Stöd för välbefinnande och lärande

I gymnasiet främjar vi ditt lärande och välbefinnande på många olika sätt. Grupphandledaren och ämneslärarna stöder dig. Dessutom får du stöd av studiehandledare, speciallärare, kuratorer, psykologer och hälsovårdare. De har alla en viktig uppgift i att vägleda studerande genom gymnasiestudierna. Även stöd och uppmuntran från studiekamrater är en viktig resurs i gymnasieelevens vardag.
Bild: Maija Astikainen

När du mår bra, har du lättare att lära dig. Alla som jobbar i gymnasiet har som uppgift att stödja och främja ditt välbefinnande, och här har studerandevåreden en egen roll. Studerandevården betjänar enskilda studerande och gymnasiegruppen.

Stöd för planeringen av din framtid

Studierna i gymnasiet är friare än i grundskolan. I gymnasiet har du dock mer ansvar för dina studier. I gymnasiet gör du val kopplade till din framtid redan i början av dina studier. Vi planerar din framtid tillsammans och gymnasiegemenskapen stöder i att göra val och genomföra dina studier.

I början av dina studier gör du upp en studieplan som du uppdaterar tillsammans med gymnasiets personal under hela studietiden.

Det finns stöd och hjälp att få

I gymnasiet får du stöd för lärande och specialundervisning när du behöver det. Du kan till exempel få stödundervisning av ämneslärare eller mer handledning i lärandet. 

Specialläraren vägleder dig i att stärka dina inlärningsfärdigheter och övervinna problem i lärandet, samt hjälper dig med studieteknik. Specialläraren hjälper dig även med att ansöka om eventuella specialarrangemang för att avlägga studentexamen. 

Många slags tjänster

Du kan söka stöd för livshantering, sociala relationer och välbefinnande hos studerandevårdens personal, psykologen och kuratorn vid ditt gymnasium. Läroanstalterna erbjuder även hälsovårds- och läkartjänster.

Vid Tölö gymnasiums vuxenlinje kan du få stöd av speciallärare och studiehandledare.

Bekanta dig med Helsingfors stads elev- och studerandevårdsplan (pdf).

”Det är fantastiskt att studera, men ibland också tungt och svårt.” 

I videon berättar vi vad studieförmåga är, hur du kan stärka den och var du kan få hjälp när du behöver det.  

Du kanske är intresserad av