Hoppa till huvudinnehåll

Intyg och utlåtanden från hälsostationen

På hälsostationen skriver vi olika lagstadgade intyg och utlåtanden.

Sådana är till exempel körkortsintyg, intyg angående sjukförsäkringsförmåner (för FPA), intyg angående värnplikt, hälsointyg till läroanstalten när du fått en studieplats, samt intyg över arbetsoförmåga till arbetsgivare.

Intyg som inte gäller vård av sjukdomar och största delen av utlåtandena är avgiftsbelagda.

Vänligen observera att vi vårdar patienterna på hälsostationerna i medicinsk prioriteringsordning. Det är inte ett brådskande ärende att skiva ett intyg, med undantag för intyg om plötslig sjukdom.

På hälsostationerna utfärdar vi inte intyg eller utlåtanden som gäller fritidsintressen, tävlingar, år som utbytesstudent och resor.

Om du har en mild livsmedelsallergi eller laktosintolerans behöver du inte ha ett separat intyg, det räcker att du beaktar saken vid måltidssituationer. Om ditt barn har en mild livsmedelsallergi räcker det att du meddelar saken exempelvis till dagvården. Vid allvarlig allergi får du nödvändigt intyg från specialsjukvården.

Kontakta din hälsostation via Maisa eller per telefon för att få intyget eller utlåtandet.

När krävs ett läkarintyg för att anmäla specialdieter?

I daghem, skolor och läroanstalter ordnas specialdieter av hälsoskäl på basis av läkarintyg. Du kan anmäla specialdieten med den bifogade blanketten. Vid behov bifoga ett läkarintyg.

Fyll i anmälan om specialkost (pdf)

Inget läkarintyg behövs, om du lider av lindriga allergisymptom eller laktosintolerans.

En etisk eller religiös kost förutsätter inte heller läkarintyg. Du kan anmäla en etisk eller religiös kost  med samma blankett som anmälan om specialdiet.

Stäng

Om du har diabetes eller celiaki, eller är kraftigt allergisk mot vissa livsmedel, ett läkarintyg om specialdiet behövs.

Stäng

Serviceställen

23 serviceställen

Degerö hälsostation

Adress:

Skoltået 2 A 00840 Helsingfors

Drumsö hälsostation

Adress:

Beckasinvägen 6 00200 Helsingfors

Femkantens hälsostation

Adress:

Båtsmansgatan 4 00150 Helsingfors

Fiskehamnens hälsostation

Adress:

Verkstadsgatan 14 A 00580 Helsingfors

Kannelmäen terveysasema

Gamlas hälsostation

Adress:

Sånggränden 4 00420 Helsingfors