Samhällsarbetare inom social- och hälsovårdstjänster

Samhällsarbetare är arbetstagare inom social- och hälsovårdstjänster som du kan kontakta när du vill förbättra trivseln, säkerheten och välbefinnandet i ditt eget bostadsområde.

Samhällsarbetet är långsiktig inverkan på ärenden i en stadsdel tillsammans med invånarna respektive stadsdelens föreningar, organisationer och myndigheter. En samhällsarbetare kan stödja dig när du vill lösa oroväckande regionala utmaningar tillsammans med andra invånare och aktörer i ditt bostadsområde.

Kontakta samhällsarbetaren i ditt område

Berghäll, Åshöjden, Vallgård, Böle, Gammelstaden, Estnäs, Ulrikasborg, Kampmalmen, Bortre Tölö, Drumsö, Brändö, Hertonäs


09 3104 1249(Link startar ett telefonsamtal)050 3475 071(Link startar ett telefonsamtal)
Samhällsarbetare Annamari Aalto
annamari.aalto@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Månsas, Västra Baggböle, Domarby, Åggelby, Östra Baggböle, Ladugården, Bocksbacka, Malm, Skomakarböle, Parkstad, Jakobacka

09 3107 3206(Link startar ett telefonsamtal) / 050 3497 611(Link startar ett telefonsamtal)
Samhällsarbetare Soile Atacocugu
soile.atacocugu@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)