Stadslots i nordöstra stordistriktet

Stadslotsen i nordöstra stordistriktet hjälper att hitta rätt påverkanskanaler i Helsingfors. Främjar samarbetet mellan aktörerna och invånarna i området.

Stadslotsarnas uppgift är att hjälpa dig att hitta rätt påverkanskanaler i Helsingfors. Stadslotsarna ger dig information om hur du kan delta och påverka i Helsingfors.

Områden i nordöstra stordistriktet är: Viksstranden, Ladugården, Viks forskarpark, Viksbacka, Rönnbacka, Rönninge, Bocksbacka, Malm: Övre Malm, Nedre Malm, Tattaråsen, Malms flygfält, Staffansslätten, Mosabacka, Skomakarböle: Brobacka, Lidamalmen, Parkstad: Stapelstaden, Parkstad, Henriksdal, Tattarmossen, Alpbyn och Jakobacka.

Serviceställen

10 serviceställen

Gemenskapshuset Betania

Adress: Styrmansgatan 13, 00150 Helsingfors

Gemenskapshuset Gårdsbacka

Adress: Gungbrädsgränden 4 c, 00940 Helsingfors

Gemenskapshuset Hanna

Adress: Sturegatan 12, 00510 Helsingfors
Ihmiset kokoontuneena Stadin yhteisötalon pihassa.

Gemenskapshuset Kottby

Adress: Pohjolagatan 3, 00610 Helsingfors

Gemenskapshuset Lassas

Adress: Krämarvägen 16, 00440 Helsingfors

Gemenskapshuset Malm

Adress: Kyrkobyvägen 2, 00700 Helsingfors

Gemenskapshuset Nordsjö

Adress: Svartviksvägen 10, 00960 Helsingfors

Gemenskapshuset Rönnbacka

Adress: Skiffervägen 3 A, 00710 Helsingfors