Sjukskötarmottagning inom mental- och missbrukarvård

Sjukskötare som är specialiserade på mental- och missbrukarvård hjälper dig med till exempel ångest, depression och sömnlöshet.

Om du lider av ångest, depression eller sömnlöshet, går igenom en livskris eller oroar dig över ditt rusmedelsbruk, kom till sjukskötarmottagningen för att få hjälp med din situation. Sjukskötarna som är specialiserade på mental hälsa och rusmedelsarbete arbetar tillsammans med läkaren. Du kan fråga en sjukskötare om råd även då du oroar dig över rusmedelsbruket hos någon av dina närstående.

En vårdperiod omfattar 1-10 mottagningsbesök. Vi gör en närmare utredning om vårdbehovet och skräddarsyr vården så att den är så lämplig som möjligt för dig genom att beakta din livssituation och dina symtom. Vårt vårdutbud omfattar bland annat vårdprogram för ångest, depression och sömnlöshet samt nätterapi, psykofysisk fysioterapi, olika program för gruppterapi och kortvarig psykoterapi.

Vårdarmottagningen inom mental hälsa och rusmedelsarbete är icke-akut vård, och du behöver en bedömning av vårdbehovet som gjorts av en läkare eller vårdare på hälsostationen för den. Du kan lämna in en kontaktbegäran elektroniskt via Maisa eller ringa till hälsostationen eller besöka jouren på hälsostationen och berätta om din situation.

Sjukskötarmottagningen inom mental hälsa och rusmedelsarbete är en avgiftsfri tjänst för personer över 18 år som ordnas på finska och svenska.