Pukinmäenkaaren peruskoulu

Pukinmäenkaaren peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa on luokat 1-9.

Toimimme kolmessa eri toimipisteessä:

- Kujalla opiskelevat luokat 4-9
- Polulla luokat 1-3
- Immolantiellä luokat 1A ja 2A.

Meidän koulussa voi opiskella painotetusti liikuntaa luokilla 3-9 ja olemme Urhea -yläkoulu.

Meillä opiskelee myös pidennetyn oppivelvollisuuden ja valmistavan luokan oppilaita. 

 

Meidän koulu

 

Pukinmäenkaaren koulun toiminta-ajatus on SOPU 
 

      Sitoutuminen (opiskelu, työskentely, toisten kunnioittaminen)  

      Osallistuminen (yhdessä tekeminen, turvallinen ilmapiiri, avoimuus)  

      Pinnistely (työn loppuun saattaminen)  

      Uteliaisuus (avoimuus uudelle ja oivaltamisen ilo) 

Meille on tärkeää, että kaikki saavat elämäänsä varten hyvät eväät. Painotamme perustaitojen oppimista, yhteistyötä, erilaisia tapoja oppia ja kaikkien hyvinvointia. 

Meidän joukkoomme kuuluu monenlaisia lapsia ja nuoria ja toimimme yhdessä vaihtelevissa ryhmissä.  

Opetussuunnitelmat

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma   sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma  . Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee. Sähköisiä oppimateriaaleja käytetään muun oppimateriaalin ohella.

Olemme liikkuva koulu      

Oppitunneilla hyödynnetään toiminnallisia työtapoja.  

Välitunneilla luokkien 1-3 oppilaat pitävät auki välinelainaamoa. Kesäkaudella suosittuja välineitä ovat mm. hyppynarut ja erilaiset pallot. Lumiaikaan pehmopulkat ovat kovassa käytössä.  

Välkkärit eli välituntiliikuttajat ovat 4-6-luokkien oppilaita, jotka järjestävät liikuntahetkiä välitunneilla muille oppilaille sekä ulkona että sisällä. Lisäksi yläkoulun oppilaat pitävät tanssivälitunteja alakoulun oppilaille.  

Kuudesluokkalaiset ja yläkoulun oppilaat hyödyntävät välitunneilla viereisen lähiliikuntapaikan monipuolisia liikuntamahdollisuuksia sekä oman koulun ns. rantabaarin ja salin tarjontaa. Rantabaarissa voi pelailla mm. pingistä, biljardia ja teqballia.  

Oppilaat mukana 

Liikkuvan koulun lisäksi oppilaat pääsevät toimimaan yhdessä oppilaskunnan hallituksen ja tukioppilastoiminnan kautta. Oppilaat ideoivat ja järjestävät erilaisia tapahtumia ja retkiä kaikkien luokkien ehdotusten pohjalta. Tukioppilaat ovat lisäksi mukana ryhmäyttämässä uusia seiskaluokkia. 

Kehitämme kummioppilastoimintaa, jossa pienet ja isot oppilaat työskentelevät yhdessä.  

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ruotsi, venäjä
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, espanja, ruotsi, venäjä, saksa
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): espanja, ranska, venäjä 

Painotettu opetus 

3. luokalla alkava liikuntapainotus 
 

Koulussamme voi opiskella liikuntapainotteisella luokalla 3. luokasta alkaen. 

Luokilla 3-6 liikuntalinjalaisilla on 4 tuntia liikuntaa viikossa. Lisäksi muiden oppituntien opiskelussa käytetään usein toiminnallisia työtapoja. 

Liikuntatunneilla harjoitellaan motorisia taitoja eri urheilulajien avulla. Harjoittelu koostuu liikkumistaidoista, lajitaidoista, tasapainotaidoista ja välineen käsittelytaidoista.  

Oppilaat valitaan soveltuvuuskokeella. Kokeessa mitataan yleisliikunnallisia taitoja ikäkaudelle sopivin testein. Myös oman oppilaaksiottoalueen ulkopuoliset oppilaat voivat hakea kouluun.   

Hakuohjeet löytyvät Toisluokkalaisen oppaasta

Ohjeet soveltuvuuskokeisiin päivitämme tähän. 

7. luokalla toimii kaksi eri liikuntapainotuksen linjaa 

Liikuntalinjalla oppilaille tarjotaan liikuntaa 4 tuntia viikossa. Linjalle otetaan 16-32 oppilasta. Koulumme kuudennen luokan liikuntalinjan oppilailla on automaattisesti paikka tällä linjalla. Muiden liikuntalinjalle haluavien oppilaiden tulee läpäistä soveltuvuuskoetestit. 

URHEA eli urheiluakatemialinja on tarkoitettu kilpaurheilijoille ja muille tavoitteellisesti urheileville. Linjalle otetaan 16-32 oppilasta soveltuvuuskoetestin perusteella. Tällä linjalla liikuntatunteja on 4 viikossa Lisäksi järjestetään mahdollisuus aamuharjoituksiin sekä muita tukimuotoja. Linja täyttää olympiakomitean urheiluyläkoulukriteerit. Tarkempaa tietoa löytyy sivun alaosasta. 
 

Kummallekin linjalle voi hakea, vaikka lapsi ei olisi nyt liikuntapainotuksessa.  
Jos lapsi on nyt liikuntalinjalla, hän voi halutessaan hakea soveltuvuuskokeella URHEA-linjalle.  

Liikuntalinja ja Urhea –linja ovat lomakkeessa omia hakukohteitaan.  
URHEA- luokalle pyrkivien on ilmoitettava lomakkeessa myös lajitestin urheilulaji.  
Hakuohjeet löytyvät Kuudesluokkalaisen oppaasta

Ohjeet soveltuvuuskokeisiin päivitämme tähän. 

Pukinmäenkaaren peruskoulun urheiluyläkoulutoiminta 

Pukinmäenkaaren peruskoulu on Olympiakomitean Urheiluakatemiaohjelman hyväksymä urheiluyläkoulu. Toimimme yhteistyössä Urhean kanssa. 

Pukinmäenkaaren peruskoulun tavoitteena on tarjota yläkouluikäisille urheilijoille mahdollisuus yhdistää koulunkäynti urheiluun tunnuksella ”Urheilua ja elämää varten”.  

Urheiluluokkatoiminta yhdistää koulun ja urheilun 

Urheiluluokkalaisilla on mahdollisuus urheilla ja liikkua koulupäivän yhteydessä vähintään 8 tuntia viikossa. Oppilailla on mahdollisuus harjoitella tiistai- ja torstaiaamuisin klo 8:00 - 10:00, jolloin heillä ei ole oppitunteja. Seitsemäsluokkalaisilla on harjoitukset yhtenä aamuna viikossa. 

Tavanomaisten kahden liikuntatunnin lisäksi liikuntalinjalaisilla on 2 tuntia valinnaista liikuntaa. Liikunnan opetus järjestetään Kasva urheilijaksi -kokonaisuuden tavoitteiden mukaisesti. Näillä oppitunneilla keskitytään yleisvalmennukseen ja kiinnitetään erityisesti huomioita urheiluvammojen ennaltaehkäisyyn ja tärkeisiin perusliikuntataitoihin. Urheiluluokkalaiset pääsevät liikkumaan liikuntatunneillaan motivoituneessa ja innostuneessa ryhmässä. Lajiharjoitukset tapahtuvat yhteistyössä seurojen ja liittojen kanssa koripallossa (virallinen Susi Campus koulu), voimistelussa, jalkapallossa, salibandyssa ja jääkiekossa. Lisäksi koulu on järjestänyt kerhotoimintana yleisvalmennusta. 

Koulun pihapiirissä sijaitsevat loistavat urheilupaikat harjoittelemiseen. Liikuntatunneilla hyödynnämme esimerkiksi koulun viereisen liikuntapuiston yleisurheilu-, tennis-, jalkapallo-, tekonurmi- ja rantalentopallokenttiä sekä talvella tekojääkaukaloa. Seurojen ja lajiliittojen järjestämiä aamuharjoituksia pidetään lähialueen harjoittelupaikoissa: mm. Helmi Center, Mosa -halli, Malmin jäähalli ja Aava Areena hieman vuosittain vaihdellen. 

Pukinmäenkaaren peruskoulussa kehitämme joustavia opetusjärjestelyjä ja digitaalisia opetusmenetelmiä, jotta opinnoissa eteneminen on mahdollista myös niille oppilaille, joille urheilu aiheuttaa paljon poissaoloja lähiopetuksesta. 

 

Tiedustelut 
 
Virka-apulaisrehtori Ilppo Kivivuori ilppo.kivivuori@hel.fi / 0406318022 

 

kevätjuhlakutsu

Kevätjuhlat 3.6.2023  

Järjestämme neljä erillistä juhlaa, että mahdollisimman moni pääsee osallistumaan juhlaan.  Juhlan jälkeen opettajat jakavat todistukset luokissa. Tervetuloa! 

 • Luokkien 1CDF, 2DF ja 3CDF koulupäivä alkaa klo 8.30, juhla Kenttäpolun salissa alkaa klo 9.00 
 • Luokkien 1AB, 2ABC, 3AB, H-luokat ja 1-3E koulupäivä alkaa klo 10.00, juhla Kenttäpolun salissa alkaa klo 10.30  

 • Luokkien 4-6 koulupäivä alkaa klo 8.30, juhla Kenttäkujan salissa alkaa klo 9.00.

 • Luokkien 7-9 koulupäivä alkaa klo 10.00, juhla Kenttäkujan salissa alkaa klo 10.30    

 Tervetuloa takaisin kouluun 10.8.2023! 

 • Luokat 1-7 aloittavat klo 9.00 

 • Luokat 8-9 aloittavat klo 10.00  

Uudet ekaluokkalaiset opiskelevat to 10.8 klo 9-12 ja pe 11.8 klo 9.00-13.15.

Alla vielä diasarjat kevään tutustumistilaisuuksista: 

 

Kolmosluokkalaiset

Seiskaluokkalaiset 

Koulumme arkea voit seurata Instagram -tililtämme : 

Pukinmäenkaaren peruskoulu Instagramissa

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän  kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Pukinmäenkaaren peruskoulun vanhempainyhdistys

Wilma

Wilma-järjestelmän kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso Kenttäkujan lounaslista

Katso Kenttäpolun lounaslista

Katso Immolantien lounaslista

Koulun järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista ja kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.   

LÄHTÖKOHTA PERUSOPETUSLAISTA: 

 • Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. 
 • Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. 

Järjestyssäännöt ovat voimassa koulupäivän aikana ja koulun järjestämillä retkillä. 

 1. Koulussa käyttäydytään muita oppilaita ja koulun henkilökuntaa kohtaan ystävällisesti ja asiallisesti. 
 1. Oppitunneilla toimitaan ja työskennellään opettajien ohjeiden mukaan. 
 1. Koulun ja toisten omaisuutta käsitellään asiallisesti. Kouluympäristö pidetään siistinä. 
 1. Oppilaat viettävät välitunnit heille erikseen määritellyillä alueilla. Koulupäivän aikana pysytään koulun alueella.
   

Kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kielletty. 

 

Tärkeää tietoa 9.-luokkalaisille ja huoltajille

1.Saat tietää yhteishaun tulokset aikaisintaan 15.6.2023
opetushallituksen (OPH) lähettämästä sähköpostista.  Sähköpostissa on tieto, mihin olet tullut valituksi ja/tai oletko varasijalla johonkin. Tämä sähköposti tulee jossain vaiheessa päivää, ei siis välttämättä heti aamusta.  

 
OPH:sta tulleen sähköpostin linkistä voit ottaa tarjotun opiskelupaikan vastaan tai hylätä sen.  Opiskelupaikan vastaanottaminen ei edellytä verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta. 
Oppilaitos, josta sinulle tarjotaan paikkaa, lähettää päätöksen opiskelijaksi valituille (joko sähköpostilla ja/tai kirjepostissa). Oppilaitoksen lähettämässä päätöskirjeessä on yleensä ohjeistettu, mitä ja milloin oppilaitokseen täytyy toimittaa (sähköisen) opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi.  

 
HUOMIO: Älä hylkää ainoaa tarjottua opiskelupaikkaa, koska muutoin sinulla EI OLE MITÄÄN OPISKELUPAIKKAA. Ota siis tarjottu opiskelupaikka vastaan!  Tarjotun opiskelupaikan vastaanottaminen EI aiheuta mahdolliselta varasijalistalta poistumista. Tarjottu opiskelupaikka kannattaa vastaanottaa ja perua opiskelupaikan varaus halutessaan vasta, jos jostain tarjotaan varasijaa myöhemmin. Tarjottu opiskelupaikka on vahvistettava viimeistään torstaina 29.6.2023, mutta se kannattaa vahvistaa heti tiedon tultua 15.6.2023. Mahdollisesta uudesta varasijalta auenneesta opiskelupaikasta kertoo uusi Opintopolusta saapuva sähköposti, jossa on myös paikan vastaanottolinkki. Tämä linkki umpeutuu kahden viikon kuluessa viestin saapumisesta, joten ehdit miettiä, pidätkö aiemmin vastaanottamasi paikan vai otatko varasijalta auenneen paikan vastaan. Toki kannattaa pyrkiä reagoimaan viestiin mahdollisimman pian, jotta joku muukin voi saada opiskelupaikan, joka vapautuu. Jos otat varasijalta paikan vastaan, muistathan perua mahdollisesti jo aiemmin vastaanottamasi opiskelupaikan olemalla yhteydessä oppilaitokseen, josta olet jo vastaanottanut paikan. Varasijoilta hyväksyminen päättyy 18.8.2023.  

2. Jos tarvitset kesällä ohjausta (esimerkiksi jos jäät ilman opiskelupaikkaa tai et tiedä, miten sinun pitää toimia), me opot olemme tavattavissa yhteishaun tulosten julkistuksen jälkeen. 
Olemme tavattavissa koululla torstaina 15.6 klo 9–13 ja perjantaina 16.6. klo 9–12. Voit myös soittaa opollesi: Tarja (040 7511065) ja Matleena (040 7691154).  

 
3. Jos et ole saanut kesäkuussa opiskelupaikkaa, tietosi ilmoitetaan lakisääteisesti Ohjaamo Helsinkiin. Pidä puhelin auki 15.6. alkaen ja vastaa myös tuntemattomista numeroista tuleviin soittoihin. Myös varasijoilta paikan saaneille ilmoitetaan puhelimella eli voit myös kesän aikana saada opiskelupaikan.  

 
4. Opinnot alkavat elokuussa. Opintojen alkamispäivä selviää hyväksymiskirjeestä. On todella tärkeää, että olet ohjeiden mukaisesti uudessa koulussasi ensimmäisenä päivänä. Mikäli et pakottavasta syystä pääse uuteen kouluusi ensimmäisenä päivänä, soita uuden koulusi rehtorille ja kerro poissaolostasi. Jos et ilmoittaudu kouluun tai sieltä ei saada sinuun yhteyttä, voit menettää opiskelupaikkasi.  

 
      HAUSKAA KESÄÄ JA ONNEA JATKO-OPINTOIHIN! 

      Saara Varmola                            Tarja Pöppönen 
      
      saara.varmola@edu.hel.fi             tarja.popponen@edu.hel.fi   
      Puh. 040 7691154                               Puh. 040 7511065 

 

Henkilökuntamme yhteystiedot

Pääkoulu
Käyntiosoite: Kenttäkuja 12, 00720 Helsinki
Postiosoite: PL 72301, 00099 Helsingin kaupunki

Avoinna koulutyöpäivinä kello 8.15-15.00

Muut koulurakennukset
Kenttäpolku 3 , PL 70303
Immolantie 9, PL 78302

Koulusihteerit

Kenttäpolku:
Arja Jurasch (1.-3. luokat)
puh. 09 310 80449, arja.jurasch(at)hel.fi 

Kenttäkuja: 
Tia Soine   (4.-9. luokat)
puh. 09 310 80748, tia.soine(at)hel.fi

Kansliassa käsitellään mm. oppilaiden matkalippuasiat ja poissaolohakemukset. Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista. Kansliasta saa Wilma-tunnukset.

Rehtorit

Rehtori Leena Hiillos
puh. 09 310 80747, 050 386 3470
leena.hiillos(at)hel.fi

Virka-apulaisrehtori Ilppo Kivivuori
puh. 09 310 26025, 040 631 8022
ilppo.kivivuori(at)hel.fi

Virka-apulaisrehtori Piia Uotinen
puh. 09 310 29160, 040 675 7280
piia.uotinen(at)hel.fi

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamutoiminta Kenttäpolku 09 310 86103

Iltapäivätoiminta Kenttäpolku 050 461 9279 / pukinmaki(at)hnmky.fi

Iltapäivätoiminta Immolantie 050 542 5438 / immolankaari(at)hnmky.fi

Kohdevastaavat

Kohdevastaava Kenttäkuja 040 922 5459
Kohdevastaava Kenttäpolku (klo 7.30-11.30)  040 578 1938
Kohdevastaava Immolantie 040 922 4650

 

Laaja-alaiset erityisopettajat

Eeli Leinonen puh. 040 334 1249
eeli.leinonen(at)edu.hel.fi
Maarit Bergman puh. 050 401 3213
maarit.bergman(at)edu.hel.fi
Elina Korppi puh. 040 1511 883
elina.korppi(at)edu.hel.fi
Antti Parviainen puh. 040 334 7979
antti.parviainen(at)edu.hel.fi
Sami Luoto puh. 040 144 8678
sami.luoto(at)edu.hel.fi

Luokanopettajat ja –ohjaajat lukuvuonna 2022-2023 

1A 

Veera Wikblad 

1B 

Raija Kilpinen 

1C 

Vanessa Virmajoki 

1D 

Sanna Kotkaslahti 

1-3 E 

Sari Ilmo 

1F 

Noora Mäntylä 

1-7H 

Minnamari Rouvinen 

2A 

Riitta Tyynelä 

2B 

Josi Aaltonen 

2C 

Katri Hagelberg 

2D 

Minna Korkiakoski 

2F 

Laura Semi 

2-6H 

Anne Siljander 

3A 

Juha Oikarinen 

3B 

Ville-Pekka Vuorento 

3C 

Johanna Lehtonen 

3D 

Oksana Lehtonen 

3-4E 

Kirsi Laurila 

3F 

Heli Pesonen 

4A 

Lassi Heikkinen 

4B 

Tuulia Malinen 

4C 

Kai Rantanen 

4D 

Jarmo Hautalaakso 

4E 

Heljä Niemi 

4-6E 

Mikko Hyväri 

5A 

Reetta Tuominen 

5B 

Riikka Suomalainen 

5C 

Miikka Määttä 

5D 

Maarit Pirkkalainen 

5E Piia Vesalainen

5-9H 

Minna Vuoristo 

6A 

Elisa Eljendy 

6B 

Mikko Halonen 

6C 

Teppo Liikanen 

6D 

Pirjo Heiskanen 

7A 

Lauri Virtanen 

7B 

Maria Sarén 

7C 

Antti Nieminen 

7D 

Peter Ehnrooth 

7-9E 

Riku Viitanen 

7F 

Antti Malassu 

7-9H 

Leena Grönroos 

8A 

Kari Torkkola 

8B 

Missu Eskola 

8C 

Saara Sinivuori 

8D 

Sami Seppänen 

8E 

Maria Kähkönen 

9A 

Matti Airo, Jussi Joensuu 

9C 

Mari Karinko 

9D 

Liisa Nieminen 

9E 

Laura Hanste-Asikainen 

9F 

Tiina Vartiainen 

TOI 

Anne-Marie Keckman, Kati Rantala 

VALO 

Vilho Pihko 

Muiden opettajien nimet löytyvät Wilmasta. 

Opinto-ohjaajat

Tarja Pöppönen 040 7511 065 tarja.popponen(at)edu.hel.fi
Saara Varmola 040 7691154 saara.varmola(at)edu.hel.fi

Kouluvalmentaja

Joel Juuso puh. 040 8217216
joel.juuso(at)edu.hel.fi 

Monikieliset ohjaajat

Khelifa Ait-Ramdane virkavapaalla,
Estelle Hedhli 1.2.-30.6.2023
p. 09 310 26155 / 040 821 6413
(paikalla ti-ke), pääkieli arabia, tarvittaessa myös ranska

Nesma Abdirahim 09 310 21776 / 040 729 6245
(paikalla ti), kielet somali ja englanti

Koulunkäynninohjaajat 

Koulunkäynninohjaajan työn tavoitteena on oppijan avustaminen ja tukeminen koulunkäynnin ja oppimisprosessin eri vaiheissa. Työtehtäviin kuuluu koulunkäynnin tukemisen lisäksi kehitysvammaisten ja autististen lasten iltapäivä- ja loma-ajan toiminnan suunnittelu ja ohjaaminen.

Terveydenhoitajat

Kenttäkuja:   
Hanna Jussila puh.050 3105595 (maanantai-perjantai)

Hinni Ala-Harja puh. 040 5607190 (keskiviikoisin ja torstaisin)

Kenttäpolku ja Immolantie:
Klaara Jarvanne puh. 040 336 0875 (maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin)

Kouluterveydenhuollon keskeisiä tehtäviä ovat lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tätä tehtävää toteutamme määräaikaistarkastuksilla sekä oppilaiden koulunkäyntiin ja opiskelukykyyn liittyvillä selvittelyillä. Sairaudenhoito ja vapaa-ajan tapaturmien arviointi ja hoito kuuluu omalle terveysasemalle. 

Kiireellisissä asioissa ota yhteyttä omalle terveysasemalle tai terveysneuvontaan puh. 09 31010023. Hätätapauksissa soita numeroon 112. Avoaika kouluterveydenhoitajalle on klo 11.30-12.00, jolloin vastaanotolle voi tulla ilman ajanvarausta.   
Hätätapauksissa soita numeroon 112.

Koulukuraattorit

Heini Peippo p. 040 5095379 / 09 31038871
heini.peippo(at)hel.fi (1.-3. luokat)

Saija Ollila p. 050 401 3328
saija.ollila(at)hel.fi (4.-9. luokat)

Kuraattori on koulussa sosiaalityön asiantuntija. Kuraattorilta on mahdollista saada apua silloin, kun lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu koulunkäyntiin vaikuttavia muutoksia. Kuraattori edistää koulussa oppilaiden hyvinvointia ja myönteistä kehitystä sekä tukee oppimista ja koulunkäyntiä yhdessä vanhempien ja koulun muun henkilöstön kanssa. Kuraattori työskentelee koulussa sekä yksittäisten oppilaiden että ryhmien kanssa. Tarvittaessa kuraattori voi auttaa löytämään myös koulun ulkopuolisia verkostoja oppilaan ja perheen tueksi.

Esi- ja perusopetuksen oppilashuolto

Koulupsykologit

Marita Oksanen 050 401 3313/ 09 310 71868 (1.-6. luokat) 

Susanna Keinänen 050 401 3258 / 09 310 71990 (7.-9. luokat) 
susanna.keinanen(at)hel.fi 

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille. 

Järjestämme  aamupäivätoimintaa Polun koululla jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona.
Aamukerhon puhelinnumero on 09 310 86103. 

Lisätietoja koulumme aamukerhosta voit kysyä virka-apulaisrehtori Piia Uotiselta p. 040 675 7280. Yleistä tietoa löydät perusopetuksen sivuiltamme

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille. Polun ja Immolantien taloissa iltapäivätoimintaa järjestää HNMKY. Lisäksi Polun koulun lähellä toimii leikkipuisto Traktorin iltapäiväkerho. 

Yhteystiedot kouluilla toimiviin iltapäiväkerhoihin: 
Kenttäpolku 050 461 9279 / pukinmaki(at)hnmky.fi 
Immolantie 050 542 5438 / immolankaari(at)hnmky.fi 

Lue lisää iltapäivätoiminnasta,hakemisesta sekä maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme. 

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta . Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista. 

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. 

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2022-2023

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 24.1.2022 alkaen:

TIISTAI
Kuvataide (6.-9.lk) UUSI

Aika:  Klo 15.30-17
Paikka: Huom! Malmin peruskoulun Talvelan toimipisteen kuvataideluokka

Tervetuloa oppimaan kuvan tekoa! Harrastuksessa piirretään, maalataan ja tutustutaan erilaisiin kuvataiteen tekniikoihin. Joka kerta tehdään harjoituksia, jotka kehittävät silmän ja käden yhteistyötä ja teknisiä esitystaitoja, vapaata ilmaisua ja taiteellista intoa unohtamatta. Harrastus sopii kaiken tasoisille.  

Ilmoittaudu tästä  
Yhteystiedot: Laura Aalto-Setälä, info@lasifaasi.fi , puh. 045 677 9171  
Järjestäjä: Studio Lasifaasi / Harrastamisen Suomen malli

Capoeira (3-6.lk)

Aika: klo 15-15.45
Paikka: Liikuntasali, Kenttäkujan toimipiste
Capoeira on brasilialainen leikkisä kamppailulaji, jossa on elementtejä myös tanssista, akrobatiasta ja teatterista. Treeneissä tehdään erilaisia väistöjä ja hyökkäyksiä, harjoitellaan yksinkertaista akrobatiaa kuten päällä- ja käsilläseisontaa, harjoitellaan capoeiran pelaamista ja soitetaan capoeiraan kuuluvia perkussiosoittimia. Treenit sopivan kaikille, sillä jokainen voi aloittaa oman kuntonsa ja taitojensa mukaan.
Ohjaaja: Timo Pitkänen
Ilmoittautuminen: piratahelsinki@gmail.com (kerro sähköpostissa lapsen nimi, puhelinnumero, huoltajan nimi ja huoltajan puhelinnumero)
Järjestäjä: Samba de roda ry / Harrastamisen Suomen malli

Kuntonyrkkeily (7.-9.lk)

Aika: tiistaisin klo 16–17
Paikka: Liikuntasali, Kenttäkujan toimipiste

Kuntonyrkkeily on erinomainen laji fyysisen kunnon kohotukseen. Se kehittää koordinaatioita, tasapainoa, reaktiokykyä, lihaskuntoa ja hapenottokykyä. Mukaan voi tulla myös ilman aiempaa nyrkkeilykokemusta. Tyrmäävä olotila valtaa kehon ja mielen jokaisen harjoituksen jälkeen - tule mukaan ja testaa itse!

 Ilmoittaudu tästä
Yhteystiedot: Olli Väätäinen (olli@jalkipoltto.com  / 0440755664) & Anna Mäkelä (0505477224)
Järjestäjä: Jälkipoltto Oy / Harrastamisen Suomen malli

Elokuva ja animaatio (3-6.lk) 

Aika: klo 14.15-15.45
Paikka: Luokka 155, Kenttäkujan toimipiste
Elokuva- ja animaatiotunneilla tutustaan elokuvan ja animaation perusteisiin. Tunneilla opetellaan muun muassa käsikirjoittamista, kuvaamista ja editointia. Animaatiopuolella tutustutaan erilaisiin animointitekniikoihin (esim. stop motion) ja erilaisiin ohjelmistoihin.
Tunneilla voidaan katsoa elokuvia opiskellen aihetta niiden kautta.
Ilmoittaudu tästä 
Yhteyshenkilö huoltajille: koordinaattori@breakthefight.com
Järjestäjä: Break the Fight Oy / Harrastamisen Suomen malli

KESKIVIIKKO
Ruoanlaittoryhmä (3-6.lk) TÄYNNÄ

Aika: klo 14.15-15.45
Paikka: Kenttäkujan kotitalousluokka
Haluatko oppia tekemään suolaisia ja makeita herkkuja? Ryhmässä kokataan yhdessä sekä opitaan ruoanlaitosta. Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja: katri.janerko@hnnky.fi
Ilmoittaudu tästä
Järjestäjä: HNNKY / Harrastamisen Suomen malli

Ruoanlaittoryhmä (7-9.lk)

Aika: klo 15.45-17.15
Paikka: Kenttäkujan kotitalousluokka
Haluatko oppia tekemään suolaisia ja makeita herkkuja? Ryhmässä kokataan yhdessä sekä opitaan ruoanlaitosta. Tervetuloa mukaan!
Lisätiedot: camilla.ojala@hnnky.fi
Ilmoittaudu tästä
Järjestäjä: HNNKY / Harrastamisen Suomen malli

EasySport Liikunta (3-6.lk)

Aika: klo 14.30-16.30
Paikka: Liikuntasali, Kenttäpolku 3
EasySport Liikunta on monipuolista lasten toiveiden mukaan toteutettavaa motorisia perustaitoja kehittävää harrasteliikuntaa. Ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.
Lisätiedot: https://easysport.fi/  & nelli.tuomola@hel.fi
Järjestäjä: Pakilan Visa

TORSTAI
Parkour (3-6.lk)

Aika: klo 16-17
Paikka: Liikuntasali
Tunneilla tutustutaan parkourin ja kehonhallinnan perusteisiin, joten harrastus sopii erinomaisesti aloittelijoille. Lapsilla tulisi olla sisäliikuntaan sopiva liikuntavarustus ja juomapullo.
Ilmoittautuminen: helsinkiharrastaa@gmail.com
Ilmoita: Harrastajan nimi, koulu, luokka, mihin ryhmään ilmoittautuu, huoltajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero ja onko lapsenne kohdalla muuta huomioitavaa. Saatte ilmoittautumisen jälkeen kuittauksen, jonka saatuanne lapsenne voi osallistua toimintaan.
Järjestäjä: Stadin pallo / Harrastamisen Suomen malli

 

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Voit myös katsoa lähialueen muiden koulujen kerho- ja harrastustarjonnan.
Lue lisää kerho- ja harrastustoiminnasta

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Pukinmäenkaaren peruskoulun johtokunta 
2021-2025 

Jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet 

Huoltajat 
Hakulinen Jake (varapuheenjohtaja), henkilökohtainen varajäsen Sami Lauttamo 
Kurteshi Anne, henkilökohtainen varajäsen Riina Tuominen 
Niare Jaana, henkilökohtainen varajäsen Juho Karhumäki 
Tammilehto Jukka (puheenjohtaja), henkilökohtainen varajäsen Taina Tamminen-Arponen 
Tiihonen Johanna, henkilökohtainen varajäsen Kaisu Pallaskallio 

Opettajat 
Suvi Nissinen, henkilökohtainen varajäsen Liisa Nieminen 
Noora Mäntylä, henkilökohtainen varajäsen Piia Vesalainen 

Muu henkilökunta 
Aino Kemilä, henkilökohtainen varajäsen Elina Ristolainen 

 

 

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Pukinmäenkaaren peruskoulu Instagramissa

 

Sijainti

Kenttäkuja 12, 00720 Helsinki
Avaa kartta uuteen ikkunaan

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Ainoa esteetön autopaikka sijaitsee ulkona alle 10 m sisäänkäynnistä. Pysäköintiruudun leveys on alle 3,6 m.
 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.

Sisätilat

 • Toimipiste sijaitsee samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.
 • Toimipisteessä on esteetön wc.
 • Toinen esteetön wc on kerroksessa 0.
 • Kolmas esteetön wc on kerroksessa 0.