Stadsstrategi

Helsingfors stadsstrategi Läge för tillväxt verkar som riktlinjer för stadens framtid. Stadsstrategin uppdateras under varje fullmäktigeperiod.

Kaksi henkilöä ulkoilemassa
Lapsi katselee kiikareiden läpi.
Bild: Jussi Hellsten

Helsingfors stadsstrategi 2021-2025 — Läge för tillväxt