Pakilan yläasteen koulu

Länsi-Pakilassa sijaitsevassa koulussamme on vuosiluokat 7-9.
Pakilan yläasteen koulu
Kuva: Karo Pirkkalainen

Yhteystiedot

Halkosuontie 88, 00660 Helsinki Näytä esteettömyystiedot Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi
PL 66305, 00099 Helsingin kaupunki

Apulaisrehtori
Taija Lehrback
+358 9 310 29787
taija.lehrback@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Margit Lainio
+358 9 310 35721
siina.lehtola@hel.fi

Rehtori
Leino Juha
+358 9 310 82410
juha.leino@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus
englanti, ranska, saksa
englanti, ranska, saksa
ruotsi
espanja, ranska, saksa
Painotettu opetus
musiikki, liikunta

Tarjolla auditorio ja sali

Pakilan yläasteen koulu sijaitsee Helsingin pohjoisosassa noin 8 km kaupungin keskustasta. Pakilanpuiston koulurakennuksessa toimivat myös Pakilan ala-asteen koulu ja Pakilan Nuorisotalo. Yhteensä yläasteen noin 440 oppilaasta suurin osa asuu Länsi-Pakilassa tai Paloheinässä, lisäksi koulua käy yli 30 muualla asuvaa. Koko koulurakennuksessa opiskelee noin 770 oppilasta.

Opettajia on 38, lähes kaikki päätoimisesti Pakilan yläasteella työskenteleviä.

Koulussa opiskellaan liikunta- , musiikki- ja yleislinjalla. Valinnaisaineiden painotusaineita ovat matemaattis-luonnontieteelliset aineet, kuvataide ja muotoilu-teknologia. Koulu on osa Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia-verkostoa.

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Useissa peruskouluissa 6. – 9. luokilla opiskellaan jaksoissa ja osa opiskeltavista oppiaineista vaihtuu muutamien viikkojen välein. Vapaaehtoinen 4. luokalta alkanut A-kieli muuttuu 7. luokalla valinnaiseksi A-kieleksi.

Yhteisten aineiden lisäksi opiskellaan aihekokonaisuuksia. Niihin paneudutaan eri oppiaineiden tunneilla tai niitä toteutetaan teemoina, projekteina tai osana koulun muuta toimintaa.

Pakilan yläasteella opetus toteutetaan neljässä noin kahdeksan viikon mittaisessa jaksossa.

Jaksotustaulukko opetuksen sijoittumisesta lukuvuoteen löytyy tämän linkin kautta -> Jaksotustaulukko (pdf) 

Kieliohjelma

Oppilaalla voi olla seitsemännelle luokalle tullessaan kaksi A-kieltä, A-kieli ja vapaaehtoinen A-kieli. Kuudennen luokan mennessä molemmissa kielissä on saavutettu sama taso. Vapaaehtoinen A-ruotsi muuttuu 7. luokalla pakolliseksi. A-saksa ja A-ranska lisää oppilaan kokonaisviikkotuntimäärä.

Luokilla 7-9 opiskellaan vähintään kahta kieltä.  Oppilas voi aloittaa valinnaisaineena myös uuden kielen. Tämän B2-kielen opiskelua alkaa kahdeksannelta luokalta.

Tietoa koulun omasta kielitarjonnasta:

 • A-kieli englanti
 • Valinnainen A-kieli ruotsi, ranska ja saksa
 • B1-kieli ruotsi
 • B2-kieli espanja, ranska ja saksa

Painotettu opetus

Pakilan yläasteella tarjotaan painotettua opetusta liikunnassa ja musiikissa. Painotettuun opetukseen hakeudutaan soveltuvuuskokeella.

Tämän lisäksi oppilaan on mahdollista valinnaisissa opinoissa painottua matemaattis-luonnontieteelliset aineisiin, kuvaamataiteeseen tai muotoilu-teknologiaa (käsityö).

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteerit

Margit Lainio (ma-ke)
puh. 09 31035721, 040 1836796
margit.lainio@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Siina Lehtola (pe)
puh. 09 310 82411, 040 505 4064
siina.lehtola@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Rehtori

Juha Leino 
puh. 09 310 82410, 040 334 1125
juha.leino@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Apulaisrehtori

Taija Lehrbäck
puh. 09 310 29787, 050 401 3358
taija.lehrback@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Opinto-ohjaajat

Taija Lehrbäck
puh. 050 401 3358

Esa Rantamo
puh. 040 334 1138

Kohdevastaava

Anneli Lainela
044 4672545

Kouluruokala

puh. 09 310 82421

Johtokunnan puheenjohtaja

Mika Leivo

Opettajainhuone puh. 09 310 82304

Luokanopettajat

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), ellei toisin mainita.

 • Ahlholm Kirsi, FY, KE
 • Alén Maria, SUK
 • Aulin Eeva-Maiju, BI, GE
 • Boren Kaisa, RU, RA
 • Fredriksson Aleksi, LI, TT
 • Hakala Tiina, AI
 • Iho Maria, MA, FY, KE
 • Juupaluoma Laura, KU
 • Kannisto Outi, TS
 • Kerkola Kirsi, EN, RU
 • Kivioja Heidi, MA, AT
 • Kortesuo Pauliina, ELA
 • Kujanpää Jussi-Pekka, SUK
 • Kärkkäinen Pekka, LI
 • Laurila Anu, EN
 • Lehrbäck Taija, opinto-ohjaus
 • Leivo Marileena, MA, AT
 • Länsiluoto Susanna, LI
 • Mattila Jussi, HY (jussi1.mattila@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman))
 • Mikkola Tony, BI, GE
 • Noukka Suvi, RU, ELA
 • Nykänen Anne, MU (anne.p.nykanen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman))
 • Oikarinen Essi, BI, GE, TT
 • Pennanen Pasi, TN
 • Peuhkuri Liliana, MA, AT
 • Rantamo Esa, Opinto-ohjaus
 • Ruskola Sari, KO  
 • Sevón Jari, HI, YH
 • Sirelius Kirta, KO
 • Suoraniemi Eeva-Liisa, MA, FY, KE
 • Tammisto Elina, UE, ET
 • Uusi-Äijö Veera, FY, KE
 • Viitanen Anu, EN, ES
 • Wahlstedt Kati, RU, SA

Koulunkäyntiavustaja

Kirsi Liuhto 

Kuraattori 

Toni Piispa
puh. 050 501 5221, toni.piispa@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Koulupsykologi  

Erika Littunen
puh. 040 1681775, erika.littunen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Terveydenhoitaja

Johanna Hakala  
puh. 040 354 3625, johanna.k.hakala@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kerhot ja harrastukset

Järjestämme kouluissamme maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Lisäksi koulujen tiloissa voi olla myös muiden toimijoiden toteuttamia kerhoja ja harrastuksia, joissa on osallistumismaksu.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät

Harrastukset jatkuvat keväällä 15.1.24 alkavalla viikolla.

Keskiviikko  
Kiipeily (7.-9.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin klo 15-16 

Paikka: Tammiston kauppatie 10 (Tammisto) 

KiipeilyAreenalla järjestetään jälleen Harrastamisen Suomen Malli -hankkeen kiipeilyryhmiä. Ohjauksesta ryhmissä vastaa KiipeilyAreenan ammattitaitoiset kiipeilyohjaajat ja ryhmiin osallistumiseen ei vaadita aiempaa kiipeilykokemusta tai liikunnallisuutta. Kiipeily sopii harrastuksena aivan kaikille! 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu kiipeilyyn täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: KiipeilyAreena / Harrastamisen Suomen malli 

JÄLKIPOLTTO Lihaskunto & Voima (7.-9.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin 15-16

Paikka: Pirkkolan liikuntapuiston kuntosali

Tämä harrastus on yksilöllinen ryhmäharrastus ja nimensä mukaisesti suunnattu 7.-9. luokkalaisille nuorille innostavan ja kehittävän lihaskunto- ja voimaharjoittelun harrastamiseksi. Harjoittelussa keskitytään oikeaoppisten ja turvallisten tekniikoiden opetteluun sekä kestovoiman ja liikehallinnan parantamiseen - leikkimielisyyttä unohtamatta. Tekniikoiden kehittyessä lisäämme maltillisesti voimaa ja lihasmassaa kehittävän voimaharjoittelun osuutta. Sisältö teemoitetaan osallistujien taitojen ja toiveiden mukaan. Ennkakko-osaamista ei tarvita vaan kaikki ovat tervetulleita mukaan.

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu harrastukseen tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  

Yhteystiedot: Olli Väätäinen (olli@jalkipoltto.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) / 0440755664) & Anna Mäkelä (0505477224)

Järjestäjä: Jälkipoltto Oy / Harrastamisen Suomen malli 

 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Tähän kirjataan koulun johtokunnan jäsenet

PYA johtokunnan pöytäkirja 04102023

HELSINGIN KAUPUNKIPöytäkirjaPAKILAN YLÄASTEEN KOULU JOHTOKUNTA 4.10.2022

Kokousaika 4.10.2022 klo 17:30 – 19:47Kokouspaikka Pakilan yläasteen koulu, Halkosuontie 88

Paikalla

Mika Leivo, puheenjohtaja

Virpi Virtanen

Jussi-Pekka Kujanpää

Jenni Radun

Janne Selin

Satu Immonen

Suvi Noukka

Juha Leino, sihteeri§

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

2 Läsnäolo ja puheoikeuden myöntäminen oppilasjäsenille

3 KOULUN TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN LUKUVUODELLE 2023-2024

4 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISTEN PERUSKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJOISTA LUKUVUONNA 2024 – 2025

5 Keskusteluasiat

§ 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Johtokunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla johtokunta päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Noukka ja Kujanpää.

§ 2 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen oppilasjäsenille

Koulujen ja lukioiden johtokunnissa on kaksi oppilasedustajaa. Oppilaskunta nimeää keskuudestaan edustajat ennen syksyn ensimmäistä johtokunnan kokousta. Edustajat toimivat yhden lukuvuoden johtokunnassa.

Alle 18-vuotiaille oppilaille johtokunta antaa hallintosäännön 29 luvun 7 §:n 5 momentin nojalla läsnäolo- ja puheoikeuden ensimmäisessä kokouksessaan. Oikeus kirjataan johtokunnan pöytäkirjaan omana pykälänään.

Oppilasedustajat eivät osallistu oppilaiden kurinpitoa koskevien asioiden käsittelyyn. Johtokunnan asioiden käsittelyssä huomioidaan oppilasedustajat.

Päätös

Johtokunta myöntää oppilasedustajille läsnäolo- ja puheoikeuden koulun johtokunnan kokouksiin.

§ 3 Toimintasuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2023–2024

Koululla on valmisteltu toimintasuunnitelma, joka on esityslistan liitteenä. Opettajakunta on hyväksynyt toimintasuunnitelman osaltaan.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan päätöksellä koulujen johtokuntien tulee hyväksyä koulun toimintasuunnitelma

Liite 1 Toimintasuunnitelma

Päätös

Johtokunta hyväksyi toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2023-2024.

§ 4 Lausuntopyyntö Helsingin kaupungin suomenkieleisten peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2024-2025

Lausuntopyyntö (liite 2) ja oppilaskunnan lausunto (liite 3,).

Lausunto

Johtokunta päätti, kuultuaan oppilaskuntaa ja henkilökuntaa, antaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle seuraavan lausunnon: Johtokunta kannattaa 1. vaihtoehtoa lukuvuoden 2024-2025 työ- ja loma-ajoiksi.

Pöytäkirjanote kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

§ 5 Keskusteluasiat

Kiusaamisen ehkäisy ja puuttuminen kouluyhteisössäMika Leivo, puheenjohtaja

Juha Leino, sihteeri

Suvi Noukka

Jussi-Pekka Kujanpää

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat

 

7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat

 

7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat

 

7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat

 

7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Pakilan yläaste Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Halkosuontie 88, 00660 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Ainoa esteetön autopaikka sijaitsee ulkona yli 10 m sisäänkäynnistä. Pysäköintiruudun leveys on vähintään 3,6 m.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on opastettu, tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi vaatii ovipuhelimen kayttöä, jonka jälkeen aukeaa automaattisesti.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 4 kerrosta.
 • Tilassa on hissi, johon mahtuu pyörätuoli ja jonka ovi aukeaa kulunvalvonta-avaimella. Hissin kerrosnumerot ovat sormin tunnusteltavissa. Uloskäyntikerroksen painike erottuu muista. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Tilan keskeisillä kulkureiteillä on yli 6 m pitkä luiska, jossa ei ole välitasannetta, jossa on käsijohteet molemmilla puolilla.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.
 • Toimipisteessä on esteetön wc samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.
 • Toinen esteetön wc on kerroksessa 1.
 • Kolmas esteetön wc on kerroksessa 2.
 • Toimipisteessä on kiinteä induktiosilmukka kokoustilassa (aktiivinen T-merkki), luentosalissa (aktiivinen T-merkki), juhlasalissa (aktiivinen T-merkki), liikuntasalissa (aktiivinen T-merkki) sekä lisäksi siirrettävä induktiosilmukka.