Intyg och utlåtanden från hälsostationen

På hälsostationen skriver vi olika lagstadgade intyg och utlåtanden.

Sådana är till exempel körkortsintyg, intyg angående sjukförsäkringsförmåner (för FPA), intyg angående värnplikt, hälsointyg till läroanstalten när du fått en studieplats, samt intyg över arbetsoförmåga till arbetsgivare.

Intyg som inte gäller vård av sjukdomar och största delen av utlåtandena är avgiftsbelagda.

Vänligen observera att vi vårdar patienterna på hälsostationerna i medicinsk prioriteringsordning. Det är inte ett brådskande ärende att skiva ett intyg, med undantag för intyg om plötslig sjukdom.

På hälsostationerna utfärdar vi inte intyg eller utlåtanden som gäller fritidsintressen, tävlingar, år som utbytesstudent och resor.

Om du har en mild livsmedelsallergi eller laktosintolerans behöver du inte ha ett separat intyg, det räcker att du beaktar saken vid måltidssituationer. Om ditt barn har en mild livsmedelsallergi räcker det att du meddelar saken exempelvis till dagvården. Vid allvarlig allergi får du nödvändigt intyg från specialsjukvården.

Kontakta din hälsostation via Maisa eller per telefon för att få intyget eller utlåtandet.

När krävs ett läkarintyg för att anmäla specialdieter?

I daghem, skolor och läroanstalter erbjuds specialkost av hälsoskäl, på basis av läkarintyg. Du kan anmäla din diet med den bifogade blanketten. Vid behov bifoga ett läkarintyg.

Fyll i anmälan om specialkost i skolbespisningen (pdf)

Inget läkarintyg behövs, om du lider av lindriga allergisymptom eller laktosintolerans.

En etisk eller religiös diet förutsätter inte heller läkarintyg. Du kan anmäla en etisk eller religiös diet med samma blankett.

Om du har diabetes eller celiaki, eller är kraftigt allergisk mot vissa livsmedel, behövs ett läkarintyg för specialdiet.

Läkarintyg krävs också för en mycket sällsynt medfödd avsaknad av laktasenzym, som förutsätter laktosfri diet.

Serviceställen

23 serviceställen

Degerö hälsostation

Adress: Skoltået 2 A, 00840 Helsingfors

Drumsö hälsostation

Adress: Beckasinvägen 6, 00200 Helsingfors

Femkantens hälsostation

Adress: Båtsmansgatan 4, 00150 Helsingfors

Fiskehamnens hälsostation

Adress: Verkstadsgatan 14 A, 00580 Helsingfors
Kannelmäen terveysasema

Gamlas hälsostation

Adress: Sånggränden 4, 00420 Helsingfors
Ruoholahden terveysasema

Gräsvikens hälsostation

Adress: Tallbergsgatan 2, 00180 Helsingfors

Gårdsbacka hälsostation

Adress: Köpgränden 3, 00940 Helsingfors
Haagan terveysasema

Haga hälsostation

Adress: Knektvägen 5, 00400 Helsingfors