Skolorna på kartor

Huvudstadsregionens servicekarta 

Så här hittar du din närskola på huvudstadsregionens servicekarta: 
 
1.    Öppna servicekartan(Länk leder till extern tjänst)
2.    Tryck på knappen ”Se hälsovårds-, rådgivnings-, elevupptagnings-, förskole-, befolkningsskydds- och naturskyddsområdena samt stadsdelarna”. 
3.    Skriv din adress i sökfältet. 
4.    Klicka på rubriken Områden för offentliga tjänster och välj underrubriken Utbildning. 
5.    Välj vilket elevupptagningsområde du vill granska (lågstadium eller högstadium, finsk- eller svenskspråkig, pågående läsår eller nästa läsår). 
6.    Överst på listan visas skolan i ditt eget område och under den skolorna i närområdena. 
7.    Klicka på namnet på en skola i listan för att få fram mer information om den. 
8.    Den blå markeringen på kartan visar var skolan finns. 

Helsingfors karttjänst 

Du kan se elevupptagningsområdena på kartan i Helsingfors karttjänst(Länk leder till extern tjänst).  
 
1.    Välj rubriken Kartlager i menyn på vänstra kanten. 
2.    Välj rubriken Områdesindelningar i menyn som öppnas. 
3.    Välj rubriken Elevupptagningsområden. 
4.    Välj önskat läsår och skolans undervisningsspråk samt skolstadium.