppilaiden ikä-tasoon sopivalla tavalla. Jokainen luokka työstää lukuvuosittain koulun järjestyssääntöjen pohjalta tarkemmat oman luokan säännöt.

 

 1. Noudatan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.
 2. Järjestyssäännöt ja ohjeet ovat voimassa kouluaikana koulualueella, koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa. 
 3. Noudatan minulle annettuja turvallisuusohjeita.
 4. Huolehdin että minulla on oppitunneilla tarvittavat oppimateriaalit, tarvikkeet ja välineet, sekä opetustilanteeseen sopivat varusteet.
 5. Poistun koulupäivän aikana koulualueelta vain saatuani luvan. Siirryn vain lukujärjestyksen mukaisesti toimipisteestä toiseen koulun määrittämällä tavalla ja määrittämää reittiä.
 6. Noudatan koulun aikatauluja.
 7. Käyttäydyn asiallisesti ja kohteliaasti muita kohtaan. 
 8. Annan itselleni ja toisille opiskelu-, työ- ja ruokarauhan. 
 9. En kiusaa, uhkaile, satuta tai syrji ketään. Ilmoitan koulun aikuiselle, jos näen kiusaamista, ilkivaltaa tai muuta turvallisuutta vaarantavaa toimintaa.
 10. Kohtelen kouluyhteisön jäseniä yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.
 11. Pidän huolta omista ja yhteisistä tavaroista ja kunnioitan toisten omaisuutta. Ymmärrän, että olen vastuussa tahallisesti aiheuttamastani vahingosta.
 12. Käytän kännykkää ja muuta teknologiaa opetustilanteissa vain opiskelu- ja työtehtävissä. Muuten pidän mobiililaitteen häiriötä aiheuttamattomassa tilassa koulupäivän aikana. En kuvaa toisia enkä toisten tuotosta tai julkaise niitä ilman lupaa.
 13. Noudatan annettuja tietoturvaohjeita ja käytän vain luvallisia lähteitä ja julkaisuja.
 14. En tuo kouluun esineitä tai aineita, jotka ovat opiskelun ja työn teon kannalta tarpeettomia tai joilla voidaan vahingoittaa henkilöitä tai omaisuutta.

Porolahden peruskoulun johtokunta on hyväksynyt järjestyssäännöt 6.10.2022.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Postilokerot
PL 82301, 00099 Helsingin kaupunki (Roihuvuorentie)
PL 82302, 00099 Helsingin kaupunki (Satumaanpolku)
PL 83301, 00099 Helsingin kaupunki (Paasitie)
PL 82304, 00099 Helsingin kaupunki (Kreijarinkuja)

Sähköpostiosoitteet
Opettajien ja avustajien sähköpostiosoitteet ovat yleisesti muotoa etunimi.sukunimi(at)edu.hel.fi.
Muutamia poikkeuksia löytyy, joten osoitteet kannattaa tarkistaa opettajalta.

Käyntiosoitteet ja puhelinnumerot:
Satumaanpolku 2, 00820 Helsinki
Opettajat: 09 310 82663 

Roihuvuorentie 2, 00820 Helsinki
Opettajat: 09 310 80795

Paasitie 5, 00830 Helsinki
Opettajat: 09 310 80310, 040 6319651

Kreijarinkuja 4, 00820 Helsinki
Opettajat: 09 310 87140

Koulusihteerit

Marjo Martiskainen (vuosiluokkien 7-9 asiat)
puh. 09 310 27388 tai 040 703 8610
marjo.martiskainen(a)hel.fi

Jussi-Pekka Saaristo (vuosiluokkien 1-6 asiat)
puh. 09 310 80794 tai 040 334 1378
jussi-pekka.saaristo(a)hel.fi

Kanslia on avoinna oppilaille koulupäivien aikana. Kansliassa käsitellään koulun aloitukseen ja oppilaaksiottoon liittyvät asiat, kuten oppilastietoilmoitukset, ainevalintalomakkeet ja matkakorttihakemukset. Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista. Koulusihteeriltä voi tilata Wilma -tunnukset.

Rehtori

Mari Heikkinen
puh. 09 310 25840, mari.k.heikkinen(at)hel.fi

Virka-apulaisrehtorit

Hanne Savunen (yläkoulun asiat)
puh. 09 310 82660, hanne.savunen(at)hel.fi

Mari Korhonen (alakoulun asiat)
puh. 09 310 82769, mari.susanna.korhonen(at)hel.fi

Johtokunnan puheenjohtaja

Merituuli Airaksinen-Kokkonen

Palveluvastaava

Joonia Reyes-Laaksonen, puh. 09 310 33749, joonia.reyes(a)hel.fi

Kohdevastaavat

Roihuvuorentie 2 ja Satumaanpolku 2:

Kari Tiensuu
puh. 040 121 6593
kv.porolahti(a)sol.fi

Kreijarinkuja 4 ja Paasitie 5:

puh. 040 121 7342
kv.porolahti(a)sol.fi

Kouluravintolat 

Roihuvuorentie 2, puh. 09 310 82497
Satumaanpolku 2, puh. 09 310 82664
Kreijarinkuja 4, puh. 09 310 87137
Paasitie 5, puh. 09 310 78968

Erityisopettajat

Erityisopetus, laaja-alainen (luokat 1-6) Maija Hedman, maija.hedman(a)edu.hel.fi
Erityisopetus, laaja-alainen (luokat 1-6) Riikka Pahkala puh. 040 143 8845
Erityisopetus, laaja-alainen (luokat 1-6) Pauliina Pohjo, pauliina.pohjo(a)edu.hel.fi
Erityisopetus, laaja-alainen (luokat 7-9), Johanna Kokko puh. 040 189 7018, johanna.kokko(a)edu.hel.fi
Erityisopetus, laaja-alainen (luokat 7-9), Johanna Backström-Aalto puh. 040 336 2413, johanna.backstrom-aalto(a)edu.hel.fi
Erityisopetus, laaja-alainen (luokat 7-9), Pinja Pikkarainen, puh. 040 660 3710, pinja.i.pikkarainen(a)edu.hel.fi
Luokanopettaja, valmistava opetus (yläluokat) Katriina Raunio, katriina.raunio(a)edu.hel.fi, puh. 040 484 2253
TOI-luokka: Katri Väänänen 1-9T puh. 09 310 80055 ja Anne-Mari Raivisto 1-9R,  puh. 09 310 26684

TOI-iltapäivätoiminta puh. 09 310 26684
POY-luokka: Anne Rui 1-6P, puh. 040 518 5770 ja Tuomas Hirvonen 6-9P, puh. 040 500 2502, tuomas.hirvonen(a)edu.hel.fi
TOI ja POY-luokkien tiimivastaava, koulukuljetukset: Laura Kautovaara, puh. 09 310 80391
JOPO-luokka, opettaja Ville Hellen, puh. 040 671 1681, nuoriso-ohjaaja Riikka Taipale 040 334 6164

Koulunkäynninohjaajat

Monikielinen ohjaaja

Samira Hassan, puh. 09 310 26037, kieli somali.

Kouluvalmentaja

Jaakko Happonen, puh. 09 310 39739

Opinto-ohjaajat

Satumaanpolku 2

Anu Vähäsarja
puh. 09 310 20333, anu.vahasarja(a)edu.hel.fi

Eveliina Piira
puh. 09 310 64006, eveliina.piira(a)edu.hel.fi

Mervi Tiusanen
puh. 09 310 39116, mervi.tiusanen@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Psykologi

Alisa Olkinuora, alisa.olkinuora(a)hel.fi, puh. 050 401 3408

Kuraattori

Maarit Kämäräinen  
puh. 050 401 3334, maarit.kamarainen(at)hel.fi

Jenni Valli
puh. 09 310 35562, jenni.valli(at)hel.fi

Kouluterveydenhoitajat

Terveydenhoitaja Pinja Väätäinen, pinja.vaatainen(at)hel.fi, puh. 040 668 1681 (alakoulu)

Terveydenhoitaja Anna-Sofia Suomalainen, anna-sofia.suomalainen(at)hel.fi, puh. 050 310 5620 (yläkoulu ja luokat 1-4S, 1-6A, 1-6P, 1-9R, 1-9T, 5-6S, 5S, 6-9P)

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Huoltajajäsenet

Puheenjohtaja: Merituuli Airaksinen-Kokkonen
Varajäsen: Emma Paju-Torvalds

Henna Dolk Viksten
Varajäsen: Hanna Harris

Matti Ikonen vpj.
Varajäsen: Tero Nikula

Ismail Marian
Varajäsen: Olli Koski

Matti Koivu
Varajäsen: Kimmo Kontra

Henkilökunta

Marjo Martiskainen
Varajäsen: Helbe Polukainen

Opettajakunta  

Janne Lempinen
Varajäsen: Leena Kukkonen

Tiia Kivi
Varajäsen: Johanna Paakkari

Kokousaika: torstai 28.3.2022 17.04-17.40 

Kokouspaikka: Porolahden peruskoulu, Roihuvuorentien toimipiste 

 

Kutsutut:

Jäsenet: 

Airaksinen-Kokkonen Merituuli, puheenjohtaja 

Ikonen Matti, varapuheenjohtaja  

Koski Olli, huoltajia edustava jäsen 

Koivu Matti, huoltajia edustava jäsen 

Kivi Tiia, opettajia edustava jäsen 

Lempinen Janne, opettajia edustava jäsen 

Muut:

Heikkinen Mari, rehtori

                                                                                                                                                                          

 

 

 

§ 

Asia 

 

Asia/1 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 

Asia/2 

Porolahden peruskoulun vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen 

 

Asia/3 

Porolahden peruskoulun johtokunnan esitys muutoksesta opetussuunnitelman lukuun 9.2. Toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opiskelun mahdollisuudet 

 

    Asia/4 

Porolahden peruskoulun 9D-luokan leirikoulun hyväksyminen 

 

Asia/5 

Porolahden peruskoulun 9E-luokan leirikoulun hyväksyminen 

 

Asia/6 

Porolahden peruskoulun 8-9J-luokkien leirikoulun hyväksyminen 

 

Asia/7 

Porolahden peruskoulun 6M-luokan leirikoulun hyväksyminen 

 

Asia/8 

Porolahden peruskoulun 6M-luokan yökoulun hyväksyminen 

1 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan 

tarkastajien valinta 

 

Päätösehdotus 

Porolahden peruskoulun johtokunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

Porolahden peruskoulun johtokunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Tiia Kiven ja Janne Lempisen. 

 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

 

2 

Porolahden peruskoulun vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen 

 

Päätös 

Porolahden peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti. 

Lisäksi johtokunta päätti, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.  

Liite

Koulun käyttösuunnitelma 

 

Esittelijän perustelut 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 13.12.2022 §303 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2023 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 8.2.2023 §12 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2023 - 31.12.2023. 

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 13.12.2022  talousarvion noudattamisohjeet (Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö. 

Toimialajohtaja päätti palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä investointien määrärahat 8.2.2023, jonka pohjalta perusopetusjohtaja päätti kehyksen talousarviovuodeksi 2023 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä. 

Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.  

Porolahden peruskoulun osalta budjettikehys on yhteensä 
10 788 481,00 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, joka on kevään 2023 osalta on 1034 oppilasta ja syksyn ennusteen 2023 osalta 1055 oppilasta

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta. 

 

Muutoksenhaku 

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta 

 

 3 

Porolahden peruskoulun johtokunnan esitys muutoksesta opetussuunnitelman lukuun 9.2. Toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opiskelun mahdollisuudet 

Päätös 

Porolahden peruskoulun johtokunta päätti esittää perusopetusjohtajalle, että Porolahden peruskoulun opetussuunnitelman lukuun 9.2. Toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opiskelun mahdollisuudet tehdään seuraava koulukohtainen lisäys A2-englannin ryhmän aloituskokoon (lihavoitu teksti): 

Helsingin peruskouluissa A1-kielen opetus aloitetaan ensimmäiseltä vuosiluokalta. Valinnaisen A2-kielen opetus aloitetaan viimeistään kolmannelta vuosiluokalta. 

Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa päätetään aloittavan kielen vähimmäisoppilasmäärästä 12–15 oppilaan väliltä.  

Jokainen peruskoulu tarjoaa englantia A1-kielenä, mutta oppilaan opinto-ohjelmaan ei tarvitse kuulua A-englantia. Jokaisella neljällä alueella on 1–3 yhtenäistä peruskoulua, jotka tarjoavat kuudennelta luokalta alkaen B1-englantia. Nämä koulut päätetään kieliohjelmassa.  

Porolahden peruskoulussa tarjotaan opiskeltavaksi seuraavia kieliä:  

A1-kieli 1. luokalta alkava vieras kieli englanti, ranska  

A2-kieli 3. luokalta alkava vieras/toinen kotimainen kieli englanti, ruotsi, ranska, saksa  

B1-kieli 6. luokalta alkava vieras/toinen kotimainen kieli ruotsi, englanti  

A-kieli 7. luokalla jatkuva vieras/toinen kotimainen kieli englanti, ranska, ruotsi, saksa  

B2-kieli 8. luokalta alkava vieras kieli espanja, ranska, saksa  

Kaikkien kieliryhmien aloituskoko on vähintään 15 oppilasta lukuun ottamatta A2-englannin oppimäärää. Tämän ryhmän aloituskoko on vähintään 12 oppilasta. 

 

Esittelijän perustelut 

Huoltajat valitsevat lapsensa A1-kielen esiopetusvaiheessa ennen koulun alkamista. Porolahden peruskoulussa 1. luokalta alkavaksi A1-kieleksi voi valita englannin tai ranskan.  Seuraava mahdollisuus valita vapaaehtoinen A2-kieli on 3. luokalta alkaen. A1-ranskan kielen lapselleen valitsevat huoltajat toivovat pääosin voivansa valita englannin osaksi lapsensa kieliohjelmaa. Tällä on mm. vaikutusta oppilaan mahdollisuuksiin hakea myöhemmin koulupolulla eri kouluihin. Tämän vuoksi A2-kielen englannin aloituskokoa muutetaan pienemmäksi. 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

 

4 

Porolahden peruskoulun 9D-luokan leirikoulun hyväksyminen 

Päätös 

Porolahden peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä 9D-luokan leirikoulun leirikeskus Meriharjun luontotalossa Vuosaaressa ajalla 22.-23.5.2023 tehdyn suunnitelman mukaisesti. Leirikoulu on merkitty koulun lukuvuoden 2022-2023 toimintasuunnitelmaan. Leirikoulussa ja sen toteuttamisessa noudatetaan toimialan antamien ohjeita.  

 

Esittelijän perustelut 

Johtokunta hyväksyy leirikoulut osana koulun toimintasuunnitelmaa. Koska 9D-luokan leirikoulu on kirjattu toimintasuunnitelmaan vain mahdollisuutena ilman tarkempaa ajankohtaa ja paikkaa, tuodaan asia johtokunnan päätettäväksi erikseen.  

Muutoksenhaku 

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta 

 

5 

Porolahden peruskoulun 9E-luokan leirikoulun hyväksyminen 

Päätös 

Porolahden peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä 9E-luokan leirikoulun Bengtsårin leirisaaressa Hangossa ajalla 23.-25.5.2023 tehdyn suunnitelman mukaisesti. Leirikoulu on merkitty koulun lukuvuoden 2022-2023 toimintasuunnitelmaan. Leirikoulussa ja sen toteuttamisessa noudatetaan toimialan antamien ohjeita.  

Esittelijän perustelut 

Johtokunta hyväksyy leirikoulut osana koulun toimintasuunnitelmaa. Koska 9E-luokan leirikoulu on kirjattu toimintasuunnitelmaan vain mahdollisuutena ilman tarkempaa ajankohtaa ja paikkaa, tuodaan asia johtokunnan päätettäväksi erikseen.  

Muutoksenhaku 

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta 

 

6 

Porolahden peruskoulun 8-9J-luokan leirikoulun hyväksyminen 

Päätös 

Porolahden peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä 8-9J-luokan leirikoulun Vartiosaaressa Helsingissä ajalla 3.-4.5.2023 tehdyn suunnitelman mukaisesti. Leirikoulu on merkitty koulun lukuvuoden 2022-2023 toimintasuunnitelmaan. Leirikoulussa ja sen toteuttamisessa noudatetaan toimialan antamien ohjeita.  

Esittelijän perustelut 

Johtokunta hyväksyy leirikoulut osana koulun toimintasuunnitelmaa. Koska 8-9J-luokan leirikoulu on kirjattu toimintasuunnitelmaan vain mahdollisuutena ilman tarkempaa ajankohtaa ja paikkaa, tuodaan asia johtokunnan päätettäväksi erikseen.  

Muutoksenhaku 

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta 

 

7 

Porolahden peruskoulun 6M-luokan leirikoulun hyväksyminen 

Päätös 

Porolahden peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä 6M-luokan leirikoulun Merikarvialla ajalla 15.5.-17.5.2023 tehdyn suunnitelman mukaisesti. Leirikoulu on merkitty koulun lukuvuoden 2022-2023 toimintasuunnitelmaan. Leirikoulussa ja sen toteuttamisessa noudatetaan toimialan antamien ohjeita.  

Esittelijän perustelut 

Johtokunta hyväksyy leirikoulut osana koulun toimintasuunnitelmaa. Koska 6M-luokan leirikoulu on kirjattu toimintasuunnitelmaan vain mahdollisuutena ilman tarkempaa ajankohtaa ja paikkaa, tuodaan asia johtokunnan päätettäväksi erikseen.  

Muutoksenhaku 

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta 

 

8 

Porolahden peruskoulun 6M-luokan yökoulun hyväksyminen 

Päätös 

Porolahden peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä 6M-luokan yökoulun Porolahden peruskoulun Roihuvuorentien toimipisteessä ajalla 27.-28.4.2023 tehdyn suunnitelman mukaisesti. Leirikoulu on merkitty koulun lukuvuoden 2022-2023 toimintasuunnitelmaan. Leirikoulussa ja sen toteuttamisessa noudatetaan toimialan antamien ohjeita.  

Esittelijän perustelut 

Johtokunta hyväksyy leirikoulut osana koulun toimintasuunnitelmaa. Koska 6M-luokan yökoulua ei ole kirjattu toimintasuunnitelmaan vain mahdollisuutena ilman tarkempaa ajankohtaa ja paikkaa, tuodaan asia johtokunnan päätettäväksi erikseen.  

Muutoksenhaku 

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET 

1 

MUUTOKSENHAKUKIELTO 

Pöytäkirjan 1 ja 3 §:t. 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 § 

2 

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI 

 Pöytäkirjan 2, 4, 5, 6, ja 7 §. 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä 

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) 
 • kunnan jäsen. 

Oikaisuvaatimusaika 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Oikaisuvaatimusviranomainen 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta. 

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava: 

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Postiosoite: PL 10 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Faksinumero: (09) 655 783 

Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13 

Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto) 

 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava 

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu 
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi 
 • oikaisuvaatimuksen tekijä 
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen 
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot 

 

Pöytäkirja 

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta. 

 

3 

VALITUSOSOITUS 

 

Pöytäkirjan §. 

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 

Valitusoikeus 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 

 

Valitusaika  

Valitus päätöksestä, joka koskee oppilaalle annettavaa kirjallista varoitusta tai oppilaan määräaikaista erottamista, tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle tiedoksi. Muissa tapauksissa valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalle. Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua 

kirjeen lähettämisestä. Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 

katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan 

asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Valitusviranomainen 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. 

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava: 

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Postiosoite: Radanrakentajantie 5 

00520 HELSINKI 

Faksinumero: 029 56 42079 

Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5 

Puhelinnumero: 029 56 42000 

 

Valituksen muoto ja sisältö 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava 

 • päätös, johon haetaan muutosta 
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi 
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 

 

Valitukseen on liitettävä 

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta 
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

 

Oikeudenkäyntimaksu 

 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

Porolahden peruskoulun johtokunta  

 

 

 

 

 

 

 

Merituuli Airaksinen -Kokkonen

Mari Heikkinen  

puheenjohtaja

 

pöytäkirjanpitäjä 

 

Pöytäkirja tarkastettu 

 

Tiia Kivi

Janne Lempinen 

 

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi

 

 

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä kerhoja. 

Koululaisten aamupäivätoimintaa järjestetään perusopetuslain mukaisesti kaupungin suomenkielisissä ja ruotsinkielisissä kouluissa ja joissakin leikkipuistoissa. Lapset voivat osallistua toimintaan ennen oppituntien alkua.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme aamupäivätoimintaa tarvittaessa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta virka-apulaisrehtorilta puhelimitse numerosta 09 310 82769.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

 

 

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on ohjattua vapaa-ajan toimintaa 1.–2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille. Iltapäivätoiminta tarjoaa lapselle mielekästä tekemistä koulupäivän jälkeen turvallisessa kouluympäristössä. Toimintaan kuuluu päivittäinen ulkoilu, ohjattu toiminta ja yhdessäolo muiden kanssa. Toiminta on maksullista ja siihen kuuluu välipala.

Kehitysvammaisten lasten iltapäivätoiminta

Kaupunki järjestää pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien, kehitysvammaisten ja autististen koululaisten iltapäivätoimintaa omalla koululla. Iltapäivätoimintaan osallistuvat voivat tarvittaessa ilmoittautua myös koulujen loma-ajan ja kesäajan lomatoimintaan.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin ja EasySport liikunnan maksuttomat harrastusryhmät 4.9.2023 alkaen

Maanantai   

Kiipeily (6.-9.lk) 

Aika: Maanantaisin klo 16-17 

Paikka: REDI:n kauppakeskus (sisäänkäynti Leonkadun puolelta) 

KiipeilyAreenalla järjestetään jälleen Harrastamisen Suomen Malli -hankkeen kiipeilyryhmiä. Ohjauksesta ryhmissä vastaa KiipeilyAreenan ammattitaitoiset kiipeilyohjaajat ja ryhmiin osallistumiseen ei vaadita aiempaa kiipeilykokemusta tai liikunnallisuutta. Kiipeily sopii harrastuksena aivan kaikille! 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: KiipeilyAreena / Harrastamisen Suomen malli 

EasySport Palloilu (3.–4.lk)  

Aika: Maanantaisin klo 14.00–15.00 (4.9. alkaen)  

Paikka: Alakerran liikuntasali, Porolahden peruskoulun ala-aste 

Ilmoittautuminen: Harrastukseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 

Lisätietoa: EasySport koordinaattori Tiia Anttila, tiia.anttila@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman),  puh. 040 4845985, liikunta.hel.fi/easysport (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Järjestäjä: WB-Pantterit / EasySport 

EasySport Palloilu (5.–6.lk)  

Aika: Maanantaisin klo 15.00–16.00 (4.9. alkaen)  

Paikka: Alakerran liikuntasali, Porolahden peruskoulun ala-aste 

Ilmoittautuminen: Harrastukseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 

Lisätietoa: EasySport koordinaattori Tiia Anttila, tiia.anttila@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman),  puh. 040 4845985, liikunta.hel.fi/easysport (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Järjestäjä: WB-Pantterit / EasySport 

Keskiviikko 

Kiipeily (3.-6.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.50-15.50 

Paikka: REDI:n kauppakeskus (sisäänkäynti Leonkadun puolelta) 

KiipeilyAreenalla järjestetään jälleen Harrastamisen Suomen Malli -hankkeen kiipeilyryhmiä. Ohjauksesta ryhmissä vastaa KiipeilyAreenan ammattitaitoiset kiipeilyohjaajat ja ryhmiin osallistumiseen ei vaadita aiempaa kiipeilykokemusta tai liikunnallisuutta. Kiipeily sopii harrastuksena aivan kaikille! 

Ilmoittautuminen: llmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: KiipeilyAreena / Harrastamisen Suomen malli 

Kiipeily (6.-9.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin klo 16-17 

Paikka: REDI:n kauppakeskus (sisäänkäynti Leonkadun puolelta) 

KiipeilyAreenalla järjestetään jälleen Harrastamisen Suomen Malli -hankkeen kiipeilyryhmiä. Ohjauksesta ryhmissä vastaa KiipeilyAreenan ammattitaitoiset kiipeilyohjaajat ja ryhmiin osallistumiseen ei vaadita aiempaa kiipeilykokemusta tai liikunnallisuutta. Kiipeily sopii harrastuksena aivan kaikille! 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: KiipeilyAreena / Harrastamisen Suomen malli 

Historiaklubi (3.-6.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.20-15.20 

Paikka: Roihuvuorentie 2 luokkatila 3014 

Koulun oma Historiaklubi alkaa!  Tule mukaan aikamatkailemaan ja tutustumaan oman kotiseudun historiaan ja muutenkin jänniin vaiheisiin historiassa ja vanhoina aikoina. Aikamatkailu-historiaharrastuksessa ohjelma suunnitellaan yhdessä ohjaajan kanssa. Harrastuksessa myös askarrellaan ja kuvataiteillaan sekä voidaan tehdä pieniä retkiä. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa: tuuli.laakso@kulttuuriperintokasvatus.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Järjestäjä: Kulttuuriperintökasvatuksen seura / Harrastamisen Suomen malli 

Historiaklubi (6.-9.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin klo 15.30-16.30 

Paikka: Satumaanpolku 2 luokka 106 

Koulun oma Historiaklubi alkaa! Tule mukaan aikamatkailemaan ja tutustumaan oman kotiseudun historiaan ja muutenkin jänniin vaiheisiin historiassa ja vanhoina aikoina. Aikamatkailu-historiaharrastuksessa ohjelma suunnitellaan yhdessä ohjaajan kanssa. Harrastuksessa myös askarrellaan ja kuvataiteillaan sekä voidaan tehdä pieniä retkiä. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Lisätiedot: tuuli.laakso@kulttuuriperintokasvatus.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Järjestäjä: Kulttuuriperintökasvatuksen seura / Harrastamisen Suomen malli 

Parkour (3.-6.lk) 
Aika: keskiviikkoisin klo 15:00-16:00 

Paikka: Roihuvuorentien liikuntasali

Parkourtunnilla mm. tasapainoillaan, ylitetään esteitä, sujahdellaan ahtaista väleistä, kiivetään seinille ja hypitään erilaisille pinnoille ja ennen kaikkea – pidetään hauskaa. Parkourin pariin ovat tervetulleita kaiken tasoiset liikkujat.  

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: suvi.ekroos@parkourakatemia.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Järjestäjä: Parkour Akatemia / Harrastamisen Suomen malli 

Torstai 

Koripallo tytöt 6.-9.lk  

Aika: Torstaisin klo 14.30-15.30 (7.9. alkaen)  

Paikka: Roihuvuorentien liikuntasali

Tervetuloa mukaan koripalloharrastuksen pariin! WB-Pantterit tarjoaa mahdollisuuden osallistua koripalloharjoituksiin. Opettelemme koriksen perusasioita; pallonkäsittelyä, syöttämistä, harhautuksia, heittämistä ja tietenkin pelaamme. Harjoitusten suunnittelusta ja ohjauksesta vastaavat WB-Panttereiden koulutetut koripallovalmentajat.  

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa: mikko.pentti@wb-pantterit.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Järjestäjä: WB-Pantterit / Harrastamisen Suomen malli  

Koripallo pojat 6.-9.lk  

Aika: Torstaisin klo 15.30-16.30 (7.9. alkaen)  

Paikka: Roihuvuorentien liikuntasali

Tervetuloa mukaan koripalloharrastuksen pariin! WB-Pantterit tarjoaa mahdollisuuden osallistua koripalloharjoituksiin. Opettelemme koriksen perusasioita; pallonkäsittelyä, syöttämistä, harhautuksia, heittämistä ja tietenkin pelaamme. Harjoitusten suunnittelusta ja ohjauksesta vastaavat WB-Panttereiden koulutetut koripallovalmentajat.  

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun) 

Lisätietoa: mikko.pentti@wb-pantterit.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Järjestäjä: WB-Pantterit / Harrastamisen Suomen malli 

Perjantai 

Kuvisharrastus  (3.-6.lk) 

Aika: Tiistaisin klo 14.30-16 

Paikka: Kuvataideluokka 2 

Tervetuloa oppimaan kuvan tekoa! Harrastuksessa piirretään, maalataan ja tutustutaan erilaisiin kuvataiteen tekniikoihin. Joka kerta tehdään harjoituksia, jotka kehittävät silmän ja käden yhteistyötä ja teknisiä esitystaitoja, vapaata ilmaisua ja taiteellista intoa unohtamatta.    Harrastus sopii kaikentasoisille.   

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: Laura Aalto-Setälä, info@lasifaasi.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 045 6779171   

Järjestäjä: Studio Lasifaasi / Harrastamisen Suomen malli  

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Porolahden peruskoulun arjesta myös Facebookissa ja Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Facebook(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Instagram(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Satumaanpolku 2, 00820 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)