Språkbadsundervisning på svenska

Språkbadsundervisning på svenska är en metod där barnet lär sig svenska som ett nytt språk genom att höra och använda det i daghemmet och skolan. Målet med språkbadsprogrammet är att barnet ska uppnå starka språkkunskaper i både svenska och finska under sin tid i grundskolan.

Målet med språkbadsprogrammet är att elever som inte kan svenska lär sig språket i daghemmet och skolan. Programmet är utformat så att eleven i början av sin lärstig nästan uteslutande använder svenska. Längre fram på lärstigen minskar andelen svenska och i undervisningen och lärandet används också finska. Barnets språkkunskaper blir starka i båda språken om barnet deltar i språkbadsprogrammet under hela sin lärstig.

Läs mer om Helsingfors spårkbadsprogram på sidan Småbarnspedagogik på olika språk.

Med tanke på språkutvecklingen vore det bäst för barnet att börja i språkbadet under året som hen fyller fyra år. Barnet kan också börja senare, men senast i början av förskoleåret. Språkbadsundervisningen i grundskolan riktar sig därför till elever som deltagit i språkbad inom småbarnspedagogiken.

Alla barn som deltar i en språkbadsförskolegrupp får en plats i den skola som som är barnets skola enligt språkbadsstigen. Du som vårdnadshavare tar emot den blivande förstaklassarens plats i språkbadsskolan i e-tjänsten Asti(Länk leder till extern tjänst). Om du är intresserad av språkbad, men ditt barn inte deltar i en språkbadsförskolegrupp, kan du kontakta rektorn vid den språkbadsskola du är intresserad av.

Nedan ser du de sju språkbadsstigar som finns i Helsingfors.

Illustrerad tabell av språkbadsstigarna

Språkbadsskolor i Helsingfors