Pakilan yläasteen koulu

Pakilan yläasteen koulu sijaitsee Helsingin pohjoisosassa noin 8 km kaupungin keskustasta. Pakilanpuiston koulurakennuksessa toimivat myös Pakilan ala-asteen koulu ja Pakilan Nuorisotalo. Yhteensä yläasteen noin 440 oppilaasta suurin osa asuu Länsi-Pakilassa tai Paloheinässä, lisäksi koulua käy yli 30 muualla asuvaa. Koko koulurakennuksessa opiskelee noin 770 oppilasta.

Opettajia on 38, lähes kaikki päätoimisesti Pakilan yläasteella työskenteleviä.

Koulussa opiskellaan liikunta- , musiikki- ja yleislinjalla. Valinnaisaineiden painotusaineita ovat matemaattis-luonnontieteelliset aineet, kuvataide ja muotoilu-teknologia. Koulu on osa Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia-verkostoa.

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma   sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma  . Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Useissa peruskouluissa 6. – 9. luokilla opiskellaan jaksoissa ja osa opiskeltavista oppiaineista vaihtuu muutamien viikkojen välein. Vapaaehtoinen 4. luokalta alkanut A-kieli muuttuu 7. luokalla valinnaiseksi A-kieleksi.

Yhteisten aineiden lisäksi opiskellaan aihekokonaisuuksia. Niihin paneudutaan eri oppiaineiden tunneilla tai niitä toteutetaan teemoina, projekteina tai osana koulun muuta toimintaa.

Pakilan yläasteella opetus toteutetaan neljässä noin kahdeksan viikon mittaisessa jaksossa.

Jaksotustaulukko opetuksen sijoittumisesta lukuvuoteen löytyy tämän linkin kautta -> Jaksotustaulukko (pdf) 

Kieliohjelma

Oppilaalla voi olla seitsemännelle luokalle tullessaan kaksi A-kieltä, A-kieli ja vapaaehtoinen A-kieli. Kuudennen luokan mennessä molemmissa kielissä on saavutettu sama taso. Vapaaehtoinen A-ruotsi muuttuu 7. luokalla pakolliseksi. A-saksa ja A-ranska lisää oppilaan kokonaisviikkotuntimäärä.

Luokilla 7-9 opiskellaan vähintään kahta kieltä.  Oppilas voi aloittaa valinnaisaineena myös uuden kielen. Tämän B2-kielen opiskelua alkaa kahdeksannelta luokalta.

Tietoa koulun omasta kielitarjonnasta:

  • A-kieli englanti
  • Valinnainen A-kieli ruotsi, ranska ja saksa
  • B1-kieli ruotsi
  • B2-kieli espanja, ranska ja saksa

Painotettu opetus

Pakilan yläasteella tarjotaan painotettua opetusta liikunnassa ja musiikissa. Painotettuun opetukseen hakeudutaan soveltuvuuskokeella.

Tämän lisäksi oppilaan on mahdollista valinnaisissa opinoissa painottua matemaattis-luonnontieteelliset aineisiin, kuvaamataiteeseen tai muotoilu-teknologiaa (käsityö).

Tietoa tuleville 7. luokkalaisille

12.5.2023
Tervetuloa uudet 7. luokkalaiset aloittamaan yläkouluopiskelua koulussamme!
Kutsumme kaikki oman oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta 7. luokalle tulevat oppilaat tutustumaan kouluun maanantaina 29.5. klo 15.

Nähdään koulun pihalla! Tervetuloa!

Pakilan ja Paloheinän ala-asteiden 6.luokkien tulevat erillisen aikataulun mukaan. 

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän  kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista

 

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteeri

Siina Lehtola
puh. 09 310 82411, 040 505 4064
siina.lehtola@hel.fi

 

Rehtori

Juha Leino 
puh. 09 310 82410, 040 334 1125
juha.leino@hel.fi

Apulaisrehtori

Taija Lehrbäck
puh. 09 310 29787, 050 401 3358
taija.lehrback@edu.hel.fi

Opinto-ohjaajat

Taija Lehrbäck
puh. 050 401 3358

Esa Rantamo
puh. 040 334 1138

Kohdevastaava

Unto Manninen
puh. 050 401 3968

Kouluruokala

puh. 09 310 82421

Johtokunnan puheenjohtaja

Mika Leivo

Opettajainhuone

puh. 09 310 82304

Luokanopettajat

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.hel.fi , ellei toisin mainita.

Ahlholm Kirsi, FY, KE

Alen Maria, SUK

Aulin Eeva-Maiju, BI, GE,

Boren Kaisa, RU, RA

Hakala Tiina, AI,    

Kannisto Outi, TS

Kerkola Kirsi, EN, RU

Kivioja Heidi, MA, AT,

Kortesuo Pauliina, ELA

Kuha Eeva-Liisa, MA, FY, KE

Kujanpää Jussi-Pekka, SUK

Kärkkäinen Pekka, LI

Kämäräinen Johanna, ELA

Lainas Pipsa, SUK, STK

Laurila Anu, EN

Lehrbäck Taija, Opinto-ohjaus

Leivo Marileena, MA, AT

Lintukankare Tiina, KU

Länsiluoto Susanna, LI

Mattila Jussi, HY (jussi1.mattila(at)edu.hel.fi)

Malmström Katri, TT

Mikkola Tony, BI, GE

Mirolovic Mirjana, MA,FY,KE

Noukka Suvi, RU, ELA

Nykänen Anne, MU (anne.p.nykanen(at)edu.hel.fi)

Oikarinen Essi, BI, GE, TT

Pennanen Pasi, TN

Peuhkuri Liliana, MA, AT

Rantamo Esa, Opinto-ohjaus

Ruskola Sari, KO  

Sevón Jari, HI, YH

Sirelius Kirta, KO

Tammisto Elina, UE, ET

Uusi-Äijö Veera, FY, KE

Viitanen Anu, EN, ES

Wahlstedt Kati, RU, SA

Koulunkäyntiavustajat

Emilia Hämäri-Kleini

Kirsi Liuhto (virkavapaalla)

Kuraattori Toni Piispa
puh. 050 501 5221, toni.piispa(at)hel.fi 

Koulupsykologi  (tehtävä avoimena)
puh. 050 401 3266

Terveydenhoitaja Johanna Hakala  
puh. 040 354 3625

Kerhot ja harrastukset

Järjestämme kouluissamme maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Lisäksi koulujen tiloissa voi olla myös muiden toimijoiden toteuttamia kerhoja ja harrastuksia, joissa on osallistumismaksu.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. 

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Tähän kirjataan koulun johtokunnan jäsenet

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Pakilan yläaste Facebookissa

Sijainti

Halkosuontie 88, 00660 Helsinki
Avaa kartta uuteen ikkunaan