Hållbar utveckling

Helsingfors som genomgår en hållbar utveckling satsar på ekologisk, social och ekonomisk välfärd samt stärker sina invånares likabehandling, jämställdhet och möjligheter att delta. Staden siktar på att vara kolneutral fram till 2030 och anpassar sig till det föränderliga klimatet och energisituationen.

En man tittar ut mot havet i en skärgård.
Barn leker runt ett träd på sommaren.
Bild: Jussi Hellsten

FN:s mål för hållbar utveckling

Globalt sett är Helsingfors på en tämligen bra nivå när det gäller hållbar utveckling. Helsingfors är på god väg att förverkliga FN:s mål för hållbar utveckling inom ramen för Agenda 2030. Helsingfors förband sig som första stad i Europa att rapportera FN:s mål för hållbar utveckling.

Från agenda till handling-rapporten på webbplatsen Hållbara Helsingfors (Länk leder till extern tjänst)