Servicerådgivningen för fostran och utbildning ger allmän rådgivning per telefon mån–fre kl. 10–12 och 13–15 samt på tisdagar och torsdagar kl. 10–12 och 13–15 på adressen Verkstadsgatan 8.

Information till elever som börjar i årskurs 1

Som vårdnadshavare kan du välja om du vill anmäla ditt barn till närskolan eller ansöka om en plats i intensifierad undervisning eller undervisning på ett annat språk. Intensifierad undervisning och undervisning på annat språk erbjuds enbart i finskspråkiga skolor för barn i årskurs 1.

På den här sidan

Anmälan till närskolan

Du kan anmäla ditt barn till skolan elektroniskt eller genom att besöka skolan.

Du kan anmäla barnet till skolan elektroniskt genom e-tjänsten Asti (Länk leder till extern tjänst). Anvisningar för hur du anmäler barnet finns i e-tjänsten. Nedan hittar du också anvisningar som stöd för anmälan.

 1. Inloggning

 2. Välj önskat språk uppe i höger hörn

 3. Klicka på "Logga in"

 4. Identifiera dig med den identifieringsmetod du föredrar

 5. Välj ”Fortsätt till tjänsten”

 6. Kontrollera dina uppgifter och gå vidare

 7. Du ser ett meddelande om anmälan till skolan i barnets uppgifter när anmälan är öppen. Klicka på knappen Fortsätt till anmälan

 8. Välj Anvisad närskola och klicka på Fortsätt till nästa

 9. Välj önskemål för A1-språk och klicka på Fortsätt till nästa

  I de svenska skolorna är A1-språket alltid finska. I de finska skolorna kan eleven välja mellan olika språk.

  En del finskspråkiga skolor erbjuder språkberikad undervisning på engelska. Om du väljer språkberikad undervisning är A1-språket i en del skolor automatiskt engelska och detta alternativ kan inte ändras, medan en del skolor erbjuder elever som deltar i språkberikad undervisning möjlighet att välja något annat A1-språk än engelska.

 10. Förhandsgranska ansökan för att kontrollera att uppgifterna är korrekta

 11. Klicka på Sänd ansökan

Anmäl barnet till skolan genom att besöka er närskola om:

 • barnet börjar skolan ett år senare än stadgat
 • du nu ansöker om ett beslut om att barnet ska få börja i grundskolan ett år tidigare eller senare än stadgat
 • barnet har beviljats förlängd läroplikt
 • du ansöker om förlängd läroplikt för barnet och han eller hon fortsätter ett andra år i förskolan på daghemmet, varvid ett beslut fattas om att barnet ska börja i grundskolan ett år senare än stadgat.

I följande fall ska du anmäla ditt barn till skolan genom att besöka önskad skola:

 • ditt barn vill studera ett A1-språk som den egna närskolan inte erbjuder
 • barnet vill av någon annan orsak gå i en annan skola än den egna närskolan (exempelvis en annan skola i närområdet)

Tidpunkten för anmälan av barn som ska börja i årskurs 1 hösten 2024 uppdateras på denna sida under hösten 2023.

Även på skolan ska du i första hand anmäla ditt barn elektroniskt. Ta med identitetsbevis och det du behöver för att identifiera dig elektroniskt (exempelvis nätbankskoder) samt meddelandet om läroplikt, som anger barnets närskola.

Skolan ger dig de blanketter som behövs och råd om olika praktiska frågor.

Ansökan till intensifierad undervisning, undervisning på engelska och undervisning på två språk

Du kan ansöka om en plats i intensifierad, engelskspråkig eller tvåspråkig undervisning för ditt barn som ska börja skolan. Intensifierad, engelskspråkig och tvåspråkig undervisning erbjuds enbart i finskspråkiga skolor för elever i årskurs 1. Anvisningar för ansökan finns på sidorna för respektive alternativ.

Läs mer om de olika alternativen

Tidtabell för läsåret 2024–2025

Nedan finns information om tidtabellerna för anmälan till skolan till vårdnadshavare till barn födda 2017. Vi uppdaterar med närmare uppgifter om datum under hösten 2023.

 1. Oktober 2023

  Staden skickar broschyren Välkommen till skolan per post till elever födda 2017.

 2. November 2023–januari 2024

  Skolorna kan hålla informationsmöten. Skolspecifika tidtabeller publiceras under hösten på skolornas webbplatser.

 3. Januari 2024

  • Ett meddelande om att barnets läroplikt börjar skickas till barnets hemadress per post i början av januari. 
  • Ansökningstid för anmälan till skolan. Amälan till skolan antingen elektroniskt eller vid ett besök på skolan.
  • Ansökningstid för intensifierad och engelskspråkig undervisning samt och omfattande undervisning på två språk.
  • Rektorn kallar den blivande eleven och vårdnadshavarna till ett hörande för ett beslut om särskilt stöd, om det är fråga om att ordna särskilt stöd i samband med annan undervisning eller i en specialklass i närskolan.
 4. Februari 2024

  • Urvalsprov till intensifierad, engelskspråkig och tvåspråkig undervisning.
  • Om en familj flyttar till Helsingfors efter att anmälan avslutats och vill att deras barn ska gå i närskolan, ska vårdnadshavaren kontakta närskolans rektor. Du hittar din närskola enligt ditt bostadsområde på Servicekartan. Om ni flyttar till Helsingfors efter anmälningstidens slut och vill ansöka om en plats för ert barn i engelskspråkig undervisning eller omfattande undervisning på två språ kan ni ta kontakt med en skola som ordnar sådan undervisning.

  Servicekartan (Länk leder till extern tjänst)

 5. Mars 2024

  Skolan skickar beslutet om elevantagningen till elevens hem. Beslut om särskilt stöd i specialklass postas hem.

 6. Mars–april 2024

  Ansökningstid för eftermiddagsverksamheten. Beslut om eftermiddagsverksamhet postas hem under sommaren 2024.

 7. Före slutet av mars 2024

  Tidsfristen för tilläggsanvisningar om ordnandet av undervisningen går ut.

 8. Augusti 2024

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Eleverna i våra grundskolor erbjuds olika typer av frivillig, ledd verksamhet före och efter skoldagen. Verksamheten erbjuder barnet meningsfulla aktiviteter i en trygg miljö.

Läs mer om morgon- och eftermiddagsverksamhet

Börja skolan ett år tidigare eller ett år senare

Vårdnadshavaren kan ansöka om att barnet ska få börja skolan ett år senare eller tidigare. Ansökan ska göras i god tid innan barnet ska börja i grundskolan.

Läs mer om att börja skolan ett år senare eller tidigare

Förlängd läroplikt

Barnet har rätt till en förlängd läroplikt, om det inte är möjligt för hen att nå de fastställda målen inom nio år på grund av grav funktionsnedsättning eller svår sjukdom.

Läs mer om förlängd läroplikt

Pieni ekaluokkalainen oppitunnilla.
Bild: Jefunne Gimpel