Tandundersökningar för vuxna

Vi gör mun- och tandkontroller för vuxna i alla åldrar. Tandläkare och munhygienister gör undersökningarna. Vi erbjuder också servicesedlar för munhälsovård för tandkontroller.

För tandläkarundersökning har staden en servicesedel för omfattande vård (KOHO) och en servicesedel för undersökning och vård (TUTHO).

Med KOHO-servicesedeln uppgår andelen av klientavgifterna och besöksavgiften (självrisk) som du själv ska betala till samma belopp som vid Helsingfors munhälsovårds egen verksamhet.

Med TUTHO-servicesedeln kan självriskandelen vara större än vid Helsingfors munhälsovårds egen verksamhet.

Med servicesedlarna kan eventuella kostnader för tandtekniska tjänster och övriga laboratorietjänster vara högre än vid stadens egen verksamhet.

Om du inte accepterar en större självriskandel, ordnar vi din tandvård på något annat sätt i enlighet med bestämmelserna om vårdgarantin.

Den undersökande tandläkaren bestämmer undersökningsintervallet enligt ditt individuella vårdbehov. För vuxna räcker det vanligtvis med en mun- och tandkontroll med 2-3 års mellanrum om munnen och tänderna är friska och det allmänna hälsotillståndet är gott. Bland annat allmänhälsan, munhälsan, sunda levnadsvanor och egenvården påverkar det individuella undersökningsintervallet.

Kontakta tandvården i Maisa, per telefon eller i chattjänsten.

Tandvårdsjouren sköter om värk eller olycksfall som kräver akut vård.

Åtgärder

Klientavgift inom stadens egen verksamhet 

(inkl. besöksavgift)

Den del som återstår för kunden att betala med servicesedel för omfattande vård 

(KOHO)

Den del som återstår för kunden att betala med servicesedel för undersökning och vård 

(TUTHO)

, billigaste leverantören – dyraste leventören, priserna reviderats 11.4.2024

Undersökning 

(tandröntgen vid behov)

54,50 € 54,50 € 45 – 57,60 €

Tandfyllning 

(två ytor)

 och anestesi

65,80 € 65,80 € 64 – 82 €

Behandling av periodontala sjukdomar SDA04 

(30 minuter)

56,40 € 56,40 € 70 – 89,80 €
       
Prisexempel på servicesedlar

 

Serviceställen

24 serviceställen

Drumsö tandklinik

Adress: Beckasinvägen 6, 00200 Helsingfors

Estnäs tandklinik

Adress: Estnäsgatan 2, 3. vån., 00170 Helsingfors

Fiskehamnens tandklinik

Adress: Verkstadsgatan 14 A, 00580 Helsingfors

Hertonäs strands tandklinik

Adress: Petter Wetters väg 5, 00810 Helsingfors

Jakobacka tandklinik

Adress: Bergssidan 8, 00770 Helsingfors

Mun- och tandcenter

Adress: Haartmansgatan 1 A, 00290 Helsingfors

Parkstads tandklinik

Adress: Landtullsplatsen 10 A, 00750 Helsingfors

Porovikens tandklinik

Adress: Kasbergsvägen 2, 00820 Helsingfors