Hoppa till huvudinnehåll

Felsituationer och störningsanmälningar

Anmäl felsituationer och störningar. Du kan anmäla bland annat el- eller vattenavbrott, störningar i gas- eller värmedistribution samt fel i utomhusbelysning, parker eller trafikmärken.

På den här sidan

Vattenavbrott och fel i vattendistributionen

Helsingforsregionens miljötjänster HRM svarar för vattendistributionen i Helsingfors. Till HRM:s journummer kan du dygnet runt rapportera fel, såsom läckande vattenledningar eller vattenmätare samt avbrott i vattendistributionen.

Ring 09 1561 3000 (24 h)

Störningsmeddelanden och mer information på HRM:s webbsidor Elavbrott

Elavbrott

Helen svarar för eldistributionen i Helsingfors. Du kan anmäla störningar i eldistributionen till Helens telefonnummer dygnet runt.

Ring 0800 180 808 (24 h)

Elavbrott på kartan på Helens webbsidor (på finska)

Störningar i fjärrvärme och fjärrkyla

Helen svarar för distributionen av fjärrvärme i Helsingfors. Felcentralen för fjärrvärme betjänar dig dygnet runt.

Ring 0800 160 602 (24 h)

Helen: Avbrott och störningar

Störningar i gasdistributionen

Auris Kaasunjakelu svarar för gasdistributionen i Helsingfors. Du kan anmäla distributionsstörningar dygnet runt.

Ring 0800 122 552 (24 h)

Auris Kaasunjakelu

Fel på gator och i parker samt problemsituationer vid parkering

Du kan rapportera brister i gator eller parker och problem med parkeringen med responsblanketten eller genom att kontakta stadsmiljösektorns kundservice.

Ge respons om gator eller parker

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Störningar i trafikljus

Du kan anmäla om fel i Helsingfors trafikljus till huvudstadsregionens trafikstyrningscentrals felanmälningsnummer dygnet runt. Trafikstyrningscentralen verkar i anslutning till Fintraffics vägtrafikcentral.

Ring 09 310 37555 (24 h)

Fintraffics vägtrafikcentral (på finska)

Störningar i utomhusbelysningen

Du kan göra en felanmälan om utomhusbelysning med blanketten för felanmälan eller genom att kontakta stadsmiljösektorns kundtjänst.

Gör en felanmälan om gatubelysning

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Störningar i kollektivtrafiken

Helsingforsregionens trafik HRT svarar för kollektivtrafiken i Helsingfors. Du kan anmäla störningar på bussar, spårvagnar, metron, lokaltåg och Sveaborgsfärjan till HRT:s kundtjänst.

HRT:s kundtjänst

Meddelanden om störningar i kollektivtrafiken: HRT

Risksituationer och säkerhet

Ring nödnumret 112 när du behöver brådskande hjälp på grund av eldsvåda, olycka, sjukdomsanfall eller pågående brott.

Ring nödnumret 112

Nödcentralsverket