Historia och arkiv

På dessa sidor kan du bekanta dig med Helsingfors saga samt med fenomen och vändpunkter i vår huvudstads historia. I stadsarkivet hittar du arkiv i anslutning till stadens historia och förvaltning som förvaras varaktigt. Du kan också göra en begäran om information för material som intresserar dig.

Fem män i mörka historiska dräkter går på gator i Sveaborg.
Unga människor poserar för fotografer framför ett diskotek på 70-talet.
Bild: Kuvaaja: Harri Ahola / Helsingin kaupunginmuseo

Staden för kultur och möten

Helsingfors berättelse genom stadskultur. På webbplatsen kan du också bekanta dig med Helsingfors historiska platser och information genom en interaktiv karta.

Gå till Historia Helsinki webbplatsen(Länk leder till extern tjänst)

Helsingfors historiska karta(Länk leder till extern tjänst)

En gammal karta över Helsingfors och dess skärgård från 1739.
Bild: Kartta. Kapteeni Wilhelms Situations charta öfver Helsingfors 1739. Riksarkivet, Tukholma

Helsingfors i historiens våg