Läroplanen

Helsingfors stads gymnasier tog i bruk nya läroplaner år 2021. Om du började gymnasiet i augusti 2021 eller senare genomför du dina studier enligt läroplanen från år 2021.
Bild: Maija Astikainen

I Helsingfors stads läroplaner betonas studerandenas välbefinnande och delaktighet. Studerandena vid våra gymnasier är viktiga medlemmar i sin gymnasiegemenskap. Det är viktigt att våra studerande deltar i utvecklandet av gymnasiets undervisning och verksamhet samt påverkar saker som är viktiga för dem även på stadsnivå. Här kan du läsa mer om social gemenskap i gymnasiet. 

Gymnasiernas läroplaner 

Studierna vid våra gymnasier är uppdelade i studieavsnitt istället för kurser. Studieavsnittens omfattning anges med studiepoäng: en kurs motsvarar två studiepoäng.  

Delområdena inom mångsidig kompetens bildar de gemensamma målen för läroämnena. I alla läroämnen och studieavsnitt vid våra gymnasier definieras hur mångsidig kompetens förverkligas i dem. Delområdena inom mångsidig kompetens är:   

  • kompetens för välbefinnande 
  • kommunikativ kompetens 
  • tvärvetenskaplig och kreativ kompetens 
  • samhällelig kompetens 
  • etisk kompetens och miljökompetens 
  • global och kulturell kompetens. 

Gymnasierna har möjlighet att bilda studieavsnitt som överskrider läroämnena genom att kombinera olika ämnens studieavsnitt. Vid våra gymnasier ordnas ett ämnesöverskridande studieavsnitt per läsår där temat är ett koldioxidneutralt Helsingfors. Det här studieavsnittet består av studieavsnitt inom naturvetenskaper och andra läroämnen.  

Studerande har allt bättre möjligheter till individuella studievägar i gymnasiet. Våra gymnasier erbjuder även mer omfattande vägledning och stöd för lärande. Vi betonar högskolesamarbete, internationalism och arbetslivssamarbete.

Läroplanen skapades tillsammans  

Läroplanen för Helsingfors stads gymnasier utarbetades tillsammans med gymnasiernas rektorer, lärare, studerande och studerandevård.

Ett stort antal gymnasiestuderande deltog i läroplansarbetet. Alla våra studerande fick läsa och kommentera läroplanen under arbetets gång. Dessutom organiserade vi workshoppar, där våra studerande fick föra fram sina tankar om välbefinnande, delaktighet, bedömning samt samarbete med högskolor och arbetslivet. De studerandes tankar togs med i läroplansarbetet.  

Vad förde den nya läroplanen med sig? Titta på videorna!

”Förnyelsen handlar om att vi vill stärka våra studerandes välbefinnande.”

Gymnasiets läroplan förnyades i augusti 2021. I videon berättar våra studerande Julia och Ville vad den nya läroplanen förde med sig till gymnasiet.  

”Just i samband med den här internationella verksamheten har jag märkt att språkkunskaperna har stärkts, och därför skulle jag kunna söka till studier utomlands.” 

I videon berättar studerandena Barbara och Ia samt språklärare Annukka vid gymnasiet Alppilan lukio hur den internationella verksamheten ser ut på stadens gymnasier.  

”Syftet med arbetslivssamarbetet är att ge de studerande en bredare bild av hurdana yrken och arbeten det finns i samhället nuförtiden.” 

I videon berättar studiehandledaren Minna och studeranden Otso vid Helsingin luonnontiedelukio om hur arbetslivet och gymnasiet möts och vad karriärskuggning kan ge studerande. 

”När studerande bekantar sig med högskolorna redan under gymnasietiden, blir det lättare att hitta ett intressant studieområde och en högskola.” 

I videon berättar Elli, studerande vid naturvetenskapsgymnasiet Helsingin luonnontiedelukio, och Carina, studiehandledare vid gymnasiet Lärkan, om hur studerande redan under gymnasietiden får kika in i högskolestudierna.