Information om delaktighet i Helsingfors

Bekanta dig med Helsingfors principer för delaktighet och de praktiska verksamhetssätten med vilka vi främjar stadsbornas möjligheter att påverka.

Delaktighets- och interaktionsmodell 

För att främja delaktighet inom staden har vi skapat en delaktighets- och interaktionsmodell som förverkligas inom alla stadens sektorer. Modellen stöder invånares, organisationers, företags och andra intressentgruppers möjligheter att ta del i och påverka stadens tjänster och beslutsfattande.

Målet med Helsingfors stads delaktighets- och interaktionsmodell är att förbättra förståelsen mellan befolkningsgrupper, öka jämlikhet och förbättra kvaliteten på stadens tjänster, samt att aktivera personer i svagare ställning att delta i den samhälleliga verksamheten.

Genomförandemetoder för deltagande efter tema

Delaktighets- och interaktionsmodellens teman och mål implementeras i Helsingfors stad med hjälp av dussintals olika verksamhetsmetoder och tjänster

Helsingfors stad har bundit sig till att arbeta för att varje barn och ungdom ska uppleva delaktighet och tro på sina möjligheter att påverka, samt för att barns och ungdomars röst ska höras på ett mångsidigt sätt i staden.

Läs mer: Delta och påverka för barn och unga

 

Det är viktigt att främja klienternas delaktighet inom social-, hälso- och räddningsverkets tjänsten. Vi stöder mångsidigt tillgodoseendet av våra kunders rättigheter och rapporterar regelbundet om olika fenomen som påverkar kundernas hälsa och välfärd. Rapporterna och utredningarna hjälper oss att utveckla våra tjänster så att de svarar på kundernas behov.

Läs mer:

Alla Helsingforsbor kan delta i stadsplaneringen. Du kan ta ställning till de aktuella planerna eller delta i invånarmöten.

Läs mer: Delta i stadsplaneringen

 

Du kan träffa stadens beslutsfattare, anställda och andra experter på olika invånarkvällar och evenemang. På dessa evenemang diskuteras aktuella planer, tjänster eller aktuella frågor i ett visst område.

Du kan ställa frågor och föreslå ämnen för framtida evenemang på Kerrokantasi-tjänsten. https://kerrokantasi.hel.fi/?lang=sv(Länk leder till extern tjänst)

Evenemang ordnas också på distans. Du kan följa en del av evenemangen på Helsinki Channel.Etusivu - Helsinki-kanava (helsinkikanava.fi)(Länk leder till extern tjänst)

För information om kommande boendekvällar och evenemang, se evenemangskalendern.Evenemangskalender - Tapahtumakalenteri (hel.fi)(Länk leder till extern tjänst) 

Borgmästarens boendekvällar

Vi ordnar borgmästarkvällar i olika stadsdelar två till fyra gånger om året. Helsingfors borgmästare är värd för kvällarna och i diskussionerna deltar stadens experter inom olika områden. Inbjudan till invånarkvällarna skickas per post till invånarna i området.

Vi ordnar dessa evenemang i samarbete med lokala invånarföreningar. Grannföreningar kan ansöka om en invånarkväll i sitt område genom att skicka ett brev till borgmästaren.

 

Helsingfors stadsfullmäktige(Länk leder till extern tjänst)

Stadsfullmäktige är Helsingfors stads högsta beslutsfattande organ. De utses genom kommunalval vart fjärde år. Stadsfullmäktige har ansvar för stadens verksamhet och ekonomi.

Helsingfors stadsstyrelse(Länk leder till extern tjänst)

Stadsstyrelse lyder under stadsfullmäktige. Den leder stadens verksamhet, förvaltning och ekonomi.

Kommittéer och kommissioner(Länk leder till extern tjänst)

En kommitté är ett organ som består av en eller flera förtroendevalda och som stadsstyrelsen tillsätter att utföra uppgifter av tillfällig eller bestående karaktär. En kommitté tillsätts för en mandatperiod som inte får vara längre än stadsstyrelsens mandattid.

En kommission är ett organ som består av flera personer och som stadsstyrelsen tillsätter att utreda eller bereda ett fastställt ärende, fastställda ärenden eller för att övervaka någon särskild verksamhet.

Läs mer: https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattande/kommitteer-och-kommissioner(Länk leder till extern tjänst)

Vem bestämmer vad?(Länk leder till extern tjänst)

På den sida som öppnas via länken nedan beskriver rollerna för beslutsfattare i stadens beslutsfattandet.

 

 

Deltagande Planer och rapporter

Lär känna Deltagande planer för stadens olika sektorer.

Fostrans- och utbildningssektorn ansvarar för stadens småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och finskspråkiga yrkesutbildning.

Genom länken nedan kan du lära känna delaktighetsplanen för fostrans- och utbildningssektorn.

Delaktighetsplan 2023-2025(Länk leder till extern tjänst)

 

Stadsmiljösektorn har hand om planering, byggande och underhåll av stadsmiljön i Helsingfors, byggnadstillsynen och tjänsterna kring miljön.

Genom länken nedan kan du lära känna delaktighetsplanen för Stadsmiljösektorn.

Delaktighetsplan 2023-2025(Länk leder till extern tjänst)

 

 

Vi skapar välfärd, hälsa och säkerhet åt helsingforsarna genom samarbete och stark kompetens.

Genom länken nedan kan du lära känna delaktighetsplanen för Social-, hälsovårds- och räddningssektorn.

Delaktighetsplan 2023-2025(Länk leder till extern tjänst)

Sektorn upprätthåller och förbättrar funktionerna som vägleder till aktivitet, bildning och kultur.

Genom länken nedan kan du lära känna delaktighetsplanen för Kultur- och fritidssektorn.

Delaktighetsplan 2023-2025(Länk leder till extern tjänst)