Val och röstning

Nästa val är presidentvalet 28.1.2024. Förhandsröstningen förrättas i Finland 17–23.1.2024 och utomlands 17.–20.1.2024. Det eventuella andra valet ordnas söndagen 11 februari 2024. Förhandsröstningen vid det eventuella andra valet förrättas i Finland 31.1.–6.2.2024 och utomlands 31.1.–3.2.2024. Europarlamentsval ordnas i juni 2024.

Helsingfors stads centralvalnämnd

Du kan fråga om kommunalvalet eller din rösträtt i kommunalvalet på Helsingfors stads centralvalnämnds kontor.  Kommunalvalet ordnas nästa gång 2025. Som kommuninvånare kan du rösta i kommunalvalen, där man utser ledamöter till stadsfullmäktige. Stadsfullmäktige är Helsingfors högsta beslutsfattande organ.

Du får också information från justitieministeriets kostnadsfria servicenummer 0800 9 4770 (på finska) och 0800 9 4771 (på svenska).

Om valannonsering och användning av stadens lokaler

Valannonsering

Användning av stadens lokaler för valtillställningar (.pdf)

Rigsdagsvalet 2.4.2023

Invalda från Helsingfors (Länk leder till extern tjänst)

 

Helsingfors centralvalnämnd

Besöksadress:
Kajsaniemigatan 3b 16, 3. vån., 00100 Helsingfors
Se detaljer