Samarbete

Samarbete mellan städer främjar och stärker både den regionala dragningskraften och förmågan att möta utmaningar som globala fenomen medför nu och i framtiden.

En man och två kvinnor pratar med varandra i Vallila området.
Tre figurer som avbildar kartelement.
Bild: Talvikki Heike

Vad betyder MBT-samarbete?

Genom samarbete för markanvändning, boende och trafik (MBT) främjar staten och de 14 kommunerna i regionen en hållbar samhällsstruktur och ett trafiksystem som stöder den.

Läs mer om MBT-samarbetet