Felsituationer och störningsanmälningar

Anmäl felsituationer och störningar. Du kan anmäla bland annat el- eller vattenavbrott, störningar i gas- eller värmedistribution samt fel i utomhusbelysning, parker eller trafikmärken.

På den här sidan

Vattenavbrott och fel i vattendistributionen

Helsingforsregionens miljötjänster HRM svarar för vattendistributionen i Helsingfors. Till HRM:s journummer kan du dygnet runt rapportera fel, såsom läckande vattenledningar eller vattenmätare samt avbrott i vattendistributionen.

Ring 09 1561 3000 (24 h)(Link startar ett telefonsamtal)

Störningsmeddelanden och mer information på HRM:s webbsidor Elavbrott(Länk leder till extern tjänst)

Elavbrott

Helen svarar för eldistributionen i Helsingfors. Du kan anmäla störningar i eldistributionen till Helens telefonnummer dygnet runt.

Ring 0800 180 808 (24 h)(Link startar ett telefonsamtal)

Elavbrott på kartan på Helens webbsidor (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Störningar i fjärrvärme och fjärrkyla

Helen svarar för distributionen av fjärrvärme i Helsingfors. Felcentralen för fjärrvärme betjänar dig dygnet runt.

Ring 0800 160 602 (24 h)(Link startar ett telefonsamtal)

Helen: Avbrott och störningar(Länk leder till extern tjänst)

Störningar i gasdistributionen

Auris Kaasunjakelu svarar för gasdistributionen i Helsingfors. Du kan anmäla distributionsstörningar dygnet runt.

Ring 0800 122 552 (24 h)(Link startar ett telefonsamtal)

Auris Kaasunjakelu(Länk leder till extern tjänst)

Fel på gator och i parker samt problemsituationer vid parkering

Du kan rapportera brister i gator eller parker och problem med parkeringen med responsblanketten eller genom att kontakta stadsmiljösektorns kundservice.

Ge respons om gator eller parker(Länk leder till extern tjänst)

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Störningar i trafikljus

Du kan anmäla om fel i Helsingfors trafikljus till huvudstadsregionens trafikstyrningscentrals felanmälningsnummer dygnet runt. Trafikstyrningscentralen verkar i anslutning till Fintraffics vägtrafikcentral.

Ring 09 310 37555 (24 h)(Link startar ett telefonsamtal)

Fintraffics vägtrafikcentral(Länk leder till extern tjänst)

Störningar i utomhusbelysningen

Du kan göra en felanmälan om utomhusbelysning med blanketten för felanmälan eller genom att kontakta stadsmiljösektorns kundtjänst.

Gör en felanmälan om gatubelysning(Länk leder till extern tjänst)

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Störningar i kollektivtrafiken

Helsingforsregionens trafik HRT svarar för kollektivtrafiken i Helsingfors. Du kan anmäla störningar på bussar, spårvagnar, metron, lokaltåg och Sveaborgsfärjan till HRT:s kundtjänst.

HRT:s kundtjänst(Länk leder till extern tjänst)

Meddelanden om störningar i kollektivtrafiken: HRT(Länk leder till extern tjänst)

Risksituationer och säkerhet

Ring nödnumret 112 när du behöver brådskande hjälp på grund av eldsvåda, olycka, sjukdomsanfall eller pågående brott.

Ring nödnumret 112(Link startar ett telefonsamtal)

Nödcentralsverket(Länk leder till extern tjänst)