Språkbadsundervisning på svenska

Språkbadsundervisning på svenska är en metod där barnet lär sig svenska som ett nytt språk genom att höra och använda det i daghemmet och skolan. Målet med språkbadsprogrammet är att barnet ska uppnå starka språkkunskaper i både svenska och finska under sin tid i grundskolan. Språkbadsundervisningen på svenska är avsedd för barn som börjat i språkbad i daghemmet eller förskolan.

Språkbadsstigen börjar i daghemmet och pågår till slutet av grundskolan. I Helsingfors finns för närvarande sju olika språkbadsstigar, som beskrivs på nedanstående bild:

Hurdan är språkbadsundervisning på svenska?

I daghemmet och förskolan talar lärarna och pedagogerna bara svenska med barnet. I grundskolans första årskurser är all undervisning på svenska. I årskurs 3–9 är 50–70 % av undervisningen på svenska.

Läs mer om Helsingfors svenskspråkiga språkbadsdaghem och språkbadet i småbarnspedagogiken: Småbarnspedagogik på svenska: Helsingfors stads språkbad på svenska

Hur blir man antagen till språkbadsundervisning på svenska?

Till språkbadsundervisningen antas i första hand elever som började i språkbadet senast i förskolan. Andra elever kan antas till språkbadsskolan endast om det finns lediga platser och barnet har tillräckliga kunskaper i svenska med tanke på sin ålder.

Om du vill att ditt barn ska få en plats i språkbadsundervisning på svenska, kontakta en skola som erbjuder svenskt språkbad för att få information om lediga platser. En lista över språkbadsskolorna och deras kontaktuppgifter finns i nästa avsnitt.

Vilka skolor i Helsingfors erbjuder språkbadsundervisning på svenska?