Stadens ekonomi

När vi planerar och fattar beslut om stadens ekonomi fästs uppmärksamheten vid såväl det kommande som det pågående och det gångna året. På hösten publiceras budgetförslaget för nästa år och på våren publiceras föregående års bokslut.