Anpassat arbete inom arbetsverksamheten

Är du anställd men vill tjäna extra?

Anpassat arbete innebär att du deltar i verksamhetscentrets arbete, men ibland utför du arbeten för vilka du får en extra inkomst. I det anpassade arbetet kan du prova olika arbetsuppgifter med en belastning som passar dig.  

Vi börjar försöksvis med några få timmar och du får 10 euro i timmen för arbetet. Vi reder tillsammans ut inkomsterna, med beaktande av förmåner, för att säkerställa att dina inkomster inte minskar.  

Vad gör man i det anpassade arbetet?  

Arbetsuppgifterna är mångsidiga, exempelvis följande:  

  • Renhållningstjänster såsom städning eller disk  
  • Utejobb, såsom sandning, snöskottning eller kratta löv  
  • Packningsjobb  
  • Måttsömnad  

Hur börjar jag i anpassat arbete?  

Det kommer i gång på ditt initiativ. Ta upp saken med din medarbetare inom arbetsverksamheten.  

Tillsammans planerar vi en lämplig tidpunkt för arbetet och kartlägger de färdigheter som behövs.  

När vi förbereder oss för anpassat arbete utreder vi tillsammans dina inkomster och skulder. Vi filar på dina arbetsfärdigheter.  

När du provar på att jobba blir du inte ensam. Det är ofta fler anställda som börjar jobba. Vid behov kan också en stödperson följa med på jobbet.  

Vad krävs det av den som beställer anpassat arbete?  

Beställaren kan vara ett företag, en förening, en organisation, en privatperson eller stadens enhet. Beställaren betalar 14,50 euro per timme (+ moms 24%) per anställd för jobbet. En anställd får 10 euro i timmen.  

Beställaren är inte arbetsgivaren. Arbetsverksamheten tar hand om arbetsgivarförpliktelser och försäkringar.  

När du beställer en anställd via vår arbetsverksamhet ger du dem som är partiellt arbetsföra möjlighet att skaffa sig arbetserfarenhet. Det kan komma flera anställda och även våra stödpersoner att sköta jobbet. Dina arbetsuppgifter kan också vara återkommande.  

Som beställare ska du ta hand om följande:  

  • Beskrivning av arbetsuppgiften och introduktion i arbetsuppgiften  
  • Meddela tidpunkten för arbetet och antalet timmar.  
  • Tillhandahålla arbetsutrustning, om detta är nödvändigt  
  • Godkänna av beställningsvillkor  
  • Välj ett lämpligt faktureringsalternativ och betala räkningen.