Tölö verksamhetsställe för verksamhet dagtid

Bekanta dig med arbetslivet och öva dina kunskaper i vårt verksamhetsställe i Tölö.

Bekanta dig med arbetslivet och öva dina kunskaper i vårt verksamhetsställe i Tölö.

I vårt verksamhetsställe i Tölö får du bekanta dig med arbetslivet samt öva och utveckla de färdigheter som behövs i arbetslivet.

Förutom grupphandledning erbjuder vi också individuell arbetsträning. Varje vecka har vi över 20 smågrupper med olika teman. Gruppstorleken varierar beroende på deltagarnas behov och teman.

Vi gör utflykter till olika delar av staden och samarbetar med aktörerna i området.

Öppet vardagar 8-16

Omgivningen är inte helt hinderfri.

Våra kontaktuppgifter

Ledande handledare, tfn 09 09310 52705 eller e-post vammaistyo.toolo@hel.fi.

Nedre våningen tfn 09 3104 4354
Övre våningen 09 3104 4411

Parkvakter tfn 050 396 8233
Arbetsträning tfn 09 310 35592 och 09 310 25776

Kontaktuppgifter

Väinämöinengatan 27, 00100 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan

Gäller tills vidare:
- mån-fre 8.00-16.00

finska
PB 10714, 00099 Helsingfors stad

Hur kan jag delta i verksamheten i Tölö?   

Om du vill komma med, kontakta socialarbetaren vid funktionshinderservicen. Din socialarbetare utfärdar en serviceremiss för arbets- och dagverksamhet.  

 

Kostar detta något för mig?    

Det kostar inget att delta i verksamheten, men måltiderna är avgiftsbelagda.     

Hur ordnas resor? Ska jag betala för resor?    

Om du åker med kollektivtrafik, får du ett HRT-resekort. Om du behöver färdtjänst står verksamhetsstället för kostnaden.    

 

Vilket stöd får jag?   

Målet för vår träning är att stödja ditt självständiga liv som vuxen och din livshantering. Vi vägleder och stöttar dig individuellt mot arbetslivet och studier.   

Vad gör man i praktiken i denna verksamhet?  

Målet med träningen i Tölö verksamhetsställe är att bli bekant med arbetslivet samt utveckla och träna nödvändiga arbetslivsfärdigheter. Vi erbjuder verksamhet med följande innehåll:   

 • Vardagsrutiner och individuell skicklighet    
 • Manuella färdigheter och kultur    
 • Ute- och gårdsarbeten    
 • Arbetsträning 

Plats

Väinämöinengatan 27, 00100 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Vid ingången finns 2 trappsteg efter varandra med ett räcke på ena sidan.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. För att öppna dörren ska du trycka på en dörrsummer varefter dörren är lätt att öppna för hand. Dörrsummern har en signallampa.
 • Vindfånget är trångt.

I lokalen

 • Verksamhetsstället har 3 våningsplan.
 • I lokalen finns en hiss med plats för en rullstol med en automatdörr. Hissens nummerknappar kan avläsas med fingrarna. Bottenvåningens knapp är annorlunda än de andra. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
 • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.