Vartiokylän yläasteen koulu

Vartiokylässä sijaitseva koulussamme on vuosiluokat 7-9.
Vartiokylän yläasteen koulu
Kuva: Karo Pirkkalainen

Yhteystiedot

Rusthollarintie 6, 00910 Helsinki Näytä esteettömyystiedot Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi
PL 91302, 00099 Helsingin kaupunki

Apulaisrehtori
Riikka Lavonen
+358 40 160 8069
riikka.lavonen@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Tanja Janger
+358 9 310 82558
tanja.janger@hel.fi

Rehtori
Pertti Purhonen
+358 9 310 82993
pertti.purhonen@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus

englanti
espanja, ranska, ruotsi, saksa
ranska, saksa

Kaksikielinen opetus

suomi-ruotsi

Painotettu opetus

viestintä, matematiikka-luonnontiede

Tarjolla sali

60-vuotias Vartiokylän yläasteen koulu on tulevaisuuteen katsova ja perinteitä kunnioittava n. 400 oppilaan itähelsinkiläinen yläkoulu (vuosiluokat 7–9).

Yleisopetuksen ryhmien lisäksi koulussamme on mahdollista opiskella soveltuvuuskokeen perusteella valikoituvassa viestintäpainotuksessa tai matemaattis-luonnontieteellisessä eli nk. luma-painotuksessa, opiskella monimuotoluokalla tai jatkaa ruotsin kielen varhaista täydellistä kielikylpyä.

Vartiokylän yläasteen koulu sijaitsee Puotilassa, metroaseman läheisyydessä. Mm. lähiseudun kulttuuri- ja liikuntapaikat sekä luonto ovat osa koulun oppimisympäristöä.

Koulussamme korostetaan vankkaa perusopetusta ja arvostetaan turvallista yhteistyötä alueen muiden kasvattajien, erityisesti kotien kanssa. Juhlat, teemat ja tapahtumat antavat elämyksiä ja osallistumismahdollisuuksia kaikille.

Koulumme on myös nk. Liikkuva koulu.

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu mm. koulutyön tavoitteet, koulussa opiskeltavat aineet ja niiden arviointi sekä se, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Yhteisten aineiden lisäksi koulussa opiskellaan ilmiöpohjaisesti eli nk. monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Niihin paneudutaan eri oppiaineiden yhteistyötä ja lisäksi niitä toteutetaan teemoina, projekteina ja osana koulun muuta toimintaa. Myös oppilaat osallistuvat näiden oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun.

Vartiokylän yläasteella useimpia oppiaineita opiskellaan koko lukuvuoden ajan. Jokainen lukuvuosi päättyy arviointiin, eli 7. ja 8. luokkien oppilaat saavat lukuvuoden lopussa lukuvuositodistuksen ja 9. luokkien oppilaat peruskoulun päättötodistuksen. Lisäksi kaikki oppilaat saavat noin lukuvuoden puolessa välissä välitodistuksen,  jonka yhteydessä he saavat myös sanallista palautetta, joka annetaan tiedoksi Wilman kautta.

7.–9. luokilla oppitunteja on keskimäärin 30 viikossa. Vapaaehtoinen alakoulussa alkanut A-kieli muuttuu 7. luokalla valinnaiseksi A-kieleksi.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Koulussa toimii myös kaksi monimuotoluokkaa.

Jos oppilas tarvitsee tai haluaa ylimääräistä tukea koulutöihin, tukea on tarjolla iltapäivisin Wilman  kautta erikseen ilmoitetun aikataulun mukaisesti. "Pajoissa" voi tehdä läksyjä, lukea kokeisiin, treenata tiettyä asiaa tai tehdä mitä tahansa koulutöitä. Jos oppilas on lomamatkan takia poissa koulusta, pajassa voi myös kuroa umpeen rästiopintoja. Oppilaan läsnäolo pajassa merkitään wilmaan. Muusta mahdollisesta tukiopetuksesta voi sopia suoraan aineenopettajan kanssa.

Valinnaisaineiden opiskelu (lisätietoa opetussuunnitelmassa):

Yhteisesti opiskeltavat kuvataide, kotitalous, käsityö ja musiikki loppuvat kaikille yhteisinä aineina seitsemännellä luokalla. Osa niistä voi kuitenkin jatkua myös kahdeksannella ja/tai yhdeksännellä luokalla aineen päättöarvosanaan vaikuttavina opintoina, jos oppilas niin haluaa. Näissä aineissa on mukana myös liikunta, joka jatkuu muutenkin. Kutsumme näitä tunteja taide- ja taitoaineiden syventäviksi tunneiksi. Lisätietoa alla olevissa linkeissä.

Taide- ja taitoaineiden syventävät tunnin 8. ja 9. luokalla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kaavio valinnaisten aineiden valinnasta (8-luokka)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kaavio valinnaisten aineiden valinnasta (9.luokka)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Edellisten tuntien lisäksi oppilaat opiskelevat 8. ja 9. luokalla myös varsinaisia valinnaisaineita. Lisätietoa alla olevissa linkeissä.

Valinnaisaineet 8. vuosiluokkaa varten(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Valinnaisaineet 9. vuosiluokkaa varten(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ruotsi, saksa, espanja
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, ruotsi, ranska, saksa, espanja
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): ranska, saksa
 • Ruotsin kielen kielikylpyopetus

Koulussamme on kaikilla luokka-asteilla myös ruotsin kielen kielikylpy. Vartiokylän yläasteen koulun kielikylpy on osa Helsingin kaupungin kielikylvyn laajennusta. Oppiaineista tällä hetkellä ruotsiksi opetetaan seuraavia aineita: historia ja yhteiskuntaoppi, uskonto, terveystieto, kuvataide, matematiikka, kemia ja fysiikka sekä kielikylpy ruotsi. Oppilaanohjaus pidetetään myös osittain ruotsiksi. Koulun molemmat laaja-alaiset erityisopettajat ovat ruotsinkielentaitoisia.

Vartiokylän yläasteen kielikylpyä kehitetään koko ajan, niin koulun johdon, opettajien kuin oppilaiden osalta. Koska kyseessä on uusi kielikylpykoulu, muodostuvat tavat ja traditiot vasta hiljalleen. Kielikylpy näkyy osana koko koulun toimintaa, ja esimerkiksi koulun juhlissa ja muissa tilaisuuksissa molemmat kielet ovat esillä. Käymme paljon vierailuilla ja erilaisissa työpajoissa uuden opetussuunnitelman hengessä. Teemme yhteistyötä molempien alakoulujen kanssa (Roihuvuori ja Puotila) sekä Botby Grundskolanin ja muiden Helsingin kielikylpykoulujen kanssa. Vartiokylän kielikylpy on laadukas ja hyvä jatkumo kielikylpypolkuun. 

Välkommen till Språkbad i Vartiokylä! 

Kysymyksiin vastaavat  

Rehtori Pertti Purhonen, pertti.purhonen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 
Anna Svanljung, kielikylpyopettaja, anna.svanljung@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Painotettu opetus

Vartiokylän yläasteen koulussa on jokaisella luokka-asteella soveltuvuuskokeella valittu viestintäpainotus ja matemaattis-luonnontieteellinen painotus. 

Painotetun opetuksen esitteet: 

Viestintäpainotuksen esite

Luma-painotuksen esite

Tutustumispäivä tuleville 7. luokkalaisille

28.3.2024

Koulumme tulevat 7. luokkalaiset ovat tervetulleita tutustumaan kouluumme, tulevaan luokanohjaajaan ja tulevaan luokkaan 21.5. klo 12.15 -14.00. Kokoontuminen koulun pihalla. Tervetuloa!

Painotetun opetuksen valintakokeet

23.11.2023

Matematiikka-luonnontiede-painotuksen soveltuvuuskoe pidetään keskiviikkona 10.1.2024 klo 9.00.  Koeluokkiin ohjataan pääovelta ja kaikki kokeessa tarvittavat välineet saa koululta.  Uusintakoe sairastapauksissa (lääkärintodistus) maanantaina 22.1. klo 13.00. 

Viestintäpainotuksen soveltuvuuskoe pidetään keskiviikkona 31.1.2024 kahdessa osassa: klo 9.00-11.00 sukunimet A-L ja klo 11.00-13.00 sukunimet M-Ö. Koeluokkaan ohjataan pääovelta ja kaikki kokeessa tarvittavat välineet saa koululta. Uusintakoe sairastapauksissa (lääkärintodistus) perjantaina 9.2. klo 13.00. 

6. luokkalaisten huoltajille pidetyn infotilaisuuden diat

6.11.2023

Avoimissa ovissa ja erillisessä infotilaisuudessa (Teams 1.11.) pidettyjen infotilaisuuksien diat löytyvät seuraavan linkin takaa:  Infotilaisuuden diat(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tiedotustilaisuus 6. luokkalaisten huoltajille 1.11. klo 17.30

1.11.2023

Rehtori pitää Teamsin kautta tiedotustilaisuuden 6. luokkalaisten huoltajille 1.11.2023 klo 17.30 alkaen. 

Yhteishakuinfon diat

1.11.2023

Avoimissa ovissa pidetyn yhteishakuinfon diat löytyvät alla olevasta linkistä.
Yhteishakuinfo(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tervetuloa Avoimien ovien päivään Vartiokylän yläasteelle lauantaina 28.10. klo 9-13!

12.10.2023

Avoimiin oviin ovat tervetulleita nykyisten oppilaiden huoltajat, kuudesluokkalaiset huoltajineen ja lähiseudun asukkaat. Ohjelmassa on mm. erilaisia esityksiä, vanhempainkerhon ylläpitämä kahvila ja erilaisia infotilaisuuksia. Tarkempi ohjelma alla. Koulun osoite on Rusthollarintie 6, sisäänkäynti on pihan puolelta. Lämpimästi tervetuloa!

Ohjelma:

9.00 - n. 12.30 Vanhempainkerhon kahvila avoinna - tuotto menee oppilaiden hyväksi (käteinen/MobilePay). Myynnissä myös metrilakupusseja 10e.
9.00 - 12.00 Oppitunteja - tervetuloa seuraamaan opetusta!
9.45 ja 10.45 Kemian taikatemppuja luokassa 2
9.45 ja 11.45 Viestintäluokan esityksiä luokassa 17
10.45 ja 11.45  Musiikkia aulassa / salissa
9.45 ja 12.00  Tukarit leikittävät ulkona
10.00 - 10.30  Taito- ja taideaineiden valinnaisten esittelyt salissa 7.lk.:n oppilaille ja huoltajille
11.00 - n. 11.45 Rehtorin salitilaisuus 6.lk:n oppilaille ja vanhemmille
11.45 - 13.00 Kielikylpyolkkari luokissa 21 ja 22, jossa paikalla Itä-Helsingin kielikylpy ry:n vanhempainyhdistys ja luokat 7B, 8B ja 9B, tarkoitettu 5. ja 6. luokkien kielikylpyoppilaille
12.15 - 13.00 Luokanohjaajan tunti (7. ja 8. luokat), huoltajat ovat erittäin tervetulleita mukaan tunnille
12.15-13.00 Yhteishakuinfo 9. luokkalaisille huoltajineen
12.15 - 13.00 Viestintä- ja LUMA-esittelypajat 6. luokkalaisille huoltajineen (LUMA luokka 8 ja viestintä luokka 17)

Tiedotustilaisuus 6. luokkalaisten huoltajille 1.11. klo 17.30

2.10.2023

Rehtori pitää Teamsin kautta tiedotustilaisuuden 6. luokkalaisten huoltajille 1.11.2023 klo 17.30 alkaen. 

Kouluun voi tulla tutustumaan myös avoimien ovien päivänä lauantaina 28.10. klo 9-13. Rehtori pitää salissa infoltilaisuuden 6.lk:n oppilaille ja vanhemmille klo 11.00 alkaen. Muusta ohjelmasta tiedotetaan myöhemmin. Tervetuloa!

Lauantaikoulupäivä 28.10.2023

31.8.2023

Lauantaina 28.10.2023 Vartiokylän yläasteella on avoimet ovet ja oppilailla koulupäivä klo 9.00-13.00 keskiviikon lukujärjestyksen mukaan. Lauantaityöpäivä korvaa perjantain 10.5. eli perjantai 10.5. on vapaapäivä.

Lisää tietoa koulupäivästä ja avoimista ovista tulee myöhemmin.

Asiaa poissaoloista

31.8.2023

Poissaolodiat vanhempainiltaan(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

7. luokkien vanhempainilta pidettiin 30.8.

31.8.2023

Alla olevasta linkistä löytyvät vanhempainillassa näytetyt diat. 

Vanhempainillan diat ( 7. luokat)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2023-2024!

4.8.2023

Syyslukukausi 2023-2024 alkaa torstaina 10.8. seuraavasti:

7.-luokkalaisilla koulupäivä 10.8. (to) klo 9-13 luokanohjaajan johdolla. 8.- ja 9.-luokkalaisilla koulupäivä 10.8. (to) klo 10-14 luokanohjaajan johdolla.

Kaikilla koulupäivä 11.8. (pe) klo 9-13 luokanohjaajan johdolla.

Lukujärjestyksen mukaisesti opiskellaan maanantaista 14.8. alkaen.

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Vartiokylän yläasteen arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Vartiokylän yläaste Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää 

 • koulun sisäistä järjestystä, 
 • opiskelun esteetöntä sujumista sekä 
 • kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 

Järjestyssäännöt ovat voimassa koko sen ajan, jolloin oppilas osallistuu opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan. Ne ulottuvat myös koulualueen ulkopuolelle yhteisesti sovituilla retkillä. 

Oppilaan oikeudet 

 • Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan. 
 • Oppilailla on oltava tasavertainen asema sekä tasa-arvo sukupuolten välillä. Lisäksi kielellisten, kulttuurillisten ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksien on toteuduttava. 
 • Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä sekä oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ilman väkivaltaa, kiusaamista tai häirintää. 

Oppilaan velvollisuudet 

 • Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen. 
 • Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.  
 • Oppilaalla on velvollisuus ottaa toiset kouluyhteisön jäsenet huomioon ja edistää kaikkien työ- ja opiskelurauhaa. 

Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 

 • Hyvä käytös

 • Koulussa käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti, kunnioitetaan muita kouluyhteisön jäseniä, tervehditään sekä noudatetaan annettuja ohjeita.  

 • Kaikenlainen kiusaaminen on kielletty. 

 • Koulussa tulee noudattaa hyviä ruokailutapoja. 

 • Koulussa pukeudutaan tarkoituksenmukaisesti. 

 • Ulkovaatteet riisutaan aina ruokalassa sekä salitilaisuuksissa. 

 • Koulussa pidetään kiinni sovituista ajoista ja täsmällisyydestä. Tunneille on saavuttava ajoissa ja koulutehtävät tulee olla tehtynä määräaikaan mennessä. 

 • Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. Ilman lupaa ketään ei saa kuvata eikä äänittää. 

Oleskelu ja liikkuminen 

 • Ulkovälitunnit vietetään koulun piha-alueella tai kentällä. 

 • Koulun alueelta poistuminen on kielletty koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä. 

 • Koulun retkillä noudatetaan liikennesääntöjä. 

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen 

 • Koulun omaisuutta, oppimateriaaleja ja välineitä tulee käsitellä huolellisesti ja sotkematta. Oppilas on vastuussa lainaamistaan tavaroista ja vastaa niiden palauttamisesta ehjänä oikeille paikoilleen. Koulussa tulee kunnioittaa omaa, koulun ja toisten kouluyhteisön jäsenten omaisuutta. 

 • Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on velvollisuus huolehtia koulurakennusten ja alueen siisteydestä. Jokainen siivoaa jälkensä ja huolehtii osaltaan yleisestä siisteydestä.  

 • Jokaisella on velvollisuus korvata omaisuudelle aiheuttamansa vahingot sekä puhdistaa tai järjestää omat jälkensä. 

Turvallisuus 

 • Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen ilmoittamaan eteenpäin viasta tai puutteesta joka aiheuttaa turvallisuusriskin. 

 • Ulkopuolisia vierailijoita ei päästetä ilman lupaa kouluun. Jos joku kouluyhteisön jäsen huomaa koulussa asiattoman henkilön, on tämä ohjattava pois tai ilmoitettava asiasta kouluisännälle, rehtorille tai muulle koulun henkilökuntaan kuuluvalle. 

 • Polkupyörät, mopot ja muut kulkuneuvot säilytetään koulupäivän ajan niille varatulla paikalla ja niihin koskeminen on koulupäivän aikana kielletty. 

 • Lumipallojen heittäminen koulun pihalla on kielletty.  

 • Välitunneilla käytetään niitä välituntivälineitä, jotka siihen käyttöön on annettu. Oppilailla voi olla omia välineitä mukana. Niiden katoamista tai rikkoutumista ei korvata. 

Tietokoneiden, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö 

 • Oppituntien ja muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana omien ja koulun laitteiden käyttö on sallittua vain opettajan ohjaamalla tavalla. 

 • Mobiililaitteiden käyttöön voidaan puuttua myös välitunneilla, jos laitetta käytetään esimerkiksi kiusaamis- ja häiritsemistarkoituksessa. 

Päihteet ja vaaralliset esineet 

 • Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kiellettyä. 

 • Kouluun tuodut päihteet ja vaaralliset esineet tulee aina takavarikoida. 

 • Tupakointi ja nuuskan käyttö on kielletty, tämä koskee koko koulua tupakkalain määräysten mukaisesti. Alkoholin ja muiden päihteiden käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty. 

Kurinpito 

Oppilasta voidaan nuhdella ja puhutella sellaisen käyttäytymisen perusteella, joka ei edellytä kurinpidollista rankaisemista. 

Oppilasta, joka häiritsee opetusta, muuten rikkoo järjestystä tai menettelee vilpillisesti, voidaan rangaista kurinpidollisesti.  

Kurinpitorangaistukset ovat 

 • kirjallinen varoitus ja 

 • erottaminen määräajaksi. 

Perusopetuksessa ojentamiskeinona oppilas voidaan määrätä 

 • enintään kahden tunnin jälki-istuntoon. 

Lisäksi perusopetuksessa oppilas voidaan määrätä osallistumaan 

 • enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun, joka on ensisijainen toimenpide ennen kuin joudutaan turvautumaan jälki-istuntoon ja muihin kurinpidollisiin menettelyihin. 

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat ja ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa. 

Koulun rehtorilla ja opettajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle. 

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. 

 

Henkilökuntamme yhteystiedot

Opettajainhuone
09 310 82995(Linkki aloittaa puhelun)

Opettajat 2023–2024 

Acosta Lara Jairo: espanja
Arjovuo Hannamaija: äidinkieli ja kirjallisuus, viestintä, luokanohjaaja 9E
Aronen Katri: biologia, maantieto, luokanohjaaja 7F
Autere Sanna: historia, yhteiskuntaoppi, luokanohjaaja 7G
Eklund Edvin: kotitalous, liikunta, luokanohjaaja 8C
Favorin Ulla: matematiikka, fysiikka, kemia
Fälden Mira: terveystieto, luokanohjaaja 7A
Heino Kirsi: liikunta, luokanohjaaja 9G
Ioannidis Miltiadis: liikunta, luokanohjaaja 8D
Järnefelt Mirjami: opintojen ohjaus (virkavapaalla)
Kadi Sanaa: arabian kieli
Kapanen Leena: laaja-alainen erityisopetus
Karhusola Oskari: matematiikka, fysikka, kemia, luokanohjaaja 8F
Kasatkin Oleg: oma äidinkieli, venäjä
Kojo Hannele: kotitalous, terveystieto, luokanohjaaja 8G
Kouvonen Iisa-Lotta: äidinkieli ja kirjallisuus, S2
Kukkonen Petri: historia, yhteiskuntaoppi
Kuusisto Mari: äidinkieli ja kirjallisuus
Kylmälä Sirja: musiikki, luokanohjaaja 8E
Lampinen Jenni: resurssiopettaja
Lang Juha: käsityö, tekninen työ, luokanohjaaja 8A
Lavonen Riikka: fysiikka, kemia; apulaisrehtori
Lindfors Timo: matematiikka, fysiikka, kemia
Lindholm Taru: biologia, maantieto, luokanohjaaja 9H
Lundgren Riina: islam 
Löppönen Jukka: erityisluokanopettaja, luokanohjaaja 7J/8J/9J
Matinlassi Erja: äidinkieli ja kirjallisuus
Maunu-Hietanen Riitta: saksa, englanti, ruotsi, luokanohjaaja 7D
Paakki Mirja: oppilaanohjaus
Paananen Heli: laaja-alainen erityisopetus
Peltola-Kalliomäki Sanna: käsityö, tekstiilityö, luokanohjaaja 9D
Pitko Petteri: erityisluokanopettaja, luokanohjaaja 7-9P
Päivinen Anna: opintojen ohjaus
Ranta Tommi: fysiikka, kemia, matematiikka, liikunta, kielikylpy, luokanohjaaja 7B
Ruohonen Emmi: katsomusaineet, luokanohjaaja 7C
Sandberg Sanna: englanti, ranska, ruotsi
Saravo Risto: matematiikka, fysiikka, kemia, luokanohjaaja 9F
Silvennoinen Minna: kuvataide, luokanohjaaja 7E
Svanljung Anna: ruotsi, uskonto, historia, terveystieto, yhteiskuntaoppi, kielikylpy, luokanohjaaja 8B
Tuohimaa Tarja: ruotsi, englanti, luokanohjaaja 9C
Viinikainen Riikka: englanti, ruotsi, luokanohjaaja 9B
Vu-Lilja Thu Nga: vietnamin kieli

Kuraattorit 

Anu Ågren, 09 310 39815(Linkki aloittaa puhelun) , 040 664 3031(Linkki aloittaa puhelun)
paikalla ma, to-pe,  7- ja 8 luokat 

Hanna Jalonen, 09 310 78511(Linkki aloittaa puhelun),050 401 3391(Linkki aloittaa puhelun)
paikalla ma ja ke, 9-luokat ja pienryhmät

Koulupsykologi

Tällä hetkellä ei ole koulupsykologia.

Terveydenhoitaja 

Viivi Laitinen
Koululla maanantaisin ja keskiviikosta perjantaihin (tiistaina toisella koululla). Oppilaat voivat mennä terveydenhoitajan vastaanotolle ilman ajanvarausta klo11-12. Yhteydenotot wilman kautta tai sähköpostitse viivi.laitinen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai puhelimitse  040 560 7418(Linkki aloittaa puhelun)  tai 09 3105 6296(Linkki aloittaa puhelun).

Koululääkäri 

Vaula Tuominen
Koululääkärin vastaanotolle varataan aika kouluterveydenhoitajan kautta.

Terveysneuvoja saa myös terveysneuvonnasta, 09 310 10023(Linkki aloittaa puhelun).

Henkeä uhkaavissa tapauksissa soita 112.

Muita sairauksia hoidetaan normaalisti omalla terveysasemalla. (Myllypuron terveysasema: Jauhokuja 4, 00920 Helsinki, 09 310 603 60(Linkki aloittaa puhelun))

Helsingin terveysneuvontanumero: 09 310 10023(Linkki aloittaa puhelun)

Hammashoito

Keskitetty ajanvarausnumero 09 310 51400(Linkki aloittaa puhelun). Ilta-, viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksen ajanvarauksen puhelinnumero on 09 471 71110(Linkki aloittaa puhelun)

Kerhot ja harrastukset

Järjestämme kouluissamme maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Lisäksi koulujen tiloissa voi olla myös muiden toimijoiden toteuttamia kerhoja ja harrastuksia, joissa on osallistumismaksu.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2024-2025

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2025.

Harrastamisen Suomen mallin harrastukset lukuvuonna 2024–2025

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomia harrastuksia on tarjolla 3.–9.luokkien oppilaille kaikissa Helsingin peruskouluissa.  

Uusi harrastuskausi alkaa 2.9.2024. Lukuvuoden 2024–2025 harrastukset julkaistaan Harrastukset-sivustolla osoitteessa harrastukset.hel.fi sekä tällä sivulla elokuun loppupuolella. Siirry Harrastukset-sivustolle  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Harrastukset on tarkoitettu ensisijaisesti oman koulun oppilaille. Voit valita myös jollakin toisella koululla järjestettävän harrastuksen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Harrastusryhmät täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Olet tervetullut tutustumaan harrastukseen ilman ilmoittautumista, jos ryhmässä on tilaa. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä.

Helsingin kaupungin tarjoamia maksuttomia harrastuksia löydät myös seuraavilta verkkosivuilta:  

Maksutonta harrasteliikuntaa 13–17-vuotiaille vuotiaille: FunAction(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Operaatio Pulssi! Maksuttomia harrastuksia, tapahtumia ja retkiä 12–18-vuotiaille: OperaatioPulssi! itä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Nuorten Helsinki(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Harrastukset (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Johtokunnan sihteeri/esittelijä Pertti Purhonen
puh. 09 310 82993, 040 336 0331 / pertti.purhonen(at)hel.fi

Puheenjohtaja Anna-Riikka Hovi-Taunila

Hovi-Taunila, Anna-Riikka (puheenjohtaja); varajäsen Forsström, Jan

Holm, Anita (varapuheenjohtaja); varajäsen Kippo, Jonna

Hellemaa, Mikko; varajäsen Joronen, Ulla                                   

Melleri, Mia; varajäsen Väänänen, Tuomas

Vilén, Heikki; varajäsen Mäkelä, Maritta

Eklund, Edvin (opettajien edustaja); varajäsen Pelkonen, Mira

Järvenpää, Sonja (henkilöstön edustaja)

Valjakka, Olli (oppilaiden edustaja); varajäsen Asikainen, Elliot

 

Johtokunnan jäsenten yhteystiedot (mikäli on annettu julkaisulupa):

annariikka.hovi(at)gmail.com

miamelleri(at)gmail.com

makelamaritta(at)gmail.com

ulla.joronen(at)gmail.com

anita.holm(at)gmail.com

VARTIOKYLÄN YLÄASTEEN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika: Maanantai 27.5.2024 klo. 17.00

Paikka: Vartiokylän yläasteen koulu

1§ KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00

2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN

jäsenet:

Hovi-Taunila Anna-Riikka / huoltajien edustaja, puheenjohtaja

Hellemaa Mikko / huoltajien edustaja

Holm Anita / huoltajien edustaja

Melleri Mia / huoltajien edustaja

Vilen Heikki / huoltajien edustaja

Eklund Edvin / opettajien edustaja

Järvenpää Sonja / muun henkilökunnan edustaja

muut:

Ojanen Emmi / oppilasjäsen

Purhonen Pertti / esittelijä, sihteeri

4§ SIHTEERIN JA KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA

Kokouksen sihteerinä toimii rehtori. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Edvin Eklund ja Sonja Järvenpää.

5§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN (liite 1)

Päätösesitys: johtokunta hyväksyy esityslistan

Päätös: esityksen mukaan

6§ VARTIOKYLÄN YLÄASTEEN KOULUN LUKUVUODEN 2023-2024 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN (liite 2)

Päätösesitys: johtokunta hyväksyy toimintakertomuksen

Päätös: esityksen mukaan

7§ LAUSUNTOPYYNTÖ

Opetussuunnitelman kohdasta 9.2 toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opiskelun mahdollisuudet (liite 3)

Johtokunnan lausunto: Vartiokylän yläasteen koulun johtokunnan mielestä suunniteltu aloittavien oppilasryhmien suurentaminen on kielten opetuksen kannalta heikennys. Johtokunnan mielestä nykyisessä mallissa tulisi pitäytyä vaikuttamalla aktiivisemmin ryhmien muodostumiseen ja pysymiseen. Yläluokkien kielten pienien opetusryhmien ongelmaa pitäisi pystyä ratkomaan muilla keinoin, esimerkiksi lähialueen koulujen välisellä yhteistyöllä.

8§ SEURAAVA KOKOUS

Päätösesitys: seuraava kokous pidetään erikseen sovittavana ajankohtana

Päätös: esityksen mukaan

9§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18.05

Pöytäkirjan vakuudeksi

Helsingissä 27.5.2024

Anna-Riikka Hovi-Taunila Pertti Purhonen

kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri

Edvin Eklund Sonja Järvenpää

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

Aika: Torstai 25.5.2023
klo. 18.00
Paikka: Vartiokylän yläasteen koulu

1§ KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00

2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN jäsenet:
Hovi-Taunila Anna-Riikka / huoltajien edustaja, puheenjohtaja
Hellemaa Mikko / huoltajien edustaja
Holm Anita / huoltajien edustaja
Väänänen Tuomas / huoltajien edustaja
Vilen Heikki / huoltajien edustaja
Eklund Edvin / opettajien edustaja
Järvenpää Sonja / muun henkilökunnan edustaja
muut: Valjakka Olli / oppilasjäsen
Purhonen Pertti / esittelijä, sihteeri

4§ SIHTEERIN JA KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA Kokouksen sihteerinä toimii rehtori. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Edvin Eklund ja Sonja Järvenpää.

5§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN (liite 1) Päätösesitys: johtokunta hyväksyy esityslistan Päätös: esityksen mukaan

6§ VARTIOKYLÄN YLÄASTEEN KOULUN LUKUVUODEN 2022-2023 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN (liite 2) Päätösesitys: johtokunta hyväksyy toimintakertomuksen Päätös: esityksen mukaan

8§ SEURAAVA KOKOUS Päätösesitys: seuraava kokous pidetään erikseen sovittavana ajankohtana Päätös: esityksen mukaan

9§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.00

Pöytäkirjan vakuudeksi Helsingissä 25.5.2023

Anna-Riikka Hovi-Taunila kokouksen puheenjohtaja
 

Pertti Purhonen kokouksen sihteeri

Edvin Eklund pöytäkirjantarkastaja

Sonja Järvenpää pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on nähtävänä koulumme verkkosivulla ja kansliassa.

Aika: Tiistai 3.10.2023 klo. 18.00

Paikka: Vartiokylän yläasteen koulu

 

1§ KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00

 

2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

 

3§ LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN

jäsenet:

Hovi-Taunila Anna-Riikka / huoltajien edustaja, puheenjohtaja

Kippo Jonna / huoltajien edustaja

Melleri Mia / huoltajien edustaja

Vilen Heikki / huoltajien edustaja

Eklund Edvin / opettajien edustaja

Järvenpää Sonja / muun henkilökunnan edustaja

muut:

Ojanen Emmi / oppilasjäsen

Purhonen Pertti / esittelijä, sihteeri

 

4§ SIHTEERIN JA KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA

Kokouksen sihteerinä toimii rehtori. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Edvin Eklund ja Sonja Järvenpää.

 

5§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN (liite 1)

Päätösehdotus: johtokunta hyväksyy esityslistan.

Päätös: ehdotuksen mukaisesti

 

6§ OPPILASJÄSENEN LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUS

Oppilaskunta on valinnut oppilaiden edustajat koulun johtokuntaan: Emmi Ojanen (varsinainen jäsen) ja Santeri Johansson (varajäsen).

Päätösehdotus: johtokunta päättää antaa oppilaiden edustajalle läsnäolo- ja puheoikeuden kokouksissa koulun lukuvuoden 2023-2024 aikana.

Päätös: ehdotuksen mukaisesti.

 

7§ VARTIOKYLÄN YLÄASTEEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMAN 2023-2024 HYVÄKSYMINEN (liite 2)

Päätösehdotus: johtokunta hyväksyy toimintasuunnitelman.

Päätös: ehdotuksen mukaisesti

 

8§ LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISTEN PERUSKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJOISTA LUKUVUONNA 2024 – 2025 (liite 3)

Oppilaskunnan hallitus kannattaa vaihtoehtoa 1 (liite 4). Koulun henkilökunta kannattaa vaihtoehtoa 1 (liite 5).

Lausunto: johtokunta kannattaa vaihtoehtoa 1. Kantaa muodostaessaan johtokunta on huomioinut oppilaskunnan hallituksen ja koulun henkilökunnan kannan.

Päätös: Vartiokylän yläasteen koulun johtokunta päätti antaa edellä olevan lausunnon.

 

9§ OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS (liite 6)

Päätösehdotus: johtokunta esittää opetussuunnitelman muutosta perusopetusjohtajalle

Päätös: johtokunta esittää opetussuunnitelman muutosta kokouksen esittelijän esityksen mukaisesti perusopetusjohtajalle

 

10§ SEURAAVA KOKOUS

Päätösehdotus: seuraava kokous pidetään erikseen sovittavana ajankohtana.

Päätös: esityksen mukaisesti

 

11§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.07.

 

Pöytäkirjan vakuudeksi

Helsingissä 3.10.2023

 

Anna-Riikka Hovi-Taunila                          Pertti Purhonen

kokouksen puheenjohtaja                        kokouksen sihteeri

Edvin Eklund                                                Sonja Järvenpää

pöytäkirjantarkastaja                                pöytäkirjantarkastaja

 

Pöytäkirja on nähtävänä koulumme verkkosivulla ja 17.10.2023 koulun kansliassa.

Aika: Maanantai 25.3.2024 klo. 18.00

Paikka: Vartiokylän yläasteen koulu

1§ KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00

2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN

jäsenet:

Hovi-Taunila Anna-Riikka / huoltajien edustaja, puheenjohtaja

Hellemaa Mikko / huoltajien edustaja

Kippo Jonna / huoltajien edustaja

Melleri Mia / huoltajien edustaja

Vilen Heikki / huoltajien edustaja

Eklund Edvin / opettajien edustaja

Järvenpää Sonja / muun henkilökunnan edustaja

muut:

Ojanen Emmi / oppilasjäsen

Purhonen Pertti / esittelijä, sihteeri

4§ SIHTEERIN JA KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA

Kokouksen sihteerinä toimii rehtori. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Edvin Eklund ja Sonja Järvenpää.

5§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN (liite 1)

Päätösesitys: johtokunta hyväksyy esityslistan

Päätös: esityksen mukaan

6§ VARTIOKYLÄN YLÄASTEEN KOULUN VUODEN 2024 KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN (liitteet 2 ja 3)

Päätösesitys: johtokunta vahvistaa käyttösuunnitelman

Päätös: esityksen mukaan

Lisäksi johtokunta päätti, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa käsittelemän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

8§ SEURAAVA KOKOUS

Päätösesitys: seuraava kokous pidetään erikseen sovittavana ajankohtana

Päätös: esityksen mukaan

9§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40

Pöytäkirjan vakuudeksi

Helsingissä 25.3.2024

Anna-Riikka Hovi-Taunila Pertti Purhonen

kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri

Edvin Eklund Sonja Järvenpää

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä koulun kotisivuilla osoitteessa www.varty.edu.hel.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) ja 8.4.2024 koulun kansliassa.
 
 

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Vartiokylän yläasteen arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Vartiokylän yläaste Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Rusthollarintie 6, 00910 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Ainoa esteetön autopaikka sijaitsee ulkona yli 10 m sisäänkäynnistä. Pysäköintiruudun leveys on vähintään 3,6 m.
 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Sisäänkäynti "vaihtoehtoinen sisäänkäynti"

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi aukeaa kulunvalvonta-avaimella.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 2 kerrosta.
 • Tilassa on hissi, johon mahtuu pyörätuoli ja jonka ovi aukeaa kulunvalvonta-avaimella. Hissin kerrosnumerot ovat sormin tunnusteltavissa. Uloskäyntikerroksen painike erottuu muista. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi. Lasiovissa on kontrastimerkinnät.
 • Toimipisteessä on esteetön wc kerroksessa 2.
 • Toinen esteetön wc on kerroksessa 1.
 • Toimipisteessä on kiinteä induktiosilmukka asiakaspalvelutiskillä, juhlasalissa, liikuntasalissa.