Pukinmäenkaaren peruskoulu

Pukinmäessä sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9.
Pukinmäenkaaren peruskoulu
Kuva: Tiina Piri

Yhteystiedot

Kenttäkuja 12, 00720 Helsinki Näytä esteettömyystiedot Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi
PL 72301, 00099 Helsingin kaupunki

Koulusihteeri
Arja Jurasch
+358 9 310 80449
arja.jurasch@hel.fi

Koulusihteeri
Tia Soine
+358 9 310 80748
tia.soine@hel.fi

palveluvastaava
Hanna Junttila
+358 9 310 34210
hanna.junttila@hel.fi

Rehtori
Maarit Hosio
+358 9 310 80747
maarit.hosio@hel.fi

Virka-apulaisrehtori
Ilppo Kivivuori
+358 9 310 26025
ilppo.kivivuori@hel.fi

Virka-apulaisrehtori
Ville-Pekka Vuorento
+358 9 310 29160
ville-pekka.vuorento@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus

englanti, ruotsi, venäjä
englanti, espanja, ruotsi, saksa, venäjä
ruotsi
espanja, ranska, saksa

Painotettu opetus

liikunta
liikunta

Tarjolla sali

Pukinmäenkaaren peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa on luokat 1-9.

Toimimme kolmessa eri toimipisteessä:

 • Kujalla opiskelevat luokat 4-9 (Kenttäkuja 12)
 • Polulla luokat 1-3 (Kenttäpolku 3)
 • Immolantiellä luokat 1A ja 2A (Immolantie 9)

Meidän koulussa voi opiskella painotetusti liikuntaa luokilla 3-9 ja olemme Urhea -yläkoulu.

Meillä opiskelee myös pidennetyn oppivelvollisuuden ja valmistavan luokan oppilaita. 

Meidän koulu

Pukinmäenkaaren koulun toiminta-ajatus on SOPU

      Sitoutuminen (opiskelu, työskentely, toisten kunnioittaminen)

      Osallistuminen (yhdessä tekeminen, turvallinen ilmapiiri, avoimuus)

      Pinnistely (työn loppuun saattaminen)

      Uteliaisuus (avoimuus uudelle ja oivaltamisen ilo)

Meille on tärkeää, että kaikki saavat elämäänsä varten hyvät eväät. Painotamme perustaitojen oppimista, yhteistyötä, erilaisia tapoja oppia ja kaikkien hyvinvointia.

Meidän joukkoomme kuuluu monenlaisia lapsia ja nuoria ja toimimme yhdessä vaihtelevissa ryhmissä.

Opetussuunnitelmat

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee. Sähköisiä oppimateriaaleja käytetään muun oppimateriaalin ohella.

Olemme liikkuva koulu

Oppitunneilla hyödynnetään toiminnallisia työtapoja.

Välitunneilla luokkien 1-3 oppilaat pitävät auki välinelainaamoa. Kesäkaudella suosittuja välineitä ovat mm. hyppynarut ja erilaiset pallot. Lumiaikaan pehmopulkat ovat kovassa käytössä.

Välkkärit eli välituntiliikuttajat ovat 4-6-luokkien oppilaita, jotka järjestävät liikuntahetkiä välitunneilla muille oppilaille sekä ulkona että sisällä. Lisäksi yläkoulun oppilaat pitävät tanssivälitunteja alakoulun oppilaille.

Kuudesluokkalaiset ja yläkoulun oppilaat hyödyntävät välitunneilla viereisen lähiliikuntapaikan monipuolisia liikuntamahdollisuuksia sekä oman koulun ns. rantabaarin ja salin tarjontaa. Rantabaarissa voi pelailla mm. pingistä, biljardia ja teqballia.

Oppilaat mukana

Liikkuvan koulun lisäksi oppilaat pääsevät toimimaan yhdessä oppilaskunnan hallituksen ja tukioppilastoiminnan kautta. Oppilaat ideoivat ja järjestävät erilaisia tapahtumia ja retkiä kaikkien luokkien ehdotusten pohjalta. Tukioppilaat ovat lisäksi mukana ryhmäyttämässä uusia seiskaluokkia.

Kehitämme kummioppilastoimintaa, jossa pienet ja isot oppilaat työskentelevät yhdessä.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ruotsi, venäjä
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, espanja, ruotsi, venäjä, saksa
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): espanja, ranska, venäjä 

Painotettu opetus 

3. luokalla alkava liikuntapainotus  

Koulussamme voi opiskella liikuntapainotteisella luokalla 3. luokasta alkaen. 

Luokilla 3-6 liikuntalinjalaisilla on 4 tuntia liikuntaa viikossa. Lisäksi muiden oppituntien opiskelussa käytetään usein toiminnallisia työtapoja. 

Liikuntatunneilla harjoitellaan motorisia taitoja eri urheilulajien avulla. Harjoittelu koostuu liikkumistaidoista, lajitaidoista, tasapainotaidoista ja välineen käsittelytaidoista.  

Oppilaat valitaan soveltuvuuskokeella. Kokeessa mitataan yleisliikunnallisia taitoja ikäkaudelle sopivin testein. Myös oman oppilaaksiottoalueen ulkopuoliset oppilaat voivat hakea kouluun.   

Hakuohjeet löytyvät Toisluokkalaisen oppaasta

Info liikuntapainotuksesta pidettiin 17.1.2024. 

Liikuntaluokan soveltuvuuskoe pidetään keskiviikkona 7.2.2024 Polun liikuntasalissa (Kenttäpolku 3) klo 9.00 alkaen. Kokeessa mitataan perusliikuntataitoja. 

Mukaan tarvitaan sisäliikuntavarusteet, sisälenkkarit ja juomapullo. Soveltuvuuskokeet päättyvät noin klo 12. Tämän jälkeen oppilaat jatkavat koulupäivää lukujärjestyksen mukaisesti.  

7. luokalla toimii kaksi eri liikuntapainotuksen linjaa 

Liikuntalinjalla oppilaille tarjotaan liikuntaa 4 tuntia viikossa. Linjalle otetaan 16-32 oppilasta. Koulumme kuudennen luokan liikuntalinjan oppilailla on automaattisesti paikka tällä linjalla. Muiden liikuntalinjalle haluavien oppilaiden tulee läpäistä soveltuvuuskoetestit. 

URHEA eli urheiluakatemialinja on tarkoitettu kilpaurheilijoille ja muille tavoitteellisesti urheileville. Linjalle otetaan 16-32 oppilasta soveltuvuuskoetestin perusteella. Tällä linjalla liikuntatunteja on 4 viikossa Lisäksi järjestetään mahdollisuus aamuharjoituksiin sekä muita tukimuotoja. Linja täyttää olympiakomitean urheiluyläkoulukriteerit. Tarkempaa tietoa löytyy sivun alaosasta.  

Kummallekin linjalle voi hakea, vaikka lapsi ei olisi nyt liikuntapainotuksessa.  
Jos lapsi on nyt liikuntalinjalla, hän voi halutessaan hakea soveltuvuuskokeella URHEA-linjalle.  

Liikuntalinja ja Urhea –linja ovat lomakkeessa omia hakukohteitaan.  
URHEA- luokalle pyrkivien on ilmoitettava lomakkeessa myös lajitestin urheilulaji.  
Hakuohjeet löytyvät Kuudesluokkalaisen oppaasta

 • Tiedotustilaisuus liikunta- ja Urhea-painotuksista  6. luokan oppilaille ja huoltajille ke 8.11. klo 18 (Kenttäkuja) 
 • Tiedotustilaisuus 7. luokalle hakeutumisesta ke 22.11. 6.luokan oppilaille ja huoltajille. Tilaisuus koskee sekä painotettuun opetukseen että lähikouluun hakeutuvia. (Kenttäkuja)
Soveltuvuuskokeet
 • Liikuntalinjan ja Urhea-linjan yhteinen perusosa pidettiin 17.1.2024. 

  Kokeen varapäivä on maanantai 5.2.2024. Varapäivänä soveltuvuuskokeet alkavat ilmoittautumisella klo 9.30, Kenttäkuja 12. 

  • Mukaan tarvitaan sisäliikuntavarusteet (sisälenkkarit).  
  • Soveltuvuuskoe päättyy noin klo 12
  • Soveltuvuuskoe(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 
  • Koulukohtainen koripallotesti: 
   • Lay up -rata 
    - Kartiot asetetaan vapaaheittoviivan kulmiin 
    - Käytetään 6-koon koripalloa 
    - Lähtö korin alta → kierretään kartio → tehdään kori lay-up –heitolla tai parhaalla mahdollisella tavalla. Heitetään niin kauan, että saadaan pallo koriin. → Korin jälkeen kierretään kartio uudestaan. 
    - Testattava voi kiertää kumman tahansa kartion. Suositellaan oikeakätisille oikean puolen käyttöä. 
    - Tehdään 4 koria. Maksimiaika 45s. 
   • Syöttötesti 
    - Kartiot asetetaan 5 ja 10 metrin päähän seinästä, jossa on kaksi 1m² ruutua. Ruutujen alareuna on 1,5 metrin korkeudella. 
    - Käytetään 6-koon koripalloa 
    - Lähtö tapahtuu kartion takaa 10 metriä seinästä → pallo kuljetetaan kartion ohi → syötetään pallo ruutuun ja otetaan ilmassa kiinni → kierretään kauempi kartio (10 metriä seinästä) 
    - Syötetään 6 onnistunutta syöttöä. 
    - Maksimi aika 60s. 
 • Urhea-linjan soveltuvuuskokeen lajiosa pidettiin 19.1.2024. Varapäivä on keskiviikko 7.2. Katso Urhean kotisivuilta tarkemmat tiedot ja muut ohjeet varapäivään osallistumisesta.
Pukinmäenkaaren peruskoulun urheiluyläkoulutoiminta 

Pukinmäenkaaren peruskoulu on Olympiakomitean Urheiluakatemiaohjelman hyväksymä urheiluyläkoulu. Toimimme yhteistyössä Urhean kanssa. 

Pukinmäenkaaren peruskoulun tavoitteena on tarjota yläkouluikäisille urheilijoille mahdollisuus yhdistää koulunkäynti urheiluun tunnuksella ”Urheilua ja elämää varten”.  

Urheiluluokkatoiminta yhdistää koulun ja urheilun 

Urheiluluokkalaisilla on mahdollisuus urheilla ja liikkua koulupäivän yhteydessä vähintään 8 tuntia viikossa. Oppilailla on mahdollisuus harjoitella tiistai- ja torstaiaamuisin klo 8:00 - 10:00, jolloin heillä ei ole oppitunteja. Seitsemäsluokkalaisilla on harjoitukset yhtenä aamuna viikossa. 

Tavanomaisten kahden liikuntatunnin lisäksi liikuntalinjalaisilla on 2 tuntia valinnaista liikuntaa. Liikunnan opetus järjestetään Kasva urheilijaksi -kokonaisuuden tavoitteiden mukaisesti. Näillä oppitunneilla keskitytään yleisvalmennukseen ja kiinnitetään erityisesti huomioita urheiluvammojen ennaltaehkäisyyn ja tärkeisiin perusliikuntataitoihin. Urheiluluokkalaiset pääsevät liikkumaan liikuntatunneillaan motivoituneessa ja innostuneessa ryhmässä. Lajiharjoitukset tapahtuvat yhteistyössä seurojen ja liittojen kanssa koripallossa (virallinen Susi Campus koulu), voimistelussa, jalkapallossa, salibandyssa ja jääkiekossa. Lisäksi koulu on järjestänyt kerhotoimintana yleisvalmennusta. 

Koulun pihapiirissä sijaitsevat loistavat urheilupaikat harjoittelemiseen. Liikuntatunneilla hyödynnämme esimerkiksi koulun viereisen liikuntapuiston yleisurheilu-, tennis-, jalkapallo-, tekonurmi- ja rantalentopallokenttiä sekä talvella tekojääkaukaloa. Seurojen ja lajiliittojen järjestämiä aamuharjoituksia pidetään lähialueen harjoittelupaikoissa: mm. Helmi Center, Mosa -halli, Malmin jäähalli ja Aava Areena hieman vuosittain vaihdellen. 

Pukinmäenkaaren peruskoulussa kehitämme joustavia opetusjärjestelyjä ja digitaalisia opetusmenetelmiä, jotta opinnoissa eteneminen on mahdollista myös niille oppilaille, joille urheilu aiheuttaa paljon poissaoloja lähiopetuksesta.  

Tiedustelut  
Virka-apulaisrehtori Ilppo Kivivuori ilppo.kivivuori@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) / 0406318022 

Lukuvuosi 2024-2025 alkaa to 8.8.2024 klo 9.00

Torstaina 8.8 koulua klo 9-12
Perjantaina 9.8  koulua klo 9-12
Maanantaista 12.8 alkaen koulua lukujärjestyksen mukaan.

Vanhempainiltoja ja tiedotustilaisuuksia 2024-2025

Ke 21.8.2024 Yläkoulun (7.-9.lk) vanhempainilta. Yhteinen osuus klo 17.30, jonka jälkeen tilaisuudet kotiluokissa n. klo 18 alkaen.

Ke 14.8.2024 Alakoulun (1.-6.lk) vanhempainilta. Yhteinen osuus klo 17.30, jonka jälkeen tilaisuudet kotiluokissa n.klo 18 alkaen. 

HUOM! Lisätietoa painotetusta opetuksesta löytyy osiosta "Koulumme kieliohjelma ja painotettu opetus"

Koulumme arkea voit seurata Instagram -tililtämme  

Pukinmäenkaaren peruskoulu Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Pukinmäenkaaren peruskoulun vanhempainyhdistys(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso Kenttäkujan lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katso Kenttäpolun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katso Immolantien lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulun järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista ja kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.   

Lähtökohta perusopetuslaista: 

 • Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. 
 • Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. 

Järjestyssäännöt ovat voimassa koulupäivän aikana ja koulun järjestämillä retkillä. 

1. Koulussa käyttäydytään muita oppilaita ja koulun henkilökuntaa kohtaan ystävällisesti ja asiallisesti. 

2. Oppitunneilla toimitaan ja työskennellään opettajien ohjeiden mukaan. 

3. Oppitunneilla tai ruokailun aikana ei käytetä älylaitteita, ellei opettaja anna siihen erikseen ohjetta tai lupaa.

4. Koulun ja toisten omaisuutta käsitellään asiallisesti. Kouluympäristö pidetään siistinä. 

5. Oppilaat viettävät välitunnit heille erikseen määritellyillä alueilla. Koulupäivän aikana pysytään koulun alueella.  Yläkoulun välituntialueella on älylaitteiden käyttö sallittu.

Kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kielletty. 

Tärkeää tietoa 9.-luokkalaisille ja huoltajille

Yhteishaku 2024
Yhteishaun 2024 tärkeät päivämäärät  
 • YHTEISHAKU 20.2. - 19.3.2024 opintopolku(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
 • 13.6.2024 Yhteishaun valintojen tulokset ilmoitetaan hakijalle  aikaisintaan.
 • 27.6.2024 Hakijan otettava opiskelupaikka vastaan viimeisestään.
 • 16.8.2024 Varasijapaikkojen voimassaolo päättyy 

Lisätietoa antavat koulumme opinto-ohjaajat:

 Hanna Raudaskoski
hanna.raudaskoski@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 
puh. 040 7691154 

Tarja Pöppönen
tarja.popponen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)   
puh. 040 7511065 

Henkilökuntamme yhteystiedot

Pääkoulu
Käyntiosoite: Kenttäkuja 12, 00720 Helsinki
Postiosoite: PL 72301, 00099 Helsingin kaupunki
Avoinna koulutyöpäivinä kello 8.15-15.00

Muut koulurakennukset
Kenttäpolku 3 , PL 70303
Immolantie 9, PL 78302

Koulusihteerit

Kenttäpolku:
Arja Jurasch (1.-3. luokat)
puh. 09 310 80449, arja.jurasch@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Kenttäkuja: 
Tia Soine   (4.-9. luokat)
puh. 09 310 80748, tia.soine@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kansliassa käsitellään mm. oppilaiden matkalippuasiat ja poissaolohakemukset. Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista. Kansliasta saa Wilma-tunnukset.

Rehtorit

Rehtori Maarit Hosio
puh. 09 310 80747, 050 386 3470
maarit.hosio@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Virka-apulaisrehtori Ilppo Kivivuori
puh. 09 310 26025, 040 631 8022
ilppo.kivivuori@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Virka-apulaisrehtori Ville-Pekka Vuorento
puh. 09 310 29160, 040 675 7280
ville-pekka.vuorento@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Palveluvastaava Hanna Junttila
puh. 040 776 3035
hanna.junttila@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamutoiminta Kenttäpolku 09 310 86103
Iltapäivätoiminta Kenttäpolku 050 461 9279 / pukinmaki@hnmky.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Iltapäivätoiminta Immolantie 050 542 5438 / immolankaari@hnmky.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Kohdevastaavat

Kenttäkuja 040 922 5459
Kenttäpolku (klo 7.30-11.30)  040 578 1938
Immolantie 040 922 4650

Laaja-alaiset erityisopettajat

Kimmo Kreus puh. 040 334 1249
kimmo.kreus@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Maarit Bergman puh. 050 401 3213
anne.bergman@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Elina Korppi puh. 040 1511 883
elina.korppi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Sami Luoto puh. 040 144 8678
sami.luoto@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Antti Parviainen puh. 040 751 3857
antti.parviainen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Katariina Soila
maarit.soila@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Luokanopettajat ja –ohjaajat lukuvuonna 2023-2024

 

1A Immola  Riitta Tyynelä 
1B  Heljä Niemi 
1C   Pia Lahti 
1D  Minna Korkiakoski 
1F   Marianna Lanberg 
   
2A Immola  Veera Wikblad 
2B  Hanna Sankari 
2C  Vanessa Virmajoki 
2D  Sanna Kotkaslahti 

2-3E 

Sari  Ilmo  
2F  Noora Mäntylä  
   
3A  Mikko Halonen 
3B  Josi Aaltonen  
3C  Katri Hagelberg 
3D  Oona Hujanen 
3F  Ilona Kotaniemi 
   
4A  Juha Oikarinen 
4B  V-P Vuorento 
4C  Jasmina Sertcanli 
4D  Oksana Lehtonen 
4-5E  Anni Knuutila 
4F  Heli Pesonen 
   
5A  Lassi Heikkinen 
5B  Tuulia Malinen 
5C   Antti Vattulainen 
5D   Jarmo Hautalaakso  
5E  Jussi Makkonen 
5-7E   Jori Pitkälä 
   
6A  Reetta Tuominen 
6B  Salla Laine 
6C  Miikka Määttä 
6D  Maarit Pirkkalainen 
6E  Teppo Liikanen 
   
7A     Elisa Eljendy 
7B    Linnea Oljemark 
7C    Jaana Helander 
7D    Sari Sortes 
7-9E  Mikko Hyväri 
7F    Juha Laitinen 
7G   Pirjo Heiskanen 
     
8A    Lauri Virtanen 
8B    Maria Sarén 
8C    Antti Nieminen 
8D    Peter Ehrnrooth 
8F   Antti Malassu 
     
9A    Kari Torkkola 
9B    Mari Lämsä 
9C    Saara Sinivuori 
9D    Sami Seppänen 
9E    Maria Kähkönen 
     
VALO   Vilho Pihko 
1-6H  Leena Grönroos 
1-6G  Heidi Vihavainen 
6-8H  Minna Vuoristo 
7-9H  Pirjo Heikkinen 
TOI1  Mira Majuri 
TOI2  Linda Kujala 

Muiden opettajien nimet löytyvät Wilmasta. 

Opinto-ohjaajat

Tarja Pöppönen 
puh. 040 7511 065
tarja.popponen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Hanna Raudaskoski 
puh. 040 7691154 
hanna.raudaskoski@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Kouluvalmentaja

Joel Juuso 
puh. 040 8217216
joel.juuso@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Monikieliset ohjaajat

Khelifa Ait-Ramdane 
puh. 09 310 26155 / 040 821 6413
(paikalla ti-ke), arabia, tarvittaessa myös venäjä ja ranska
khelifa.ait-ramdane@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Nesma Abdirahim 
puh. 09 310 21776 / 040 729 6245
(paikalla ti), kielet somali ja englanti
nesma.abdirahim@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Koulunkäynninohjaajat 

Koulunkäynninohjaajan työn tavoitteena on oppijan avustaminen ja tukeminen koulunkäynnin ja oppimisprosessin eri vaiheissa. Työtehtäviin kuuluu koulunkäynnin tukemisen lisäksi kehitysvammaisten ja autististen lasten iltapäivä- ja loma-ajan toiminnan suunnittelu ja ohjaaminen.

Terveydenhoitajat

Kenttäkuja:   
Hanna Jussila puh. 050 3105595

Kenttäpolku ja Immolantie:
Klaara Jarvanne puh. 040 336 0875 

Kouluterveydenhuollon keskeisiä tehtäviä ovat lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tätä tehtävää toteutamme määräaikaistarkastuksilla sekä oppilaiden koulunkäyntiin ja opiskelukykyyn liittyvillä selvittelyillä. Sairaudenhoito ja vapaa-ajan tapaturmien arviointi ja hoito kuuluu omalle terveysasemalle. 

Kiireellisissä asioissa ota yhteyttä omalle terveysasemalle tai terveysneuvontaan puh. 09 31010023. Hätätapauksissa soita numeroon 112. Avoaika kouluterveydenhoitajalle on klo 11.30-12.00, jolloin vastaanotolle voi tulla ilman ajanvarausta.   
Hätätapauksissa soita numeroon 112.

Koulukuraattorit

Saija Ollila (1.-5. luokat)
puh. 050 401 3328
saija.ollila@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Eveliina Einonen (6.-9.luokat ja Immola)
puh. 09 310 71839
eveliina.einonen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Kuraattori on koulussa sosiaalityön asiantuntija. Kuraattorilta on mahdollista saada apua silloin, kun lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu koulunkäyntiin vaikuttavia muutoksia. Kuraattori edistää koulussa oppilaiden hyvinvointia ja myönteistä kehitystä sekä tukee oppimista ja koulunkäyntiä yhdessä vanhempien ja koulun muun henkilöstön kanssa. Kuraattori työskentelee koulussa sekä yksittäisten oppilaiden että ryhmien kanssa. Tarvittaessa kuraattori voi auttaa löytämään myös koulun ulkopuolisia verkostoja oppilaan ja perheen tueksi.

Esi- ja perusopetuksen oppilashuolto(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulupsykologit

Olli-Pekka Syrjäläinen (luokat 1-6)
puh. 040 8358752

Nina Kivinen (luokat 7-9)
puh. 09 31038887
nina.kivinen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Psykologi on terveydenhuollon ammattihenkilö ja edustaa koulussa psykologista asiantuntemusta. Psykologi auttaa oppilasta oppimiseen, tarkkaavaisuuteen ja tunne-elämän liittyvissä vaikeuksissa sekä kriisitilanteissa. Psykologi antaa neuvontaa, konsultointia ja tekee tarvittaessa psykologisia tutkimuksia. Usein ongelmat helpottuvat kodin ja koulun neuvotteluilla sekä erilaisin koulunkäyntijärjestelyin ja tukitoimin. Psykologilta voi saada kahdenkeskistä keskusteluapua lapselle ja psykologi voi työskennellä myös oppilasryhmien kanssa. Psykologin tehtävänä on edistää oppilaiden hyvinvointia ja myönteistä kehitystä sekä tukea oppimista ja koulunkäyntiä yhteistyössä koulun muun henkilöstön kanssa.

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille. 

Järjestämme  aamupäivätoimintaa Polun koululla jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona.
Aamukerhon puhelinnumero on 09 310 86103. 

Lisätietoja koulumme aamukerhosta voit kysyä virka-apulaisrehtori Piia Uotiselta p. 040 675 7280. Yleistä tietoa löydät perusopetuksen sivuiltamme

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille. 

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme. 

Katso kouluamme lähimpänä olevat iltapäivätoimintapaikat:
Kenttäpolun toimipisteen lähimmät toimintapaikat
Immolantien toimipisteen lähimmät toimintapaikat

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat myös palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Kirjoita palvelukartalla osoite sille varattuun kenttään.   

Polun ja Immolantien taloissa iltapäivätoimintaa järjestää HNMKY. Lisäksi Polun koulun lähellä toimii leikkipuisto Traktorin iltapäiväkerho. 

Yhteystiedot kouluilla toimiviin iltapäiväkerhoihin: 
Kenttäpolku 050 461 9279 / pukinmaki(at)hnmky.fi 
Immolantie 050 542 5438 / immolankaari(at)hnmky.fi 

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin harrastukset lukuvuonna 2024–2025

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomia harrastuksia on tarjolla 3.–9.luokkien oppilaille kaikissa Helsingin peruskouluissa.  

Uusi harrastuskausi alkaa 2.9.2024. Lukuvuoden 2024–2025 harrastukset julkaistaan Harrastukset-sivustolla osoitteessa harrastukset.hel.fi sekä tällä sivulla elokuun loppupuolella. Siirry Harrastukset-sivustolle(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  

Harrastukset on tarkoitettu ensisijaisesti oman koulun oppilaille. Voit valita myös jollakin toisella koululla järjestettävän harrastuksen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana. 

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Harrastusryhmät täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Olet tervetullut tutustumaan harrastukseen ilman ilmoittautumista, jos ryhmässä on tilaa. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä.

Helsingin kaupungin tarjoamia maksuttomia harrastuksia löydät myös seuraavilta verkkosivuilta:

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Pukinmäenkaaren peruskoulun johtokunta 
2021-2025 

Jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet 

Huoltajat 
Hakulinen Jake (varapuheenjohtaja), henkilökohtainen varajäsen Sami Lauttamo 
Kurteshi Anne, henkilökohtainen varajäsen Riina Tuominen 
Niare Jaana, henkilökohtainen varajäsen Juho Karhumäki 
Tammilehto Jukka (puheenjohtaja), henkilökohtainen varajäsen Taina Hasselblad 
Tiihonen Johanna, henkilökohtainen varajäsen Kaisu Pallaskallio 

Opettajat 
Suvi Nissinen, henkilökohtainen varajäsen Liisa Nieminen 
Noora Mäntylä, henkilökohtainen varajäsen Piia Vesalainen 

Muu henkilökunta 
Aino Kemilä, henkilökohtainen varajäsen Elina Ristolainen 

 

 

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Pukinmäenkaaren peruskoulu Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Sijainti

Kenttäkuja 12, 00720 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Ainoa esteetön autopaikka sijaitsee ulkona alle 10 m sisäänkäynnistä. Pysäköintiruudun leveys on alle 3,6 m.
 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.

Sisätilat

 • Toimipiste sijaitsee samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.
 • Toimipisteessä on esteetön wc.
 • Toinen esteetön wc on kerroksessa 0.
 • Kolmas esteetön wc on kerroksessa 0.