Sektorer

Vår organisation är uppdelad i fyra sektorer och centralförvaltningen. Sektorerna är fostran och utbildning, stadsmiljö, social-, hälsovårds- och räddningssektorn samt kultur och fritid.

Hur fattar man beslut inom sektorn?

Var och en av de fyra sektorerna har en sektornämnd samt 1–3 sektioner, som har mer noggrant definierade uppgifter under sektornämnden. Ordförande för sektornämnderna är de respektive sektorernas biträdande borgmästare.

Nämndernas uppgift är bland annat att leda och övervaka sektorns verksamhet samt fatta beslut om verksamhetsprinciperna för ordnande och förverkligande av sektorns tjänster. Centralförvaltningen har ingen nämnd, utan den lyder direkt under stadsstyrelsen. Ledamöterna i sektornämnderna och deras sektioner väljs av stadsfullmäktige.

Nämder och direktioner(Länk leder till extern tjänst)

I tjänsten Päätökset finns bland annat beslut som fattats av Helsingfors stadsfullmäktige, stadsstyrelsen, nämnderna och tjänsteinnehavarna. Du kan också inleda ett ändringssökande till ett beslut och läsa mer om aktuella beslut samt förloppet för stadens beslutsfattande.

Information om beslutsfattande(Länk leder till extern tjänst)