Uppföljning av stadsstrategin och stadens ekonomi

Sofiankatu.
Ihmisiä Taiteiden yössä.

Uppföljning av genomförandet av stadsstrategin

Genomförandet av stadsstrategin följs med kvalitativa och numeriska mätare under fullmäktigeperioden 2021–2025. Genomförandet av strategin rapporteras till stadsfullmäktige i mitten av fullmäktigeperioden.

Läs mera.

Ilmakuva Kalasatamasta.

Uppföljning av stadens ekonomi (på finska)

Stadsfullmäktige godkänner nästa års budget i december. Genomförandet av stadens ekonomi följs med uppföljningsrapporter tre gånger under året.

Läs mera