Fakturor från staden och betalningar till staden

På den här sidan hittar du information om stadens fakturor och om beställning av e-faktura.

På den här sidan

Har du fått en faktura från staden?

Vill du ändra förfallodagen eller meddela en ny adress? Ekonomiförvaltningstjänstens kundtjänst på numret 09 310 25300 betjänar vardagar kl. 9.00–15.00.

Om ditt ärende gäller tjänsten som fakturan avser och dess innehåll, vänligen kontakta den sektor som tillhandahållit tjänsten.

Du kan också kontakta ekonomiförvaltningstjänsten med kontaktformuläret eller via e-post. Kom ihåg att ange ditt namn och dina kontaktuppgifter när du använder de elektroniska kontaktkanalerna.

Ekonomiförvaltningstjänstens kontaktformulär (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Skicka e-post till talpa.asiakaspalvelu@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Kundtjänsten för fakturering har hand om följande:

 • Ändring av förfallodatum på stadens fakturor
 • Betalningsplaner
 • Ändring av kontouppgifter och adressändringar
 • Fakturering av social- och hälsovårdens lagstadgade klientavgifter
 • Ärenden gällande hälso- och sjukvårdens avgiftstak
 • Betalningar till stadens försäljningsreskontra, återbetalning av överdebiterade belopp till kunder
 • Inkassering av Helsingfors stads sektorer och affärsverks fordringar, skuldsaneringsärenden
 • Ärenden i anslutning till behandling och betalning av inköpsfakturor som skickats till staden
 • Beställ e-faktura

Beställ e-faktura

Du kan med en beställning få alla fakturor från Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänst som e-fakturor.

 • Du kan ta emot e-fakturor var som helst, när som helst.
 • Du har tillgång till fakturan till och med inom ett dygn från det att den ställdes.
 • Du kan betala fakturan med några knapptryckningar.
 • Streckkoden, kontonummer och andra fakturauppgifter finns färdigt på fakturan.
 • Fakturan skickas direkt till din internetbank.

 • Logga in i din internetbank.
 • Välj Helsingfors stad som fakturautställare och Ekonomiförvaltningstjänsten som faktureringsgrund.
 • Ange som identifieringsuppgift din fullständiga personbeteckning i formatet ddmmåå-xxxX/ddmmååAxxxX.

Din e-fakturabeställning överförs inom några dagar till ekonomiförvaltningstjänstens klientregister. Observera att när du har tecknat e-fakturaavtalet i internetbanken kommer i fortsättningen alla fakturor från Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänst (t.ex. fakturor från social- och hälsovården, förskoleundervisningen) som e-fakturor till internetbanken för den person som tecknat avtalet.

På fakturorna från barnomsorgen är den vårdnadshavare som först nämns på fakturan som standard den som betalar fakturan. E-fakturaavtalet tecknas i internetbanken för den vårdnadshavare som nämns först och som identifieringsuppgift används denna persons personbeteckning.

Läs mer om e-fakturering inom barnomsorgen

Bekanta dig med andra e-fakturor

Utöver som e-fakturor kan du ta emot elektroniska fakturor från staden även på andra sätt.

Direktdebitering är ett bra alternativ om du inte har internetbankkoder. För att teckna ett avtal om direktdebitering, vänligen kontakta din bank. När du har tecknat avtalet betalar banken automatiskt fakturorna från ditt konto på förfallodagen. Vi skickar fakturauppgifterna per post i god tid före förfallodagen. Observera att du måste besöka banken för att teckna ett avtal om direktdebitering.

OmaPosti är Postis tjänst som kan användas på mobila enheter och i webbläsaren. Ibruktagande av tjänsten kräver stark autentisering. Du kan beställa fakturor elektroniskt till OmaPosti och de arkiveras i tjänsten automatiskt. Du kan också betala dina fakturor i OmaPosti. Mer information om OmaPosti finns på Postis webbplats(Länk leder till extern tjänst).

Till Kivra kan du få bland annat fakturor, avtal, bekräftelser och evenemangsbiljetter digitalt. Du kan dela tjänsten med dina anhöriga för att på så sätt enkelt ta hand om betalningar tillsammans eller för varandra. Fakturor som betalas i Kivra dras direkt från bankkontot. Du kan använda Kivra med mobilapplikationen och i webbläsaren. För att registrera dig i tjänsten behöver du internetbankkoder och en e-postadress. Läs mer om tjänsten påKivra.fi. (Länk leder till extern tjänst)