Vammaispalveluiden hakeminen

Vammaispalvelut tukevat sinua arjessa. Voit hakea vammaispalveluhakemuslomakkeella yhtä tai useampaa palvelua kerrallaan. Kuljetuspalvelulla ja omaishoidon tuella on omat lomakkeensa.

Tällä sivulla

Kuljetuspalvelun hakeminen

Jos julkisen joukkoliikenteen käyttö tuottaa sinulle vamman tai sairautesi vuoksi kohtuuttomia vaikeuksia, voit hakea kuljetuspalvelua eli taksin tai invataksin käyttöoikeutta työ- ja opiskelumatkoihin sekä asiointi- ja vapaa-ajan matkoihin. 

 1. Tutustu kuljetuspalveluihin

  Voit lukea kuljetuspalveluista tarkemmin verkkosivuiltamme. 

  Siirry Kuljetuspalvelut-sivulle

  Tarvittaessa saat lisätietoa kuljetuspalveluista soittamalla oman asuinalueesi vammaispalveluiden toimipisteen kuljetuspalveluiden sosiaaliohjaajalle.  

  Katso kuljetuspalveluiden sosiaaliohjaajien yhteystiedot

 2. Täytä kuljetuspalvelun hakemuslomake

  Täytä alla oleva lomake.

  Lataa kuljetuspalvelun hakemuslomake (PDF)

  Koska haet kuljetuspalvelua sairautesi tai vammasi perusteella, rastita kohdassa "Haettava palvelu" vaihtoehto “Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu”.

  Hakemuksesi liitteeksi tarvitset ajantasaisen lääkärintodistuksen kuljetuspalvelun tarpeestasi. Voit pyytää sellaista oman terveysasemasi lääkäriltä. Lääkäri arvioi todistuksessa, miten ja kuinka paljon vammasi tai sairautesi haittaa julkisten liikennevälineiden käyttöä.   

  Tulosta lääkärintodistuslomake kuljetuspalvelun tarpeenarviota varten (PDF)

  Toimita hakemuksen liitteeksi todistukset opiskelustasi tai työssäkäynnistäsi, jos haet kuljetuspalveluita niitä varten.

  Opiskelumatkoja varten saat läsnäolotodistuksen oppilaitoksesi opintotoimistosta. Myönnämme opiskelumatkat korkeintaan lukuvuodeksi kerrallaan. 

  Työmatkahakemuksen liitteeksi kelpaa kopio työsopimuksestasi. Työmatkat myönnämme työsuhteen keston ajaksi tai enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.   

  Jos sinulla on myöhemmin tarvetta saada jatkoaikaa työ- tai opiskelumatkojen kuljetuspalvelulle, tee uusi hakemus ja toimita uudet todistukset opiskelusta tai työssäkäynnissä hyvissä ajoin kuljetuspalveluiden sosiaaliohjaajalle. Hakemus kannattaa tehdä viimeistään 1–2 kuukautta ennen määräajaksi myönnetyn palvelun päättymistä.   

  Jos tarvitset apua hakemuksen täyttämisessä, voit olla yhteydessä vammaisneuvontaan. 

  Katso vammaisneuvonnan yhteystiedot

 3. Toimita hakemus oman asuinalueesi toimipisteeseen

  Tulosta täyttämäsi kuljetuspalveluhakemus ja allekirjoita se.    

  Lähetä tai toimita täytetty ja allekirjoitettu hakemus liitteineen oman asuinalueesi vammaispalvelun toimipisteeseen.   

  Katso kuljetuspalvelun sosiaaliohjaajien ja toimipisteiden yhteystiedot

 4. Odota päätöstä

  Kuljetuspalvelun sosiaaliohjaaja käsittelee hakemuksesi kolmen kuukauden kuluessa sen saapumisesta. Saat päätöksen kirjeitse kotiin.   

  Jos saat kielteisen päätöksen ja olet tyytymätön tähän ratkaisuun, voit hakea päätökseen oikaisua Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalta.   

  Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen löydät kotiin saapuneesta päätöksestä. Olemme koonneet ne myös verkkosivuillemme.

  Tutustu oikaisun hakemisen ohjeisiin

 5. Matkakortti tulee postissa myönteisen päätöksen jälkeen

  Jos sait myönteisen päätöksen, saat käyttöösi kuljetuspalvelun maksukortin. Maksukortti kuljetuspalvelumatkojen maksamista varten saapuu postissa kahden viikon kuluessa.

  Mikäli kortti ei tule kahden viikon kuluessa siitä, kun olet vastaanottanut myönteisen päätöksen, ota yhteyttä vammaispalveluiden toimistosihteeriin.   

  Toimistosihteeri palvelee ma–pe klo 8.15–16 numerossa 09 310 23100(Linkki aloittaa puhelun).

  Varsinaiset kuljetukset tilataan Helsingin Matkapalvelun välityskeskuksesta. Välityskeskukseen on välitetty sinun tietosi ja erityistarpeesi.   

  Katso Helsingin Matkapalvelun yhteystiedot  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Omaishoidon tuen hakeminen

Jos toivot, että hoidostasi vastaa kotioloissa omaisesi tai muu läheisesi, voit hakea omaishoidon tukea. Omaishoitajasi saa hoitopalkkion lisäksi lakisääteisiä vapaapäiviä, joiden ajaksi sinulle järjestetään hoitoa joko kotiin tai hoitopaikassa. 

 1. Tutustu omaishoidon tukeen ja tee arvio omaishoitotilanteesta

  Ennen kun haet omaisesi kanssa omaishoidon tukea, tutustu asiaan verkkosivuillamme.   

  Siirry Omaishoidon tuki -sivulle

  Voit halutessasi arvioida omaishoitotilannettasi Omaolo -palvelussa. 

  Tee arvio omaishoitotilanteesta Omaolossa  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 2. Täytä omaishoidon tuen hakemuslomake

  Täyttäkää omaishoidon tuen hakemuslomake. Helsingin kaupungilla on erikseen lomakkeet yli ja alle 18-vuotiaille. 

  Lataa alle 18-vuotiaanomaishoidon tuen hakemuslomake (PDF)

  Lataa yli 18-vuotiaan omaishoidon tuen hakemuslomake (PDF)

  Hakemuksen liitteeksi tarvitset lääkärin kirjoittaman, alle puoli vuotta vanhan C-lausunnon tai muun terveydenhuollon lausunnon. Siinä lääkäri on arvioinut terveydentilaasi ja toimintakykyäsi.   

 3. Toimita hakemus oman asuinalueesi toimipisteeseen

  Tulosta täytetty omaishoidon hakemus, muista allekirjoitus!    

  Lähetä täytetty ja allekirjoitettu hakemus liitteineen oman asuinalueesi vammaispalvelun toimipisteeseen.    

  Katso omaishoidon sosiaaliohjaajien ja toimipisteiden yhteystiedot

 4. Sovi aika sosiaaliohjaajan kanssa palvelusuunnitelman tekemiseksi

  Kun omaishoidon tuen sosiaaliohjaaja on saanut hakemuksen, hän ottaa yhteyttä ja tulee kotikäynnille tekemään palvelusuunnitelman yhdessä sinun ja hoidettavasi kanssa.   

 5. Odota päätöstä

  Omaishoidon tuen sosiaaliohjaaja tekee päätöksen omaishoidon tuen myöntämisestä. Päätös tulee kirjeitse kotiin.    

  Jos saat kielteisen päätöksen ja olet tyytymätön tähän ratkaisuun, voit hakea päätökseen oikaisua Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalta.   

  Tutustu oikaisun hakemisen ohjeisiin

Muiden vammaispalveluiden ja -tukien hakeminen

Voit hakea alla lueteltuja palveluita ja tukia vammaispalveluhakemuksella. Samalla lomakkeella voit hakea yhtä tai useampaa palvelua.

 • Asunnon muutostyöt ja asuntoon kiinteästi kuuluvat välineet ja laitteet: Asunnon muutostöitä ovat muun muassa oven leventäminen, kynnysten poistaminen, luiskan tekeminen tai kiinteiden kalusteiden poistaminen.  Asuntoon kiinteästi kuuluvia välineitä ja laitteita voivat olla esimerkiksi nostolaitteet, porrashissi, kuulovammaisten hälytysjärjestelmät ja ulko-oven sähköinen avausjärjestelmä.  
 • Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittava väline, kone tai laite: Päivittäisiä toimintojasi kuten liikkumistasi ja viestintääsi tukevia laitteita voivat olla esimerkiksi auto, pyörä, autoon asennettava lisälaite tai jokin kodinkone.
 • Vaateapu: Jos et pysty vamman tai sairauden vuoksi käyttämään valmisvaatteita, voit saada vaatteiden teettämiseen tai muutostöihin taloudellista tukea.
 • Päivä- tai työtoiminta: Työ- ja päivätoiminnan tavoitteena on järjestää sinulle mielekästä toimintaa. Toimintakykyäsi tukevaa päivätoimintaa tarjoamme toimintakeskuksissa. Työtoimintaan kuuluu myös työhönvalmennusta ja urasuunnittelua. 
 • Palveluasuminen/asumispalvelu: Asumispalvelua voidaan järjestää erillisessä asunnossa, asuntoryhmässä, ryhmäkodissa tai perhehoidossa.  
 • Sopeutumisvalmennus: Sopeutumisvalmennusta voi olla esimerkiksi ohjaus, valmennus, kommunikaatio-opetus tai asumiskokeilu.   
 • Tilapäishoito: Järjestämme tilapäishoitoa esimerkiksi omaishoitajasi vapaiden aikana. Hoitosi voi tapahtua esimerkiksi asumisyksikössä tai perhehoidossa. 
 • Henkilökohtainen apu: Henkilökohtainen apu auttaa sinua elämään oman näköistä elämääsi ja toteuttamaan omia valintojasi.  Voit joko palkata henkilökohtaisen avustajan tai ostaa avustusta palveluna.
 • Tukihenkilö: Tukihenkilöstä voi olla sinulle apua esimerkiksi harrastustoiminnassa tai vapaa-ajan vietossa.
 • Erityishuolto-ohjelma ja siihen liittyvät palvelut: Erityishuolto-ohjelmaan kirjataan kaikki ne palvelut, joita sinulle myönnetään kehitysvammalain perusteella.  

 1. Tutustu vammaispalveluihin

  Jos et ole vielä vammaispalvelujen asiakas, tutustu vammaispalveluihin Vammaispalveluoppaassa ja pohdi, millaista apua ja tukea tarvitset. 

  Lataa Vammaispalveluopas (PDF)

  Lataa selkokielinen Vammaispalveluopas (PDF)

  Apuna tarvitsemasi tuen arvioinnissa voit käyttää Avun tarpeen arvioinnin viikkokalenteria. Täyttämällä viikon ajan kalenteria, sinun on helpompi hahmottaa, missä kaikissa asioissa selviydyt yksin ja missä asioissa sinulla on vaikeuksia. Voitte täyttää kalenteria yhdessä läheistesi kanssa. 

  Lataa Avun tarpeen arvioinnin viikkokalenteri (PDF)

 2. Täytä vammaispalveluhakemuslomake tai hae palveluita Maisassa

  Voit tehdä vammaispalveluhakemuksen joko sähköisesti Maisa-palvelussa tai lomakkeella.  

  Maisa-palvelun käyttö vaatii vahvan tunnistautumisen. Vammaispalveluhakemus löytyy valikon kohdasta "Sosiaalihuolto".  

  Siirry Maisaan(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

  Huomioithan, että Maisan kautta et voi lähettää liitteitä, vaan sinun tulee lähettää ne erikseen postitse. 

  Voit myös ladata alta ja täyttää vammaispalveluhakemuslomakkeen. 

  Lataa Vammaispalveluhakemus (PDF) 

  Tarvittaessa voit pyytää hakemusta myös vammaisneuvonnasta. Neuvontaan voit olla yhteydessä myös, jos tarvitset apua hakemuksen täyttämisessä.

  Katso vammaisneuvonnan yhteystiedot

  Ensimmäisen vammaispalveluhakemuksen liitteeksi tarvitset alle kuusi kuukautta vanhan B- tai C-lääkärilausunnon tai muun terveydenhuollon lausunnon, jossa toimintakykyäsi kuvataan. Joidenkin palveluiden hakemiseksi tarvitset myös muita asiantuntijalausuntoja.   

 3. Toimita hakemus oman asuinalueesi toimipisteeseen

  Lähetä tai toimita täyttämäsi ja allekirjoittamasi vammaispalveluhakemus oman asuinalueesi vammaispalvelujen toimipisteeseen.   

  Katso sosiaalityöntekijöiden ja toimipisteiden yhteystiedot

 4. Varaa aika sosiaalityöntekijältä palvelusuunnitelman tekemistä varten

  Viikon sisällä hakemuksen vastaanottamisesta sinulle lähetetään hakemuksen saapumisilmoitus ja mahdollinen lisäselvennyspyyntö. Samalla sinulle lähetetään oman sosiaalityöntekijäsi yhteystiedot. Hän ottaa sinuun yhteyttä ja arvioi kanssasi palvelutarvettasi.   

  Sovi tapaamisaika sosiaalityöntekijäsi kanssa palvelutarpeen arvion tekemistä varten.  

 5. Odota päätöstä

  Hakemuksesi käsittely kestää korkeintaan kolme kuukautta. Saat päätöksen postitse kotiin.  

  Jos olet hakenut samassa hakemuksessa useampaa eri palvelua, voit saada osasta kielteisen ja osasta myönteisen päätöksen.   

  Jos sait kielteisen päätöksen hakemaasi palveluun ja olet siihen tyytymätön, voit hakea päätökseen oikaisua Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalta.   

  Tutustu oikaisun hakemisen ohjeisiin

   

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/vammaispalveluiden-hakeminen.