Hoppa till huvudinnehåll

Intyg och utlåtanden från hälsostationen

På hälsostationen skriver vi olika lagstadgade intyg och utlåtanden.

Sådana är till exempel körkortsintyg, intyg angående sjukförsäkringsförmåner (för FPA), intyg angående värnplikt, hälsointyg till läroanstalten när du fått en studieplats, samt intyg över arbetsoförmåga till arbetsgivare.

Intyg som inte gäller vård av sjukdomar och största delen av utlåtandena är avgiftsbelagda.

Vänligen observera att vi vårdar patienterna på hälsostationerna i medicinsk prioriteringsordning. Det är inte ett brådskande ärende att skiva ett intyg, med undantag för intyg om plötslig sjukdom.

På hälsostationerna utfärdar vi inte intyg eller utlåtanden som gäller fritidsintressen, tävlingar, år som utbytesstudent och resor.

Om du har en mild livsmedelsallergi eller laktosintolerans behöver du inte ha ett separat intyg, det räcker att du beaktar saken vid måltidssituationer. Om ditt barn har en mild livsmedelsallergi räcker det att du meddelar saken exempelvis till dagvården. Vid allvarlig allergi får du nödvändigt intyg från specialsjukvården.

Kontakta din hälsostation via Maisa eller per telefon för att få intyget eller utlåtandet.

Serviceställen

23 serviceställen

Degerö hälsostation

Skoltået 2 A 00840 Helsingfors

Se öppettider och kontaktuppgifter

Drumsö hälsostation

Beckasinvägen 6 00200 Helsingfors

Se öppettider och kontaktuppgifter

Femkantens hälsostation

Båtsmansgatan 4 00150 Helsingfors

Se öppettider och kontaktuppgifter

Fiskehamnens hälsostation

Verkstadsgatan 14 A 00580 Helsingfors

Se öppettider och kontaktuppgifter
Kannelmäen terveysasema

Gamlas hälsostation

Sånggränden 4 00420 Helsingfors

Se öppettider och kontaktuppgifter