Hållbar utveckling

Helsingfors satsar på ekologisk, social, kulturell och ekonomisk hållbarhet och har förbundit sig till FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. Vi förstärker jämlikheten, jämställdheten och allas möjligheter att delta. Vårt mål är att vara koldioxidneutrala före 2030.
 

En man tittar ut mot havet i en skärgård.
Barn leker runt ett träd på sommaren.
Bild: Jussi Hellsten

FN:s mål för hållbar utveckling

Globalt sett är Helsingfors på en tämligen bra nivå när det gäller hållbar utveckling. Helsingfors är på god väg att förverkliga FN:s mål för hållbar utveckling inom ramen för Agenda 2030. Helsingfors förband sig som första stad i Europa att rapportera FN:s mål för hållbar utveckling.

Från agenda till handling-rapporten på webbplatsen Hållbara Helsingfors (Länk leder till extern tjänst)