Servicecentralers klientråd

Våra klientråd representerar våra klienter i planeringen och utvecklingen av servicecentralernas verksamhet tillsammans med våra anställda.

På den här sidan

Under 2023–2024 bedrivs klientrådsverksamhet vid följande servicecentraler: Kampen, Gamlas, Kinaborg, Gårdsbacka, Forsby, Gustafsgård, Munksnäs, Norra Haga, Djurberget, Höstvägen och Tölö.

Servicecentralernas klienter deltar i utvecklingen av verksamheten

I Helsingfors finns 15 servicecentraler som väljer ett klientråd för två år åt gången.

Medlemmarna i våra klientråd ser till att våra klienter blir hörda. De lägger fram förslag till förbättring och utveckling av verksamheten. Medlemmarna till våra råd väljs bland dem som är intresserade av verksamheten och som anmäler sig.

Du kan följa rådens verksamhet genom att läsa deras protokoll, servicecentralernas Facebook-sidor samt servicecentralernas anslagstavlor.

Du kan ge respons på servicecentralernas verksamhet också via vår webbplats(Länk leder till extern tjänst) eller direkt på servicecentralerna.

Om du har en idé som du vill genomföra på en servicecentral, meddela oss. Vi uppskattar din respons!

Mötesprotokoll för servicecentralernas klientråd (på finska)