Information om delaktighet i Helsingfors

Bekanta dig med Helsingfors principer för delaktighet och de praktiska verksamhetssätten med vilka vi främjar stadsbornas möjligheter att påverka.

Delaktighets- och interaktionsmodell 

För att främja delaktighet inom staden har vi skapat en delaktighets- och interaktionsmodell som förverkligas inom alla stadens sektorer. Modellen stöder invånares, organisationers, företags och andra intressentgruppers möjligheter att ta del i och påverka stadens tjänster och beslutsfattande.

Målet med Helsingfors stads delaktighets- och interaktionsmodell är att förbättra förståelsen mellan befolkningsgrupper, öka jämlikhet och förbättra kvaliteten på stadens tjänster, samt att aktivera personer i svagare ställning att delta i den samhälleliga verksamheten.