Delta i beslutsfattandet

Rösta i kommunalvalet, lägg fram ett invånarinitiativ, bekanta dig med kanaler för direkt påverkan och följ stadens beslutsfattande.

Nainen skeittaa Mannerheimin patsaan edessä
nainen pyörätuolissa kulkee alas ramppia
Bild: Jussi Hellsten

För jämlikhet

Påverkningsorganen lyfter fram perspektiven för ungdomar, de äldre och människor med olika funktionsnedsättningar i stadens planering och utvecklingen av tjänsterna. Du kan kontakta råden direkt och bekanta dig med deras ställningstaganden.

Ungdomsrådet(Länk leder till extern tjänst)Handikapprådet(Länk leder till extern tjänst)Äldrerådet(Länk leder till extern tjänst)