Vallgårds arbets- och träningscenter

Kontaktuppgifter

Gumtäktsvägen 1, 00520 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan

Öppen.

finska
PB 7751, 00099 Helsingfors stad

Hur deltar jag i arbetsverksamhet i Vallgård  

Om du vill bli kund hos oss, kontakta socialarbetaren vid stadens funktionshinderservice. Din socialarbetare utfärdar en serviceremiss för arbets- och dagverksamhet. 

  

Vilken typ av stöd får jag för mitt arbete?  

För varje deltagare gör vi upp en egen individuell plan där vi antecknar mål för framtida planer, karriärsteg och åtgärder för hur de ska genomföras.  

Vi fokuserar också på att lära oss och upprätthålla färdigheter i livshantering. Gemenskap, social kompetens, ansvarstagande och kamratstöd är också viktiga för oss.  

 

Vad gör man i praktiken i arbetsverksamheten i Vallgård?  

Vi tränar dig för olika arbetsuppgifter genom att ta hänsyn till dina intressen och färdigheter.  

Vårt verksamhetsställe har även träningsgrupper i lokalvård och köksarbete där vi övar praktiska arbetsfärdigheter i smågrupper.  

 

Kostar detta något för mig?  

Det kostar inget att delta i verksamheten, men måltiderna är avgiftsbelagda.   

 

Hur ordnas resorna? Ska jag betala för resor?  

Om du åker med kollektivtrafik, får du ett HRT-resekort. Om du behöver färdtjänst står verksamhetsstället för kostnaden.   

Plats

Gumtäktsvägen 1, 00520 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst.
 • På rutten finns en under 6 m lång ramp.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Vid ingången finns en under 6 m lång ramp.
 • Dörrarna vid ingången är svåra att överblicka. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas automatiskt med en knapp.
 • Vindfånget är trångt.

I lokalen

 • Verksamhetsstället ligger på plan 4.
 • I lokalen finns en hiss med plats för en rullstol med en automatdörr. Hissens nummerknappar kan inte avläsas med fingrarna. Bottenvåningens knapp är annorlunda än de andra. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
 • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.
 • I verksamhetsstället finns en tillgänglig toalett på plan 4.
 • En annan tillgänglig toalett finns på plan 7.