Specialtandläkarens mottagning

Specialtandläkaren behandlar munsjukdomar som kräver specialkompetens.

Våra specialtandläkare har specialiserat sig på något av tandläkarvetenskapens specialområden, såsom mun- och käkkirurgi, lagning och rotfyllning, oral protetik och bettfysiologi, barntandvård, sjukdomar i tandköttet eller tandreglering.

I specialtandläkarens tjänster ingår bland annat behandling av svåra inflammationer, käksjukdomar och bettfel samt omfattande korrigerande behandling av tänder.

Nästan alla våra specialtandläkare arbetar på enheten för specialiserad munvård i Mun- och tand-centret i Mejlans. Därutöver arbetar specialtandläkare inom tandreglering på fem av våra tandkliniker.

Klienterna kommer till specialtandläkarens mottagning med remiss från en tandläkare.