Upphandlingar och konkurrensutsättning

Helsingfors stad är Finlands största aktör inom offentliga upphandlingar. Konkurrensutsättningen av upphandlingarna koncentreras till sektorerna, ämbetsverken och affärsverken. 

Granska upphandlingar

Helsingfors upphandlingar finns i tjänsten Granskaupphandlingar.fi, där privatpersoner och företag får information om statens och kommunernas upphandlingar. För privatpersoner erbjuder tjänsten information om vad staten och kommunerna upphandlar samt vad offentliga medel används till. Företag kan hitta information om marknaden i tjänsten. 

granskaupphandlingar.fi(Länk leder till extern tjänst)