Historia och arkiv

På dessa sidor kan du bekanta dig med Helsingfors saga samt med fenomen och vändpunkter i vår huvudstads historia. I stadsarkivet hittar du arkiv i anslutning till stadens historia och förvaltning som förvaras varaktigt. Du kan också göra en begäran om information för material som intresserar dig.

Fem män i mörka historiska dräkter går på gator i Sveaborg.
Unga människor poserar för fotografer framför ett diskotek på 70-talet.
Bild: Kuvaaja: Harri Ahola / Helsingin kaupunginmuseo

Staden för kultur och möten

En gammal karta över Helsingfors och dess skärgård från 1739.
Bild: Kartta. Kapteeni Wilhelms Situations charta öfver Helsingfors 1739. Riksarkivet, Tukholma

Helsingfors i historiens våg